pan-popelaI v letošním roce se naše škola zapojuje do soutěže ve sběru papíru. V loňském školním roce jsme se v rámci středočeského kraje umístili na 2. místě. Jak se můžete zapojit? V uvedených termínech mohou žáci nosit (nebo s rodiči přivézt) sběr na školní dvůr. V recepci u pana školníka nahlásí jméno, třídu a hmotnost přineseného papíru. V závěru roku proběhne vyhlášení a ocenění nejpilnějších žáků.

Nejbližší termín sběru: 9. - 13. března
Do roku 2020 vstoupili žáci a pedagogové naší školy skutečně ve velkém stylu. Hned v prvním lednovém týdnu spolu připravili novoroční akademii, na které žáci předvedli svůj literárně hudební a dramatický talent i jazykové dovednosti v angličtině před zaplněným sálem Spolkového domu ve Stodůlkách. Akademie je příležitostí, kdy se žáci mohou předvést v úplně jiných rolích než ve škole. Jejich výkony tak mohou ocenit nejen rodiče, ale také spolužáci, učitelé a veřejnost. Při jednotlivých vystoupeních si uvědomíme, že akademie je příležitostí pro všechny zúčastněné, jak živě sdílet zážitky a pocity také jinde než na sociálních sítích.
Ve čtvrtek 30.5. proběhla v prostorách školy akce Klubu přátel školy při ZŠ Mládí - Den dětí. Díky skvělému týmu rodičů a výborné náladě podpořené krásným počasím panujícím po celé odpoledne se akce vydařila. Děti, kterým bylo odpoledne určeno především, si ho opravdu užily. Byly pro ně připraveny soutěže, tancování, malování na obličej, kadeřnictví, kreativní dílny a samozřejmě i občerstvení.
Poděkování patří všem rodičům i žákům, kteří se podíleli na organizaci této úspěšné akce.
Učitelé angličtiny ve spolupráci s dalšími učiteli a s podporou rodičů, zapojených do Klubu přátel školy, připravili pro žáky další ročník – Palačinkového běhu. První, a to zřejmě i první v České republice, se konal 20.února 2001 v ulici Mládí, přímo před budovou školy. Ten letošní konal ve středu, 27. března.
Žáci 7. ročníku absolvovali v termínu od 18. března do 24. března lyžařský výcvikový kurz v Peci pod Sněžkou.
S sebou si vezli sjezdové lyže i běžky a užili si tak tu pravou horskou zábavu. Sněhové podmínky byly i vzhledem k pozdějšímu termínu velmi dobré a počasí vyšlo na jedničku. Jak kurz probíhal a jak si jej žáci užívali, si můžete přečist dále v článku.
Před Vánoci probíhala v naší škole sbírka pro FOND SIDUS. koupí magnetické záložky přispěli mnozí žáci i učitelé. Fond SIDUS pomáhá dlouhodobě nemocným dětem a výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení.
 
Připojujeme se ke Klubu přátel školy s poděkováním všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci letošního Vánočního jarmarku. Za pomoc děkujeme i strážníkům Městské policie.

V době, kdy si připomínáme 100. výročí založení Československé republiky, oslavuje naše škola 110. výročí vybudování školy ve Stodůlkách. Další akcí v rámci oslav byla slavnostní akademie, na které vystoupili mnozí žáci, kteří si pod vedením svých třídních učitelů, učitelů jazyků, hudební a výtvarné výchovy připravili představení a scénky s originálními a povedenými kulisami a rekvizitami.

Letošní školní rok začal v naší škole již posedmé velmi úspěšným projektem PODEJ MI RUKU, při kterém se celé září setkávali žáci 8. a 9. tříd s našimi prvňáky, kterým na začátku školního roku pomáhali při příchodu do školy.

