Dozvědět se o jiných tradicích, získat informace a utvořit si svůj vlastní pohled na odlišnosti, které náš život obklopují, to byl cíl akce pořádané Židovským muzeem Praha.
Zúčastnila se ho třída 6.A v předadventním týdnu jako součásti tématu rodina, rodinné tradice a svátky. Program Badatel lektorovaný pracovnicí zmíněného muzea žáci naší školy absolvují již poněkolikáté.

V říjnu navštívily obě třídy 9. ročníku naší školy Informační a poradenské středisko Úřadu práce. Po příchodu na Úřad práce nás čekala přednáška o volbě střední školy, budoucího povolání a o přijímacích zkouškách. Dozvěděli jsme se, že při volbě dalšího studia je velice důležité poznat sebe samé, své zájmy a koníčky a popřemýšlet nejen o našich dovednostech a přednostech, ale i o nedostatcích.

Dne 18. října naše třída navštívila v rámci přírodovědného dopoledne Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Na fakultě na nás čekaly lektorky z projektu prirodovedci.cz, aby nás provedly workshopem „Po stopách zločinu“, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet práci kriminalistů.

Úřad Městské části Praha 13 ve spolupráci s Lesy ČR připravily pro děti vzdělávací akci, která souvisí s mezinárodním Dnem stromů, v ČR stanoveným na 20. října, kdy stromy hrají všemi barvami a kdy je vhodné je sázet. Cílem je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství  pro společnost. Smyslem je upozornit na nenahraditelný význam stromů pro lidi.

V posledním týdnu školního roku se třída 8. B vydala do Plzně zhlédnout novou expozici Talent v prostorách Techmania Science Center. Žáci měli možnost pomocí experimentů, logických úloh, psychomotorických testů a různých úkolů najít oblast, ve které jsou nadané, nebo naopak v čem mají rezervy a kde je třeba ještě na „talentu“ zapracovat.

Každý školní rok se snažíme našim mladším žákům zprostředkovat divadelní představení v anglickém jazyce. Pan Schelie Nielsen, alias Dr. Klutz, k nám do školy zavítal již několikrát. Tentokrát zahrál našim prvňákům a druhákům Magical Language Show, třeťákům a čtvrťákům představení Lenka and the Tea Witch a pro páťáky The Mad Professor Show.

Ve středu 13. 6. 2018 se žáci I. A vypravili na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se konal desátý ročník VĚDOHRANÍ. Velmi zajímavým způsobem jsme si mohli vyzkoušet mnoho různých fyzikálních pokusů a vědeckých experimentů. Například jsme si zahráli na zloděje, který musí překonat laserové pasti. Naučili jsme se ponořit papír do vody, aniž by se namočil. Brčkem jsme přenášeli vodu z nádoby do nádoby. Zkoušeli jsme si postavit pevný most z kousků dřeva. Dokázali jsme dostat minci přes tvrdý karton do skleničky. Dozvěděli jsme se zajímavé věci o počasí. Viděli jsme i skvělou fyzikální show. Všichni jsme úspěšně prošli malým soutěžním okruhem a získali jsme krásné dárky. Všem se nám na Vědohraní moc líbilo.

Žáci z 1. stupně z naší školy, kteří navštěvují pěvecký kroužek, procvičovali během školního roku operku Červená Karkulka od autorů J. Uhlíře a Z. Svěráka. Na konci května ji pak zahráli pro své rodiče. Operku nacvičovala i třída 2. B, která také vystoupila se svým programem, a společně i oslavila s maminkami jejich svátek.

V Železné Rudě na Šumavě strávili naši páťáci svou školu v přírodě. V článku se dále dočtete něco o průběhu pobytu a můžete se podívat na několik fotografií z této povedené akce.
V úterý 29. května, léta páně 2018 se „námořníci“ z I. A ocitli „NA JEDNÉ LODI“ ve Stanici techniků na Praze 6. Děti se nalodily na imaginární loď, zažily bouři na moři, objevily zajímavý ostrov, přepravovaly se na voru přes lagunu s krokodýlem, setkaly se s domorodci.

Ve čtvrtek 17. května se žáci pátých tříd vydali do Techmania Science Center v Plzni. Vědecké show, hlavolamy, demonstrace pokusů, klasické i interaktivní expozice, nečekané experimenty, netradiční workshopy, a navíc supermoderní 3D Planetárium s technicky dokonalou projekcí přesvědčilo všechny páťáky naší školy o tom, že věda není žádná věda, ale přináší i spoustu zábavy.

V pátek 11. 5. vyrazil 8. ročník navštívit reprezentační prostory Hradu. Zrovna se totiž ve škole učíme o roli a pravomocích prezidenta našeho státu.

Po cyklu besed s paní spisovatelkou Danielou Krolupperovou, které se uskutečnily ve všech 1. a 2. třídách během dubna v naší škole, byli žáci z II. A a II. C pozváni na křest její nové knihy s názvem Josífku, k noze! Tato akce se konala pod záštitou nakladatelství Albatros v Městské knihovně Břevnov.

Třeťáci strávili plaveckou školu v přírodě v Srní na Šumavě. Kromě lekcí plavání si užili i vycházky do okolí i hřiště. Návštěva výběhu s vlky se moc vydařila, stejně jako přednáška pracovnice Národního parku Šumava.

Škola v přírodě byla vyvrcholením celoročního tématu Řemesla. Všichni si pobyt užili od prvního do posledního okamžiku. Naplánované aktivity se podařilo uskutečnit. Děti se učily každý den rozlišovat materiály, vyzkoušely nové pracovní postupy: tkaní náramku, odlévání svícnu z betonu, barvení triček, pletení košíků, práci s dřívky a ubrouskovou technikou, dekorování papírových tašek. Výrobky si děti přivezly domů jako dárek pro rodiče.

Opět proběhla tradiční škola v přírodě, kam již mnoho let vozí naše škola žáky 4. tříd, aby nejen pobyli na čerstvém vzduchu, lépe se skamarádili, poznali se v jiném, než školním prostředí, také si vyzkoušeli být samostatnější a i angličtinu poznali v jiném prostředí, a také v jiných situacích, než jen při vyučování ve škole. Události a fotky najdete dále v článku.
Dnešní den se do naší školy přenesl celý vesmír. V rámci projektu Planetárium do škol měli žáci druhého stupně unikátní příležitost navštívit mobilní planetárium, které bylo umístěno přímo v tělocvičně naší školy. Žáci 6., 7. a 8. ročníku zhlédli projekci s názvem Neuvěřitelný vesmír, která je seznámila s významnými objekty blízkého i vzdáleného vesmíru. Dále také informační video od NASA o misi a zániku sondy Cassini, která zkoumala planetu Saturn. Pro žáky 9. ročníku byla připravena projekce Světlo, která žáky seznámila s reáliemi o ekologickém aspektu světelného smogu, fyzikální podstatě světla a zařízeních pro pozorování vesmíru. Žáci rovněž vedli diskuzi s přítomným odborníkem, který ochotně odpovídal na dotazy a komentářem doplňoval projekci v planetáriu. 
Zprávy z Pece pod Sněžkou, kde probíhal letošní Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd.

