Naše škola se od školního roku 2015/2016 zapojila do projektu Hodina pohybu navíc. Projekt první dva roky probíhal bez větších problémů a děti ve školní družině si hodiny s paní učitelkou Pavlou Fialovou a panem učitelem Zdeňkem Poláčkem velmi oblíbily.

18. 1. 2018 byl ukončen sběr víček na naší škole. Od září tohoto školního roku jsme nasbírali neuvěřitelných 46 pytlů víček. Výtěžek z jejich výkupu pak pomůže s výdaji na léčení nebo na nákup kompenzačních pomůcek rodinám s nemocnými dětmi. Původně naše sbírka začala jako pomoc malému Matyáškovi, ale nakonec jsme víčka rozdělili do více rodin. Děti ze školní družiny se mohly seznámit s nelehkými osudy jednotlivých nemocných dětí a uvědomit si, že opravdu každý může pomoci. Děkujeme všem, kteří se naší sbírky víček zúčastnili.

První lednový pátek přišli na koledu tři králové. Byli to žáci z odd. školní družiny 3. B a přišli ostatním družinovým dětem, našim kuchařkám ze školní jídelny a pedagogům na naší škole, popřát šťastný nový rok plný zdraví. Zazpívali a také převyprávěli příběh o třech králích. Za své krásné vystoupení pak dostali sladkou odměnu, o kterou se jako spravedliví králové podělili s ostatními spolužáky.

Před vánočními prázdninami navštívilo několik oddělení školní družiny poutavou výstavu betlémů s názvem „Dřevěné a medové Vánoce“. V útulných prostorách si mohli žáci prohlédnout nejen tradiční betlémy vyrobené ze dřeva, ale také např. čertovský betlém, betlém vyrobený z marcipánu a mnohé další. Sami si pak mohli jeden svůj betlém sestavit, dále si vyzkoušeli těžkou práci řezbáře a nazdobili si medové perníčky. Vánoční atmosféru pak dokreslilo zajímavé vyprávění pana řezbáře o Vánocích a tradičních venkovských zvyklostech.

Jak už bývá zvykem, žáci mající Hodinu pohybu navíc tráví zimní měsíce, každé pondělní odpoledne na ledě zimního stadionu Bronzová. První dva prosincové pondělky se žáci z oddělení školní družiny 1.B učili základním dovednostem na ledě – vstávání z ledu, přenášení váhy těla, osvojili si bruslařský postoj, chůzi po ledě. Vše jsme trénovali prostřednictvím her Na medvěda, Na Mrazíka, Na sochy. Cílem je vypěstovat u dětí trvalý zájem o tuto zimní pohybovou aktivitu.

V tomto školním roce se v rámci školní družiny více věnujeme čtení, recitaci, porozumění čtenému textu a dalším aktivitám, které jsou spojené s knihou. Jednou takovou milou aktivitou je čtvrteční čtení ve školní knihovně, kdy nás navštěvují prarodiče a rodiče družinových dětí a ostatním dětem předčítají z jejich oblíbených knih a povídají si s nimi o svých literárních hrdinech.

Školní družina se účastnila „Dne zdraví“ na Slunečním náměstí. Tak jako loňský školní rok, zahájili jsme i ten letošní účastí na akci s názvem „Den zdraví“ pořádanou Městkou částí Praha 13, která se konala 15. září. Letos se mohli někteří žáci ze školní družiny podrobněji seznámit se základy sebeobrany a na vlastní kůži si sami vyzkoušet některé základní cviky.