V současné době nás všechny obklopuje virtuální svět počítačů, internetu, televize a mobilních telefonů, řídící se svými vlastními zákonitostmi. Dále na nás neustále působí  nepřeberné množství nejrůznějších sociálních sítí, aplikací a kanálů youtuberů. Tohle všechno by mělo člověku sloužit, pomáhat či ho alespoň pobavit. Někdy však média dokážou nepřipraveným lidem také dost ublížit.
Škola podporuje rozvoj pohybových aktivit u žáků. V tomto školním roce měli žáci prvního stupně možnost seznámit se blíže hned se dvěma sporty, rugby a fotbalem, ale hlavně s možnostmi cvičení a pohybu. Trénink rugby si vyzkoušeli také žáci 6. a 7. tříd. Třetím počinem je i zapojení školy do projektu SPORTUJ VE ŠKOLE, který je pokračováním projektu Hodina pohybu navíc, do kterého byla škola také od začátku zapojena. Pod odkazy v článku se můžete se všemi třemi aktivitami seznámit.

Je to již tradiční, že mají žáci naší školy v prvních měsících nového školního roku přednášky společnosti ORNITA, z. ú. (zapsaný ústav). Ta letošní, hned na začátku září, se jmenovala „Ptáci na obzoru“ a žáky informovala o stavu ochrany ptáků v České republice.

Send a Postcard, bylo pokračováním celostátní soutěže v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města, která vznikla na naší škole. Tento školní rok jsme organizovali její 17. ročník, pod patronátem velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, Její Excelence, paní Jan Thompson a jejího následovatele, Jeho Excelence pana Nicka Archera, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory starosty Městské části Praha 13 a ve spolupráci s Jazykovou školou Wattsenglish, Ltd., která pořádala sesterskou soutěž Sing a Song.

Otevírací doba žákovské knihovny pro výpůjčky a četbu je ve dnech školního vyučování v úterý v době polední přestávky od 13:30 do 14:20 hod. a ve čtvrtek vždy od 15:30 do 16:30 hodin.
 
Čtěte dále v článku...

Udělat dobrý skutek vždy potěší, ať je to kdykoli. Vánoční čas a přelom roku vybízí k zvýšenému množství dobrých skutků, protože se lidé zamýšlejí nad životy svými i svých blízkých a lidí, kteří žijí ve složitější životní situaci. Již několikátým rokem se naše škola zapojuje do veřejné sbírky Fondu Sidus, z. ú. jejíž výtěžek je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. lékařské fakulty v Praze – Motole, Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Předvánoční týden v naší škole již tradičně patří školní besídce. Žáci z prvního i druhého stupně si pro své rodiče a spolužáky i letos připravili bohatý program s koledami, říkadly, básničkami, dramatizací starých vánočních příběhů a povídek, hudebními a tanečními vystoupeními.
(další text i fotografie najdete dále v článku)

5. prosince přišel Mikuláš i do naší školy. A aby to někomu nebylo líto, přišli Mikulášové rovnou dva. Vzali s sebou samozřejmě i čerty a anděly. Přinesli nadílku pro žáčky prvního stupně i pro mladší ročníky stupně druhého. Zlobivější děti Mikuláš napomenul a čerti je malinko postrašili, hodnější pochválil a všem dal něco dobrého na zub.

Na závěr letošního projektu PODEJ MI RUKU, již šestého v pořadí, se v hale školy setkali žáci 8. a 9. tříd s našimi prvňáky, kterým na začátku školního roku pomáhali při příchodu do školy.

 

V květnových dnech jsme pro žáky 1. až 6. tříd pozvali do školy členy zájmového sdružení Beluška, s interaktivními semináři vzdělávacího a osvětového programu Šifra Mistra Brailla. Jak Beluška, z. s. uvádí na svých webových stránkách, jmenuje se podle vodícího pejska Bely, se kterým se mohli žáci také při programu seznámit. Program pomáhá odbourávat sociální bariéry mezi zdravými a handicapovanými lidmi, aby děti i dospělí přirozeně přijímali handicapované jako součást naší společnosti a neřadili je samotný okraj.