Na začátku března se učebny všech prvních tříd změnily v indiánská území, která obývali malí indiáni. Každý si vymyslel své indiánské jméno, ozdobil indiánské tričko, vyrobil čelenku, amulet a lapač zlých snů pro klidné spaní. Společně si také vyrobili totem a ozdobili týpí. Jednotlivě i ve skupinách plnili malí indiáni úkoly. 

Koncem ledna měli žáci 1. stupně možnost vyzkoušet si trénink rugby. O tomto sportu si lidé často myslí, že jde o hrubý sport. O opaku se mohli žáci přesvědčit při ukázkových hodinách. Tento sport nám do školy přišli představit rugbisté z oddílu ARC IURIDICA z Chrášťan. Ukázkové hodiny naší škole zprostředkoval pan Vít Gregor, tatínek našeho třeťáka. Jemu i všem jeho kolegům děkujeme za krásně strávené hodiny s touto hrou, která pochází z Anglie, odkud se rozšílila v 19. století.

Žáci 5. B se i tento rok zapojili do preventivního projektu Dětský úsměv, kde se věnují dentální hygieně. Z celkových šesti lekcí, již absolvovali dvě hodinové lekce.
V úvodní lekci žáci dostali nový zubní kartáček s krytkou a štítkem, spolu se 4. dílem pracovního sešitu vydaný Českým zeleným křížem.

Třídy 2. ročníku letos uspořádaly vánoční besídky pro rodiče přímo ve třídách. Žáci pozvali na besídky rodiče. Třída II. B uspořádala besídku 13. prosince, žáci II. A a II. C oslavili vánoční svátky besídkou pro rodiče 21. prosince. Žáci předvedli program, který si sami sestavili z vánočních písní, hry na hudební nástroje, kouzelnických vystoupení, divadelního představení a tance. Po programu pozvali rodiče ke svátečnímu pohoštění, které připravili v hodině pracovních činností. Jsou ještě malí, ale šikovní. Na závěr dostal každý od svého kamaráda dárek pod stromeček.

Žáci 5. B vyměnili tělocvičnu školy za kluziště a hodiny tělesné výchovy tráví na zimním stadionu na Lužinách. Poslední listopadové úterý se žáci poprvé opatrně rozjezdili a postupně získávali jistotu v bruslení. Další úterý probíhala na ledě akce s názvem "Mikuláš na ledě", kdy výuka bruslení probíhala zábavnou formou soutěží pod vedením tří instruktorů – trenérů v podobě Mikuláše, anděla a čerta. Pro děti byla připravena také sladká odměna, tu si musely vysloužit tím, že individuálně předvedly právě naučenou dovednost z mikulášské trenérské hodiny bruslení. 

Koncem listopadu navštívily páté třídy Planetárium hlavního města Prahy, které patří díky velikosti průměru promítací kopule k největším planetáriím na světě. V trojrozměrné projekci jsme zhlédli pořad „Pohyby Země.“

10. listopadu zhlédli žáci 9. ročníku ze ZŠ Mládí představení Romeo a Julie v Divadle Na Vinohradech. Přestože to bylo dopolední představení, atmosféra byla stejná jako u večerních představení. V hlavních rolích se představili Sabina Rojková a Marek Lambora. Obávali jsme se příliš velké klasiky a vážnosti představení. Mile nás však překvapilo moderní zpracování a humorné pojetí.

Poslední říjnové úterý se páté třídy vydaly na hodinovou prohlídku Národního divadla. Díky poutavým výkladům průvodců si žáci rozšířili znalosti z vlastivědy o české kultuře a životě v 2. polovině 19. století.

V rámci učiva přírodovědy se 20. října vypravili žáci 5. A a 5. C do Národního technického muzea, aby v maketě rudného a uhelného dolu doplnili své teoretické vědomosti o těžbě nerostných surovin. Během hodinové prohlídky prošli s průvodcem půlkilometrovou trasu důlními chodbami – štolami, kde se seznámili s důlní technikou a těžebními postupy v různých historických dobách.

Ve středu 18. října žáci prvních tříd viděli pohádkový muzikál „Putování ztracené kapky aneb cesta tam a zase zpátky“. Zábavnou formou se tak dozvěděli o koloběhu vody v přírodě. Toto představení pro prvňáčky naší školy zajistil Odbor životního prostředí MČ Praha 13 a konalo se ve Spolkovém domě Stodůlky. Dětem se představení velmi líbilo a určitě přispělo i k ekologické výchově našich nejmladších žáků.

V úterý 17.října pořádal Odbor životního prostředí Městské části Prahy 13 ve spolupráci s Českými lesy jako každoročně Den stromů. Akce se konala i letos v Centrálním parku u Stodůleckého rybníka a z naší školy se zúčastnila třída III. B.

Žáci pátého ročníku měli možnost v rámci prohloubení učiva z vlastivědy uskutečnit exkurzi na Pražský hrad s příslušníkem Hradní stráže, která se konala ve dnech 3., 4. a 5. října pro jednotlivé páté třídy. Jak exkurze probíhala a co všechno žáci viděli, napsala Renáta Křístková z 5. A.

Na naší škole si už neumíme představit, že bychom si neobjednali vzdělávací program od společnosti Ornita, z.ú. Letos si pro nás pan Viktor Čahoj a Tereza Hromádková připravili povídání a videa o zástupcích největších pěvců – čeledi krkavcovitých.

V pondělí jsme dojeli do penzionu Kozel podle plánu. Jsme ubytováni v blízkosti lyžařského střediska Herlíkovice v Krkonoších. Po příjezdu už byl připraven výborný oběd a po druhé hodině odpoledne jsme se vydali pěšky na první aktivity, u kterých šlo hlavně o vzájemné poznávání, připomenutí jmen a týmovou spolupráci ve třídách.

Na začátku nového školního roku se 17 žáků naší školy spolu se svými sourozenci vydalo ke Galerii Harfa, aby se zúčastnili 5. ročníku benefičního běhu pro dobrou věc. Na začátku běžci obdrželi startovní číslo s čipem a odznak s logem Harfandění. Běželo se po trase kolem OC Harfa, délka jednoho okruhu byla 1,6 km. Za každý zdolaný okruh kolem nákupního centra a sousední O2 arény přispěla Galerie Harfa částkou 100,- Kč na projekt Fondu ohrožených dětí Klokánek. 

Dne 6. 9. jsme navštívili Festival vědy, dříve známý pod názvem Vědecký jarmark. Ten se každoročně odehrává na travnaté ploše u Vítězného náměstí (Kulaťáku) na Praze 6 a v prostorách Národní technické knihovny. Na akci se představilo mnoho institucí a vysokých škol, které prezentovaly různé zajímavosti. Každá měla originální a zajímavý program.

Když se řekne Adolf Born, okamžitě se všem vybaví postavičky Macha a Šebestové. Osobitý výtvarný projev Adolfa Borna měli možnost zhlédnout i žáci 4. ročníků na výstavě jeho díla v Muzeu Kampa. Inspirováni kresbami plnými barev a fantazie se pustili do vlastní tvorby. Jejím výsledkem byly obrázky z cest po zemích z říše fantazie.

