Naučné ornitologické panely v ZŠ Mládí

05.11.2013

V překrásném slunném odpoledni v pondělí 21. 10. proběhla vernisáž prvních šesti naučných ornitologických panelů umístěných na pozemku naší školy. Slavnostního otevření se zúčastnila paní Veronika Voldřichová z Občanského sdružení Ornita a starosta MČ Praha 13 pan David Vodrážka.

Nápad vytvořit si vlastní naučné panely nevznikl nahodile, ale je vyvrcholením několikaleté spolupráce s Občanským sdružením Ornita. Nejdříve se žáci v rámci přednášek seznamovali s ptačími druhy žijícími na naší zahradě a s jejich predátory. Později jsme se rozhodli trochu pomoci při zvyšování hnízdních možností sýkorek a žáci vyráběli ptačí budky a krásné krmítko. Šest vyrobených budek naši žáci také předali do MŠ Vlasákova, kde si pro ty nejmenší připravili kratičké povídání o ptačích druzích a hnízdění. Budky jim pomáhal na zahradě naší školy i blízké mateřinky v brzkém jaru vyvěsit zkušený ornitolog pan Lubomír Peške. Děti pak s nadšením pozorovaly dalekohledy, když se budky „zabydlovaly“. První odměnou za jejich pomoc jim bylo sledování dvou jarních kroužkování mláďat.

 

Na podzim loňského školního roku jsme se rozhodli spolupráci s Ornitou rozšířit o tvorbu vlastních ornitologických panelů, které by měly sloužit jako malá naučná stezka v zahradě naší školy. Sedm zdatných a velmi talentovaných kreslířek (jinak žákyň 8. a 9. tříd) - Lucie Zindulková, Marie Šulcová, Kateřina Kováříková, Aneta Jarošová, Julie Fedivová, Klára Neumannová a Barbora Janošťáková - celý rok vytvářelo ilustrace na panely podle předloh RNDr. Jana Hoška. Celkem dívky namalovaly 75 obrázků. O tom, že to byly opravdu velmi zdařilé ilustrace, svědčí i fakt, že mohly být použity na ornitologické panely i ve Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy, kam byly všechny dívky pozvány na vernisáž a kde se jim dostalo také ocenění.

 

Za finanční podporu realizace naučných ornitologických panelů děkujeme MČ Praha 13 a Občanskému sdružení Ornita. Klubu přátel školy při ZŠ Mládí děkujeme za ocenění ilustrátorek poukázkami do výtvarných potřeb Altamira.

 

I v letošním roce chceme pokračovat malováním ilustrací pro další panely o ptačích druzích a jejich potravě, abychom naučnou stezku měli kompletní. Snažíme se naše žáky vést ke vztahu k přírodě, jejímu poznávání a aktivní ochraně v regionu, kde žijeme. A věříme, že se nám to díky podpoře třeba právě takových dlouhodobých projektů, jako je projekt Ptáci v naší zahradě, daří.

Mgr. Zora Karvánková, koordinátorka projektu na ZŠ Mládí