Palačinkový běh se vzhledem k počasí v ČR uskutečnil letos s měsíčním zpožděním, v úterý 28. března. Tento běh se už v naší škole stal tradicí a učitelé jej pro žáky organizují o masopustním úterý podle povětrnostních podmínek. Ne každý rok se daří běh uskutečnit a někdy je přesunut na jiný termín, jak tomu tedy bylo i letos. V Anglii je tento den také nazýván Fat Tuesday nebo Mardi Gras. Fotografie z akce a výsledkovou listinu najdete dále v článku.

V rámci úspěšného pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů jsme se spolu s ostatními základními školami na Praze 13 zúčastnili soutěže v minigolfu. 9. února proběhlo finále tohoto ojedinělého sportovního klání, kde soutěžila jak družstva, tak i jednotlivci. Vyhlášení výsledků se konalo za přítomnosti pana starosty Vodrážky a paní místostarostky Plesníkové.
Základní škola Mládí se spolu s dalšími školami na Praze 13 zapojila do pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Společnost Agencie TMT, s.r.o., která provozuje minigolf v Galerii Butovice, nám nabídla hodiny minigolfu pro všechny žáky naší školy.
Vážení rodiče, v článku najdete odkaz na webové stránky Britské rady v Praze a e-brožuru v češtině, která obsahuje rady a informace o tom, jak se děti učí cizí jazyk a jak přitom pomáhají obrázkové knížky a říkanky. Je to užitečná pomůcka pro rodiče i učitele.
V jednom z posledních teplých zářijových dnů jsme spolu s Jakubem a Terezou z Ornity vyrazili na kontrolu ptačích budek. Budek je rozmístěno okolo školy celkem 12 a není budka jako budka. Liší se velikostí vletového otvoru.

Třídění a recyklace odpadu je stále celosvětovým problémem. Česká republika však podle posledních průzkumů patří k zemím, ve kterých lidé věnují tomuto problému pozornost a třídění odpadu je na vysoké úrovni. V týdnu od 6. června proběhl ve všech třídách na prvním stupni naší školy vzdělávací program s názvem Tonda Obal, který byl právě na správné třídění a recyklaci odpadu zaměřen. 

 

Další ročník Palačinkového běhu se letos konal v úterý, 22. března. Letos nám počasí neumožnilo dodržet termín, kdy se podobné běhy konaly i v jiných částech světa, hlavně v anglicky mluvících zemích. Naše škola běh pořádá nepravidelně od roku 2001. O historii vzniku této tradice a pravidlech se dočtete dále v článku, kde najdete i výsledky letošního běhu s fotografiemi.

 

V předvánočním čase žáci ZŠ Mládí každoročně připravují se svými vyučujícími vystoupení pro rodiče. Letos pozvali rodiče až v předvečer oslavy Tří králů, protože čekali na zahájení provozu zrekonstruovaného Spolkového domu.

V setmělém pondělním podvečeru se na školním hřišti sešli rodiče i prarodiče našich nejmenších žáků. Od 17 hodin žáci 1. tříd zazpívali vánoční koledy a písně a potěšily také milé vánoční a novoroční říkanky a přání. O půl hodiny později bylo na hřišti také plno. Druhé setkání se zpíváním a říkankami patřilo rodičům a dalším příbuzným žáků druhých tříd a jejich vystoupení se také moc povedlo.

Již několik let u nás na škole probíhají ornitologické přednáškové dny vedené lektory společnosti Ornita, které jsou u dětí velmi oblíbené. Po loňském programu o sovách se letos naši žáci dozvěděli spoustu zajímavostí o životě ptáků vázaných na vodu. I letos měli možnost prohlédnout si zblízka živé exempláře. 

V úterý 8. prosince se třídy ZŠ Mládí proměnily ve stánky s nejrůznějším vánočním zbožím. Autory roztodivných výrobků byli žáci školy, kteří je připravovali ve škole i doma pod vedením trpělivých učitelů a rodičů.