Původně třídenní projekt Zákeřné keře na motivy pohádky D. Krolupperové se uskutečnil ve třídách I. A a I. C. Žáci v něm netradiční formou poznávali nebezpečné rostliny a živočichy, se kterými se mohou o prázdninách setkat, získávali poučení o chování při rizikových situacích (kupř. bouřka, povodeň, bloudění na vycházkách městem, v lese nebo v horách) a zopakovali si zásady bezpečného chování při hrách v přírodě a u vody. Žáci dostávali každé ráno zadané úkoly na cestu a vyráželi společně  do parků v Motole a v Jelením příkopu. Třetí den se třídy na plánovanou vycházku na Břevnov nevypravily díky velmi silnému dešti. I tak v obou dnech žáci objevili několik nových keřů, které na konci cesty dokázali bezpečně rozlišovat. Už se vždy těšili na další den a byli zvědaví, zda se jim podaří zachránit vílu Vincencii z pohádky.

Třída IV. B změnila dvě červnová pondělí tělocvičnu školy ve stanoviště označená barevnými kužely. V každém kruhu čekali čtvrťáci se svými narýsovanými či poskládanými papírovými bludišti, která tvořili v hodinách matematiky, ve výtvarné výchově a pracovních činnostech. Některá zvětšili, jiná ještě obohatili o zajímavé úkoly na cestě za cílem. Žáci prvních tříd hledali cestu od startu k cíli.

Za finanční hotovost v hodnotě 3000 Kč děkují děti z Klokánku v Janovicích nad Úhlavou třídám II. C, IV. A, IV. C a V. C. Za tuto další pomoc z naší školy všech 12 dětí z Klokánku dostane ovoce, a to na etapy, každý týden jiné. Všechny třídy také obdržely děkovný certifikát.

V pátek 16. 6. absolvovala třída IV. B 5. a 6. lekci projektu Dětský úsměv. Tématem byl zubní kámen u lidí i zvířat doprovázený zajímavou projekcí s obrázky, seznámení s různými druhy zubních kartáčků včetně elektrických. Žáci vyplnili kviz v pracovním sešitě, vše zopakovali v křížovce.

Žáci pátých tříd odjeli 12. 6. na školu v přírodě do Zadova. Všichni se moc těšili na to, co je letos čeká. Nejenže jsme si užili spoustu zábavy při různých hrách, soutěžích a venkovních aktivitách, ale navštívili jsme také rysí a jelení oboru, výbornou tamní cukrárnu, uspořádali táborák a naučili se nové sporty, jako je třeba lakros. Celou školou v přírodě nás provázelo krásné počasí, což jen umocnilo celkové nadšení z vydařeného výjezdu. Pro některé naše žáky, to byla skvělá šance, jak se před odchodem na gymnázium rozloučit se svými spolužáky a učiteli.

Naši druháci oslavili svůj svátek, Den dětí aktivní společnou činností v parku. Zábavnou hrou ve smíšených skupinách se blíže seznámili s ostatními spolužáky v ročníku a zopakovali si matematiku, český jazyk a prvouku. Vyluštili společnými silami těžkou osmisměrku, nahlédli do tajů Braillova písma i Morseovy abecedy. V závěru popsali záchranu zraněného cyklisty a složili několik krásných veršů na téma příroda.

Žáci trávili čas nejen plaváním a cvičením, ale i poznáváním přírodních krás v okolí. Vydali se dokonce na Vlčí stezku. Podívejte se na několik fotografií z pobytu.

Žáci prvních tříd společně oslavili Den dětí návštěvou filmového představení Balerína v kině Cinema City Zličín. Představení se všem líbilo a druhý den využili svoje zážitky při vyjádření hlavní myšlenky filmu ve slohu a při výtvarném zpracování ve výtvarné výchově.

Projektové vyučování, ve kterém si žáci mohou vyzkoušet týmovou spolupráci, se stalo nedílnou součástí výuky cizích jazyků na naší škole. Současní deváťáci nejen točí videa v angličtině, ale pracují i na audio projektech. V tříčlenných týmech se vžívají do role moderátora rozhlasového pořadu, významného hosta a fanoušků, kteří do rozhlasového pořadu volají a kladou hostům otázky.

4. 5. 2017: Ve středu jsme si odpoledne zahráli za mlýnem na louce hry Náhoda a Farmáři a lupiči. Ve čtvrtek jsme od rána měli plno práce s hledáním žížal na chytání ryb. Taky se nám narodilo přes noc několik malých prasátek. V rybníčku nad mlýnem jsme nahodili udice a čekali jsme, až ryby zaberou. Z každého úlovku jsme měli velkou radost. Ještě větší radost nám dělalo sluníčkové počasí v závětří mlýna, které žádná předpověď nehlásila. Po odpoledním klidu jsme se vydali za kravičkami. Viděli jsme malá telátka. Před večeří jsme si ještě stihli popovídat s panem rybářem o sladkovodních rybách. Večer už jsme stihli jen napsat, co se nám na škole v přírodě líbilo, a přišla naše poslední noc na farmě.

Letošní turnus školy v přírodě s angličtinou se zařadil mezi ty velmi zdařilé. Žáci měli možnost zažít vyučování v jiném prostředí, zkoušeli se spolehnout více sami na sebe, učili se toleranci, přizpůsobení pravidlům ve větší skupině. Učili se konstruktivně komunikovat mezi sebou. Jejich společenské chování, například u stolu při stravování, zaznamenalo také zlepšení. Angličtina byla zastoupena ve vyučování i mimo ně, takže děti mohly zažívat angličtinu i při ostatních činnostech v přírodě, v jídelně i při běžné komunikaci. I když bylo počasí, oproti většině předchozích turnusů, chladnější a vlhčí, program to zásadně neovlivnilo. Velká většina žáků dosáhla úspěchu a získala diplomy v nějaké sportovní, společenské či umělecké disciplíně a ti ostatní si zasloužili diplomy za účast, protože jsme byli rádi, že s námi ve škole v přírodě byli. Děkujeme za důvěru a děkujeme i za pochvalná vyjádření.
Žáci z 3. A vyrazili do Výcvikového střediska slepeckých psů, aby zde předali sponzorský dar, na který si vydělali prodejem výrobků na Vánočním jarmarku. Zároveň se zde dozvěděli zajímavosti ze života nevidomých a jejich čtyřnohých společníků. Výlet se i díky počasí vydařil.

Čtvrťáci popsali své zážitky z jarních prázdnin v dopisech a obrázcích pro děti z Klokánku. Nestyděli se obsah a tajnosti svých dopisů přečíst před spolužáky, pak společně zalepit velkou obálku, a ještě před Velikonocemi poslat do Janovic nad Úhlavou. Je to už druhá výměna dopisů mezi čtvrťáky z naší školy a Janovicemi od Vánoc, kdy do Janovic děti a rodiče ze 4.B darovali nejrůznější školní i výtvarné potřeby a jiné hry či stavebnice, které si děti žádaly.

V úterý 4. 4. se žáci ve 4. lekci dentální hygieny více věnovali praktické části správného čištění zubů. Ve skupinkách byli lektorkou důkladně kontrolováni, zda při čištění nezapomínají na všechny kousací zubní plošky. V pracovním listu se zabývali obsahem fluoridů v potravinách, jejich působení v ústech, společně hledali prostředky s obsahem fluoridů a získávali další informace o zubním kazu.


