Občanské sdružení Píšťalka děkuje:

07.03.2014

za finanční příspěvek z uspořádané charitativní sbírky.