Školní výlet I.B a III.C: PO 26. června

Slavnostní oběd s žáky 9. tříd: PO 26. června
Školní výlet VI.A, VII.B, VIII.A a VIII.B: ÚT 27. června
Hodina Tv trochu jinak - KD Mlejn . II.A a II.B: ÚT 27. června
Školní výlet VI.B: ST 28. června
 Výstava Adolfa Borna a workshop - žáci 4. tříd: ST 28. června
Neviditelná výstava - VIII.B: ČT 29. června
Ukončení vyučování v II. pololetí, vydání vysvědčení: PÁ 30. června

Žáci pátých tříd odjeli 12. 6. na školu v přírodě do Zadova. Všichni se moc těšili na to, co je letos čeká. Nejenže jsme si užili spoustu zábavy při různých hrách, soutěžích a venkovních aktivitách, ale navštívili jsme také rysí a jelení oboru, výbornou tamní cukrárnu, uspořádali táborák a naučili se nové sporty, jako je třeba lakros. Celou školou v přírodě nás provázelo krásné počasí, což jen umocnilo celkové nadšení z vydařeného výjezdu. Pro některé naše žáky, to byla skvělá šance, jak se před odchodem na gymnázium rozloučit se svými spolužáky a učiteli.

Vážení rodiče,

Vaše dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v naší škole od školního roku 2017/2018. Připravili jsme pro vás schůzku, na které se setkáte s učitelkou, která bude vaše dítě učit od 1. třídy. 

Vážení rodiče, 

rád bych poděkoval kandidátům za ochotu a vstřícnost kandidovat ve volbách do školské rady a současně vás seznámil se složením školské rady s platností od 1. 9. 2017:

 

více informací dále v textu …

Projektové vyučování, ve kterém si žáci mohou vyzkoušet týmovou spolupráci, se stalo nedílnou součástí výuky cizích jazyků na naší škole. Současní deváťáci nejen točí videa v angličtině, ale pracují i na audio projektech. V tříčlenných týmech se vžívají do role moderátora rozhlasového pořadu, významného hosta a fanoušků, kteří do rozhlasového pořadu volají a kladou hostům otázky.
Díky zapojení školy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, se žáci 2. stupně mohou s angličtinou setkávat při vyučování i mimo hodiny angličtiny a v hodinách zeměpisu, dějepisu a tělesné výchovy získat zkušenosti s vyučováním v cizím jazyce.

Milí žáci, vážení rodiče,

díky tomu, že naše škola byla úspěšná v grantu v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, získali jsme prostředky na poskytování poradenských služeb prostřednictvím školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Jejich činnost je přesně vymezena projektem a nenahrazuje činnost pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Tito odborníci však v praxi mohou dětem pomoci i např.  při rozvoji jejich nadání nebo při řešení některých problémů. (více dále v textu)

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy

V sobotu, 3. 12. jsme předali první várku víček Patrikově rodině. Pytlů s víčky bylo opravdu hodně a jsme moc rádi, že tak můžeme pomoci. Velké díky patří všem těm, kteří se do tohoto typu pomáhání aktivně zapojili. 

NOVINKY

  • termín pro předkládání přihlášek se studiu na SŠ do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky je 1. března 2017 na 1. kolo přijímacího řízení
  • konání jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a skupiny oborů Umění a užité umění)
  • přípravu zadání testů jednotné zkoušky zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
  • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů ČJ a literatura a Matematika a její aplikace ( v rozsahu RVP pro ZŠ)
  • střední školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem (hodnocení této jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%, u oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%
 Další informace najdete po kliknutí na název článku