Autorské čtení

20.10.2012

Beseda s autorem Lubomírem Müllerem a autorské čtení jeho knih Schody do nebeského pokoje a Oběti milostného nerozumu

Dne 11.10 navštívil naši školu spisovatel Lubomír Müller. Předčítal nám ze svých knih Schody do nebeského pokoje a Oběti milostného nerozumu, jež je volným pokračováním knihy první. Toto čtení doplňoval vyprávěním o okolnostech, které ho vedly k napsání těchto zajímavých a poutavých knih.

   Hlavními tématy knihy jsou problémy dospívání, první láska a v neposlední řadě šikana. Přestože se jednalo o smutný příběh, byli jsme všichni touto besedou nadšeni a autorovo vystoupení zaujalo všechny posluchače.

   Každému bych setkání s panem Müllerem doporučovala.

 Kristýna Jančíková, žákyně 9.B ZŠ Mládí, Praha