Kategorie stravného dle vyhl. 107/2005 Sb. pro školní rok 2017-2018

I.       dat.narození 1.9.2007-31. 8. 2011        cena oběda od 1. 1. 2018 je 28,- Kč

II.      dat.narození 1.9.2003-31. 8. 2007        cena oběda od 1. 1. 2018 je 30,- Kč

III.     dat.narození do 31. 8. 2003                  cena oběda od 1. 1. 2018 je 32,- Kč

 

Způsob platby stravného:

 

Inkasem z účtu, trvalým příkazem z účtu.

 

Způsob platby stravného (u nových strávníků) nebo změnu způsobu platby

 

je třeba domluvit s vedoucí školní jídelny, která strávníkovi přidělí variabilní symbol, platný po celou dobu školní docházky.

  

Termín plateb stravného:

 

Vždy předem, tak aby byla platba připsána na účet školy nejpozději 20. v měsíci na následující měsíc.

 

Dítě se může stravovat za těchto podmínek:

  1. 1.                  Má uhrazeno stravné
  2. 2.                  Má odevzdanou přihlášku ke stravování na příslušný školní rok
  3. 3.                  Nosí k výdeji obědů stravovací kartu nebo čip.

Přeplatky na stravném:

 

U plateb sporožirem jsou zohledňovány každý měsíc při výpočtu platby na následující měsíc.

 

V červenci je posílán poslední přeplatek zpět na účet plátce.

 

U trvalých příkazů k úhradě jsou přeplatky vraceny zpět na účet 2x ve školním roce, v lednu a červenci.

 

Obědy je třeba odhlašovat předem, nejpozději však v den nepřítomnosti do 8:00hod. na tel. č. 251618574, 235515464

nebo na e-mail:jidelna@zsmladi.cz

 

První den nemoci je možno oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11,15 do 11,45 hod.

 

Oběd, který není včas odhlášen, bude strávníkovi účtován dle zák. 561/2005Sb 

 

Jídelníček najdete na: www.strava.cz

 

Zařízení:0698

 

J. Růžičková, vedoucí ŠJ, tel.251 618 574,mail:jidelna@zsmladi.cz

Úhrada stravného inkasem z účtu u kterékoli banky

Vážení rodiče,
od 1. 1. 2010 máte možnost zřídit si u své banky souhlas s inkasem stravného z Vašeho účtu na účet školní jídelny.
Pokud máte v současné době zřízen trvalý příkaz k platbě obědů, sami si hlídáte jeho zrušení a obnovení a případné přeplatky jsou Vám vyúčtovány 2x ročně.
Zřídíte–li si po dohodě s vedoucí školní jídelny souhlas s inkasem z Vašeho účtu u kterékoli banky, bude Vám přeplatek na stravném zohledňován každý měsíc . Souhlas s inkasem si zrušíte až s odchodem dítěte ze základní školy.

Přihláška ke stravování v elektronické podobě
Vážení rodiče,
aby přihlášení Vašich dětí do školní jídelny proběhlo co nejrychleji, nabízíme Vám ke stažení přihlášku ke stravování.
Až půjdete v září přihlásit Vaše dítě do školy a domluvit s vedoucí školní jídelny způsob placení stravného, můžete odevzdat již vyplněnou přihlášku a urychlit tak celý přihlašovací proces.
Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde.

Jindra Růžičková, vedoucí školní jídelny
tel. 251 618 574, jidelna@zsmladi.cz

Pro strávníky s mírnějšími projevy celiakie je připravováno dle aktuálních možností i jídlo „přirozeně bezlepkové“. Jedná se o jídlo, při jehož přípravě nejsou použity suroviny s lepkem. Toto jídlo není možné označit jako bezlepkovou dietu, jelikož v něm může být stopové množství lepku, které se do něj dostane běžným provozem školní jídelny. Příprava tohoto jídla nesplňuje podmínky dietního stravování (provozní nebo časové oddělení od běžných jídel, spolupráce s výživovým terapeutem, vlastní náčiní a přístroje pro přípravu pokrmů, dietní suroviny, a také vyšší cena stravného a seznamy nemocných strávníků s vyjádřením lékaře).  V jídelníčku je toto přirozeně bezlepkové jídlo označeno písmeny PB.

201009181141_jidelna.jpgMilí příznivci školního stravování,
můžete používat dva druhy identifikačních médií:
Stravovací kartu za 38,- Kč nebo čip za 117,- Kč
Pokud jsou média nepoškozena, vykupujeme je zpět za prodejní cenu.

Jindra Růžičková, vedoucí ŠJ

 STRAVOVÁNÍ také PRO VEŘEJNOST

201003172139_chef.jpg 

Cena oběda: 65,- Kč
Výběr ze dvou jídel + polévka + moučník
ve dnech školního vyučování
oběd je třeba odnést ve vlastních nádobách („jídlonosičích“)
výdej v době od 11,00 do 11,30

 Informace a přihlášky v kanceláři školní jídelny:
paní Jindra Růžičková, vedoucí školní jídelny
tel.251 618 574

201109081517_bio.jpgVážení rodiče,
jako první škola v Praze 13 jsme se přihlásili do projektu BIO školy a rozhodli jsme se do jídelníčku zařadit pokrmy zhotovené z BIO potravin v takovém rozsahu, jaký nám dovolí aktuální výše stravného. Díky dotačnímu programu nebude tedy výše stravného navýšena z důvodu používání BIO potravin. Certifikované BIO potraviny nakupujeme od dodavatelů ekologického zemědělství, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni.
Školní jídelna a kuchyň byly rekonstruovány a přestavěny v roce 1993. V roce 2001 proběhly další stavební úpravy školní kuchyně a vybavení bylo upraveno podle nových hygienických předpisů. Poslední stavební úpravy proběhly v roce 2004 tak, aby školní kuchyň odpovídala předpisům Evropské unie.