Vážení rodiče,
rád bych Vám i touto cestou poděkoval za spolupráci ve školním roce 2019-20, zejména pak za spolupráci a podporující přístup během distanční výuky i následné dobrovolné docházky. Náročné to bylo pro všechny zúčastněné, ale právě díky oboustranně rozumnému přístupu jsme celou situaci zvládli, jak to nejlépe šlo. Určitě jsme se i my dospělí naučili mnoho nového a tyto získané dovednosti i zkušenosti jistě v budoucnosti využijeme. I přes zmíněné zvládnutí situace považuji takový způsob výuky jen za alternativu pro překonání mimořádného stavu. Do budoucna bychom raději děti učili „naživo“ a v osobním kontaktu je vybavili komplexem dovedností, které může poskytnout jen přímá učitelská práce. Proto doufám, že v novém školním roce se opět sejdeme v plné síle a bez zásadních omezení.

 

Vážení rodiče, milí žáci,
přeji Vám společně s učiteli a zaměstnanci naší školy pohodové a nerušené prožití léta.

 

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školyVážení rodiče a milí žáci a žákyně, vysvědčení bylo vydáváno v týdnu od 22. června do 26. června. 
Pokud jste si vysvědčení nemohli vyzvednout, je to možné v prvním červencovém týdnu, tj od 29. 6. do 3. 7. nebo v posledním srpnovém týdnu, tj. od 24.8. do 28. 8. 

Od 11. března, kdy došlo k uzavření škol byla zavedena distanční výuka. Od začátku nám bylo jasné, že se chceme soustředit na stěžejní vzdělávací oblasti a začali jsme rodičům i jejich dětem, žákům naší školy, ukládat učivo do cloudového úložiště. Bylo jasné, že obsažnost učiva je nutné redukovat.

Vážení rodiče,

plánovaná červnová schůzka Vás rodičů s třídnímu učitelkami budoucích 1. tříd se letos nekonala vzhledem k mimořádným opatřením.

 

Potřebné informace o rozdělení dětí do tříd a další informace byly rozeslány mailem.

Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče, milí žáci,
pokud budete mít zájem o jazykové kurzy angličtiny ve škole, využijte nabídky Jazykové školy UpwordEnglish už nyní a přihlaste se za výhodnějších podmínek.
 
Dále v článku najdete informace i způsob přihlašování.
Vážení rodiče předškoláků, zveřejňujeme pro Vás doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě zvládat před vstupem do základní školy. (Více v článku.)