Preventivní program - Poruchy příjmu potravy - V. C: PO 23. října

Preventivní program - Kouření - prevence závislostního chování - IV. C: PO 23. října

Turnaj v minigolfu - III. A a VI. B: ST 25. října

Podzimní prázdniny: ČT 26. a PÁ 27. října

Schůzka Klubu přátel školy k VÁNOČNÍMU JARMARKU - 18:00 hodin: PO 30. října

Preventivní program - Efektivní učení - prevence záškoláctví - VI. B: ÚT 31. října

Preventivní program - Digitální gramotnost: sexting, kyberšikana - VII. B: ÚT 31. října

HALLOWEEN: ÚT 31. října

 

Na závěr letošního projektu PODEJ MI RUKU, již šestého v pořadí, se v hale školy setkali žáci 8. a 9. tříd s našimi prvňáky, kterým na začátku školního roku pomáhali při příchodu do školy.

 

Milí žáci, vážení rodiče, na konci října, v úterý 31. 10., zařazujeme tradiční akci HALLOWEEN, jako možnost seznámit se se svátkem, který je běžný v anglicky mluvících zemích. Nabídka je určena pro žáky 4. – 7. tříd. Přihlášku najdete dále v článku nebo si ji mohou zájemci vyzvednout u vyučujících anglického jazyka nebo třídních učitelů. Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději ve středu 25. října. Pozdější přihlašování již nebude možné. Akce se uskuteční odpoledne od 14:30 do 15:30 hodin v hale školy.

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč musí podat přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2018, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017.

 Další informace najdete po kliknutí na název článku