Anglické divadlo BEAR ve Spolkovém domě

02.05.2013

Každoročně umožňujeme žákům zažít angličtinu také při divadelním představení. Letos jsme opět využili nabídky repertoáru Vzdělávacího divadla The Bear Educational Theatre a jejich představení Jackie and the Giant pro žáky 2. až 4. tříd a The Aliens pro žáky 6. – 9. tříd.

Za úhradu pronájmu sálu děkujeme Klubu přátel školy.