Den otevřených dveří se v naší škole letos konal ve čtvrtek 16. února. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich zájem a návštěvu a budeme se těšit na další možnou spolupráci při vzdělávání žáků.
uvodnilogo_male
 

V závěru roku 2016 se naše škola stala nositelkou titulu Společensky odpovědná organizace 2016, který získala v rámci Národní ceny kvality ČR a současně získala mezinárodní manažerské ocenění EFQM. Více dále v textu …

 

Diplom - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Diplom - Mezinárodní EFQM

Dotazníkové šetření je jednou z možností, jak zjistit zpětnou vazbu, názory na vzdělávání, na život školy a poznatky využít ke zlepšování. V závěru školního roku 2015/2016 bylo spuštěno dotazníkové šetření zaměřené na rodiče, žáky a zaměstnance školy. Se závěry dotazníkových šetření dále pracujeme. Rodiče jsme oproti minulému šetření, kdy odpovídali písemnou formou, oslovili s prosbou o vyplnění dotazníku on-line.

Všem rodičům, kteří dotazník vyplnili a vyjádřili svůj názor, upřímně děkujeme.

Zde je stručná reflexe.

Už od první třídy si žáci naší školy zvykají, že jsou jejich výtvarné práce vystaveny na chodbách školy. Chodby tak připomínají permanentní výstavu, která je často obměňována. V současné době se škola pomalu zabarvila podzimními barvami. Velký podíl na tom mají výtvarné počiny právě našich nejmenších, na které se můžete podívat v malé ukázce dále v článku.

Na Velvyslanectví Spojeného království se v úterý 25. března s velvyslankyní a zástupci Britské rady sešli učitelé z různých škol z celé České republiky, kteří pro své žáky a studenty organizují cambridgeské zkoušky.

V překrásném slunném odpoledni v pondělí 21. 10. proběhla vernisáž prvních šesti naučných ornitologických panelů umístěných na pozemku naší školy. Slavnostního otevření se zúčastnila paní Veronika Voldřichová z Občanského sdružení Ornita a starosta MČ Praha 13 pan David Vodrážka.

Celostátní soutěž v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města pořádala dvanáctým rokem Základní škola, Praha 13, Mládí 135 pod patronací velvyslankyně Velké Británie v ČR a pod záštitou ministerstva školství.

Základní škola, Praha 13, Mládí 135, obdržela dne 24. září 2012 u příležitosti Evropského dne jazyků ocenění. Za organizaci celostátní soutěže v anglickém jazyce jí byla udělena Evropská jazyková cena LABEL 2012.

Dny otevřených dveří: Zájemci z řad rodičovské veřejnosti mají možnost školu navštívit, poznat její prostředí, promluvit s členy pedagogického sboru a dozvědět se podrobné informace o výchovně vzdělávací práci a dalších aktivitách školy.

Publikování v tisku: Členové pedagogického sboru publikují články v odborných časopisech Učitelské noviny, Učitelské listy, Cizí jazyky, Newsletter Asociace učitelů angličtiny v ČR, i v periodicích – Stop, Pražská Pětka, Listy Prahy a jedna vyučující je členkou redakce časopisu R&R na pomoc vyučování angličtině.

Video pohlednice z mého města: Škola a Městská část Praha 13 se každým rokem prezentuje na veřejnosti i v odborných kruzích organizováním celorepublikové soutěže v anglickém jazyce – Video pohlednice z mého města. Patronkou soutěže je od jejího druhého ročníku velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Již tři velvyslankyně takto soutěž podpořily. Byly to Ann Pringle, Linda Duffield a nynější velvyslankyně Jejího veličenstva, paní Sian MacLeod. Slavnostní ocenění vítězů probíhá v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každoročně přednáší autoři soutěže o tomto ojedinělém jazykovém projektu studentům Pedagogické Fakulty UK Praha. O soutěži a pořádající škole se píše i v odborných časopisech a na Internetu (Bridge, Novinky z OUP, Učitelské noviny, R&R, Učitelské listy, Cizí jazyky, v časopise Videohobby, měsíčníku Českého výboru UNICA. V roce 2012 byl projekt soutěže oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL, kterou udělují Národní agentura pro evropské vzdělávací programy s Domem zahraničních služeb a Ministerstvem školství. Soutěž má svou webovou stránku: www.dis.cz/videopohlednice.

Mimoškolní činnost

ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
V odpoledních hodinách nabízí škola žákům zájmové kroužky různých typů. Vedoucími kroužků jsou v převážné většině nadšenci z řad našich učitelů, ale některé kroužky vedou i externí pracovníci. Zájmové kroužky u nás vedou také jiné organizace. V tomto školním roce jsou to: Agentura KROUŽKY, Šachová škola Vávra a Černoušek a Florbalový klub Panthers.