Žáci I. C se ve čtvrtek 30. března společně vypravili na Stanici přírodovědců DDM na Smíchově. Byl zde pro ně připraven výukový program o chování živočichů na jaře.  Po jeho skončení následovala komentovaná prohlídka stanice a předání daru z výtěžku vánočního jarmarku na adopci kakadu bílého.

Jaro je už v plném proudu a s ním i blížící se Velikonoce. Žáci některých tříd prvního stupně letos nemeškali a již s předstihem si vyrobili krásné a veselé velikonoční věnce na zavěšení na dveře, patchworková vajíčka nebo chundelaté ovečky.

Žáci 4. tříd se v březnu pravidelně v pondělí vybavili bruslemi a přilbami, aby v 8 hodin již stáli na ledě na zimním stadionu v ulici Bronzová. Absolvovali tak tělesnou výchovu v podobě bruslení.

Začátkem března absolvovali čtvrťáci již 3. lekci dentální hygieny. V pracovních sešitech společně s paní lektorkou zpracovávali další stránky o částech zubu a o příčinách vzniku zubního kazu. Seznámili se s tabulkou obsahu cukru v některých potravinách. V praktické části čistili hromadně své zoubky novými zubními kartáčky, které budou mít v nových krytkách společně s pracovními sešity uschovány pro další lekci.

Poslední únorový den v naší škole vystoupil Dr. Klutz, anglické divadlo jednoho herce – One Man Theatre, které vzniklo v roce 2001 a hraje představení pro základní a střední školy. Žáci 2. až 5. tříd měli možnost zhlédnout dvě představení. Pro 4. a 5. třídy vybrali učitelé angličtiny představení Lenka and the Tea Witch a pro žáky 2. a 3. tříd The Cooking Show. 

V Židovském muzeu jsme byli ve středu 8. února s p. uč. Hrbáčkovou. Program začal tím, že jsme šli do přednáškové místnosti, kde na nás čekala paní průvodkyně. Ta si pro nás připravila přednášku s názvem ‘‘My a oni‘‘.

Třída 7. B se rozhodla za část svého výdělku z Vánočního jarmarku, který v naší škole organizoval v prosinci Klub rodičů, nakoupit tzv. dárky pro život organizace UNICEF. Žáci společně vybrali k nákupu věci, které u nás považujeme za samozřejmé, ale jinde ve světě mohou být skutečným „zázrakem“. Názorně a zcela konkrétně si tak žáci i doplnili znalosti a postoje k tématům vyučovacího předmětu výchova k občanství - mezinárodní organizace, multikulturalita, majetek a vlastnictví. 

Projekt Dětský úsměv je dlouhodobý projekt výuky preventivní péče o dětské zuby. Jedná se o 6 pravidelných lekcí pod vedením zkušené lektorky, která pracuje s žáky nynější IV. B již od 2. třídy. 

Charita IV. B neskončila nakoupením základních psacích potřeb pod vánoční stromeček. Skupinky dívek samy ze svých úspor nakoupily drobné psací potřeby. Rodiče darovali stolní hry, kufřík s legy, nejrozmanitější výtvarné a psací potřeby, ale i bublifuky či jiné drobnosti pro všech 12 dětí do Klokánku v Janovicích nad Úhlavou. 

Po zvládnutém výstupu z Pece na chatu Jindřichův dům jsme se ubytovali a před setměním stihli rozřazení do družstev.

Žáci 4. B udělali radost dětem v Klokánku v Janovicích nad Úhlavou, který je jediným v Plzeňském kraji a kapacitou i největším v celé ČR. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, kde žije aktuálně 12 dětí ve věku od 1,5 roku do 16 ti let. 

Vánoce jsou svátky, ke kterým patří zdobení stromečku, pečení vánočního cukroví, pohádky a radost v dětských očích při rozbalování dárků. O vánocích více než v jiné dny ale také myslíme na ostatní a na to, jak je důležité pomáhat, anebo třeba jen vykouzlit úsměv na tváři toho druhého.

Vlakem na Hrad Karlštejn se v pátek 9. 12 vydali žáci čtvrtých tříd. V podhradí, v Muzeu Betlémů, si každá třída společně vyrobila svůj betlém, který ve vánočním čase ozdobil jejich třídy. Děti si prohlédly krásnou kolekci českých historických betlémů a několik mechanických si samy spustily. V podkroví je čekal největší královský pohyblivý betlém v České republice se 46 loutkami ze dřeva. Ve sklepení na ně čekalo setkání se záhadnou postavou Bílé paní. 

Žáci pátého ročníku vyrazili v pátek 9. prosince na pomyslný výlet za vynálezy 19. století. V rámci učiva vlastivědy využily všechny 5. třídy nabídku Národního technického muzea a navštívili komentovanou prohlídku rudného a černouhelného dolu. Do Národního technického muzea chodíme poměrně často, a i tentokrát se potvrdilo, že se návštěva NTM i žákům velmi líbila a byla výborným doplněním učiva.

V pátek 25. 11. si žáci pátých tříd tradičně doplnili učivo vlastivědy prohlídkou Národního divadla. Při prohlídce žáci příjemně překvapili paní průvodkyni svými znalostmi z období národního obrození a sklidili za to velkou pochvalu. Pro některé z nich byla prohlídka prvním setkáním s Národním divadlem, a proto i pěkným kulturním zážitkem.

Žáci III. A vyrazili 22. 11. na Karlův most, kde na ně čekalo vyprávění o sochách, které Karlův most zdobí. Vyprávění paní průvodkyně bylo velmi poutavé. Žáci se dozvěděli o pyšné Magdaleně, o svatém Kryštofovi, o Janu Nepomuckém, svatém Vítovi, Mikulášovi a dalších. Vlastivědná vycházka doplnila učivo ČJ a Prvouky a dopřála žákům krásný zážitek z předvánoční Prahy.

Žáci 5. tříd se učí v hodinách angličtiny ztrácet ostych mluvit nahlas anglicky. Jednou z velmi efektivních pomůcek je malý projekt, nazvaný Take-home Art, něco jako „výtvarka na doma“. V krabici od bot si žák vytvoří svou scénu, vymyslí a vyrobí dvě postavy, jednu kladnou „the goodie“ a druhou zápornou „the baddie“, a pak si žák zahraje na malého dramatika a vymyslí pro své postavy a scénu jednoduchý příběh – zápletku v angličtině. Ve třídě se pak ještě změní v loutkoherce a scénku ostatním zahraje.

V tomto školním roce jsme opět měli příležitost seznámit se s tradicemi a zvyky svátku HALOWEEN, který se slaví převážně v anglicky mluvících zemích. #HALLOWEEN PARTY pro žáky 4. až 7. tříd, se konala v pondělí 31. října ve školní tělocvičně. Dále se v článku dozvíte, jak to vše dopadlo, a také tam objevíte obrázky.

