Pedagogických pracovníků je 54, včetně ředitele a jeho dvou zástupců, školního psychologa, speciálního pedagoga, 9 vychovatelek školní družiny a 4 asistentek pedagoga. Průměrný věk pedagogického sboru je 44 let. Kvalifikovanost a aprobovanost dosahuje 90%. Na škole pracují mnozí zkušení pedagogové. V posledních letech přibyli do pedagogického sboru i mladí absolventi pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Západočeské univerzity v Plzni. V rámci metodických orgánů školy se i učitelé navzájem navštěvují v hodinách, provádějí rozbory hodin a předávají si navzájem své zkušenosti. Každý vyučovací předmět má určeného garanta, který se stará o zajišťování školních pomůcek a jejich obnovu a na druhém stupni má také na starosti výdej učebnic.
Pod odkazem dále v článku si můžete prohlédnout seznam pedagogů a ředitelů či řídících učitelů, kteří na této škole působili od jejího založení v roce 1908. Seznam je průběžně doplňován u příležitosti výročí založení školy.