Termíny školního vyučování, prázdnin, volných dnů a akcí pro veřejnost.

 

Zahájení vyučování ve školním roce 2016/2017:

čtvrtek 1. září 2016

Adaptační kurz – 6. ročník

pondělí 3. – pátek 6. října 2016

Podzimní prázdniny:

středa 26. a čtvrtek 27. října 2016

Volné dny pro žáky: tzv. „ředitelské volno“:

pondělí 24. října a úterý 25. října a pátek 18. listopadu 2016

Den otevřených dveří:

čtvrtek 16. února 2017

Vánoční prázdniny:

pátek 23. prosince - pondělí 2. ledna 2017

Zahájení vyučování v roce 2017:

úterý 3. ledna 2017

Zápis do 1. tříd na školní rok 2017/2018

  čtvrtek 6. a pátek 7. dubna 2017

Ukončení vyučování v 1. pololetí:

úterý 31. ledna 2017

Jednodenní pololetní prázdniny:

pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny:

pondělí 13. března – pátek 19. března 2017

Program pro předškoláky – Hrajeme si na školu:

středy 17. a 24. května 2017

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 13. dubna 2017

Škola v přírodě s angličtinou – 4. ročník

čtvrtek 20. – pátek 28. dubna 2017

Škola v přírodě 1. A a 1. C

pondělí 1. – pátek 5. května 2017

Plavecká škola v přírodě – 3. ročník

pondělí 29. května – pátek 2. června 2017

Škola v přírodě – 5. ročník

pondělí 12. – pátek 16. června 2017

Ukončení vyučování v 2. pololetí:

pátek 30. června 2017

Začátek vyučování ve školním roce 2017/2018:

pondělí 4. září 2017

 

 

Organizace školního roku 2017/2018, klikněte zde

 

Termíny konzultací, třídních schůzek:

 TERMÍN

Konzultace a třídní schůzky

ČAS

19. 09. 2016

Třídní schůzky všech tříd

  17:30 - 19:00

28. 11. 2016 

Schůzka rodičů žáků 5. a 7. tříd k přijímacímu řízení

s vých. poradkyní Mgr. A. Merhautovou

  17:30 - 18:30

 

21. 11. 2016

   Individuální konzultace

  15:00 - 18:00

9. 1. 2017

 

Individuální konzultace a schůzka rodičů žáků 9. tříd

k přijímacímu řízení.

  17:30 - 18:30

 

6. 03. 2017

Třídní schůzky ve třídách 4. ročníku (ŠVP s angličtinou)

  17:30 - 18:00

10. 04. 2017

Individuální konzultace

a třídní schůzky ve 3. třídách.

15:00 – 18:00

17:30 – 18:30

12. 06. 2017

  Individuální konzultace

  a třídní schůzky 1. tříd

15:00 – 18:00

17:00 - 18:00

19. 06. 2017

  Schůzky s rodiči budoucích žáků 1. tříd

16:30 - 17:30


V době konzultací může být podle potřeb a podle zvážení třídního učitele svolána hromadná třídní schůzka.

Konzultace, nejlépe ve formě tripartity (žák - rodič - učitel) si domluvte s příslušným vyučujícím emailem. E-mailové adresy jsou tvořeny příjmením učitele bez diakritiky a @zsmladi.cz.

 

Změna vyhrazena.