V úterý 11. října se žáci III. A zúčastnili akce ke Dni stromů, která se konala v Centrálním parku u Stodůleckého rybníka. Žáci se seznámili s třinácti druhy stromů rostoucích v parku, které podle slepé mapy vyhledávali a zaznamenávali jejich název do pracovního listu. Také měli příležitost si hravou formou zopakovat známé druhy stromů, dozvědět se něco o práci dřevorubců a další. Vzhledem k tomu, že se i počasí vydařilo, akce se žákům moc líbila. Akci pořádala Městská část Praha 13, odbor životního prostředí ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. V rámci akce byly také vysazeny nové stromky na blízké loučce.

V úterý 28. 6. se páťáci z Mládí loučili se školním rokem pohybem. V centrálním parku se vystřídali na několika sportovních stanovištích a vyzkoušeli si pohyb na mnoho způsobů od vybíjené, košíkové, posilování na strojích až po závěrečnou štafetu komiků.
Že učení nemusí probíhat vždy jen v učebně ve škole, se opět přesvědčili žáci II. A v posledních dnech školního roku 2015/2016. Znalosti z prvouky si mohli ověřit a obohatit v pražské zoologické zahradě v Tróji a za pár dní na to při návštěvě Království železnic na Smíchově.

V tomto školním roce navázali žáci druhého ročníku na loňské mezitřídní utkání ve vybíjené. Pod vedením učitelek tělesné výchovy se pečlivě připravovali, trénovali a hlavně si osvojovali nejnovější pravidla hry. Významný den nastal 15. června, kdy už byly všechny děti netrpělivé a po slavnostním nástupu bojovaly s obrovským zápalem, až někdy zapomínaly na pravidla a musely se podřídit upozorněním rozhodčích. Všichni hráli s velkým zápalem, ale zvítězit a odnést si putovní trofej – míč - mohla jenom jedna třída. Zvítězila II. B, na druhém místě se umístila II. A a třetí místo obsadila II. C. Všechny tři třídy se těší na odvetu, které se zúčastní již jako třeťáci.

Pro žáky 8. ročníku již tradičně pořádáme exkurzi do prostor Poslanecké sněmovny ČR s komentovaným výkladem. Tak jsme i letos stejně zakončili tematický celek učiva předmětu výchova k občanství: Ústava ČR, státní moc ve státě a legislativní proces.

V pondělí 20. 6. dostali francouzštináři ze 6.A odměnu za jejich první rok s francouzským jazykem. Na základě pozvánky od Francouzského institutu v Praze se mohli zúčastnit divadelního dopoledne, které pro ně připravili skupiny starších studentů ze středních škol a lektoři divadelních technik z Brna a Chrudimi.

Ve čtvrtek 2. 6. se naše třída 6. B zúčastnila ojedinělého edukačního programu na hradě Karlštejn. V rámci oslav 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. jsme se vydali k prozkoumání nejcennějšího místa tohoto hradu, a to Kaple sv. Kříže.
Divadelní představení, které navštívila třída 6. B, nepatří rozhodně k těm, na která se zapomíná…Hudebně výtvarná inscenace Hon na jednorožce, která vznikla u příležitosti 20. výročí listopadových událostí 1989 a která je tematicky zaměřena na nesvobodu, nespravedlnost a strach, přinesla určitě dětem nejen prožitky, ale snad i mnoho otázek.

Olympijské hry znamenají ve světě významnou sportovní a společenskou událost. Stejně tak tomu bylo 1. června,  kdy  se sešli nejmladší sportovci školy v Centrálním parku. Žáci 1. a 2. tříd oslavili sportem Den dětí. 

Celá škola v přírodě probíhala v pohodové, přátelské atmosféře a splnila svůj cíl – poznejme blíže nejen kamarády ze třídy, ale z celého ročníku, s nimiž můžeme v šesté třídě tvořit nový kolektiv.

Fotografie uvidíte po kliknutí na nadpis článku nebo Více...

Další turnus „Plavecké školy v přírodě“ absolvovali žáci 3. tříd v týdnu od 16. do 20. května. Plavecký výcvik, který již pro školy není povinný, ve školním vzdělávacím programu naší školy zůstal. Žáci tříd 3. ročníku absolvují polovinu výcviku intenzivním plaveckým kurzem a ve 4. ročníku absolvují druhou část v 1. pololetí docházkou do bazénu v rámci hodin tělesné výchovy.

 

19. května předávali žáci IV. C finanční částku, kterou si vyčlenili z tržby na vánočním školním jarmarku, Středisku výcviku vodících psů v Jinonicích. Při návštěvě se seznámili s procesem výcviku, povinnostmi pejsků, ale i jejich majitelů - nevidomých spoluobčanů. Prohlédli si prostory, kde pejskové bydlí, venčí se, koupou i léčí. S pejsky měli žáci i možnost se potěšit a pohrát. Středisko má 18.6. Den otevřených dveří a všechny zájemce srdečně zve. 

Při návštěvě Vyšehradu se 4. května žáci druhých tříd vrátili do doby, kdy žil a panoval král Karel IV. Praha se v té době hodně proměňovala. Žáci viděli turnaj, ve kterém se rytíři utkali v různých disciplínách. Žáci také viděli, jaký byl Karel IV., jestli byl stejný jako my, nebo se něčím lišil, jestli chodil rád do školy a co se rád učil, jaké měl v dospělosti záliby, jaké plány měl s českou zemí… Navštívený pořad byl velmi přínosný, zábavný ale i naučný. Žáci  si odnesli nejen spoustu zážitků, ale také vědomostí a zkušeností.

Žáci třetích tříd navštívili interaktivní výstavu Trnkova zahrada v Malostranské besedě.  Zde měli možnost projít jednotlivá zákoutí tajuplné zahrady, ve kterých se setkali s moudrou učitelkou velrybou nebo se zlomyslným kocourem. Mohli si také zahrát na štěkafon nebo si odpočinout u relaxační studánky a přitom pozorovat nebe. Děti se nechaly vtáhnout do hravé a tajemné atmosféry, kterou svými ilustracemi vytvořil Jiří Trnka. 

První třídy se na den 29. dubna proměnily v čarodějnickou školu. Malí čarodějové procvičovali barevné počítání s ježibabou a v češtinářském kotlíku vařili rébusy a tajemné čtení. Pro zaříkávání si zpívali píseň Pět ježibab. Vyrobili si rodný list čarodějnice a na závěr vykouzlili puzzle.

Žáci  8. ročníku měli možnost si na SPŠ strojnické v Betlémské ulici vyzkoušet odborné předměty.

Jedním z témat prvouky ve třetím ročníku je také téma Lidé a čas, kde se žáci seznamují se životem pravěkých lidí. Muzeum hl. města Prahy nabízí k tomuto tématu zajímavou komentovanou interaktivní prohlídku, kdy lektor představuje žákům důležité aspekty života v pravěku na území dnešního hlavního města a také je seznamuje s prací archeologů. Druhá část workshopu je věnována samostatné činnosti žáků s pracovními listy, kteří vyhledávají v expozici odpovědi na otázky. Závěrečná část je zakončena diskusí nad jejich zpracováním. 

