Naše jazykové třídy k Evropskému dni jazyků

27.09.2012

Ve středu 26. 9. se v celé Evropě slaví Den jazyků. Naše škola jej již tradičně přivítala projektovým dnem, na který se žáci 2. - 9. tříd připravovali od začátku školního roku. Tématem projektového dne NAŠE JAZYKOVÁ TŘÍDA byla tentokrát jazyková výuka a vše, co k ní patří. Žáci měli za úkol vymyslet a vytvořit pomůcky, které učení jazykům ulehčují a činí jej příjemnějším.

 

Konec září je pro naši jazykově zaměřenou školu neodmyslitelně spjat s oslavou Evropského dne jazyků, který letos připadl na středu, 26. září. Stalo se tradicí jej prožít formou projektového dne, který tentokrát nesl název "Naše jazyková třída". Žáci druhých až devátých tříd si představili, čím vším je možno doplnit výuku jazyků, jaké aktivity či výzdoba se mohou ve správné jazykové třídě objevit nebo jak promítnout cizí jazyky do dalších školních prostor.

Spolu s třídními učiteli a učiteli jazyků pak realizovali své nápady během druhé poloviny září. Během projektového dne pak třídy vyzdobili, připravili aktivity a nacvičili si jejich představování ostatním žákům. Celá škola se pak rozešla po třídách, ve kterých se návštěvníci mohli setkat s velmi rozmanitými prostředky a metodami, jak se učit cizí jazyky.

Mimo tradičnější nápady, jako jazykové plakáty, pexesa, skládanky a doplňovačky, je mohl zaujmout i film o slovenštině doplněný pracovními listy, učení se slovní zásobě pomocí ochutnávek typických jídel, několik originálních stolních či pohybových her, posezení nad čajem o páté nebo konverzace s překladovými roboty v životní velikosti! A ani do tohoto výčtu se určitě nevešly všechny originální počiny, neboť pestrost a kvalita nápadů, které žáci předvedli, všechny mile překvapila.

Většina z toho, na co jsou žáci hrdí, bude zaslána na anglický, francouzský a německý jazykový institut, kde poslouží jako inspirace dalším školám a učitelům jazyků.

O tom, že opravdu všechny nápady dokázaly zaujmout, svědčí hlasování žáků o nejlepší nápady, které probíhalo po skončení návštěv ve třídách - absolutní většina skupin dostala alespoň několik hlasů, což dokládá, že se dostali mezi tři nejzajímavější nápady v hlasování některého z žáků.

Možnost zkusit si ohodnotit práci druhým a být sám ohodnocen byla ale jen jednou z příjemných stránek celého dopoledne. Mezi ty další jistě patří pohodová spolupráce většiny žáků ve skupinách, vzájemný respekt a nadšení z toho, co vymysleli druzí, spontánní kontakt mezi žáky všech ročníků a v neposlední řadě úspěch v prokázání či rozšíření jazykových znalostí nás všech.

Projektovým dnům se na ZŠ Mládí prostě daří a my - žáci i učitelé - se již těšíme na ten další!

Pracovat ve skupine? Žádný problém...

 

Cizí slova byla všude okolo nás...

 

Když jazyková třída, tak s jazyky!

 

Výsledek naší práce...

 

Znáš správnou odpověď?

 

I jídlo může být učební pomůckou...

 

Robot - překladatel!

 

Francouzská stolní hra

 

Nechyběl ani čaj o páté ve čtvrté (cé)

 

Třída oceněná spolužáky (3. místo)

 

Třída oceněná spolužáky (2. místo)

 

Třída oceněná spolužáky (1. místo)

Mgr. Tomáš Klinka, garant projektového dne