Školní kola přírodovědných olympiád.

03.03.2014

Vždy, když jsou na podzim vyhlášeny olympiády z biologie a chemie, přihlásí se ve všech kategoriích větší počet žáků.

Jenže obě soutěže vyžadují dlouhodobou domácí přípravu a ne všichni vydrží. Přesto jsme rádi, že každoročně se najdou žáci, kteří náročnou přípravu zdolají a zúčastní se školních kol, jejichž součástí je jak ověření teoretických znalostí, tak zpracování praktických laboratorních úloh.

I v letošním roce jsme uspořádali chemickou olympiádu, kde ve školním kole uspěli sourozenci Martin a Iveta Huškovi z 9. B a oba postoupili do obvodního kola.

V kategorii D biologické olympiády pro žáky 6. -7. tříd si ve školním kole úspěšně vedly Anežka Chvojková ze 7. A - 1.místo, a Veronika Zindulková z 6. B – 2.místo.

V kategorii C pak 1. místo patří Kateřině Heranové z 9. B a 2. místo Marii Hoffmannové z 8. B.

 

Všem soutěžícím děkuji za odvedenou práci, fair play a postupujícím gratuluji!

Mgr. Zora Karvánková