"Anglická družina - PRIMARY ENGLISH CLUB, pokračuje v poskytování služeb anglické družiny i v tomto školním roce stejně jako anglický kroužek pro žáky 4. - 5. tříd, který na anglickou družinu navazuje. Přihlašování probíhá on-line na webu Jazykové školy Wattsenglish, Ltd. ZDE
                                  

Národní ústav pro vzdělávání vybral naši školu k realizaci pokusnému ověřování Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR s názvem „Hodina pohybu navíc“ pro školní rok 2015/2016 a program se natolik osvědčil, že v něm pokračujeme i ve dvou dalších školních rocích, tedy i ve školním roce 2017/2018, kdy bude program postupně předán do gesce Asociace školních sportovních klubů. Do tohoto ověřování mohou být zařazeni i žáci, kteří nenavštěvují školní družinu. Zařazeno může být vždy jedno oddělení školní družiny v ročníku. Účast na programu je pro žáky zdarma. Rodiče mohli vyjádřit svůj souhlas se zařazením svého dítěte do „Hodiny pohybu navíc“. Na základě zájmu bylo v každém ročníku jedno oddělení zařazeno do programu. Hodina bude probíhat pravidelně každý týden vždy od 13:30 do 14:15 hod. pro oddělení jedno oddělení školní družiny v ročníku. (více v článku)

Ranní provoz trvá od 6.30 do 7.40 hod. Příchod do ranní družiny je omezen do 7:30 hodin. Odpoledne je školní družina v provozu od konce vyučování do 17.00 hod.

Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto: po obědě do 13.45 hod. a po hlavním programu ŠD v 15.00 a dále podle údajů, které uvedli rodiče na zápisních lístcích.

Školní družina má vyhrazený čas v tělocvičně a má svou vlastní místnost - hernu.
Žáci jsou rozděleni do devíti oddělení s celkovou kapacitou 250 žáků.
Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci 1. - 3. tříd v aktuálním školním roce. Do naplnění kapacity mohou být přijati i žáci 4. a 5. třídy. V případě naplnění kapacity je pro přijetí žáka 5. či 4. třídy rozhodující datum podání přihlášky.
Školní družina je vybavena stolními hrami, sportovním náčiním, dětskou literaturou, videopřehrávačem, DVD přehrávačem a dalšími potřebami a pomůckami k činnosti. K vybavení školní družiny přispěl finančními prostředky také Klub rodičů ZŠ Mládí. Řád školní družiny je zveřejněn v menu pod odkazem Dokumenty a tiskopisy.

V polovině června dostala školní družina opravdu milý dárek – několik desítek knížek pro děti rozmanitého žánru, desítky DVD s pohádkami i dokumenty, mnoho časopisů a několik her. Chtěli bychom tak poděkovat paní Janě Antonové, která nám tímto bohatým darem pomohla rozšířit zásoby knih, her a časopisů nejen ve školní družině, ale také v žákovské knihovně kam putovaly hlavně dětské romány a detektivky.

V návaznosti na „Deskohraní“, které se dětem velmi líbilo, uspořádaly paní vychovatelky ve školní družině velký odpolední turnaj v hraní snad nejoblíbenějších stolních her: ČLOVĚČE, NEZLOB SE! a PEXESA. Ti nejlepší z každého oddělení se pak utkali ve finále. Všem účastníkům se dostalo sladké odměny, tři nejlepší z každého klání pak dostali zajímavé knížky a časopisy.

Žáci z oddělení III. C se delší dobu zabývali zpracováváním odpadového materiálu. Některým věcem, jež už neměly uplatnění v běžném spotřebitelském provozu, dali jiný – umělecký význam. S výsledky svého snažení pak ostatní žáky a i některé pedagogy seznámili 13. 6. na vernisáži v hale školy, která měla velký úspěch. Žáci tak dokázali, že ne všechno musí nutně skončit v odpadkovém koši, ale že díky fantazii a šikovným rukám může mnohé posloužit jako jedinečná dekorace interiéru.

Tak jako v minulém školním roce, tak i letos se několik oddělení ŠD vydalo na procházku do Prokopského údolí, která byla spojená s opékáním špekáčků. Tato akce měla i letos velkou účast. Děti si nejdříve vyzkoušely hry v lese i stezku odvahy a pak si při společném posezení u ohně povídaly o tom, co budou dělat o prázdninách. Přišla chvíle i na strašidelné příběhy. I letošní opékání buřtů si děti plnými doušky užily.

