Poděkování za renovaci laviček

10.10.2012

Děkujeme všem rodičům a členům Klubu přátel při ZŠ Mládí za čas i úsilí věnované na opravu zahradního nábytku, který využívají především děti školní družiny.

Zaměstnanci ZŠ Mládí

 
 

Poděkování od Klubu přátel školy při ZŠ Mládí

 

Velmi děkujeme všem rodičům,

kteří projevili o práci Klubu aktivní zájem a v průběhu minulého týdne investovali svůj čas a síly a pomohli úspěšně zrealizovat naši první společnou akci „Oprava laviček na školní zahradě“. V průběhu čtyř dní se nám podařilo opravit a natřít tři sestavy stolů a lavic. Čtvrtá sestava byla bohužel ve velmi špatném stavu, a proto jsme se ji rozhodli rozebrat a zachovalé části využít na opravu zbylých lavic.

Děkujeme také všem,

 kteří podpořili činnost Klubu zaplacením členských příspěvků na tento školní rok. Díky těmto penězům jsme mohli nakoupit materiál potřebný na opravu lavic a také začít realizovat naše další aktivity – přispěli jsme škole na projektový den Evropský den jazyků a na nákup odměn pro žáky vyšších ročníků, kteří se v průběhu září starají o prvňáčky v šatnách školy.

 

Těšíme se na další spolupráci.

www.klubrodicu.zsmladi.cz