Vážení rodiče, v zájmu bezpečí dětí ve škole je zaveden zákaz vstupu dospělým a cizím osobám do budovy školy. Děkujeme za pochopení tohoto opatření. (čtěte dále kliknutím na nadpis)

V článku se dočtete o vzdělávacím programu školy, o organizaci vyučování s rozpisem zvonění a další informace.

O krátkodobé předem známé absenci svého dítěte ve vyučování informují rodiče třídního učitele/třídní učitelku prostřednictvím žákovské knížky (omluvný list). Současně zajistí, aby se dítě zameškanou látku doučilo.

Od 1. 2. 2017 je škola zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Leták povinné publicity - zde.

Projekt nese název Šablony pro ZŠ Mládí a zahrnuje tyto oblasti:

II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ

Vážení rodiče – zákonní zástupci, rádi Vám poskytneme potřebné informace a umožníme návštěvu školy. Aby však byla naše společná komunikace co nejefektivnější, žádáme vás o respektování pravidel, která následují v textu článku…