Vím proč

08.03.2014

Několik žáků naší školy se zapojilo do celorepublikového projektu Vím proč. Jde o video-učebnici fyziky, kterou si „píší“ sami žáci. Úkolem bylo natočit video s fyzikálním pokusem a jeho vysvětlením. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - základní a střední školy.

Katka Litvanová a Nasťa Bogoslavets z VIII. A získaly za svou Modrou lávovou lampu čtvrtý nejvyšší počet hlasů od diváků. Děkujeme za podporu! Anežka Chvojková ze VII. A okouzlila Letem modelu nažky odbornou porotu a umístila se na krásném 2. místě. Získala od hlavního organizátora a sponzora projektu (ČEZ) notebook. Ale co je snad ještě cennější, dokázala svým úsilím a zájmem propojit vědomosti a dovednosti z několika předmětů: fyziky, přírodopisu, matematiky a pracovních činností. A určitě už VÍ PROČ!

RNDr. E. Martoníková