Cambridgeské zkoušky z angličtiny pro mladší žáky

ST 11. prosince
Dopravní výchova se strážníky OŘMPP13 pro III.B
Vánoce na blátě - divadlo pro I.B
ČT 12. prosince
Natáčení hodiny Aj pro PedF UK - VIII.A

PÁ 13. prosince
Program v Podolské vodárně - IV.A
Finanční gramotnost - IX.B
Bruslení V.A
Vánoční dílny odd. 2.C školní družiny