Žáci třetích tříd se v úterý 19. 4. na prostranství u metra Lužiny zúčastnili informační kampaně u příležitosti Dne Země, kterou pořádala Městská část Praha 13 ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Hlavní téma „Okno do lesa“ mělo za úkol přiblížit život v lese jak dětem, tak i veřejnosti, a také jim připomenout, že je potřeba lesy chránit.

Zprávy z pobytu v již 15. ročníku školy v přírodě s angličtinou byly průběžně publikovány v tomto článku s fotografiemi. 

Třída II. A za vydělané peníze z Vánočního jarmarku sponzorovala již vloni špačka rudokřídlého (letos to bude ježek bělobřichý) ze ZOO Praha. A nyní využila nabídky k účasti na Zážitkového programu pro sponzory - Výroba papíru ze sloního trusu.  

V průběhu celého školního roku se děti druhých tříd hravou formou seznamovaly s vážnou hudbou. Škola využila nabídky Národního divadla v Praze, které žákům 1. stupně nabízí zapojení do projektu Hurá do opery. Jedná se návštěvy seznamujících děti s operní tvorbou a základy baletního umění. Návštěvy jsou sestaveny z ukázek z různých představení za účasti členů sboru a orchestru Státní opery a Národního divadla.

Poslední březnový den se náš třídní kolektiv vydal do centra hlavního města. Cílem bylo prozkoumat části Prahy spojené s našimi významnými osobnostmi, především spisovateli. K tomu nám posloužila národní kulturní památka Vyšehrad, její středobod vyšehradský hřbitov se Slavínem a pak také Nerudova ulice na Malé Straně.

Poslední únorový týden se prvňáčci vžili do role malých Indiánů. Tradiční jména nahradili indiánskými, všichni nosili hrdě svoji indiánskou jmenovku. Pozadu nezůstaly ani paní učitelky, dokonce i některé maminky podlehly dobrodružnému pokušení a podepisovaly se jako Oranžová bouře…

V Rokytnici nad Jizerou i v březnu panovaly příznivé lyžařské podmínky. Sešla se zde skupina výborných lyžařů z řad žáků 7. ročníku. Informace a fotografie z proběhlého lyžařského výcvikového kurzu naleznete v tomto článku.

 

V rámci tělesné výchovy navštěvovali žáci 5. tříd zimní stadion Bronzová, kde děti rozvíjely základní bruslařské dovednosti. Děti zvládají rozjezd a přímou jízdu, vyjíždění oblouků. Trénovaly slalom mezi kužely, pokoušely se o jízdu vzad. Volnou jízdu si děti zpestřovaly oblíbenou hrou Na babu. Pobyt na ledové ploše byl pro všechny zábavou.

Dne 4. 12. 2015 proběhl na naší škole vánoční jarmark. Vydělali jsme si na něm 3333 Kč.
Část této sumy jsme darovali na dobročinné účely.
Žáci II. A strávili na horách týden ve škole v přírodě s lyžováním. Jak se jim dařilo a jak se jim tam líbilo, si můžete přečíst dále v článku.
Výsledek obrázku pro střední odborná škola gastronomická prahaV lednu se třída 8.A zúčastnila zážitkového kurzu na SOŠ gastronomické a hotelové s.r.o. Čekala nás hodina praktické výuky na této škole. Nasadili jsme si návleky na boty a vstoupili do třídy, ve které byl umístěn bar a kávovar. Rozdělili jsme se do dvou skupinek žáků. Jedna se šla naučit připravit nealkoholický koktejl „Školní zvonění“ a druhá skupinka šla okusit práci baristů – připravili Café latté macchiato.

Žáci V. A obdarovali z výdělku na vánočním jarmarku děti ve věkové kategorii od 10 měsíců do 11 let. Vysněné dárky v hodnotě 3000 Kč obdrží děti s mentálním postižením v MŠ, ZŠ, PrŠ + internát a ŠD ve Znojmě, děti ze sociálně slabých rodin ve Znojmě, děti z Domova pro matky a otce v tísni, děti z Dětského domova v Plesné. V pondělí 21. 12. došlo ke slavnostnímu předání dárků v Galerii Nové Butovice, kde byly dárky podle dětských přání paní učitelkou nakoupeny a předány. 

V druhém adventním týdnu se obě šesté třídy zúčastnily interaktivního programu Badatel v prostorách Židovského muzea v Praze. Žáci spolupracovali v pěti skupinkách a připravovali si vystoupení před spolužáky.
Druhý listopadový týden jsme se zúčastnili školy v přírodě zaměřené na životní prostředí. Náš osmidenní program zajišťovali lektoři ze sdružení Sportlines. Každodenní program byl rozdělen do tří časových bloků.

V listopadu (9. -16. 11. 2015) absolvovalo 45 žáků naší školy ozdravný pobyt – školu v přírodě v ideálním přírodním prostředí Krkonoš. Tato se uskutečnila díky podpoře (grantu) Státního fondu životního prostředí ČR. Celkový náklad na žáka činil 5050 Kč, přičemž Fond přispěl 2020 Kč.

Že chemie není strašákem, si na samém začátku listopadu vyzkoušelo 24 žáků devátého ročníku ZŠ Mládí v laboratořích Masarykovy střední školy chemické.
Pro žáky 8. ročníku nastává doba prvního klasifikačního období, jehož výsledky se budou příští rok zaznamenávat na jejich přihlášky ke středoškolskému studiu. Proto považujeme za důležité jim již teď prostředí středních odborných škol přiblížit a pomoci jim se zorientovat v nabídce středoškolského studia.

V úterý 29. 9. využila IV. C nabídky Občanského sdružení SPORT BEZ PŘEDSUDKŮ a vydala se na Ladronku na akci Celá šestka sportuje. Pod heslem „Vyber si svůj sport“ si žáci vyzkoušeli pod vedením trenérů a hráčů míčové hry jako je fotbal, házená a ragby. Akce byla výborně připravena. Pro děti byl zajištěn pitný režim, dostatek organizátorů a náčiní umožnil všem malým sportovcům maximální aktivitu. Dopoledne si všichni báječně užili a počasí akci také přálo.

Zprávy z Adaptačního kurzu: První den po příjezdu děti hrály různé poznávací hry, založené na tom, aby se projevily osobnostní charakteristiky dětí a instruktoři se s nimi seznámili. V úterý děti dopoledne rozvíjely problémové situace a po poledním odpočinku hry na navození důvěry. (doprovodné fotografie dále v článku)

Ve středu 3. 6. dostali žáčci třídy II. C jedinečnou příležitost zúčastnit se kroužkování ptáčat, která se vylíhla v budkách umístěných na stromech okolo naší školy. Pracovníci Občanského sdružení Ornita z jedné z budek vyjmuli dvě malé rozčepýřené sýkorky, které si děti mohly zblízka prohlédnout.  Dozvěděly se také řadu zajímavých informací o hnízdění ptáků a poté přihlížely samotnému kroužkování. Nakonec byly sýkorky bezpečně vráceny do svého hnízda v budce.

V podvečer 2. června 2015 oslavily maminky žáků druhého ročníku společně se svými dětmi svátek maminek. Děti svým maminkám, ale i tatínkům zahrály operku Červená Karkulka od autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Představení bylo hráno ve dvou obsazeních. Obě vystoupení se dětem moc povedla. Ve třídě byla úžasná atmosféra. Jak si všichni představení užívali, je vidět z fotografií dále v článku.

