Oslavy 100letého výročí založení školy

24.07.2008

  V sobotu 14. června byly zahájeny oslavy otevření školy ve Stodůlkách v roce 1908, od kterého uplynulo sto let. V hale školy byla ve 13.00 hodin zahájena výstava o historii
 a současnosti školy a v rámci Dne otevřených dveří byly návštěvníkům zpřístupněny všechny prostory školy. Než se však otevřely dveře školy, shromáždili se v hale školy všichni pedagogičtí pracovníci, aby poděkovali své ředitelce PaedDr. Dagmar Nové za mnohaleté vedení školy a popřáli hodně zdraví a pohody do dalších let. U této příležitosti jí předali vázu s ozdobným nápisem ke stoletému výročí školy. Potom již do školy proudily zástupy návštěvníků. Přišli bývalí žáci i pedagogové. Výstavu navštívil také pan Petr Bratský, poslanec Parlamentu ČR a bývalý starosta Městské části Praha 13, a pan Petr Zeman, zástupce starosty MČ Praha 13. 

Výstava, na níž mohli návštěvníci zhlédnout historická vysvědčení, fotografie, dokumenty, seznamy řídících učitelů, ředitelů a pedagogů, kteří na škole za sto let její existence působili, vzbudila velkou pozornost. Návštěvníci si prohlédli učebny, tělocvičnu 
i půdní vestavbu. Velký zájem vzbudil dokumentární film ze vzpomínek starousedlíků, natočený žáky devátých tříd. Učebna, ve které se dokument promítal, byla zaplněna a v očích mnohých diváků se střídaly úsměvy se slzami dojetí. Obdiv sklidil také velmi zdařilý model školy vyrobený žáky 9.C. Na různých místech školy jsme byli svědky krásných setkaní lidí, kteří se ve škole v určité etapě svých životů setkávali a setkali se v ní znovu při těchto oslavách. Sešla se část pedagogického sboru z padesátých let a také z let sedmdesátých a osmdesátých. Setkali se ale také bývalí žáci. Současný pedagogický sbor seznamoval návštěvníky se změnami, které se ve škole v posledních letech udály. Mnozí z nás vyslechli krásné vzpomínky pamětníků, dozvěděli se, co v jaké části školy bylo v minulosti. Mnozí návštěvníci vzpomínali také na staré lavice a své místo ve třídě a obdivovali současný moderní a barevný nábytek a množství pomůcek v učebnách.
V Dni otevřených dveří rozdávali žáci školy upomínkové předměty, které vyrobili se svými učiteli pro tuto příležitost. V učebnách i na chodbách po celé škole byly rozmístěny výrobky a projekty, které vyrobili současní žáci při projektovém dni věnovanému tomuto jubileu.
V 15.30 hodin pokračovaly oslavy ve Spolkovém domě ve Stodůlkách, kde se setkali mnozí návštěvníci Dne otevřených dveří a část současného pedagogického sboru. K oslavám se připojil také starosta městské části Praha 13, pan David Vodrážka, který přítomné pozdravil a přednesl projev, ve kterém ocenil významnou roli této školy na Praze 13, a také poděkoval současné ředitelce paní Dagmar Nové, jejím dvěma zástupcům a celému pedagogickému sboru za práci. Paní ředitelka ve svém projevu shrnula bohatou historii školy a poděkovala za péči o školu minulému i současnému vedení radnice městské části Praha 13. Její slova byla proložena historickými fotografiemi a reportážemi z nejzajímavějších akcí školy z období devadesátých let minulého století a z prvních osmi let 21. století. Přítomným zahrála kapela, složená převážně z žáků školy. Po skončení oficiální části zahrála přítomným country kapela Panoptikum.
Děkujeme všem, kteří si na svou školu vzpomněli a přišli se podívat. Obzvlášť děkujeme všem obyvatelům, kteří nám zapůjčili nebo věnovali materiály k výstavě a poskytli své vzpomínky.
Další akcí školy u příležitosti jejího jubilea byla školní akademie. Žáci si se svými pedagogy připravili celkem 26 velmi zdařilých vystoupení. V dopoledních hodinách proběhla ve Spolkovém domě generální zkouška a odpoledne, v 16 hodin zaplnili sál rodiče a sourozenci žáků školy. Na programu byla pěvecká, instrumentální a taneční vystoupení, která byla proložena scénkami. První věta sonáty C moll v klavírním podání žákyně Viktorie Kotvaldové doprovodila obrazovou prezentaci o historii školy. Velký úspěch zaznamenaly písničky a říkanky nejmenších žáků školy, tedy žáků prvních a druhých tříd, ale také vystoupení žáků 4.B, kteří si připravili pod vedením paní učitelky Evy Němcové velmi vtipnou scénku o historii, současnosti a budoucnosti školy. Třeťáci si pod vedením svých učitelek připravili pásmo z básní Jiřího Žáčka. Nadšení vzbudilo podání písně Kaťuša v ruštině, které předvedli členové kroužku ruského jazyka. Kromě ruštiny zazněly na akademii i ostatní cizí jazyky, které se na škole vyučují. Angličtina zazněla v písni Yellow Submarine, němčina doprovodila scénku ze života školy a francouzštinu zastupovala píseň Sur Le Pont d´Avignon, vše v podání žáků 6. tříd. Muzikál zastupovala skladba On My Own, která zazněla v podání Terezy Dudkové ze 4.B, a skladba You Are So Beautiful v podání pěveckého tria žákyň 9.B.
Před závěrečným vystoupením žákovské kapely Rock Crystal zaplnil jeviště pedagogický sbor se svým, do poslední chvíle utajovaným vystoupením, na které se vystupující oblékli do kostýmů, které reprezentovaly módu od počátku 20. století do současnosti. Pedagogický sbor zazpíval parodii na píseň To máme mládež. Po jejich vystoupení přišli na jeviště i ostatní zaměstnanci školy a pozvali mezi sebe paní ředitelku Dagmar Novou, aby jí předali symbolických 100 růží, pogratulovali k rekordnímu počtu let ve funkci ředitelky a předali jí děkovný list, kterým jí vyjádřili svůj obdiv a poděkování za období, ve kterém školu přivedla od převratných změn roku 1989 do 21. století a stála u zrodu velmi úspěšného programu rozšířené výuky jazyků, pro který patří tato škola k nejoblíbenějším.
Celá akademie sledovala časovou osu od roku 1908 do roku 2008 a jednotliví účinkující přinášeli na jeviště cihly, ze kterých byla na konec symbolicky postavena stoletá budova školy. I přesto, že bylo ten den velmi teplé počasí, byl sál Spolkového domu naplněn k prasknutí a všichni byli naladěni svátečně. Akademie byla důstojnou tečkou za červnovými oslavami stoletého jubilea školy.
Oslavy stoletého jubilea budou pokračovat ještě po prázdninách. Instalace výstavy k jubileu školy bude v hale školy zpřístupněna veřejnosti ještě během měsíce září každý školní den v čase od 15.00 do 16.00 hodin a také v době třídních schůzek, a tím budou oslavy definitivně ukončeny.