Termíny školního vyučování, prázdnin, volných dnů a akcí pro veřejnost.

 

V době konzultací může být podle potřeb a podle zvážení třídního učitele svolána hromadná třídní schůzka.Konzultace, nejlépe ve formě tripartity (žák - rodič - učitel) si domluvte s příslušným vyučujícím emailem. E-mailové adresy jsou tvořeny příjmením učitele bez diakritiky a @zsmladi.cz. Změna vyhrazena.

Zahájení vyučování ve školním roce 2017/2018:

pondělí 4. září

Adaptační kurz – 6. ročník

pondělí 18. – pátek 22. září

Volné dny pro žáky: tzv. „ředitelské volno“:

pátek 29. září

      Podzimní prázdniny:

    čtvrtek 26. a pátek 27. října

Den otevřených dveří:

čtvrtek 15. února

Vánoční prázdniny:

sobota 23. prosince - úterý 2. ledna

Zahájení vyučování v roce 2018:

středa 3. ledna 2018

Zápis do 1. tříd na školní rok 2018/2019

  čtvrtek 12. a pátek 13. dubna

Ukončení vyučování v 1. pololetí:

středa 31. ledna 2018

Jednodenní pololetní prázdniny:

pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny:

pondělí 5. února – pátek 9. února

Program pro předškoláky – Hrajeme si na školu:

středy 23. a 30. května

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 29. března

Škola v přírodě s angličtinou – 4. ročník

čtvrtek 19. – pátek 27. dubna

    Škola v přírodě 2. tříd

    Škola v přírodě 5. tříd

    pondělí 14. - pátek 18. května

    pondělí 28. května - pátek 1. června

Plavecká škola v přírodě – 3. ročník

pondělí 14. – pátek 18. května

Volné dny pro žáky: tzv. „ředitelské volno“:

pondělí 30. dubna a 7. května

Ukončení vyučování v 2. pololetí:

pátek 29. června

Začátek vyučování ve školním roce 2018/2019:

pondělí 3. září

 

 

 Organizace školního roku 2018/19 najdete zde.

 

Termín

Konzultace a třídní schůzky

ČAS

11. 09. 2017

Třídní schůzky všech tříd, prezentace zástupců kroužků

17:30 - 19:00

20. 11. 2017

Individuální konzultace 

a třídní schůzky ve třídách 1. ročníku

15:00 - 19:00

17:30 - 18:30

20. 11. 2017

Schůzka rodičů žáků 5. a 7. tříd k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

s vých. poradkyní Mgr. A. Merhautovou.

17:30 - 18:30

15. 1. 2018

Individuální konzultace

15:00 - 19:00

15. 1. 2018

Třídní schůzky ve třídách 2. ročníku

17:30 - 19:00

15. 1. 2018

Schůzka rodičů žáků 9. tříd k přijímacímu řízení.

17:30 - 18:30 

  5. 3. 2018

Třídní schůzky ve třídách 4. ročníku (Škola v přírodě s angličtinou)

17:30 - 18:00

16. 4. 2018

Individuální konzultace.

15:00 – 18:00

16. 4. 2018

Třídní schůzky ve třídách 3. ročníku k Plavecké škole v přírodě.

17:30 – 18:30

11. 6. 2018

Individuální konzultace

a třídní schůzky 1. a 2. tříd, třídy III.A a 5. tříd

15:00 – 18:00

17:30 - 18:30

18. 6. 2018

Třídní schůzky s rodiči žáků do 1. tříd na šk.rok 2018/19

16:30 – 17:30