Organizace nástupu žáků 1. tříd do školy

Informace byly sděleny rodičům na společné červnové schůzce.

Den nástupu: pondělí 2. září 2019 – 8.00 hodin. Abyste se vyhnuli tlačenici, budou pro rodiče s prvňáky otevřena velká vrata vpravo (vedle domu č. p. 2), kterými projdete na školní hřiště před školou, v případě nepříznivého počasí pokračujte na školní dvůr a vchod do školy zadním traktem. Určitě nevoďte děti sami do třídy. Děti si berou s sebou aktovku. Paní učitelky budou mít seznam žáků a označení třídy I. A, I. B a I. C

Prosíme maminky, aby nevstupovaly na umělý povrch hřiště v botách s jehlovými podpatky. Mohlo by dojít k úrazu a také k poškození povrchu hřiště.

Další informace se zobrazí po kliknutí na nadpis článku nebo „více“


2. září – pondělí:

Jedna vyučovací hodina: 8.00 – 8.45 hod.

 

Přivítání, organizační pokyny od třídních učitelů. Pomůcky s sebou: psací potřeby
Oběd od 10.30 hod. (oběd možno odhlásit v aplikaci strava). Školní družina pro žáky 1. stupně je v provozu již od 2. září. Přihlášky do školní družiny pro celý 1. stupeň zde.

Další informace se zobrazí po kliknutí na nadpis článku nebo „více“

Krásné léto přejeme všem

Nevyzvednutá vysvědčení
byla k vyzvednutí 
od 1. do 4. července
a budou zase od 26. do 30. srpna

Informace k organizaci prvního týdne nového školního roku 2019/2020
najdete zde v 2. polovině srpna.
Vážení rodiče předškoláků, zveřejňujeme pro Vás doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. (Více v článku.)

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko – psychologické poradně. Posouzení připravenosti je záležitostí hlavně zápisu do první třídy. Její zjišťování je důležité ze dvou důvodů – dá se usoudit na úroveň školní zralosti a také na úroveň péče rodičů o dítě. Rodiče nastávajících prvňáků budou na schůzce po zápisu informováni o kritériích připravenosti – jak by měli své dítě během zbývajícího půlroku na vstup do školy připravit. (Více v článku)