Milí rodiče, má vaše dcera nebo syn zájem o nějaký kroužek? Rádi se o děti smysluplně postaráme! Kroužky.

Přehled mimoškolních aktivit a kroužků, které ve škole pořádají učitelé naší školy i jiné subjekty, najdete zde.

Na kroužky, které pořádají na naší škole jiné organizace, se přihlašujete přímo u těchto organizací prostřednictvím jejich webových stránek. Na florbal můžete své dítě přihlásit přímo v tělocvičně školy v den a čas uvedený v předběžném rozpisu.

Informace o kurzech Britské rady najdete v rubrice "Britská rada".

Na ZŠ Mládí má své tréninky a přípravky Basketbalová škola Praha, která vznikla v roce 2012 a sdružuje jak dívky, tak chlapce, kteří mají zájem o úžasnou hru – basketbal. Tento kolektivní sport učí děti toleranci, respektu, rozhodnosti a to jsou vlastnosti, které uplatníme i v běžném životě. Tělocvična ZŠ Mládí, poskytuje Basketbalové škole Praha výborné prostředí pro tréninkový proces, ze kterého vyústilo už mnoho celorepublikových úspěchů.

5. 6. 2014 se uskutečnilo vystoupení pěveckého kroužku v sálu KD Mlejn. Žákům 1., 2. a 3. tříd se podařilo nacvičit téměř hodinové vystoupení pro rodiče a přátele školy. Děti zazpívaly pásmo dětských písní převážně od autorů J. Uhlíře a Z. Svěráka. V druhé části programu zahrály operku Červená Karkulka rovněž od zmíněné dvojice autorů Z. Svěráka, J. Uhlíře.