Jednobarevné dny se ve školní družině konají pravidelně. Tento rok jsme vybrali jarní, zelenou barvu. A tak jsme si oblékli zelená trička, zelené kalhoty, sukně a šaty a do družiny si donesli i zelené hračky. Všichni potom vyráběli nebo kreslili zelené housenky, ještěrky, čtyřlístky a vodníky. Zelený den se dětem moc líbil. A všichni jsme se divili, kolik odstínů zelené barvy existuje.

Koncem května se žáci z odd. II. C s některými žáky z odd. II. B zúčastnili „Deskohraní“ v Kulturním domě Mlejn, pořádané Městskou knihovnou. Zde si mohli vyzkoušet novinky na trhu společenských her, případně si v prostorách knihovny zahrát starší nebo své oblíbené hry. Na konci tohoto hraní pak každý z účastníků dostal malou hračku jako památku na příjemně strávené odpoledne.

Že ve školní jídelně dětem zřejmě opravdu chutná:

Kouzelnická show bývají u dětí velmi oblíbené. A pokud jsou vydařené a s dokonalými triky, dětem se jako mávnutím kouzelného proutku objeví v očích úžas a nadšení. Jedno takové skvělé představení nám 17. 5. přijel do družiny ukázat opravdový kouzelník. Do svých triků zapojil mnohé žáky. Jeho představení bylo nejen plné zajímavých kouzel a triků, napětí, ale také legrace. A i když jsou kouzelníkovy triky přísně tajné, na závěr děti přece jen jedno kouzlo naučil.

Letošní zima byla neobvykle štědrá na sníh, a tak jsme si mohli v odpolední školní družině užít dostatku zimních radovánek. Děti neúnavně bobovaly na kopci, stavěly sněhuláky a jiné stavby ze sněhu, některá oddělení pak navštívila zimní stadion, kde děti zdokonalovaly své bruslařské dovednosti. Zima pak byla inspirací několika výtvarným dílům, které ozdobily nástěnky na chodbách. Se zimou jsme se rozloučili masopustním karnevalem a začínáme se připravovat na jaro. 

18. ledna zavítali k nám do školy herci divadla „Pod čepicí“ a dětem ze školní družiny se představili s hrou „Ekologie“, která je primárně zaměřená na problematiku třídění odpadu. 

Naše škola využila i v tomto školním roce možnosti zapojení do pokusného ověřování zařazení další hodiny tělesné výchovy, které se uskutečňuje již druhým rokem pod názvem Hodinu pohybu navíc. Škola mohla, jako v loňském roce zařadit tři oddělení školní družiny. Oddělení školní družiny I. C se věnovalo také bruslení.

Pátek, 13. 1., si vybrali žáci 4. C (odd. ŠD 2. C a 3. C) pro premiéru svého divadelního představení. Jednalo se o volné pokračování jejich první úspěšné inscenace „O hloupém Honzovi a němé princezně“. 

V předvánočním čase jsme se s dětmi ve školní družině pustili do již tradičního zdobení perníčků. Ve třídách to vánočně zavonělo a při poslechu koled děti nadšeně malovaly barevnými polevami. Vzniklo tak mnoho krásných a jedinečných kousků – některé si děti určily přímo k snědku, jiné určitě ozdobí nejeden vánoční stůl. Družina tak přeje vám všem krásné a voňavé vánoce.

V rámci Hodiny pohybu navíc absolvovalo oddělení školní družiny 1. C již druhou tréninkovou lekci bruslení na zimním stadionu Bronzová. Výsledkem je, že všechny děti již zvládly začátky bruslení, ovládají dovednost padání a vstávání z ledu, kymácivou chůzi na ledě, a s tím spojené zábavné hry Na medvěda, Na babu, Sochy i Mrazíka. Všichni se už těší na další lednové lekce.

