Pokračuje sběr víček pro Patrika

sběrného boxu u vchodu do školy: PO 22. května - PÁ 26. května

Otevřené hodiny Anglického kroužku Wattsenglish, Ltd.: ST 24. května

Prokopský potok - žáci II.A ze školní družiny: ST 24. května

Dějepisná a přírodovědná exkurze - Berchtesgaden a Salzburg: ST 24. - ČT 25. května
Divadelní představení "Ulice plná kouzel" pro 2. třídy: ČT 25. května
Preventivní program: Prevence šikany, komunikace, konflikty a jejich řešení - V.A: ČT 25. května
Preventivní program: Prevence záškoláctví - efektivní učení - VI.A: ČT. 25. května

Otevřené hodiny Anglické družiny, Wattsenglish, Ltd. pro 1. třídy: PÁ 26. května

Jazykový kurz ve Velké Británii - York: SO 27. května - SO 3. června

To, že francouzština nerovná se jen Francie, nám v týdnu od 15. 5. přijela ukázat belgická kolegyně Audrey Thonard z Univerzity v Liège (v češtině „Lutych“). Paní Thonard, která je nejen učitelkou, ale i autorkou publikací ze světa didaktiky cizích jazyků, si vyzkoušela, jaké je to pracovat s - náctiletým publikem. Za pomoci IT a webových nástrojů jako Kahoot nebo Plickers našim žákům nejen poutavě ukázala zajímavosti její rodné země, zároveň jim i předvedla využití tabletů a mobilů k učení.

 

Každé dva roky, už od roku 1997, mají žáci 9. a 8. tříd naší školy možnost výjezdu do Velké Británie s jazykovým kurzem. Tentokrát máme namířeno do hrabství Yorkshire, s ubytováním v Yorku, historickém městě s mohutnými hradbami. Dále v článku najdete program tohoto výjezdu a odkazy na místa, která během pobytu navštívíme.

Vážení rodiče,

v srpnu končí funkční období školské radě, proto je třeba zvolit nové zástupce. Školská rada je šestičlenná, přičemž vždy dva zástupci jsou z řad pedagogických pracovníků, dva z řad zákonných zástupců a dva zástupce vysílá zřizovatel školy. Funkční období je tříleté, s účinností od 1. 9. 2017.

 

Více informací, včetně představení kandidátů a postupu při hlasování dále v textu …

 

Program pro předškoláky - děti, které byly přijaty k povinné školní docházce od školního roku 2017/2018 proběhne 17. a 24. května. Ve dvou setkáních se děti seznámí s prostory školy a třídami, vyučujícími, různými pomůckami a vybavením školy, a také ochutnají, jak se budou učit. Dále v článku se dočtete termíny a náplň jednotlivých setkání.

Milí žáci, vážení rodiče,

díky tomu, že naše škola byla úspěšná v grantu v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, získali jsme prostředky na poskytování poradenských služeb prostřednictvím školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Jejich činnost je přesně vymezena projektem a nenahrazuje činnost pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Tito odborníci však v praxi mohou dětem pomoci i např.  při rozvoji jejich nadání nebo při řešení některých problémů. (více dále v textu)

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy

V sobotu, 3. 12. jsme předali první várku víček Patrikově rodině. Pytlů s víčky bylo opravdu hodně a jsme moc rádi, že tak můžeme pomoci. Velké díky patří všem těm, kteří se do tohoto typu pomáhání aktivně zapojili. 

NOVINKY

  • termín pro předkládání přihlášek se studiu na SŠ do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky je 1. března 2017 na 1. kolo přijímacího řízení
  • konání jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a skupiny oborů Umění a užité umění)
  • přípravu zadání testů jednotné zkoušky zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
  • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů ČJ a literatura a Matematika a její aplikace ( v rozsahu RVP pro ZŠ)
  • střední školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem (hodnocení této jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%, u oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%
 Další informace najdete po kliknutí na název článku