Different but similar v Praze

17.03.2013

Páté setkání v rámci evropského projektu ZŠ Mádí vyvrcholilo vernisáží výstavy na radnici MČ Prahy 13. Základní škola Mládí spolu s partnerskými školami z Turecka, Holandska, Německa a Španělska vstoupila do poslední fáze dvouletého projektu programu Comenius, který byl zaměřen na poznávání odlišných i podobných stránek životů našich náctiletých žáků.

Po setkáních v Holandsku, Španělsku, Německu a Turecku došlo i na setkání u nás, v Praze. Cílem sektání bylo co nejpestřeji představit místa, ve kterých se školy nacházejí, a zároveň připravit a veřejně inaugurovat výstavu prací, které během čtyř předchozích setkání vznikaly.

Zázemím více než padesáti studentů všech škol se po dobu tří dnů staly prostory naší základní školy, ve které se pilně nacvičovala a dokončovala videa o rodných městech žáků. K jejich prezentaci skvěle posloužilo příjemné prostředí KC Mlejn, kde se ve čtvrtek 14. 3. dopoledne shromáždili nejen přímí účastníci projektu, ale i ostatní žáci druhého stupně základní školy. Odměnou jim byla profesionálně zvládnutá vystoupení pěti skupin žáků, kteří anglicky představili a promítli připravené krátké filmy. Z každého z nich bylo patrné, že místa, ze kterých pochází, jsou nejen krásná a zajímavá, ale že k nim mají žáci opravdu vřelý a hezký vztah.

Prezentacemi však čtvrteční program nekončil - ba naopak. Odpolední program byl vyplněn instalací a vernisáží výstavy v prostorách radnice MČ Praha 13, které se kromě žáků a jejich učitelů zúčastnili i zástupci městské části v čele se starostou, panem ing. Davidem Vodrážkou. Ten při té příležitosti pozdravil skupinu žáků zapojených do projektu a připomněl jim důležitost zkušeností, které si z podobných akcí mohou odnést.

V pátek si žáci naší školy připravili prohlídku hlavních pamětihodností Prahy. Vyrazili se svými zahraničními kamarády na Petřín, ukázali jim Pražský hrad, Karlův most a Staroměstské náměstí a celý výlet zakončili v Obecním domě. Na všechny udělala Praha velký dojem a mnozí se těší, že sem ještě někdy zavítají.

Setkáni ‚Different but similar‘ v Praze se jednoduše povedlo - nejen kvůli úspěchu pracovní části projektu, vřelému přijetí ze strany partnerských rodin či dobré souhře školy a městské části při organizaci akcí, ale hlavně díky úsilí těch, kterým jsou evropské projekty určeny - našich žáků. Děkujeme tedy jestě jednou jim, jejich rodinám a závěrem jestě jednou MČ Praha 13 a KC Mlejn.

Mgr. Tomáš Klinka a Mgr. Kateřina Schimmerová

garanti projektu Different but similar za ZŠ Mládí