Oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustila naše bývalá kolegyně – učitelka, paní Anna Svobodová. Poslední rozloučení se zesnulou se koná v pátek 25. srpna v 11:15 hod. v Obřadní síni krematoria v Praze – Motole.

Organizace nástupu žáků 1. tříd do školy

Informace byly sděleny rodičům na společné schůzce 19. června 2017.

Den nástupu: pondělí 4. září 2017 – 8.00 hodin. Vchod velkou branou z ulice Mládí vpravo na pozemek - hřiště před školou, v případě nepříznivého počasí stejnou branou projít na školní dvůr a vchod do školy zadním traktem, určitě nevoďte děti sami do třídy. Děti si berou s sebou aktovku. Paní učitelky budou mít seznam žáků a označení třídy I. A, I. B a I. C

Prosíme maminky, aby nevstupovaly na umělý povrch v botách s jehlovými podpatky. Mohlo by dojít k úrazu a také k poškození povrchu hřiště.

Další informace se zobrazí po kliknutí na nadpis článku nebo „více“

4. září – pondělí

Jedna vyučovací hodina: 8.00 – 8.45 hod.

Přivítání, organizační pokyny třídních učitelů. Pomůcky s sebou: psací potřeby
Oběd od 10.30 hod. (oběd možno odhlásit v aplikaci strava). Školní družina pro žáky 1. stupně je v provozu od 4. září. Přihlášky do školní družiny pro 1. stupeň zde.

Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna v 2. polovině září. Kroužky budou zahájeny v týdnu od 2. října.

Primary English Club – „anglická družina“ zahájí činnost v týdnu od 2. října.

Informace k dalším dnům najdete po kliknutí na nadpis článku nebo „více“.

Přejeme všem žákům krásné prázdniny a rodičům příjemnou dovolenou a budeme se těšit v září na setkání v novém školním roce.

Nemohli jste si vysvědčení vyzvednout 30. června?

 

Vyzvednout si je můžete v prvním červencovém týdnu 3. nebo 4. července
nebo v posledním srpnovém týdnu 28. - 31. srpna nebo v pátek 1. září.

Vážení rodiče, 

rád bych poděkoval kandidátům za ochotu a vstřícnost kandidovat ve volbách do školské rady a současně vás seznámil se složením školské rady s platností od 1. 9. 2017:

 

více informací dále v textu …