Ředitel školy v souladu s volebním řádem zveřejňuje datum a místo konání voleb do školské rady:

  

                        pondělí 1. června a úterý 2. června 2020.

  

S ohledem na aktuální situaci a preventivní opatření proti šíření nákazy COVID-19 se volby uskuteční dálkovým přístupem, a to online hlasováním. Seznámení s kandidáty a link na hlasování bude zaslán rodičům žáků mailem.

 

Zákonní zástupci mají v radě 2 členy, pedagogičtí pracovníci 2 členy a 2 členy zřizovatel školy. Nová rada bude jmenována k 1. 9. 2020 a její funkční období bude 3 roky.

 

V Praze Stodůlkách dne 30. 4. 2020

 

                                                                            PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy

 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Členové školské rady:
 

Zákonní zástupci nezletilých žáků:
Ilona Brixová
Klára Vávrová

Zástupci pedagogických pracovníků školy:
Mgr. Tomáš Klinka, PhD.

Mgr. Alena Merhautová

 

Zástupci zřizovatele:
Milan Vávra
Ing. Petr Kolář

Orgány školské rady:
předseda – Mgr. Tomáš Klinka, PhD.

klinka[zavináč]zsmladi[tečka]cz

místopředsedkyně – Ilona Brixová

ilona[tečka]brixova[zavináč]gmail[tečka]com