Mikuláš ve škole

11.12.2012

Žáci devátých tříd připravili program pro své mladší spolužáky. Do tříd prvního stupně přišel Mikuláš spolu s anděly a čerty. A k tomu všemu chodili po škole rovnou dva Mikulášové spolu se svými pomocníky. Dětem rozdávali sladké odměny a ty jim za to zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku. Děkujeme všem ochotným pomocníkům za krásnou organizaci.