British Council:
Ve spolupráci s naší školou se v úterý konají kurzy Britské rady s britskými lektory ve škole. Kurzů so mohou účastnit žáci naší školy od 1. do 9. ročníku.

Pravidelné akce

VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY:
100letému výročí školy a 20letému výročí zavedení rozšířené výuky jazyků jsou věnovány samostatmé články ne webu školy.

"PALAČINKOVÝ BĚH"
tak se jmenuje akce anglického klubu, která se poprvé konala 20.února 2001 v ulici Mládí, tedy přímo před budovou školy. Tento netradiční běh, při kterém musí soutěžící uběhnout 415 yardů = 379,5 metru a přitom třikrát obrátit ve vzduchu palačinku na pánvi, se stal tradiční akcí naší školy. Trať závodu v ulici Mládí měří 400 metrů. Běžci musí mít zástěru a vlastní pánev. Palačinky napečou kuchařky ve školní jídelně. Závodníci musí na trase třikrát otočit palačinku ve vzduchu a nesmí jim upadnout. Závodu se mohou účastnit dívky i chlapci, i když původně byl v Anglii tento běh určen pouze pro ženy. Měří se čas a pokud závodníkovi palačinka upadne, může ji znovu zvednout a pokračovat v závodu. Jsou mu však započítány trestné vteřiny. Po skončení závodu následuje tzv. "palačinková pauza" ve které se sní všechny palačinky ochucené skořicovým cukrem a šlehačkou. Nakonec jsou vyhlášeni vítězové, kteří obdrží diplom a malou odměnu.
Běh v angličtině nazývaný "Pancake Race" měl u dětí i dospělých velký ohlas a proto jej naše škola pořádá pravidelně. Podle tradice se koná den před Popeleční středou (Ash Wednesday), na ukončení Masopustu. Každoročně se běh setkává s velkým zájmem médií, neboť zprávu o tomto běhu s palačinkami přináší většina českých novin a televizní šot vždy vysílá také kabelová TV ve svých Aktualitách Prahy 13 a zpráva o této akci zazněla i v anglickém vysílání Českého rozhlasu.

HALLOWEEN:
Původně šlo o svátek duchů. Děti i dospělí se oblékli do fantaskních kostýmů a chodili po sousedních domech koledovat. Tato noc připadá na 31.října. Jde o původně keltský svátek Samhain na konec léta. Lidé se oblékali do kostýmu a jejich hlučný průvod měl odehnat ztracené duše.
Halloween vznikl z keltských rituálů při kterých se oslavoval jejich nový rok. Ve čtyřicátých letech 19.století byl tento zvyk přinesen do USA irskými imigranty.
Od padesátých let 20.století se tento den stal svátkem pro děti. Součástí tohoto dne je také tzv. Jack-o-lantern, lucerna vyrobená z vydlabané dýně.
Tolik historie. A jak se na tento svátek připravujeme a využíváme při výuce angličtiny? Každý rok v polovině října začnou přípravy. Když nastane den D, vše musí být připraveno.
Ráno se už jen vyrobí lucerna zvaná Jack-o-lantern. Učitelé angličtiny jsou už dopoledne většinou ve svých maskách a odpoledne se k nim přidají žáci.
Odpoledne začíná průvodem masek a pak už jsou na programu různé zábavné i strašidelné disciplíny pro děti, které jsou nakonec vyhodnoceny a vítězové si odnáší odměny.