Mezinárodní den dětí slavíme 1. června a žáci druhých a třetích ročníků si tento svůj den náležitě užili. V Centrálním parku jim paní učitelky za pomoci starších spolužáků - kamarádů z osmých a devátých tříd připravily zábavné dopoledne. Druháčci se vydali po vyznačené trase hledat nápovědu pro vyluštění tajenky, která je pasovala do role „pátračů“ po pokladu. Třeťáci si zasportovali na předem připravených stanovištích. Všichni se celé dopoledne dobře bavili a malí i velcí kamarádi se těší na další společnou akci.

29. 5. se žáci I. A a I. B vypravili do Muzea hlavního města Prahy, aby si v interaktivní herně užili program k nadcházejícímu Dni dětí. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o historii Prahy, vyzkoušeli si různá řemesla, pomohli Pepíkovi Krátkému, aby si vybral to nejlepší řemeslo, namalovali si svůj měšťanský dům do svého města a zjistili některé zajímavosti z pravěku a také o archeologii. Měli možnost vidět v 3D kině Langweilův model Prahy. Celý program se všem moc líbil.

Žáci 2. a 3. tříd navštívili v průběhu května Workshop v Rudolfinu „Vytvořte si orchestr“, který pořádá Česká filharmonie pro žáky základních škol, kde si mohli pod dohledem trumpetisty České filharmonie vyrobit vlastní "trumpetu" z úplně nečekaného materiálu a zatroubit si nejen na svůj výtvor, ale i na nefalšovanou filharmonickou trubku. Samozřejmě si také poslechli, jak a co se na ni hraje v České filharmonii. Mistr houslař prozradil, co se skrývá uvnitř kontrabasu a na co používá mamutí kel. Děti měly možnost prohlédnout si jeho nástrojařskou dílnu, která je přímo v Rudolfinu. Dětem se workshop opravdu líbil, zejména jeho kreativní část. 

V pátek 15. května k nám do školy zavítali dva pánové z Agentury J. L. M., s. r. o. - Doc. Ing. Jaroslav Zeman CSc. a pan Tomáš Hejl. Připravili si pro nás deváťáky přednášku o energetice.

Žáci si užili krásné přírody díky zajímavým venkovním hrám a pochvalovali si chutné jídlo.

Plaveckou školu v přírodě pořádáme již třetím rokem v plaveckém areálu Hotely Srní na Šumavě. Žáci třetích tříd se učí plavat v intenzivním kurzu během jednoho týdne, na který navazuje plavecký výcvik ve 4. ročníku. O nadšení a spokojenosti třeťáků svědčí i pár fotografií, které naleznete dále v článku.

Mobilní telefon není pro nás již nic nového, ale mobilní planetárium? To je novinka. Ano, mobilní planetárium přijelo k nám do školy na dva dny. Žáci prvních až třetích tříd se v nafukovací kupoli vystřídali a zhlédli filmy s vesmírnou tématikou.  Kdy se jim zase poštěstí ležet v hodině na zádech a prohlížet si hvězdnou oblohu nebo sledovat start kosmické lodi?

13. škola v přírodě s angličtinou skončila. Patřila mezi ty zdařilejší, za což patří poděkování všem pedagogickým pracovníkům školy, kteří se na přípravě a jejím průběhu podíleli, ale také pracovníkům hotelu v Horním Bradle a také řidičům autobusů Dostál - Praha. Za důvěru děkujeme rodičům. A také děkujeme rodičům, kteří do školy v přírodě přispěli odměnami pro žáky.

Fotografie byly umístěny do internetové galerie a přístupové údaje žákům i jejich rodičům sděleny.

Žáci 5. B se rozhodli věnovat část finančních prostředků, které získali na vánočním jarmarku, na stavbu školní skalky. Skalka vznikne letos na jaře na školním dvoře a budou se o ni starat žáci školy v hodinách pracovních činností.
Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutáchNaše třída se dohodla, že za peníze, které jsme utržili na školním vánočním jarmarku, půjdeme do divadla. Společně jsme vybrali večerní představení Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách.

Týden před jarními prázdninami se všichni prvňáci proměnili v Indiány. Každý žák - Indián si vymyslel své indiánské jméno a z třídního kolektivu se stal kmen v čele se svým náčelníkem. Žáci se seznámili se zajímavostmi ze světa Indiánů, hledali odpovědi na otázky, které je zajímali. Dověděli se něco o jejich minulosti, původu, zvycích a tradicích. Na hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrobili např. totemy, aby je chránili před „zlými duchy", hudební nástroje, postavili indiánské obydlí - týpí, a zhotovili čelenky s pravými péry.

Tradičně i v tomto školním roce připravujeme pro žáky 4. tříd školu v přírodě, zaměřenou nejen na pobyt v přírodě, ale také na rozvoj jazykových dovedností v angličtině.

Tato škola v přírodě je již po několik let pořádána v Železných horách, v objektu, který od této sezóny nese nový název Vršovská brána a nachází se v Horním Bradle, na řece Chrudimce. Letošní výjezd se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2015. Více v článku.

Žáci 1. – 3. ročníků si na chvíli odskočili z vyučování do Zubozemě krále Králíka, kde všichni její obyvatelé vzorně pečovali o svůj chrup. To se ale nelíbilo sousednímu králi Cukrálovi a chtěl Zubozem zničit.  Během programu se děti dozvěděly, k čemu slouží a jak se jmenují jednotlivé druhy zubů a hlavně, jak o ně mají pečovat. K názorným ukázkám posloužil velký Zubák a jeho kamarádi – kartáčky. Potom děti zachránily Zubozem před králem Cukrálem splněním všech úkolů, které je čekaly ve hře na tabletech. Návštěvu Zubozemě jsme zakončili veselou písničkou. 

Blíží se doba důležitého rozhodnutí žáků 9. ročníku, a to jakou si vybrat střední školu a kde pokračovat v dalším studiu. Usnadnit jejich rozhodování se snažíme i akcemi, které „deváťákům“ přiblíží způsob výuky na vybraných středních školách a pomohou jim poznat jejich prostředí.
Pomoci žákům 9. ročníku orientovat se v nabídce středoškolského studia a hlavně i realisticky vyhodnotit jejich schopnosti a zájmy vzhledem k volbě budoucího povolání, to byl hlavní účel návštěvy Poradenského střediska při Úřadu práce v Praze 3.

Žáci druhých ročníků se v pondělí 15. 12. vrátili v čase a ocitli se na jedno dopoledne v době našich prababiček na statku v Třebízi. Za doprovodu pantáty, panímámy a čeládky se seznámili se zvyky a tradicemi času adventního a vánočního.

V rámci celoročního projektu o starých pověstech českých navštívila třída III. B hudebně pohybovou dílnu v Českém muzeum hudby v Karmelitské ulici. 

