Další školu v přírodě jsme připravili pro žáky 5. tříd. V tomto článku Vám budeme přinášet informace z Josefova Dolu, kde naši páťáci stráví školu v přírodě. Sraz před školou je v pondělí 17. června v 8:15 hod. a odjezd v 8:45 hod. Přineseme Vám zde také informaci o dojezdu na místo a o čase návratu v pátek 21. června.
Rodiče byli o škole v přírodě informováni mailem. Pokud někdo mail nedostal, obraťte se na třídní učitelku.
PO 17. června
Barvy světa - workshop pro 3. třídy
Beseda o astronomii pro žáky 9. tříd

Škola v přírodě tříd 5. ročníku
Třídní schůzky s rodiči žáků tříd 3. ročníku
Třídní schůzky s rodiči žáků do 1. tříd na šk. rok 2019/2020
(začátek v 16:30 hod. - pozvánky byly rozeslány mailem)
ÚT 18. června
Škola v přírodě tříd 5. ročníku
Dopravní hřiště - IV.C
Školní výlet tříd 1. ročníku
ST 19. června
Škola v přírodě tříd 5. ročníku
Procházka starou Prahou II.A a II.C
Školní výlet VII.A
ČT 20. června
Škola v přírodě tříd 5. ročníku
Dopravní hřiště - IV.B a IV.A
Prokopské údolí - odd. 1.A ŠD
Poslední výdej ovoce - broskev - třídám 1. stupně
Školní výlet VI.A
PÁ 21. června
Turnaj ve vybíjené - třídy 2. ročníku
Škola v přírodě tříd 5. ročníku
 - návrat
Vážení rodiče předškoláků, zveřejňujeme pro Vás doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. (Více v článku.)

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko – psychologické poradně. Posouzení připravenosti je záležitostí hlavně zápisu do první třídy. Její zjišťování je důležité ze dvou důvodů – dá se usoudit na úroveň školní zralosti a také na úroveň péče rodičů o dítě. Rodiče nastávajících prvňáků budou na schůzce po zápisu informováni o kritériích připravenosti – jak by měli své dítě během zbývajícího půlroku na vstup do školy připravit. (Více v článku)

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč musí podat přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018.

Další informace najdete po kliknutí na název článku

17. ročníkem skončila celostátní soutěž v anglickém jazyce SEND A POSTCARD, pokračování soutěže Video pohlednice z mého města, kterou organizovala Základní škola Mládí, v Praze 13. V článku se dočtete o její bohaté historii.