Predátoři kolem ptačích budek - přednášky ve škole

22.10.2012

ORNITA je občanské sdružení, jehož cílem je posilování ekologického vědomí, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže s důrazem na ornitologii. Kromě jiné činnosti pořádá přednášky pro děti a mládež. Již třetím rokem se konají přednášky i v naší škole. Letos na téma, které je obsaženo v nadpisu tohoto článku.

Protože se na přednášky těší vždy všichni žáci, musely probíhat dva dny, aby je mohli zhlédnout všichni. Níže, pod jednotlivými daty přednášek, jsou odkazy na web občanského sdružení ORNITA, na kterém si můžete nejen prohlédnout fotogalerie z přednášek na naší škole, ale můžete se také něco dozvědět o další činnosti občanského sdružení, včetně přednášek z předešlých let. Ve dvou předcházejících ročnících se konaly přednášky i v naší škole. V loňském roce na téma Ptáci v naší zahradě a v předešlém roce na téma Veverka známá i neznámá.

 

Predátoři kolem ptačích budek – přednášky ve školním roce 2012/2013
 

http://www.ornita.cz/

A děkujeme paní učitelce Zoře Karvánkové za zprostředkování přednášek.