Vysvědčení bylo k vyzvednutí v prvním červencovém a bude v posledním srpnovém týdnu.
Organizace nástupu žáků 1. tříd do školy
Informace byly sděleny rodičům na společné schůzce 18. června 2018.
Den nástupu: pondělí 3. září 2018 – 8.00 hodin. Vchod branou z ulice vpravo, na školní hřiště před školou, v případě nepříznivého počasí projít na školní dvůr a vchod do školy zadním traktem. Určitě nevoďte děti sami do třídy. Děti si berou s sebou aktovku. Paní učitelky budou mít seznam žáků a označení třídy I. A, I. B a I. C
Prosíme maminky, aby nevstupovaly na umělý povrch hřiště v botách s jehlovými podpatky. Mohlo by dojít k úrazu, a také k poškození povrchu hřiště.

Další informace se zobrazí po kliknutí na nadpis článku nebo „více“

3. září – pondělí

Jedna vyučovací hodina: 8.00 – 8.45 hod.

Přivítání, organizační pokyny od třídních učitelů. Pomůcky s sebou: psací potřeby
Oběd od 10.30 hod. (oběd bude možno odhlásit v aplikaci strava). Školní družina pro žáky 1. stupně je v provozu již od 3. září. Přihlášky do školní družiny pro celý 1. stupeň zde.

Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna v 2. polovině září. Kroužky budou zahájeny v prvním říjnovém týdnu.

Primary English Club – anglická družina zahájí činnost v týdnu od 1. října.

Kurzy angličtiny s rodilým mluvčím Jazykové školy UpWord English začnou v druhém týdnu měsíce září.

Další informace se zobrazí po kliknutí na nadpis článku nebo „více“

přejí všichni zaměstnanci školy rodičům a žákům.

Program pro předškoláky - děti, které byly přijaty k povinné školní docházce od školního roku 2018/2019 proběhl ve dnech 23. a 30. května. Ve dvou setkáních se děti mohly seznámit s prostory školy a třídami, vyučujícími, různými pomůckami a vybavením školy, a také ochutnat, jak se budou učit. Děkujeme všem rodičům, kteří tuto možnost využili. Další akcí na cestě přípravy na 1. třídu byla třídní schůzka rodičů s vyučujícími v budoucích 1. třídách. Ta se konala 18. června od 16:30 hodin. Před schůzkou bylo možné si ve školní jídelně zajistit stravování na příští školní rok.

Vedení školy a učitelé zapojení do organizace setkání v rámci programu ERASMUS+ touto cestou děkují rodinám našich žáků, které minulý týden přijaly "za své" děti z partnerských škol.