4. fáze mezinárodního projektu COMENIUS: Ankara v Turecku

22.09.2012

 Dne 21. byla zahájena 4. fáze projektu Comenius, kdy se všechny zúčastněné školy setkávají v turecké Ankaře.

Projekt, nazvaný Different, but Similar je zaměřený na poznávání kultur jednotlivých zemí, hledání stejných zvyklostí a odlišností. Komunikačním jazykem je angličtina.

Fotografie z cesty na setkání:

Všichni účastníci setkání jsou v pořádku, spokojení, zdraví.

Neděle: Společný výlet

V pondělí se všichni sešli v hostitelské škole - prohlédli si budovu, navštívili vyučovací hodiny a pracovali v

týmech na svých prezentacích.

 

V úterý navštívili účastníci setkání památky Ankary.