Školní výlet VII. B: PÁ 22. června
Návštěva Veletržního paláce - Prostor jako plátno - IX. A: PÁ 22. června
Exkurze do Prokopského údolí - III.B: PÁ 22. června
Dr. Klutz - představení v angličtině pro žáky 5. tříd: PÁ 22. června
Dopravní hřiště - IV. A a IV.B: PO 25. června
Dopravní výchova - V. A, V.C: PO 25. června
Přednáška o bezpečnosti potravin v ČR pro 8. a 9. třídy: PO 25. června

Program pro předškoláky - děti, které byly přijaty k povinné školní docházce od školního roku 2018/2019 proběhl ve dnech 23. a 30. května. Ve dvou setkáních se děti mohly seznámit s prostory školy a třídami, vyučujícími, různými pomůckami a vybavením školy, a také ochutnat, jak se budou učit. Děkujeme všem rodičům, kteří tuto možnost využili. Další akcí na cestě přípravy na 1. třídu je třídní schůzka rodičů s vyučujícími v budoucích 1. třídách. Ta se koná 18. června od 16:30 hodin. Rozdělení žáků do tříd bude pomocí čísel, která byla použita u zápisu, oznámeno vývěskou u vchodu do školy v den konání schůzky. (Pokud jste číslo zapomměli/ztratili, dozvíte se ho ještě u vchodu.) Před schůzkou je možné si již od 15:00 hodin ve školní jídelně zajistit stravování na příští školní rok.

I letos se naše škola aktivně zapojuje do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů, ve kterém žáci plní celou řadu sportovních disciplín a snaží se nejen uspět mezi ostatními sportovci, ale hlavně překonat sami sebe. Díky podrobné analýze mají žáci přehled o svém zlepšení oproti výkonům z loňského roku. V soutěžní části se žáci zúčastnili školního kola. Ti nejlepší dokonce postoupili i kola obvodního a krajského. Největším úspěchem tohoto roku je historicky první postup celého družstva ZŠ Mládí na republikové finále. Po letošním čtvrtém vítězství v řadě v obvodním kole obsadil náš tým na krajském finále 2. místo.
Vedení školy a učitelé zapojení do organizace setkání v rámci programu ERASMUS+ touto cestou děkují rodinám našich žáků, které minulý týden přijaly "za své" děti z partnerských škol.