V článku najdete všechny důležité informace o zápisu včetně odhadovaného termínu vyrozumění o rozhodnutí, kterých dětí se zápis týká, druhy zápisu, informace pro rodiče, kteří zvažují podat žádost o odklad povinné školní docházky.
Letošní zápis proběhne bez přítomnosti dětí - online.
Pod tímto bannerem bude od 6. dubna aktivní online zápis do 1. tříd

 
Další informace včetně NÁVODU najdete dále v článku.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (dokument zde) jsou od 11. 3. 2020 do odvolání uzavřeny také základní školy. Žádáme proto rodiče, aby děti do školy neposílali. Kromě výuky jsou zrušeny veškeré aktivity ve škole včetně školní družiny, odpoledních kurzů, kroužků a výjezdů. Pro další informace sledujte naše webové stránky.

 

K probíranému učivu (tzv. DISTANČNÍ VÝUKA):

 

1. stupeň: Třídní učitelky v prvním období rozeslali rodičům mailem, co by se děti měly doma učit, opakovat a procvičovat. Další učivo je připraveno v úložišti. V případě dotazů kontaktujte konkrétní vyučující mailem. Úložiště učiva pro jednotlivé třídy ZDE.

 

2. stupeň: Úložiště učiva pro jednotlivé třídy ZDE.

V případě potřeby je Vám ke konzultaci k dispozici
také naše školní poradenské pracoviště.

 

Strava je automaticky všem strávníkům odhlášena po dobu uzavření školy.

 

Ošetřovné při péči o děti do 10 let, nově do 13 let (pro zaměstnance): V případě, že budete potřebovat tuto žádost vystavit, můžete se na nás obrátit. Pro rodiče žáků naší školy jsme připraveni toto zajistit. Tiskopis je zatím nezměněn, ale platí pro děti do 13. narozenin a zašleme vám jej.

O „ošetřovné“ pro OSVČ je možné žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské úřady Rodičům - OSVČ vystavíme na žádost stejné potvrzení o uzavření školy jako zaměstnancům. Bude se jednat o stejný tiskopis, který škola potvrdí v oddíle A.

Potvrzení (Žádost o ošetřovné pro zaměstnance) vám pošleme elektronickou formou (bez nutnosti osobní účasti) - od 16. 3. 2020 nejvhodnější forma. Obraťte se na nás prostřednictvím mailu na adresu skola@zsmladi.cz . V mailu uveďte jméno dítěte a třídu.

 

Ostatní provoz školy - od 16. 3. jsme přistoupili k uzavření školy pro veškerou veřejnost. Administrativní provoz přesto funguje, potřebné záležitosti jsme připraveni řešit elektronickou cestou, případně individuálně. V naléhavých případech nás kontaktujte na adrese skola@zsmladi.cz .

 

Podrobnější informace MŠMT k mimořádnému opatření (10.3.) - zde.

 

Pro další informace sledujte naše webové stránky.

 

                            Děkuji za pochopení.

PhDr. Jaroslav Vodička

ředitel školy

Vážení rodiče, milí žáci,

zdravím vás v situaci, kterou si nikdo z nás nevybral, přesto se týká nás všech. Nejdříve bych rád poděkoval za váš dosavadní rozumný přístup, pochopení i podporu. I my se snažíme o totéž, nejen při „výuce na dálku“.

 

Krátký komentář ředitele školy k aktuální situaci naleznete dále v článku.

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, v tomto článku najdete odkaz na úložiště své třídy, ve kterém najdete učivo, úkoly a náměty k opakování a procvičování učiva. Učivo již nebude zasíláno mailem, ale bude přístupné v jednotlivých složkách tříd.

Milí žáci a žákyně, v tomto článku najdete odkaz na úložiště své třídy, ve kterém najdete úkoly a náměty k opakování, případně procvičování učiva.

aktuálně - ze dne 10. 3. 2020:

Vážení rodiče,

s ohledem na právě přijímaná opatření na úrovni Vlády ČR a MZ ČR (v praxi "uzavření škol"), stanovujeme další postup v součinnosti ze zřizovatelem. Zatím jsou k dispozici pouze tisková prohlášení a jakmile budeme znát konkrétní postup (tedy co konkrétně to bude znamenat), budeme vás informovat.

Nařízení, která budou vyplývat z opatření MZ, budeme muset dodržet.

Děkujeme za pochopení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dřívější zpráva:

Vážení rodiče,

aktuální situaci kolem koronaviru sledujeme, jsme v součinnosti s kompetentními orgány. Rozhodně nechceme přispívat k šíření paniky, ale ani cokoli podcenit. V případě potřeby jsme připraveni přijmout konkrétní opatření bezodkladně, v kooperaci zejména se zřizovatelem školy, KHS, MŠMT a MZ. Zajímají-li vás oficiální informace a doporučení, můžete si je přečíst v následujících odkazech:

Aktualizované komplexní informace MŠMT zde. Informace Odboru školství MČ Praha 13 zde.

 

Informace aktualizované o Opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 3. 2020, které nařizuje všem osobám, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z Itálie, aby tuto skutečnost oznámili svému lékaři - celý text zde.

PhDr. Jaroslav Vodička

ředitel školy

Vážení rodiče předškoláků, zveřejňujeme pro Vás doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě zvládat před vstupem do základní školy. (Více v článku.)

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko – psychologické poradně. Posouzení připravenosti je záležitostí hlavně zápisu do první třídy. Její zjišťování je důležité ze dvou důvodů – dá se usoudit na úroveň školní zralosti a také na úroveň péče rodičů o dítě. Rodiče nastávajících prvňáků budou na schůzce po zápisu informováni o kritériích připravenosti – jak by měli své dítě během zbývajícího půlroku na vstup do školy připravit. (Více v článku)