Mít příležitost hostit u sebe doma zahraničního kamaráda a strávit s ním celý týden je vždy pro každého žáka velká příležitost a také zkušenost. Snažíme se, aby byl tento týden pro obě zúčastněné strany přínosný a aby si z něj žáci odnesli samé pozitivní zážitky. Na závěrečné schůzce s koordinátorkou projektu měli žáci příležitost celou akci zhodnotit a podělit se s ostatními o své názory a zážitky. Tuto zpětnou vazbu od našich žáků naleznete dále v článku.

Die Möglichkeit, einen ausländischen Freund zu Hause aufzunehmen und eine Woche mit ihm zu verbringen, ist für jeden Schüler eine großartige Gelegenheit und Erfahrung.

Wir bemühen uns, diese Woche für beide Interessengruppen vorteilhaft zu gestalten und den Schülern eine positive Erfahrung zu machen.

Beim abschließenden Treffen mit dem Projektkoordinator hatten die Schüler die Möglichkeit, die Veranstaltung zu bewerten und ihre Meinungen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen.

Sie finden dieses Feedback unserer Schüler später im Artikel. Dieses Feedback wurde aus tschechish übersätzt.

V polovině května proběhlo v naší škole závěrečné setkání v rámci dlouholetého partnerství s rakouskou školou Neue Mittelschule Groß Sankt Florian, která se nachází ve Štýrsku (Steiermark). Navštívilo nás 18 žáků a 9 pedagogických pracovníků z této školy. Zapojení žáci si pravidelně po dobu 4 let pod vedením své třídní učitelky, paní Anny Schönnegger, dopisovali s našimi žáky, současnými deváťáky.

Mitte Mai fand in unserer Schule ein Abschlusstreffen im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit der österreichischen Neue Mittelschule Groß Sankt Florian in der Steiermark statt. Wir wurden von 18 Schülern und 9 Lehrern dieser Schule besucht.

Die beteiligten Schüler korrespondierten unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Anna Schönnegger 4 Jahre lang regelmäßig mit unseren Schülern, den aktuellen Neunten.

Brzy ráno jsme se vlakem vypravili přes Vídeň do Grazu. Ve 2 hodiny odpoledne náš vlak konečně dorazil do Groß St. Florianu, kde  na nás již netrpělivě čekali rodiče s dětmi, paní učitelka Anna Schöneger a ředitel školy pan Guntram Kehl.
Po několikaměsíční pauze se v březnu opět setkaly třídy s francouzštinou jako druhým cizím jazykem – jedna naše, z Mládí (skupina složená z žáků 8 tříd), a druhá z italského Belluna.

Na začátku června se na naší škole uskutečnil týdenní výměnný pobyt s partnerskou rakouskou školou z Groβ St. Florianu. Naše partnerství trvá již několik let, ale vzájemná návštěva se uskutečnila teprve podruhé.

Partnerství se školou Neue Mittelschule in Groß Sankt Florian v Rakousku pokračovalo pětidenním setkáním v západním Štýrsku. O návštěvě připravili její účastníci článek. Nabízíme z bohatého programu také několik fotografií.Wir haben einen Artikel über den Besuch in Groß Sankt Florian vorbereitet.

201109071841_partner_header.jpg 

Krátce po půlnoci jednoho květnového pondělí jsme vyrazili na dlouhou cestu vlakem přes Vídeň a Graz za našimi přáteli z partnerské školy v rakouském Gross St. Florianu. Toto setkání bylo vyvrcholením; více než tříletého partnerství, které probíhalo především formou korespondence. V roce 2010 jsme přivítali rakouské hosty v Praze a naší škole a letos jsme se vydali do Rakouska my. více v článku ...

201107161503_003.jpg 

Kurz nach Mitternacht sind wir eines Montags im Mai zu unseren Freunden aus der Partnerschule in Österreich aus Groß Sant Florian mit dem Zug über Wien und Graz losgefahren. Dieses Treffen war der Höhepunkt von mehr als drei Jahre angelegte Partnerschaft, die in erster Linie durch Briefwechsel angefangen hat. Im Jahr 2010 begrüßten wir die österreichischen Gäste in Prag und in unserer Schule und in diesem Jahr sind wir nach Österreich gefahren.

Partnerství s rakouskou školou z Groß St. Florianu

201006032230_DSCN0002.jpg 

Vzájemná spolupráce začala v březnu 2008, kdy naši žáci vstoupili do písemného a elektronického kontaktu s žáky z rakouského města Groß St. Florian. Začátkem května 2010 došlo k prvnímu osobnímu setkání v Praze a na půdě naší školy. Bylo to zajímavé a velmi milé setkání s rakouskými žáky a jejich učiteli a rodiči. Vzájemně se setkali také oba ředitelé škol – pan Johann Schönegger a pan Jaroslav Vodička. Děti z Groß St. Florianu strávili čtyři nezapomenutelné dny u svých kamarádů a měli možnost poznat nejen krásy Prahy, ale i všední život v rodinách, kde byli ubytováni. Společně jsme navštívili pražské památky a ZOO a naši žáci se ukázali jako zdatní průvodci. Úspěšně proběhla i společná výuka. Milý a přátelský přístup našich rakouských hostů podtrhl skvělou atmosféru a dal vzniknout novým přátelstvím.

Do Gross St. Florianu jsme pozváni na květen 2011. Garantem partnerství s rakouskou školou je paní učitelka Kamila Straková (strakova@zsmladi.cz), za rakouskou školu paní učitelka Anna Leitinger.

Schulpartnerschaft mit der Hauptschule Groß St. Florian

Da es bereits seit März 2008 Brief- und E-Mailkontakte mit den Schülerinnen und Schülern aus der Hauptschule Groß St. Florian gibt, kam es Anfangs Mai 2010 zu einem ersten Treffen in Prag an unserer Schule. Es war ein sehr nettes und interessantes Treffen mit den österreichischen Schülern, ihren Lehrern und Eltern. Es kam auch zum Zusammentreffen der beiden Direktoren der Schulen-Herrn Johann Schönegger und Herrn Jaroslav Vodička. Die Jugendlichen aus Österreich verbrachten vier erlebnisreiche Tage bei den Gastfamilien, lernten Prag kennen und alle hatten dabei viel Spaß. Zusammen besuchten wir die Prager Sehenswürdigkeiten, das ZOO und unsere Schüler zeigten sich als sehr gute Reisefürer. Sehr erfolgreich war auch der Zusammenunterricht. Der nette und freundliche Zugriff unserer österreichischen Gäste hat zu einer tollen Atmosphäre beigetragen und laste neue Freundschaften entstehen.

Geplanter Gegenbesuch unseren lieben Freunden in Groß St. Florian ist im Mai 2011. Garant der Partnerschaft mit der österreichischen Schule ist Frau Lehrerin Kamila Straková (strakova@zsmladi.cz), für die österreichische Schule Frau Lehrerin Anna Leitinger.