The Pancake Race - palačinkový běh

05.03.2014

O Masopustním úterý pořádala naše škola další ročník Palačinkového běhu. Letošní mírné zimní počasí umožnilo dodržet termín, kdy se podobné běhy konaly i v jiných částech světa, hlavně v anglicky mluvících zemích. Naše škola běh pořádá nepravidelně od roku 2001. O historii vzniku této tradice a pravidlech se dočtete dále v článku, kde najdete i výsledky letošního běhu s fotografiemi.

Tato akce se již stala tradicí a učitelé naší školy jej pro žáky organizují o masopustním úterý podle povětrnostních podmínek. Ne každý rok se daří běh uskutečnit a někdy přesunut na jiný termín. V Anglii je tento den také nazýván Fat Tuesday nebo Mardi Gras. Palačinkovým dnem je úterý před Popeleční středou a vlastně oslavuje konec zimy. V tento den začíná 40 dní půstu. Oslavy tohoto dne byly původně obzvlášť populární v Litvě.


První zmínky o oslavě tohoto dne pochází z Pruska z 15. století. Ale proč se tento den nazývá "palačinkový?" Palačinka je symbolem slunce, ale je také symbolem všeobecného obžerství. Lidé se naposledy před postním obdobím většinou přejídali. Anglický zvyk, jíst palačinky vznikl tak, že hospodyně chtěly spotřebovat vajíčka a tuk před postním obdobím.


Nejstarší palačinkový běh se poprvé konal o Masopustním úterý ve vesnici Olney v hrabství Buckinghamshire v jižní Anglii v roce 1445. Pověst říká, že ženy se podle zvyku ten den snažily spotřebovat vajíčka a tuk a proto pekly palačinky. Jedna žena pekla palačinky a zapomněla na čas. Když uslyšela kostelní zvony, které svolávaly k bohoslužbě, dala se v zástěře do běhu i s pánví a palačinkou, kterou nechtěla spálit. Utíkala až ke kostelu a stala se tak vlastně první závodnicí v palačinkovém běhu. Běh se stal tradicí.


V Olney se o Masopustním úterý shromáždí všichni obyvatelé k originálnímu a jedinečnému palačinkovému běhu, který je dnes světoznámý. Doprava je zastavena, když závodníci běží svých 415 yardů od bývalého zájezdního hostince, dnes hotelu Bull k farnosti Sv. Petra a Pavla.


Ve Stodůlkách se první palačinkový běh konal v roce 2001. Pravidla závodu byla přizpůsobena našim podmínkám. Trať závodu v ulici Mládí měří 400 metrů. Běžci musí mít zástěru a vlastní pánev. Palačinky letos napečou maminky zapojené do Klubu přátel školy. Závodníci musí na trase třikrát otočit palačinku ve vzduchu a nesmí jim upadnout. Závodu se mohou účastnit dívky i chlapci, i když původně byl v Anglii tento běh určen pouze pro ženy. Přihlášení závodníci jsou rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví. Měří se čas, a pokud závodníkovi palačinka upadne, může ji znovu zvednout a pokračovat v závodu. Jsou mu však započítány trestné vteřiny. Závodníky totiž sledují rozhodčí - žáci vyšších ročníků, kteří pedagogům s organizací pomáhají. Po skončení závodu následuje tzv. "palačinková pauza" ve které se sní všechny palačinky ochucené skořicovým cukrem a šlehačkou. Nakonec jsou vyhlášeni vítězové, kteří obdrží diplom a malou odměnu.

A jak ten letošní ročník vypadal?

 

Běžci byli rozděleni do čtyř kategorií. Zde jsou jednotliví vítězové:

Kategorie dívek 3. a 4. tříd:

1. místo obsadila Klára Hansen (III.C) s časem 1:14min.

2. místo obsadila Marie Krbová (III.C) s časem 1:15min.

3. místo obsadila Eva Linhartová (III.C) s časem 1:22min.

 

Kategorie chlapců 3. a 4. tříd:

1. místo obsadil Štěpán Švestka (III.B) s časem 1:18min.

2. místo obsadil Jan Skřička (III.B) s časem 1:19min.

3. místo obsadil Jan Szitányi (IV.A) s časem 1:23min.

 

Kategorie dívek 5. a 6. tříd:

1. místo obsadila Viktorie Vydrová (V.C) s časem 1:08min.

2. místo obsadila Eliška Vondráková (V.C) s časem 1:14min.

3. místo obsadila Viktorie Budinská (V.C) s časem 1:15min.

 

Kategorie chlapců 5. a 6. tříd:

1. místo obsadil Tom Kavtičnik (VI.B) s časem 1:11min.

2. místo obsadil David Bergmann (VI.B) s časem 1:14min.

3. místo obsadil Filip Tošnar (V.C) s časem 1:16min.

 

Ve volné disciplíně v počtu otočení palačinky, zvítězila žákyně V. C – Anička Králová.

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce. Děkujeme Klubu přátel ZŠ Mládí, který věnoval finanční částku na zakoupení cen, děkujeme všem maminkám, které napekly velmi chutné palačinky, děkujeme paní Frycové za vyrobení krásných čokoládových medailí pro výherce, děkujeme paní Skřičkové, která sponzorsky dodala do soutěže džemy firmy Schwartau a sladkou odměnu pro všechny účastníky, děkujeme Tereze Štekerové a Janu Toulovi, žákům, kteří akci fotografovali, dále děkujeme strážníkům Městské policie Prahy 13, kteří zajišťovali bezpečnost dětí, a děkujeme odboru dopravy MČ Praha 13 za povolení uzavírky části ulice Mládí pro konání běhu a také moc děkujeme Technické správě komunikací 1500 - oblastní správa Jihozápad za vyčištění ulice před konání běhu. V neposlední řadě děkujeme i místním obyvatelům za pochopení při omezení využívání úseku ulice Mládí po dobu konání běhu. Děkujeme také všem učitelům, kteří věnovali čas a pomohli s přípravou běhu a aktivně pomáhali a čtyři kolegyně si dokonce běh vyzkoušely. Letošní ročník byl velmi zdařilý a k tomu přispěli všichni, kterým tímto děkujeme. Ať žije příští ročník palačinkového běhu. Snad nám počasí dovolí uspořádat jej zase za rok.

Nahlédněte do světa, kde se 4. března uskutečnily palačinkové běhy. ZDE a ZDE a ZDE a ZDE