Cambridgeské zkoušky v úrovních Starters, Movers a Flyers proběhly v tomto roce 8. března. Testy a záznamy ústní části zkoušek byly odeslány do Cambridge, ve Velké Británii, do sídla Cambridge University ESOL. Absolventi zkoušek obdrželi své certifikáty ve středu 2. května. Fotografii z předání můžete vidět dále v článku.

Základní škole, Praha 13, Mládí 135, byl Univerzitou v Cambridge udělen další certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek z angličtiny.

Vážení rodiče a milí žáci, také v tomto školním roce nabídneme žákům od 3. do 6. tříd možnost vykonat cambridgeskou zkoušku z angličtiny ve třech různých úrovních STARTERS, MOVERS a FLYERS. Zkoušky pořádáme již několik let vždy ve spolupráci s Britskou radou. Zájem budeme zjišťovat a přihlášky vydávat koncem listopadu. Zkoušky budou probíhat začátkem března.

Cílem cambridgeských zkoušek pro mladší žáky (3. – 6. ročník) Cambridge Young Learners English Tests je vyzkoušet si odpovídající a smysluplné používání jazyka, změřit přesně a dostatečně žákovy jazykové schopnosti a dovednosti, vytvořit kladný vztah k mezinárodním zkouškám a povzbudit žáky k efektivnímu učení a učitele k výuce. Zkoušky jsou pro žáky velmi motivující. Výsledky, oceněné mezinárodní institucí absolventům zkoušek, dodávají pocit jistoty a sebevědomí v používání angličtiny a jsou silným povzbuzením k jejímu dalšímu studiu.
Zkoušky proběhly 23. března 2017. Jazykové znalosti kandidátů byli zkušebními komisaři vysoce ceněny. Certifikáty o absolvování cambridgeských zkoušek obdrželi absolventi 23. května z rukou Dana Pelky, pracovníka Britské rady. (foto v článku)

V letošním školním roce se ke zkouškám KET a PET přihlásilo celkem 12 žáků. Všichni si zaslouží pochvalu a uznání za to, že zvládli náročné ústní i písemné testy se ctí. Každý tak dostal celoživotně platný doklad o své současné úrovni jazykových znalostí a dovedností. Věříme, že je to jen první z mnoha dalších kroků na jejich nikdy nekončící napínavé cestě vlastního vzdělávání.

Letošní absolventi cambridgeských zkoušek z angličtiny pro mladší žáky slavnostně převzali 7. března certifikáty o vykonání zkoušky z rukou ředitele Britské rady, pana Steva Oxleyho. Na půdě Britské rady je přivítal i vedoucí učitel pan Laurence Benjamin, který absolventy seznámil s nabídkou aktivit, které zdarma Britská rada poskytuje prostřednictvím svého webu pro děti. Naše žáky také pozdravil ředitel školy, pan Jaroslav Vodička. Po předání certifikátů si všichni přítomní připili dětským šampaňským na další úspěchy.