O tom, že zdraví je to nejdůležitější, není nutné pochybovat. V družině na něj dbáme. 18. září jsme se zúčastnili akce nazvané „Den zdraví“ na Slunečním náměstí, pořádané Městskou částí Praha 13. Připomněli jsme si základní pravidla hygieny, správného stravování a první pomoci, procvičili tělo i ducha a za splněné úkoly dostali milé dárky.

K létu neodmyslitelně patří nejen koupání a dovolená v zahraničí, ale také posezení u ohně a opékání špekáčků. A protože prázdniny v červnu již ťukají na dveře, vydaly se děti z oddělení družiny 1. B doprovázeny některými staršími spolužáky z 3. C, na pochod do Prokopského údolí, který završily opékáním špekáčků.

V pátek, 10. června, zahrály děti z oddělení družiny 3. C divadelní představení pro ostatní.  Šlo o improvizaci na téma „hloupý Honza“ a jejich pohádka tak dostala název: „ O hloupém Honzovi a němé princezně“.  Divadélko mělo plno komických momentů a diváci se u něho skvěle pobavili. A jak už to tak v pohádkách bývá – všechno dobře dopadlo.

8. června uspořádaly paní vychovatelky ze školní družiny pro děti „Den šašků“. A tak si všichni nasadili červené nosy nebo si namalovali obličej, vesele se oblékli a na školním hřišti se účastnili různorodých soutěžních aktivit, zaměřených hlavně na rychlost a obratnost. Po splnění všech úkolů pak na ně čekala odměna v podobě sladkostí, omalovánek, časopisů nebo pexesa. Všichni si nejen zasoutěžili, ale také se dobře pobavili nad kostýmy druhých i nad některými veselými výstupy mnohých družinových klaunů.

V tomto článku se dozvíte, jak vypadal historicky první pobyt dětí ve škole přes noc a jak ji prožily. Akci připravily vychovatelky školní družiny a zapojily se do ní téměř všechny děti, které navštěvují školní družinu.

V zimních měsících se v rámci projektu Hodina pohybu navíc věnují děti z oddělení školní družiny I. B bruslení. Na zimním stadionu Bronzová, se pod vedením paní učitelky Pavly Fialové a asistence paní vychovatelky Petry Hřivnové děti učí základním bruslařským dovednostem. Děti zvládají vstávání z ledu, chůzi po ledě, střídání chůze a skluzu, rozjezd a přímou jízdu. Před sebou mají ještě brždění pluhem a smykem, vyjíždění oblouků. Tréninkové lekce jsou zpestřovány oblíbenými hrami na ledě, např. Na babu, na Mrazíka, na Rybáře s dalšími obměnami. Během těchto 6 tréninkových lekcí si děti osvojí nejen výše uvedené dovednosti, ale pobyt na ledové ploše je pro ně zábavou a zároveň získávají trvalý zájem o tuto pohybovou aktivitu. (foto dále v článku)

6. 11. zavítali do naší školy brněnští herci Divadla Slunečnice. Děti ze školní družiny zhlédly nejen vtipné výstupy, ale také si společně s vystupujícími zazpívaly spoustu písniček ze známých pohádek. Obdivovali jsme nejen herecké, ale také dokonalé pěvecké výkony herců. Představení dětem zpříjemnilo páteční odpoledne.

Děkujeme všem vám, kteří jste v týdnu od 22. do 26. června věnovali některou společenskou hru pro školní družinu. Velmi si této pomoci vážíme. Hry jistě přispějí k ještě bohatší nabídce aktivit dětí a budou rozvíjet jejich dovednosti a vědomosti.

Za zorganizování akce bychom rádi poděkovali Klubu přátel školy.

S příchodem jara jsou spojeny mnohé tradice a školní družina se v úterý 24. 3. rozloučila se zimou. Morénu, vyrobenou ze dřeva a slámy, vyprovodily děti za zpěvu tradičních písní k vodě a nazpět se pak vracely s větvičkou „létéčka“, kterou si samy nazdobily. Školní družina tak přivítala jaro. Rozkvetly nám nejen větvičky, ale také nástěnky a začínáme se připravovat na Velikonoce.