Slavnostním odhalením posledních panelů byla dne 23. září v areálu Základní školy Mládí dokončena naučná ornitologická stezka. Jde o vůbec první kompletní soubor naučných ornitologických panelů, které pro svoji školu nakreslili samotní žáci školy.

Také letošní září se ve vchodu do školy setkávali naši nejmenší žáci s pomocí svých starších spolužáků. Přes 40 žáků osmých a devátých tříd se od začátku školního roku střídavě staralo, aby byl příchod našich nejmladších žáčků co nejpříjemnější. Každý den vyzvedávali prvňáčky u vchodu do školy, dovedli je do šatny a pomáhali jim naučit se odemknout šatní skříňku. Bylo moc milé a někdy až dojemné vidět, jak se už během prvního týdne děti navzájem poznávaly a vítaly. Děkujeme všem žákům – pomocníkům, děkujeme za pozitivní projevy rodičů a děkujeme i učitelům, kteří se na této akci podíleli. Zúčastněným žákům 8. a 9. tříd bude udělena pochvala ředitele školy, kterou si za svou pomoc mladším spolužákům rozhodně zaslouží. Děkujeme.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem žákům a jejich rodičům, kteří se zapojili do sběru starého papíru. Díky vám se naše škola umístila na třetím místě ve Středočeském kraji podle celkového množství papíru – 22 420 kg!
Dne 6. 5. 2015 se 18 členů kroužku Mladý zdravotník při ZŠ Mládí zúčastnilo spolu s paní učitelkou Hrbáčkovou závodů první pomoci. Ty se konaly v Domě dětí a mládeže Prahy 13 za účasti 24 týmů.
Každoročně zvou žáci naší školy své rodiče, příbuzné a přátele na Vánoční akademii. Letošní předvánoční čas nebyl výjimkou. Žáci 3. – 9. tříd připravili ve Spolkovém domě pestrý program, kde si každý mohl přijít na své. Na scéně se vystřídaly nejrůznější hudební nástroje od akordeonu až po violoncello, zpívaly se koledy, zazněly básničky, k vidění byly scénky a písničky v češtině, angličtině i němčině.
Pedagogický sbor školy se připojuje k poděkování Klubu přátel ZŠ Mládí všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli. Do článku budou postupně vkládány zprávy ze tříd o tom, jak s výtěžkem z jarmarku naložily.

 

Dalším rokem pokračoval projekt „Podej mi ruku“, do kterého se již několik let ochotně zapojují naši nejstarší žáci z osmých a devátých tříd a pomáhají těm nejmenším se vstupem do šaten, s odemykáním a zamykáním šatních skříněk a s doprovodem do třídy. Všichni žáci 1. tříd již vše zvládají sami a projekt pomoci mohl být minulý týden ukončen. V jeho závěru se všech 45 žáků 8. a 9. tříd, kteří se do projektu zapojili, setkali se všemi prvňáčky, kteří jim poděkovali a symbolicky věnovali bonbóny. 

 

Občanské sdružení Ornita připravuje už 10 let výukové programy pro školy. Pro ten letošní připravili přednáškový cyklus nazvaný „DESATERO SOV“. Program představil žákům jednotlivé druhy sov, které žijí na území České republiky a to nejen slovně a na videích,
ale tradičně i s ukázkami živých ochočených sov.

Žáci naší školy jezdí vždy jednou za dva roky do Velké Británie. Dopoledne absolvují výuku v anglické škole a odpoledne poznávají pamětihodnosti a přírodní krásy místa, kde jsou ubytováni. Ubytováni jsou v rodinách po dvou až třech. V letošním školním roce připravujeme s cestovní kanceláří KRISTOF, s.r.o. výjezd do Torquay na jihozápadě Anglie.
Mise X - Trénuj jako kosmonaut je celosvětový výcvikově vzdělávací projekt, který pod záštitou kosmických agentur NASA a ESA provádí děti zábavnou formou tréninku mladého astronauta k aktivnímu životnímu stylu, pohybu a zdravé výživě. Žáci z více než 20 zemí světa plní stejné úkoly a společně mohou porovnávat své úspěchy.

