PO 21. října
Beseda k volbě povolání - IX. B
Čas proměn - preventivní program pro dívky 7. tříd
Na startu II. - preventivní program pro chlapce 7. tříd
Dospívám - preventivní program pro dívky 6. tříd
Na startu I. - preventivní program pro chlapce 6. tříd
ÚT 22. října
Prezentace výstupů z Evropského dne jazyků - 7. ročník
ST 23. října
Preventivní program - VI. B, IV. A
Sportovní hry v Oboře Hvězda - odd. II. A šk. družiny
ČT 24. října
Beseda k volbě povolání - IX. A
Matematický proud - soutěž - družstvo žákyň 3. a 5. tříd
Preventivní program - III. C a V. C

Vážení rodiče a přátelé školy,
Klub přátel školy Vás zve na schůzku , jejímž hlavním tématem bude plánování a příprava akce Vánoční jarmark. Více informací naleznete na stránkách Klubu.