Ve středu 11. 2. se školní družina I. C vydala za mamuty a letadly. Již při vstupu do OC ŠESTKA zůstaly děti nehnutě stát a z jejich výrazů se dalo číst: “Tohle opravdu žilo?“ Proti nim stál mamut. Tak to pokračovalo i u dalších exponátů. U velelenochoda jedno z dětí vykřiklo: “Paní vychovatelko, měla jste pravdu, ten by se nám do družiny opravdu nevešel.“Přálo nám i počasí a ze střechy centra jsme viděli na letištní ploše 13 letadel, vrtulník i přistávající letadla. Vycházku jsme ukončili jízdou na obřím tobogánu. Při odchodu se děti ptaly, jestli se sem ještě někdy vrátíme.

Páteční odpoledne ve školní družině proměnil kouzelník Roberto svým vystoupením v opravdu kouzelný zážitek. A nečaroval kouzelník sám – za pomocníky si vybral několik dětí a dokonce i některé paní vychovatelky! Nezůstalo však jen u kouzel, čárů a úžasných triků, ale děti se dočkaly na závěr taneční diskotéky a dárečků v podobě balonků vytvarovaných do různých zvířátek, kytiček, či mečů. Děti se při vystoupení nejen divily „jak to ten Roberto dělá“, ale skvěle se i pobavily. Kouzelník je naprosto okouzlil….

V týdnu od 20. 1. do 23. 1. se ve školní družině uskutečnila akce „Černobílý týden“. V úterý přišli všichni v černobílém oblečení a na další dny nachystaly paní vychovatelky pro děti nejen zajímavé výtvarné aktivity využívající černou a bílou barvu, ale také černobílé hry, soutěže, pohádky a povídání. Starší žáci si pro ty mladší připravili referáty, resp. úvahy o tom, proč nemůžeme vidět svět jen černobíle. Dětem se černobílý týden velmi líbil a již teď horlivě přemýšlí, jakou barvu týdne zvolí příští školní rok.

V polovině října uspořádaly vychovatelky pro žáky, kteří chodí do školní družiny Den bláznivých klobouků. Děti přišly do školy v kloboucích, které si doma vyrobily podle vlastní fantazie, a opravdu bylo na co se dívat.

Kouzelnické triky mají děti moc rády. Spojují v sobě zvědavost a zábavu a je to show. První dubnové páteční odpoledne shlédly děti, které navštěvují školní družinu, kouzelnickou show v hale školy. Mnohé děti se do představení aktivně zapojily. Nad mnohými kouzelnickými triky děti žasly a neokázaly pochopit, v čem ten trik vězí. Děti odcházely plné zážitků. Jak se představení povedlo, dosvědčuje i několik fotografií.

V návaznosti na projekt občanského sdružení ORNITA „Predátoři kolem ptačích budek“ pokračovala zimní aktivita s dětmi ze školní družiny.

Tak se jmenuje představení v anglickém jazyce pro mladší žáky základních škol, které mohli v polovině září zhlédnout žáci v rámci činnosti školní družiny.

201110141417_obora_hvezda.jpg 

Školní družina v rámci své činnosti nabízí žákům také turistické vycházky. Koncem září využila paní vychovatelka Počtová krásného počasí babího léta a zorganizovala vycházku do obory Hvězda. Snímky dokazují, jak se tam dětem líbilo.

Představujeme ukázku z odpolední činnosti v pátém oddělení školní družiny. Po relaxačním předčítání z humoristické knížky Poplach v Kovářské uličce se děti s chutí pustily do tvořivé činnosti, kterou jim připravila paní vychovatelka. Dotvářely barevné otisky svých dlaní podle své fantazie do tvarů různých zvířátek. Práce se jim nejen moc líbila, ale také se vydařila a na výsledky jejich snažení se můžete podívat v galerii ŠD05.