V polovině května jsme uspořádali v prostorách školy výstavu, která žákům přiblížila dlouho používané a všeobecně známé techniky ručních prací, jako jsou pletení, háčkování, vyšívání či paličkování. Exponáty byly ozdobné dečky, polštáře, oděvy, šperky a paličkované obrázky.

28. 4. navštívila již podruhé třída 6. B Centrum Lukáš, se kterým od minulého roku spolupracuje. Na Vánoce vyrobily děti seniorům vánoční přáníčka a teď jim přišly zahrát řecké divadlo.

V pátek 11. dubna si více než tři desítky žáků naší školy převzaly certifikáty za vykonání cambridgeské zkoušky. Jak jsme již informovali, byli letošní absolventi velmi úspěšní. Nejvíce bodů – erbů získaly v ústní části zkoušky, což je velmi potěšující zjištění. Všem absolventům gratulujeme a přejeme jim, aby je zkušenost ze zkoušky a zjištění, co již z angličtiny všechno zvládají, motivovaly k dalšímu studiu jazyků. Příležitost k vykonání zkoušky v úrovních STARTERS, MOVERS nebo FLYERS budou mít zájemci zase na jaře 2015.

Druhý dubnový čtvrtek uspořádal Klub přátel ZŠ Mládí na půdě školy Jarní slavnost, setkání dětí, jejich rodičů i prarodičů i učitelů. Příjemné odpolední setkání s jarními zvyky, s ukázkami golfu a sportovními soutěžemi pro děti posloužilo také k shromáždění prostředků k úpravě školního pozemku. Blahopřejeme a děkujeme organizátorům i všem účastníkům velmi úspěšné akce. O akci informuje také Klub přátel ZŠ Mládí na svém webu.

Několik jarních setkání s budoucími žáčky na naší škole připravili učitelé 1. stupně naší školy.

Cílem těchto setkání bude seznámení budoucích prvňáčků se školním prostředím ještě před vstupem do 1. třídy, usnadnění jejich adaptace na školu a odstranění počátečního ostychu při komunikaci s novými učitelkami. Děti poznají také nové kamarády a kamarádky - své budoucí spolužáky.

O Masopustním úterý pořádala naše škola další ročník Palačinkového běhu. Letošní mírné zimní počasí umožnilo dodržet termín, kdy se podobné běhy konaly i v jiných částech světa, hlavně v anglicky mluvících zemích. Naše škola běh pořádá nepravidelně od roku 2001. O historii vzniku této tradice a pravidlech se dočtete dále v článku, kde najdete i výsledky letošního běhu s fotografiemi.

Začátkem února se žáci devátých tříd ZŠ Mládí zúčastnili velmi zajímavého a zábavného programu v Triloparku na Praze 4. Zde si, myslím, doplnili vědomosti nejen oni, ale i učitelé.

V posledním týdnu před Vánocemi uspořádala naše škola již tradiční vánoční akademii. V úvodu přítomné pozdravil starosta Městské části Praha 13, pan David Vodrážka, a úvodní slovo přednesl ředitel školy, pan Jaroslav Vodička. Diváci měli možnost zhlédnout a poslechnout si sólová hudební vystoupení, taneční vystoupení skupin, písničky a koledy, a to jak české, tak anglické, francouzské a německé, vyprávění i pohádková čísla. Vystoupení si připravili žáci 3. až 9. tříd pod vedením svých učitelů a vystoupila i taneční skupina Just Incredible Team. Organizačně pomáhali členové klubu přátel při ZŠ Mládí z řad rodičů, kterým moc děkujeme. Zvlášť děkujeme panu Evženu Bessonovi, za profesionální záznam a sestřih celé akademie, který si můžete prohlédnout na Internetu (viz dále v článku).

