MINORITNÍ JAZYKY V ČESKÉ REPUBLICE

26.09.2009


 PROJEKTOVÝ DEN – EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ V ZŠ MLÁDÍ

LETOŠNÍ TÉMA – MINORITNÍ JAZYKY V ČESKÉ REPUBLICE

Projektové dny se stávají v naší škole tradicí. Žáci, i my učitelé, se při nich dozvídáme spoustu užitečných věcí a učíme se novým dovednostem. Projektový den u příležitosti Evropského dne jazyků pořádáme každoročně vzhledem k jazykovému zaměření naší školy. V minulosti jsme se zabývali zeměmi v Evropské unii nebo jsme pátrali po cizích jazycích v ulicích Prahy. Tento projektový den, v předvečer letošního Evropského dne jazyků, jsme však věnovali těm jazykům, kterými mluví lidé, kteří žijí s námi v České republice a jejichž mateřštinou není čeština. 

Zaměřili jsme se na čtrnáct jazykových skupin. Šlo o dvanáct oficiálně uznávaných minorit plus dvě další významě zastoupené skupiny. Byly to minority bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská, vietnamská a židovská.

Mgr. Tomáš Klinka – garant projektového dne

Žáci druhého stupně dva týdny shromažďovali a zpracovávali informace o vylosované skupině. Jejich úkolem bylo představit historii a původ minority včetně země, ze které pochází, dále pak její jazyk a další zajímavosti, např. národní kuchyni nebo turistické památky. Na přípravě prezentace skupiny žáků druhého stupně spolupracovaly s třídami na 1. stupni. Mladší žáci si pro prezentaci připravili písničky nebo říkanky v jazyce vybrané skupiny a mnozí si také vyrobili vlajky příslušných zemí.


Páteční dopoledne pak patřilo prezentacím čtrnácti skupin před publikem složeným ze žáků druhého i prvního stupně a jejich učitelů.

Za živé atmosféry jsme se tak při prezentacích žáků dozvěděli, jak se například řecky řekne "ano" a slovensky "polštář", ochutnali několik národních pokrmů, poslechli si ruské či romské lidové písně nebo německý rock, připomněli jsme si některé národní hymny, zhlédli efektní elektronické prezentace a mnoho dalšího. Každá skupina také připravila pěkně zpracované plakáty, které jsou od tohoto týdne k vidění na chodbách školy.

Součástí projektového dne byl i znalostní kvíz připravený samotnými žáky. Každý, kdo kvíz odevzdal, získá drobnou cenu darovanou pražským Eurocentrem. Návštěva této instituce spolu se zábavným dopolednem plným zajímavých zážitků pak čeká skupinu, jejíž prezentace vzejde ze společného hlasování žáků a učitelů jako nejpovedenější. Držíme palce!

Závěrem lze shrnout, že při projektovém dnu se ukázalo, co již umíme, ale i co se ještě musíme naučit a z čeho se poučit. A to je pro školu, její učitele i žáky ten nejlepší výsledek!

A pozor - projekt Minoritní jazyky v ČR tímto nekončí! Ve spolupráci s Domem národnostních menšin v Praze budeme v prohlubování našich znalostí o lidech z jiných kultur, kteří s námi a kolem nás žijí, pokračovat celé první pololetí.