Doporučení pro rodiče k výběru zájmových kroužků

04.09.2019

Aby děti činnost v zájmových kroužcích bavila, přinášíme Vám dále v článku malé doporučení k zamyšlení.

Doporučujeme děti přihlásit na maximálně jeden nebo dva kroužky a pokud možno nekombinovat kroužky v jeden den, a to ani s jazykovým kurzem. Dítě by po skončení vyučování mělo relaxovat a opakovaná změna kolektivu a nutnost soustředit se i na zábavnou činnost nemusí mít na dítě pozitivní vliv. Často zažíváme, že jsou děti v kroužcích po krátké době unavené a apatické, protože mají jeden kroužek za druhým.

Pokud by mělo mít dítě dva kroužky denně, měla by být náplň kroužků naprosto odlišná, např. jazykový kurz a sportovní kroužek apod.