Stravování

15.07.2010

Školní jídelna a kuchyň byly rekonstruovány a přestavěny v roce 1993. V roce 2001 proběhly další stavební úpravy školní kuchyně a vybavení bylo upraveno podle nových hygienických předpisů. Poslední stavební úpravy proběhly v roce 2004 tak, aby školní kuchyň odpovídala předpisům Evropské unie.

Počet strávníků se pohybuje kolem 550 žáků a pracovníků školy.

OBJEDNÁVKY:
Žáci a pracovníci mají možnost výběru ze dvou až tří nabídek, které si volí pomocí strojku den předem nebo v aplikaci STRAVA kde lze oběd i zrušit (odhlásit).

ODHLÁŠKY:
Odhlášky obědů lze provést telefonicky na čísle kanceláře hospodářky školní jídelny, paní J. Růžičkové: 251 618 574. Odhlášení oběda na aktuální den lze provést pouze do 8.00 hodin příslušného dne. Na tomto telefonním čísle je také možno dozvědět se další informace o stravování. Pokud odhlásíte či přihlásíte oběd e-mailem a nedostanete odpověď, váš mail zřejmě nedorazil.

STRAVOVACÍ KARTY/ČIPY:
Žáci se prokazují při obědě elektronickou stravovací kartou nebo čipem. Pokud stravovací kartu/čip žák zapomene, musí počkat na konci čekajících strávníků a oběd je mu vydán po zkontrolování, že má stravné uhrazeno.

MIMOŘÁDNÝ VÝDEJ:
Výdej oběda do přinesených nádob je možný jen v případě, že se jedná o žáka naší školy, který onemocněl a jde o první den jeho nemoci. Tento výdej je možný pouze od 11:30 do 11:40 hodin nebo od 13:45 do 14:00 hodin. Na další dny již musí být stravování odhlášeno. Žák, který je nemocný, se nemůže v jídelně stravovat.

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ A HYGIENY:
Žáci, kteří vážně a opakovaně porušují zásady společenského chování a hygieny mohou být ze stravování podle školního řádu vyloučeni. Jejich vyloučení bude předem projednáno s jejich zákonnými zástupci.