Začátkem prosince se v naší škole konal již druhý vánoční jarmark. Spolupráce nadšených rodičů, učitelů a žáků vyvrcholila společně stráveným vánočním časem ve škole, kde se mohli všichni nejen setkat, ale taky si zakoupit často velmi krásné vánoční předměty ve stáncích. V provozu byla i jarmareční kavárna, ve které mohli návštěvníci ochutnat vánoční a jiné dobroty napečené v rodinách. Stejně jako loni navštívilo tuto akci mnoho rodičů, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat za příjemnou atmosféru v průběhu celého jarmarečního odpoledne. Všem, kteří se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli, patří také poděkování. Zprávu o této vánoční akci najdete také na webu Klubu přátel ZŠ Mládí, kde se dočtete i o dalším využití získaných prostředků.

Free Bat Coloring Page 1625. září 2013 dostali žáci druhého stupně příležitost se účastnit komentované přednášky a následného pozorovaní netopýrů v přírodní rezervaci Divoká Šárka. Naší průvodkyní byla členka České společnosti pro ochranu netopýrů Dita Weinfurtová.

Vědecký jarmark se uskutečnil ve středu 18. září 2013 na Vítězném náměstí v Dejvicích a zúčastnili se ho žáci druhého stupně s výjimkou šestých tříd, které byly na adaptačním kurzu.


Každoročně umožňujeme žákům zažít angličtinu také při divadelním představení. Letos jsme opět využili nabídky repertoáru Vzdělávacího divadla The Bear Educational Theatre a jejich představení Jackie and the Giant pro žáky 2. až 4. tříd a The Aliens pro žáky 6. – 9. tříd.

Již podruhé se nadané kreslířky z naší školy zúčastnily workshopu pořádaného ORNITA, o. s., kde se pod vedením našeho význačného ilustrátora RNDr. Jana Hoška a dalších výtvarníků učily základům encyklopedických ilustrací.

Taky jste někdy snili o Oscarovi, Zlatém slavíkovi či Nobelově ceně? Tak nám, členům přírodovědného kroužku ze Základní školy Mládí, se to možná povede!

V rámci La Semaine du Goût, tedy Týdne chutí, pořádá jazyková a vzdělávací sekce francouzské ambasády soutěž pro žáky základních a středních škol z celé ČR. Tento rok se účastníci pokusili vymyslet a propagovat zdravé moučníky inspirované Francií.
ORNITA je občanské sdružení, jehož cílem je posilování ekologického vědomí, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže s důrazem na ornitologii. Kromě jiné činnosti pořádá přednášky pro děti a mládež. Již třetím rokem se konají přednášky i v naší škole. Letos na téma, které je obsaženo v nadpisu tohoto článku.

Beseda s autorem Lubomírem Müllerem a autorské čtení jeho knih Schody do nebeského pokoje a Oběti milostného nerozumu

Dne 11.10 navštívil naši školu spisovatel Lubomír Müller. Předčítal nám ze svých knih Schody do nebeského pokoje a Oběti milostného nerozumu, jež je volným pokračováním knihy první. Toto čtení doplňoval vyprávěním o okolnostech, které ho vedly k napsání těchto zajímavých a poutavých knih.

201104191031_header.jpg 

Tento neobvyklý závod, který má své tradice v Anglii, o nichž si můžete přečíst dále v článku, se uskutečnil v ulici Mládí v dubnu, i když v Anglii se ten letošní konal 8. března. Učitelé angličtiny ve spolupráci s dalšími členy učitelského sboru konání přesunuli na dobu, kdy už je i u nás tepleji. Na startovní čáru postupně nastoupila padesátka přihlášených běžců.

V článku se dále dozvíte vítěze a něco o historii vzniku tohoto běhu a najdete i fotografie.