V pondělí 8. 12. se žáčci 1. a 2. ročníků společně s rodiči, prarodiči a kamarády sešli na hřišti naší školy k již tradičnímu Vánočnímu zpívání. Kromě známých vánočních písní a koled, které si s námi zazpívali i všichni přítomní, děti také zarecitovaly známé či méně známé vánoční básničky a říkanky.  K pravé vánoční atmosféře přispěla i výzdoba, kterou pomohli připravit rodiče z Klubu přátel školy. Tímto děkujeme jim a také všem přítomným za hezkou atmosféru. 

Třída 7. B spolu se svou třídní učitelkou Mgr. Hrbáčkovou navštívila Náprstkovo muzeum. Zážitky žáků a fotografie z workshopu najdete po rozkliknutí nadpisu.

Postavičky Zdeňka Smetany provází ve večerníčcích již několik generací dětí.  V muzeu Kampa probíhala v minulých měsících výstava tvorby Zdeňka Smetany a žáci druhých tříd měli možnost si jeho obrázky také prohlédnout. Seznámili se nejen s jeho díly, ale i s technikou, kterou tento ilustrátor pracoval. Žáci si ji mohli vyzkoušet na workshopu, který na výstavu navazoval. 

Fotky z prvního dne dále v textu.Druhý den byl ve znamení velkých her a soutěží, kde mohli žáci spolupracovat i se spolužáky z vedlejší třídy. Mnoho smíchu přinesl i večerní program ve společenských místnostech. Třetí den je za námi. Opět jsme prožili dopoledne plné zábavných her a odpoledne se prošli do centra Vrchlabí. Všichni moc pozdravují a přidáváme společně další ukázku fotografií.

Čtvrtek byl zaměřen na hry na důvěru a žáci si mimo jiné stanovili a sepsali třídní pravidla. Večer celý program uzavřela netradičně pojatá večeře a samozřejmě vytoužená diskotéka. 

Žáci 1. - 3. tříd navštívili program Hudební výchova jinak v Kulturním domě Mlejn. Pod vedením TOKHI EL RITMO si vyzkoušeli různá rytmicko-melodická cvičení. Zahráli si na barevné trubky BOOMWHACKERS, z kterých zazněla i melodie Beethovenovy skladby Óda na radost. Další hudební nástroj, který si děti vyzkoušely, byly bubny CAJON pocházející z Peru. Celá hudební show se dětem velice líbila a odcházely s nadšením. Atmosféru dokreslí několik fotografií z akce, dále v článku (více).

Hodina tělocviku v Kulturním domě Mlejn byla pro děti opravdu nezapomenutelná. KD Mlejn pro děti pořádá tento program ve spolupráci s akrobatkami cirkusu Mlejn. Žáci z prvních a druhých tříd si mohli vyzkoušet jednoduchou cirkusovou akrobacii na žíněnkách jak sami, tak ve dvojicích. Také nacvičovali žonglování a vyzkoušeli si akrobacii na visuté hrazdě a akrobatických šálách.

Třídy 1. ročníku letos vyrazily na výlet do chuchelského háje, do místní mini zoologické zahrady, kde žijí převážně zvířata z naší přírody.

Do Velké Chuchle jsme se dopravili vláčkem. Po cestě jsme se zastavili v lomu, kde jsme hledali zkameněliny, podle některých dětí „skamínilini“. Po výstupu na vrcholek kopce a splnění několika úkolů jsme se odměnili nanukem a pravou malinovkou. 

Třída III. A také letos pomáhala. Částkou 3 000,- Kč, získanou při vánočním jarmarku, spolu s další spoustou psích pamlsků, se stala jedním ze sponzorů Střediska výchovy vodících psů v Jinonicích.

Dne 29. května se žáci  III. A a IV. B zúčastnili ukázkové „dvouhodinovky“ vedené členy Rugby Club Tatra Smíchov. S tímto klubem naše škola spolupracuje již několik let.

Třída II. A měla možnost, navštívit televizní zákulisí pražského studia České televize na Kavčích horách. V úterý 13. května se vypravili na cestu. Exkurze stála za to.

Škola v přírodě probíhala ve dnech 12. - 17. května. Fotografie budou po zpracování uloženy do internetového alba a přístupové údaje budou sděleny žákům a rodičům.

Plavecká škola v přírodě probíhala ve dnech 12. až 16. května. Malou fotogalerii je možné prohlédnout dále v článku. Další fotografie budou po zpracování uloženy do internetové galerie a přístupové údaje budou žákům i rodičům sděleny.

Z programu:

24. 4. - odpolední prohlídka Národního hřebčína Kladruby ve Slatiňanech.

26. 4. Orientační závod s angličtinou a výlet do Lipky.

27. 4. Návštěva Chráněné přírodní památky Prales Polom.

28. 4. Exkurze do závodu Vánoční ozdoby.

29. 4. Poslední výlet k památnému stromu - Přemilovskému jilmu.

fotografie vloženy

Zahraniční kontakty naší školy se během tohoto roku rozrostly o italskou školu z alpského města Belluno. Žáci devátých tříd a jejich vrstevníci z Itálie si od září ve francouzštině vyměňují dojmy z cest či hovoří o plánech do budoucna. Uvidíme, zda budou jejich kontakty pokračovat i v následujících letech!

Preventivní program „Veselé zoubky“ je určen zejména pro žáky prvního ročníku základních škol. V rámci vyučování probíhá edukativní hodina, kdy si žáci osvojují techniku správného čištění chrupu a také zásady správné péče o chrup. Program v naší škole koordinuje paní učitelka Alena Janíčková.

Součástí výuky naukových předmětů ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a průřezových témat jsou i vlastivědné a přírodovědné vycházky. Žáci pátého ročníku se vypravili na Vyšehrad, a také do Štefánikovy hvězdárny na Petříně.

Žáci sedmého ročníku pravidelně jezdí na lyžařský kurz. Představu o tom letošním si můžete udělat na základě krátké vzpomínky jedné z účastnic kurzu.
Dne 4. 2. 2014 jsme v odpoledních hodinách navštívili společně s paní učitelkou Merhautovou Střední odbornou školu. Zúčastnili jsme se zážitkového kurzu, který byl zaměřen na seznámení s praktickým vyučováním na odborné škole.
Ve středu 22. 1. 2014 jsme šli s naší třídou 6. B na výstavu „Faraonovo tajemství“ do Atlantis centra. Nejdříve jsme se posadili do místnosti a vypravěčka, která vypadala jako královna, nám vyprávěla o Egyptě. Na stěnách byly namalované hieroglyfy. Potom vypravěčka zhasnula a posvítila speciálním světlem na stěnu, kde byly také hieroglyfy. Každý dostal papír a abecedu a mohl si napsat svoje jméno a příjmení.
Začátkem prosince se u nás ve škole pořádal vánoční jarmark. Náš spolužák vymyslel, že přáníčka, co nám z jarmarku zbyla, doneseme do domova důchodců a tam je rozdáme. Tak jsme 16. 12. vyrazili do klubu seniorů Lukáš a tím jsme nápad našeho spolužáka uskutečnili.

Již dvanáctá škola v přírodě s angličtinou. Zprávy z Horního Bradla pro vás.
The 12th Naturally English Country School. News from Horni Bradlo for you.
V dubnu jsme se s žáky osmých tříd v  hodinách angličtiny učili a diskutovali o tom, jaký je systém vzdělávání v zemích, kde se hovoří anglicky.