Přehled mimoškolních aktivit a kroužků, které ve škole pořádají učitelé naší školy i jiné subjekty, najdete zde.

Britská rada od letošního školního roku pořádá kurzy angličtiny výhradně ve svých prostorách a na školách již kurzy nepořádá. Kurzy na naší škole vede sesterská organizace UpWordEnglish.

S Agenturou KROUŽKY spolupracujeme již řadu let. Zde je její nabídka v tomto školním roce. Na  letáku se tedy dozvíte, které kroužky agentura otevře, kdy začínají, i jméno lektora a další informace.
Zájemci o basketbal z 1. - 4. tříd se mohou přihlásit do Basketbalové školy. Podrobnější informace najdete v článku.

Náplň – procvičování mluveného projevu a jazykové pohotovosti odpovídající učebnímu plánu anglického jazyka pro 5. ročník ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání – Co se v Mládí naučíš, v základních konverzačních tématech. Oba kroužky budou naplňovány do maximálního počtu 12 žáků. (více v článku)

UpWord English je vzdělávací systém, který přináší kvalitní jazykovou výuku dětem na českých základních školách již od roku 2004. Výuku anglického jazyka zajišťují rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním. UpWord English je součástí Asociace Cambridgeských škol v ČR a partnerskou institucí Britské Rady (British Council). Ta od letošního školního roku pořádá kurzy pouze v sídle Britské rady. UpWord English nabízí kurzy angličtiny pro žáky naší školy, které se budou konat přímo ve škole. (více v článku)

Aby děti činnost v zájmových kroužcích bavila, přinášíme vám malé doporučení k zamyšlení.

V programech Bricks 4 Kidz® využíváme oblíbenou stavebnici LEGO®. S její pomocí prohlubujeme obecné znalosti žáků a představujeme jim vědu, techniku, strojírenství a další odborné oblasti.
Baltík je výukový multimediální programovací nástroj pro děti a mládež. Rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Žáci se s pomocí Baltíka naučí zvládnout nejen základy práce na PC, ale i základy algoritmizace a programování.

Od října bude opět zahájen KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY. Tento kroužek již řadu let běží v Centru nadání. Podrobnosti a přihlášku můžete získat na webové adrese zde .

Kroužek TAEKWONDO WTF pro všechny ročníky.

Cena od 1300Kč za pololetí

Tréninky jsou již od září v tělocvičně v úterý od 18:30 h a ve čtvrtek od 18:30 h.

Vážení rodiče,

kroužek kutilství Kutil Junior bude opět v naší škole otevřen od října 2017.

Více informací na webu www.kutiljunior.cz, přihlášky můžete zasílat na info@kutiljunior.cz, od září je možno

hlásit se prostřednictvím webu.

Další informace naleznete po otevření článku.

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si sopku, hydraulický píst, váhy, model elektroskopu nebo čistírnu odpadních vod apod. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.

Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.

Na ZŠ Mládí má své tréninky a přípravky Basketbalová škola Praha, která vznikla v roce 2012 a sdružuje jak dívky, tak chlapce, kteří mají zájem o úžasnou hru – basketbal. Tento kolektivní sport učí děti toleranci, respektu, rozhodnosti a to jsou vlastnosti, které uplatníme i v běžném životě. Tělocvična ZŠ Mládí, poskytuje Basketbalové škole Praha výborné prostředí pro tréninkový proces, ze kterého vyústilo už mnoho celorepublikových úspěchů.

5. 6. 2014 se uskutečnilo vystoupení pěveckého kroužku v sálu KD Mlejn. Žákům 1., 2. a 3. tříd se podařilo nacvičit téměř hodinové vystoupení pro rodiče a přátele školy. Děti zazpívaly pásmo dětských písní převážně od autorů J. Uhlíře a Z. Svěráka. V druhé části programu zahrály operku Červená Karkulka rovněž od zmíněné dvojice autorů Z. Svěráka, J. Uhlíře.