Zápis se uskutečnil ve dnech 4. a 5. dubna 2019. Po ukončení správního řízení byl dne 16. dubna na webu školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání. Děti jsou v seznamu uvedeny pod registračními čísly, která jim byla při zápisu přidělena. Děkujeme všem rodičům, kteří své dítě k zápisu přivedli, za důvěru. V článku se dále dočtete postup při odkladu, kritéria podle kterých jsou děti přijímány, desatero pro rodiče, text o školní zralosti, informaci o programu pro předškoláky i o červnové schůzce rodičů s třídními učitelkami budoucích prvních tříd.

1. TŘÍDY:
V prvních třídách vyučují učitelky, které znají problematiku 1. tříd. Obzvláště v prvních třídách jsou učitelky často v úzkém kontaktu s rodiči žáků. Prvňáčci na naší škole dostávají učebnice a mnohé školní potřeby zdarma (aktuální seznam dostávají rodiče vždy na červnové schůzce). Při nemoci malého žáčka učitelky poskytují žákům i rodičům individuální pomoc.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD:
Zápis do 1. tříd pro další školní rok se od roku 2017 koná vždy v dubnu (nová úprava školského zákona). K zápisu potřebujete rodný list dítěte, cizí státní příslušníci přinesou doklad o dítěti (rodný list či cestovní pas).

SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY - Městská část Praha 13

Seznam spádových ulic s platností od 1. 1. 2012:
5.máje, Armády, Hildy Čihákové, Hlušičkova, Jindrova, K Fialce, K Hájům, K Jasánkám, K Lužinám, K Ohradě, K Vidouli, K Zahrádkám, Ke Golfu, Ke Kalvárii, Ke Koh-i nooru, Ke Konstruktivě, Ke Studánce, Kellnerova, Mládí, Na Dolnici, nám. Na Lužinách, Na Přívozích, Na Vlku, Okruhová, Ordovická, Plzeňská, Pod Kulturním domem, Pod Viaduktem, Pod Vlkem, Před Rybníkem, Příčka, U Cikánky, U Dálnice, U Mydlárny, U Paloučku, V Borovičkách, Ve Stromořadí, Vlasákova, Voleníkova, Za Lužinami, Za Mototechnou, Živcových

Škola přijímá žáky s bydlištěm v Praze 13 do naplnění kapacity podle kritérií stanovených ředitelem školy.

Seznam spádových oblastí škol podle obecní vyhlášky o školských obvodech základních škol je zveřejněn na webu MČ Praha 13: spádové oblasti ZŠ Prahy 13

6. TŘÍDY:
V šestých třídách se žáci počínaje školním rokem 2007/2008 vzdělávají již podle nového Školního vzdělávacího programu „Co se v Mládí naučíš …“ s jazykovou profilací.

Zájemcům o přestup do naší školy doporučujeme kontaktovat vedení školy elektronickou poštou nebo telefonicky.

VÝUKA JAZYKŮ:

Třídy s rozšířenou výukou jazyků a podle ŠVP - Co se v Mládí naučíš
Naše škola ve své tradiční jazykové výuce pokračuje. Ve školním vzdělávacím programu Co se v Mládí naučíš, je jazyková výuka zařazena jako povinný předmět od 1. tříd. Jazyková profilace školy tedy pro naše žáky znamená, že se mohou v anglickém jazyce vzdělávat od 1. do 9. ročníku a druhý jazyk si volí od 6. ročníku.