O krátkodobé předem známé absenci svého dítěte ve vyučování informují rodiče třídního učitele/třídní učitelku prostřednictvím žákovské knížky (omluvný list). Současně zajistí, aby se dítě zameškanou látku doučilo.

V článku se dočtete o vzdělávacím programu školy, o organizaci vyučování s rozpisem zvonění a další informace.

Vážení rodiče, v zájmu bezpečí dětí ve škole jsme zavedli zákaz vstupu dospělým a cizím osobám do budovy školy. Děkujeme za pochopení tohoto opatření. (čtěte dále kliknutím na nadpis)

Vážení rodiče – zákonní zástupci, rádi Vám poskytneme potřebné informace a umožníme návštěvu školy. Aby však byla naše společná komunikace co nejefektivnější, žádáme vás o respektování pravidel, která následují v textu článku…