Úhrada stravného inkasem

Vážení rodiče,
k úhradě stravného máte možnost zřídit si u své banky souhlas s inkasem na účet školní jídelny.
Pokud máte v současné době zřízen trvalý příkaz k platbě obědů, sami si hlídáte jeho zrušení a obnovení a případné přeplatky jsou Vám vyúčtovány 2x ročně.
Zřídíte–li si po dohodě s vedoucí školní jídelny souhlas s inkasem z Vašeho účtu u kterékoli banky, bude Vám přeplatek na stravném zohledňován každý měsíc. Souhlas s inkasem si zrušíte až s odchodem dítěte ze základní školy.

 

Přihláška ke stravování ke stažení
Aby přihlášení Vašich dětí do školní jídelny proběhlo co nejrychleji, nabízíme Vám ke stažení přihlášku ke stravování.
Až půjdete v září přihlásit Vaše dítě do školy a domluvit s vedoucí školní jídelny způsob placení stravného, můžete odevzdat již vyplněnou přihlášku a urychlit tak celý přihlašovací proces.


Přihláška ke stravování ve formátu PDF - DOCX

 

Jindra Růžičková, vedoucí školní jídelny
tel. 251 618 574, jidelna@zsmladi.cz

Kategorie stravného dle vyhl. 107/2005 Sb. pro školní rok 2019-2020

I.       datum narození 1. 9. 2009 - 31. 8. 2013        cena oběda od 1. 1. 2018 je 30,- Kč

II.      datum narození 1. 9. 2005 - 31. 8. 2009        cena oběda od 1. 1. 2018 je 32,- Kč

III.     datum narození do 31. 8. 2005                      cena oběda od 1. 1. 2018 je 34,- Kč

 

Způsob platby stravného: 

Inkasem z účtu, trvalým příkazem z účtu.

 

Způsob platby stravného (u nových strávníků) nebo při změně způsobu platby je třeba domluvit s vedoucí školní jídelny, která strávníkovi přidělí variabilní symbol, platný po celou dobu školní docházky a sdělí číslo účtu.

  

Termín plateb stravného:

 

Vždy předem tak, aby byla platba připsána na účet školy nejpozději 20. v měsíci na následující měsíc. 

Dítě se může stravovat za těchto podmínek:

  1.                   Má uhrazeno stravné
  2.                   Má odevzdanou přihlášku ke stravování na příslušný školní rok.
  3.                   Nosí k výdeji obědů stravovací kartu nebo čip.

Přeplatky na stravném: 

U plateb inkasem jsou zohledňovány každý měsíc při výpočtu platby na následující měsíc. 

V červenci je posílán poslední přeplatek zpět na účet plátce. 

U trvalých příkazů k úhradě jsou přeplatky vraceny zpět na účet 2x ve školním roce, a to v lednu a červenci.

 

Obědy je třeba odhlašovat předem v aplikaci www.strava.cznejpozději však v den nepřítomnosti do 8:00 hod. na tel. č. 251618574, 235515464 nebo na e-mail:jidelna@zsmladi.cz

 

První den nemoci je možno oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11:15 do 11:45 hod. 

V dalších dnech nemoci nabízíme možnost odběru obědů do vlastních jídlonosičů za cenu 67,-Kč.

 

Zájem o tuto službu je třeba nahlásit vedoucí školní jídelny nejpozději v den výdeje do 8:00 hod. ráno.

 

 

Oběd, který není včas odhlášen, bude strávníkovi účtován dle zák. 561/2005 Sb.

 

Jídelníček najdete na: www.strava.cz

 

Zařízení: 0698

 

J. Růžičková, vedoucí ŠJ, tel. 251 618 574, mail: jidelna@zsmladi.cz

201009181141_jidelna.jpgMilí příznivci školního stravování,
pro výdej stravy je třeba používat identifikační čip za 117,- Kč
Pokud je čip nepoškozen, vykupujeme jej zpět za prodejní cenu.

Jindra Růžičková, vedoucí ŠJ

 

Zajímají Vás bližší podrobnosti k přípravě pokrmů? Chcete vědět, na čem nám záleží? Více se dočtete v tomto článku.

 STRAVOVÁNÍ také PRO VEŘEJNOST

201003172139_chef.jpg 

Cena oběda: 67,- Kč
Výběr ze dvou jídel + polévka + moučník
ve dnech školního vyučování
oběd je třeba odnést ve vlastních nádobách („jídlonosičích“)
výdej v době od 11:00 do 11:30

 Informace a přihlášky v kanceláři školní jídelny:
paní Jindra Růžičková, vedoucí školní jídelny
tel.251 618 574

201109081517_bio.jpgVážení rodiče,
jako první škola v Praze 13 jsme se přihlásili do projektu BIO školy a rozhodli jsme se do jídelníčku zařadit pokrmy zhotovené z BIO potravin v takovém rozsahu, jaký nám dovolí aktuální výše stravného. Díky dotačnímu programu nebude tedy výše stravného navýšena z důvodu používání BIO potravin. Certifikované BIO potraviny nakupujeme od dodavatelů ekologického zemědělství, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni.
Školní jídelna a kuchyň byly rekonstruovány a přestavěny v roce 1993. V roce 2001 proběhly další stavební úpravy školní kuchyně a vybavení bylo upraveno podle nových hygienických předpisů. Poslední stavební úpravy proběhly v roce 2004 tak, aby školní kuchyň odpovídala předpisům Evropské unie.