Vážení rodiče, nabízíme Vašemu dítěti možnost vykonání Cambridgeské zkoušky z angličtiny. Jde o výborný motivační nástroj k výuce jazyků nabízený žákům ve spolupráci s Britskou radou. Při zkoušce žák zažije úspěch i mimo hodinu angličtiny a dostane vysvědčení – celoživotně platný certifikát o úspěšném vykonání zkoušky přímo z anglického univerzitního města Cambridge. Zkoušky KET a PET for schools navazují na zkoušky YLE (Young Learners Exams) pro mladší žáky a jsou určeny pro žáky 2. stupně.

 

 

Základní škole, Praha 13, Mládí 135, byl Univerzitou v Cambridge udělen certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek z angličtiny.

Naše škola již řadu let spolupracuje s Britskou radou. Žáci skládají cambridgeské zkoušky, které Britská rada organizuje. Škole je opakovaně udělován certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek z angličtiny. V březnu letošního roku jsme dostali příležitost zúčastnit se ústní části zkoušky KET for Schools nanečisto v rámci přípravy nových examinátorů.

Šest žáků 6. ročníku navštívilo Britskou radu a celkem čtyřikrát za jedno dopoledne absolvovalo ústní zkoušku. Po počátečním ostychu všichni získali větší jistotu a nakonec i chuť v budoucnu některou ze zkoušek absolvovat „doopravdy“.

 

Pro kandidáty březnových cambridgeských zkoušek Byly připraveny zkoušky nanečisto, tzv. Mock test. Byly určeny hlavně kandidátům, kteří skládali cambridgeskou zkoušku poprvé. Účastníci zkoušek nanečisto obdrželi výtisk slovní zásoby obsažené ve všech úrovních YLE cambridgeských zkoušek.

 

Zkoušky nanečisto, tzv. Mock testsbyly rozděleny do dvou termínů. V jednom termínu kandidáti absolvovali slovní zásobu a písemný test (čtení, psaní) a v druhém poslech a ústní pohovor.

Cambridgeské zkoušky v roce 2018 v úrovních Starters, Movers a Flyers proběhly v tomto roce 8. března. Testy a záznamy ústní části zkoušek byly odeslány do Cambridge, ve Velké Británii, do sídla Cambridge University ESOL. Absolventi zkoušek obdrželi své certifikáty ve středu 2. května. Fotografii z předání můžete vidět dále v článku.

V letošním školním roce se ke zkouškám KET a PET přihlásilo celkem 12 žáků. Všichni si zaslouží pochvalu a uznání za to, že zvládli náročné ústní i písemné testy se ctí. Každý tak dostal celoživotně platný doklad o své současné úrovni jazykových znalostí a dovedností. Věříme, že je to jen první z mnoha dalších kroků na jejich nikdy nekončící napínavé cestě vlastního vzdělávání.

Letošní absolventi cambridgeských zkoušek z angličtiny pro mladší žáky slavnostně převzali 7. března certifikáty o vykonání zkoušky z rukou ředitele Britské rady, pana Steva Oxleyho. Na půdě Britské rady je přivítal i vedoucí učitel pan Laurence Benjamin, který absolventy seznámil s nabídkou aktivit, které zdarma Britská rada poskytuje prostřednictvím svého webu pro děti. Naše žáky také pozdravil ředitel školy, pan Jaroslav Vodička. Po předání certifikátů si všichni přítomní připili dětským šampaňským na další úspěchy.