Ochrana osobních údajů a oblast GDPR

Jsme si vědomi nutnosti ochrany osobních údajů, které jsme dosud chránili v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů. Nadále budeme v této činnosti pokračovat v souladu s požadavky vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Pověřenec pro správu osobních údajů:

Mgr. Tomáš Tesarčík

Pověřenec organizace
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13
158 00  Praha 5 - Stodůlky
E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

Informace o zpracování osobních údajů - zde

 

Další informace z úřední desky - dále v článku

V článku se dočtete o vzdělávacím programu školy, o organizaci vyučování s rozpisem zvonění a další informace.

O krátkodobé předem známé absenci svého dítěte ve vyučování informují rodiče třídního učitele/třídní učitelku prostřednictvím žákovské knížky (omluvný list). Současně zajistí, aby se dítě zameškanou látku doučilo.

Od 1. 2. 2017 je škola zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Leták povinné publicity - zde.

Projekt nese název Šablony pro ZŠ Mládí a zahrnuje tyto oblasti:

II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ

Vážení rodiče, v zájmu bezpečí dětí ve škole jsme zavedli zákaz vstupu dospělým a cizím osobám do budovy školy. Děkujeme za pochopení tohoto opatření. (čtěte dále kliknutím na nadpis)

Vážení rodiče – zákonní zástupci, rádi Vám poskytneme potřebné informace a umožníme návštěvu školy. Aby však byla naše společná komunikace co nejefektivnější, žádáme vás o respektování pravidel, která následují v textu článku…