JAZYKOVÉ KURZY VE VELKÉ BRITÁNII:
Pro žáky učící se anglický jazyk pořádáme pravidelně poznávací zájezdy do Velké Británie ve spolupráci s Cestovní kanceláří KRISTOF - Jazykové kurzy s. r. o. Žáci tak již navštívili hrabství Oxfordshire ve střední Anglii s ubytováním v hostitelských rodinách v univerzitním městě Oxfordu, kde kromě slavného města navštívili také středověký hrad Warwick Castle, městečko Stratford upon Avon - rodiště Williama Shakespeara, pitoreskní vesničku Bourton on the Water, královský zámek Windsor Castle. Dále v jižní Anglii žáci navštívili hrabství Kent, Sussex a Essex, vodní hrad Leeds Castle, s nádherným parkem s ptačími voliérami, botanickou zahradou a bludištěm, lázeňská města Eastbourne a Brighton na jižním pobřeží, křídové útesy Seven Sisters a nedalekou pláž Beachy Head a také stanuli před záhadnou megalitickou památkou kamenného muže Long Man. Bydleli v hostitelských rodinách ve starobylém rybářském městě Hastings, kde navštívili mořské akvárium, pašerácké jeskyně a svezli se ozubenou drahou, která má nejstrmější sklon v Británii a cesta trvá přesně minutu. V severovýchodní Anglii objevovali hrabství Yorkshire a místa jako kdysi vikingské město York se zachovalými městskými hradbami a slavnou katedrálou. Nádherné zříceniny kláštera Fountain Abbey, přímořské městečko Scarborrough nebo Whitby, rodiště Jamese Cooka, které podle pověsti navštívil i slavný hrabě Drakula. Ubytování bylo zajištěno v hostitelských rodinách v městě Kingston upon Hull. V květnu a červnu 2007 se konaly dva výjezdy, při kterých absolvovali žáci také jazykovou výuku s rodilými mluvčími. První skupina byla ubytovaná v jihoanglickém Brightonu a druhá v městě Chester v západní Anglii. Ve školním roce 2008/2009 proběhl jazykový pobyt v Devonshire, konkrétně v Torquay, hrabství Devon a zatím poslední jazykový kurz se konal v červnu 2011 a bylo to v hrabství Yorkshire s ubytováním v rodinách ve vikingském Yorku.
Na celodenním výletě do Londýna, kterým zájezdy pravidelně končí, účastníci zažili jízdu na obřím, 135 m vysokém vyhlídkovém kole, London Eye, jízdu známým červeným dvoupatrovým autobusem i nadzemní drahou, řízenou počítačem bez řidiče a kromě návštěvy mnoha pamětihodností Londýna (Buckingham Pallace, St.Paul’s Cathedral, Westminster Abbey, The Tower of London, Big Ben, Madamme Thussaud’s Wax Museum, London Museum, The British Museum, Trafalgar Square, Hyde Park, St. James Park, Tower Bridge a další) stanuli také na nultém poledníku u královské observatoře v Greenwichi a navštívili greenwichské námořní muzeum a prohlédli si známý škuner Cutty Sark.
Zájezdy pořádáme pravidelně jednou za dva roky pro žáky sedmých tříd a podle zájmu i žáky z jiných ročníků.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO NĚMECKA A RAKOUSKA:
Vyučující německého jazyka připravili v tomto školním roce zájezd do předvánočních Vídně.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO FRANCIE:
V minulém školním roce se konal poznávací zájezd do Paříže.

LYŽAŘSKÉ VÝJEZDOVÉ VÝCVIKOVÉ ZÁJEZDY:
Pořádáme lyžařský výjezdový výcvikový kurz pro žáky sedmého ročníku.

PLAVECKÝ VÝCVIK:
Žáci 1.stupně se každoročně účastní plaveckého výcviku v rámci tělesné výchovy v plaveckém bazénu při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Výcvik žáků trvá dva roky a začíná ve třetím ročníku a pokračuje v ročníku čtvrtém. K tomuto výcviku je třeba předložit lékařské potvrzení.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ S ANGLIČTINOU:
Další pravidelnou akcí jsou výjezdy žáků všech čtvrtých tříd na školu v přírodě s angličtinou. Kromě běžné výuky jazyka si mohou žáci vyzkoušet různé činnosti a hry v angličtině, tvorbu projektů s využitím angličtiny.

ADAPTAČNÍ KURZ:
Tradicí se stávají i adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku, které pomáhají žákům s přechodem z prvního na druhý stupeň školy.

ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ AŠSK.

EKOLOGICKÝ SBĚR BATERIÍ Ve škole je umístěn kontejner na použité baterie, kam je mohou žáci odkládat a přispívat k ekologickému sběru.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU PLASTU A SKLA
Škola se zapojila do soutěže mezi jednotlivými školami, Soutěž s panem Popelou. Ve čyřech určených týdnech mohou žáci nosit starý papír na školní dvůr. Škola v rámci této soutěže na konci školního roku ocení nejpilnější žáky cenou. Dále jsou ve škole sbírány plasty a sklo do kontejnerů. Ve škole jsou na několika místech umístěny barevné nádoby na plast a papír.

201111041221_oxfopress.jpg

Začátkem listopadu k nám přišli editoři z nakladatelství Oxford University Press. Paní Melanie Good a pánové Jeremy Bowell a Ben Wetz přijeli z anglického Oxfordu, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak se v České republice učí s materiály z jejich nakladatelství a využili naší bohaté spolupráce s jejich nakladatelstvím. (více v článku)

DĚTI POMÁHAJÍ ŘEŠIT PROBLÉMY SVĚTA V ANGLIČTINĚ V MEZINÁRODNÍM PROJEKTU 

201104080740_kids_global.jpg

Naše škola byla oslovena k účasti na průzkumu mezi žáky ve věku 6 až 12 let, týkajícím se řešení celosvětových problémů. Průzkum bude probíhat ve spolupráci s americkou firmou Latitude LIFE CONNECTED v anglickém jazyce, a proto jsme vybrali k účasti žáky 4. až 6. ročníku, kteří budou mít jedinečnou příležitost, vyjádřit se anglicky ke globálním problémům a použít tedy své znalosti jazyka k velmi užitečné činnosti.

Dále o projektu i činnosti firmy Latitude v článku…