Zveme Vás na 2. konferenci pořádanou v rámci projektu PRIMAS Praha 13, která se uskuteční 22. května od 9:00.

 

Pozvánku naleznete ZDE.

Projekt PRIMAS Praha 13 (reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288) je spolufinancován Evropskou unií a je realizován v rámci OPPP Výzvy 21: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

 

Naše škola je zapojena do projektu PRIMAS, který je zaměřen na podporu specifických vzdělávacích potřeb žáků s odlišným mateřským jazykem a na zavádění multikulturní výchovy v rámci vzdělávání ve všech ZŠ zřízených MČ Praha 13. Cílem tohoto projektu je zprostředkovat kvalitní vzdělávání žáků se zohledněním specifických potřeb žáků s OMJ. Na naší škole se snažíme žáky učit větší soudržnosti a dále také vést k respektování a chápání sociokulturní rozmanitostí a k toleranci odlišných kultur.

 

Odkaz: https://www.praha13.cz/Projekt-PRIMAS-Praha-13.html

Ve Wuppertalu, německém městě Severního Porýní Vestfálska, proběhlo poslední setkání mezinárodního projektu pěti škol DIFFERENT BUT SIMILAR za účasti výpravy z naší školy.

Pokyny k vypracování motivačního dopisu v rámci příprav setkání
V rámci mezinárodního projektu Comenius "Different but Similar" vznikla putovní výstava prací všech zúčastněných škol. Během již téměř dvou let této spolupráce vznikla řada koláží, leporel a dalších artefaktů, které jsou nyní vystaveny v atriu radnice MČ Praha 13. Výstava potrvá do 25. 3. 2013. Srdečně zveme všechny zájemce k návštěvě této výstavy.

Páté setkání v rámci evropského projektu ZŠ Mádí vyvrcholilo vernisáží výstavy na radnici MČ Prahy 13. Základní škola Mládí spolu s partnerskými školami z Turecka, Holandska, Německa a Španělska vstoupila do poslední fáze dvouletého projektu programu Comenius, který byl zaměřen na poznávání odlišných i podobných stránek životů našich náctiletých žáků.

V týdnu od 11. 3. hostí naše škola páté setkání v rámci projektu Comenius - "Different but Similar" (www.difbutsim.eu). Do příprav je zapojeno třicet žáků ze všech ročníků druhého stupně.

201111131026_DiBSi.jpg 

Mezinárodní projekt COMENIUS: Different but Similar má svou webovou stránku. Dostanete se na ni kliknutím ZDE
Jak se zaregistrovat? Návod od p. uč. Kateřiny Schimmerové najdete dále v článku, po kliknutí na jeho název.

 Dne 21. byla zahájena 4. fáze projektu Comenius, kdy se všechny zúčastněné školy setkávají v turecké Ankaře.

Pokud jste měli možnost se jako žáci nebo studenti zůčastnit zahraniční výměny nebo pobytu v nějaké cizí zemi, určitě se shodneme na tom, že jde o velmi silnou zkušenost, na kterou se velmi dlouho a ve věšině případů i pozitivně vzpomíná. Právě takový zážitek nabízí již druhým rokem ZŠ Mládí svým žákům v rámci projektu "Different but Similar", který je financován evropským programem Comenius.

201111151058_header_oistervijk.jpg 

Třetí část projektu COMENIUS byla zahájena 22. června 2012.
22. 6.: Eidhoven - Oisterwijk.
23. - 25. 6.: Oisterwijk - workshopy.
26. - 27. 6.: Wuppertal - workshopy.

201112111101_header_jaen.jpg 

Druhé setkání partnerských škol v projektu COMENIUS - Different but Similar proběhlo ve španělském městečku Jaen. (Fotoreportáž najdete po kliknutí na nadpis.)

201109021326_LLP.jpgZákladní škola Mládí spolupracuje se čtyřmi dalšími školami z Německa, Španělska, Holandska a Turecka na dvouletém projektu partnerství škol v rámci evropského programu Comenius. Projekt se jmenuje „Different but Similar“. Přesně v polovině listopadu 2011 odjelo 8 žáků II. stupně naší školy společně se dvěma pedagogy na první mezinárodní setkání pracovních týmů do holandského městečka Oisterwijk. Samotnému odjezdu předcházely týdny náročných příprav prezentace školy. Spolužáci z I. stupně se také podíleli na prezentaci. Bez jejich plakátů a drobných dárečků by naše prezentace nebyla úplná.

Podrobnosti a fotky po kliknutí na název článku

201111151058_header_oistervijk.jpg 

Delegace naší školy, složená z žáků a pedagogů dorazila v úterý 15. 11. do města Oisterwijk v Severním Brabantsku v Nizozemí, kde se konalo první setkání v rámci mezinárodního projektu COMENIUS - Different but Similar, spolupráce škol pěti zemí.
16. 11.: Naši žáci od začátku reprezentovali výborně a prezentace se jim vydařila skvěle. Dne 17. 11. byl na programu výlet do Amsterdamu. 18. 11. Sbírali účastníci zkušenosti při spolupráci v mezinárodních skupinách. Také proběhla soutěž o logo projektu, ve které jsme obsadili 2. místo. 19. 11. Celodenní výlet za krásného, slunečného počasí. Slavnostní večeře. Balení. 20. 11. Cesta domů.
Po kliknutí na název článku uvidíte fotogalerii.