Partnerská škola/Schulpartnerschaft

02.06.2010

Partnerství s rakouskou školou z Groß St. Florianu

201006032230_DSCN0002.jpg 

Vzájemná spolupráce začala v březnu 2008, kdy naši žáci vstoupili do písemného a elektronického kontaktu s žáky z rakouského města Groß St. Florian. Začátkem května 2010 došlo k prvnímu osobnímu setkání v Praze a na půdě naší školy. Bylo to zajímavé a velmi milé setkání s rakouskými žáky a jejich učiteli a rodiči. Vzájemně se setkali také oba ředitelé škol – pan Johann Schönegger a pan Jaroslav Vodička. Děti z Groß St. Florianu strávili čtyři nezapomenutelné dny u svých kamarádů a měli možnost poznat nejen krásy Prahy, ale i všední život v rodinách, kde byli ubytováni. Společně jsme navštívili pražské památky a ZOO a naši žáci se ukázali jako zdatní průvodci. Úspěšně proběhla i společná výuka. Milý a přátelský přístup našich rakouských hostů podtrhl skvělou atmosféru a dal vzniknout novým přátelstvím.

Do Gross St. Florianu jsme pozváni na květen 2011. Garantem partnerství s rakouskou školou je paní učitelka Kamila Straková (strakova@zsmladi.cz), za rakouskou školu paní učitelka Anna Leitinger.

Schulpartnerschaft mit der Hauptschule Groß St. Florian

Da es bereits seit März 2008 Brief- und E-Mailkontakte mit den Schülerinnen und Schülern aus der Hauptschule Groß St. Florian gibt, kam es Anfangs Mai 2010 zu einem ersten Treffen in Prag an unserer Schule. Es war ein sehr nettes und interessantes Treffen mit den österreichischen Schülern, ihren Lehrern und Eltern. Es kam auch zum Zusammentreffen der beiden Direktoren der Schulen-Herrn Johann Schönegger und Herrn Jaroslav Vodička. Die Jugendlichen aus Österreich verbrachten vier erlebnisreiche Tage bei den Gastfamilien, lernten Prag kennen und alle hatten dabei viel Spaß. Zusammen besuchten wir die Prager Sehenswürdigkeiten, das ZOO und unsere Schüler zeigten sich als sehr gute Reisefürer. Sehr erfolgreich war auch der Zusammenunterricht. Der nette und freundliche Zugriff unserer österreichischen Gäste hat zu einer tollen Atmosphäre beigetragen und laste neue Freundschaften entstehen.

Geplanter Gegenbesuch unseren lieben Freunden in Groß St. Florian ist im Mai 2011. Garant der Partnerschaft mit der österreichischen Schule ist Frau Lehrerin Kamila Straková (strakova@zsmladi.cz), für die österreichische Schule Frau Lehrerin Anna Leitinger.