Ve středu 3. června proběhlo první virtuální setkání projektu ERASMUS+ Virtual and Real in Our Life. Cílem bylo společně nahradit zrušené jarní aktivity i cesty, o které nás připravil COVID 19.
(Více v článku...)

Poslední dny ledna strávili učitelé a žáci naší školy na setkání organizovaném německou školou Heinrich Heine Schule v Dreieichu, nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Šlo o tradiční možnost, jak představit naše aktivity v rámci projektu Erasmus+ dalším zahraničním školám z Itálie, Francie, Turecka, Španělska, Holandska, ale i Japonska.
První listopadový týden stráví šestice žákyň devátých tříd spolu se dvěma učiteli naší školy na třetím setkání projektu VROL. Setkání se uskuteční u našich španělských partnerů v Alcalá de Henares nedaleko Madridu. Tématem je využití reálných a virtuálních postupů a strategií ve vzdělávání i v profesním životě.
Cestovní den proběhl bez větších problémů, od úterý se těšíme na nabitý program a projektové aktivity spolu se spolužáky z Německa, Francie, Itálie a samozřejmě domácí IES Alkal´a Nahar. Článek budeme průběžně aktualizovat o popis jednotlivých dnů spolu s fotografiemi.
Program Erasmus+ je součástí naší školy již téměř deset let. Během 4 projektů se z něj mohly radovat desítky žáků i učitelů. Proto jsme se rozhodli již podruhé zapojit do celosvětového dne Erasmu+ nazvaného Erasmus Days. Zařadili jsme se tak mezi 130 dalších institucí v České republice. Během čtvrtečního dopoledne tak žáci mohli lépe poznat program, který je bude provázet až do vysokoškolských studií, ale i náš aktuální projekt Virtual and Real in Our Life, a to formou kvízu, který pro ně připravil Erasmus+ team naší školy.

Třetí setkání projektu Vitual and Real in our Life nás zavedlo do městečka Motta di Livenza poblíž italských Benátek. Pracovat budeme opět společně s našimi partnery z Francie, Německa, Španělska a samozřejmě Itálie. Tématem příštích dní je vztah virtuálního a reálného k našim mimoškolním životům a aktivitám.

Žáci ze 7. A se zapojili do mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem „Virtual and Real“ porovnáním různých způsobů komunikace se svými vrstevníky z partnerské školy v Dreieichu v Německu. Nejdříve napsali dopisy v anglickém jazyce na dopisní papír a připojili nejrůznější drobné dárky a zalepili do klasických obálek. Nyní s napětím čekají na odpovědi a těší se na to, jaké dopisy a dárky jim přijdou. Poté bude následovat emailová komunikace spolu s dárky virtuálními. A nakonec budou spolu komunikovat prostřednictvím online chatu a webové kamery. Uvidíme, který způsob komunikace se jim nakonec zalíbí nejvíce.

 

Žáci se dočkali odpovědí od svých nových kamarádů z Německa. S napětím otevírali obálky a četli odpovědi na své zvídavé otázky. V obálkách našli i drobné dárky. Těší se na další komunikaci – tentokrát elektronickou prostřednictvím mailů. V článku naleznete nové fotografie.

 

Se školou Heinrich-Heine-Europa-Schule v Dreieichu nedaleko Frankfurtu spolupracujeme již na druhém mezinárodním projektu. Současného projektu se účastní pět zemí – Německo, Francie, Španělsko, Itálie a Česká republika. Pět žáků spolu se dvěma vyučujícími přijelo do Dreieichu v pondělí 28. 1. 2019. Žáky uvítali jejich „spolužáci“ z hostitelských rodin. Znají se již z předešlého setkání v Praze a strávili spolu téměř 6 dnů.
Naše škola se i v následujících dvou letech zapojí do programu Erasmus+. V roli koordinátorské školy bude do června 2020 řídit projekt s názvem „Virtual and Real in Our Life“, jehož cílem je dát žákům i učitelům dostatek příležitostí k uvědomění si rozdílu mezi realitou a jejím zobrazením, ale i k pochopení pozitivních stránek tohoto protikladu pro školní život.
Vedení školy a učitelé zapojení do organizace setkání v rámci programu ERASMUS+ touto cestou děkují rodinám našich žáků, které minulý týden přijaly "za své" děti z partnerských škol.
O víkendu 12. a 13. května jsme na naší škole přivítali hosty z partnerských škol projektu Refugees in Europe, součást programu Evropské unie Erasmus+. Šlo o poslední setkání s kolegy a žáky z evropské sítě vzdělávacích institucí, se kterou jsme spolupracovali 7 let. Náš v pořadí třetí dvouletý projekt skončil a nás těšilo, že jsme se mohli ujmout organizace jeho závěru.

Projekt Refugees in Europe se dostává do konečné fáze a s ním přichází i bilancování. K tomu si všechny zapojené školy tradičně volí zázemí německé školy Heinrich-Heine-Europa-Schule v Dreieichu, která každoročně připravuje projektovou konferenci sítě evropských škol, jejíž jsme součástí.

Žáci a učitelé naší školy se mimo již sedmiletého zapojení do projektu ERASMUS+ věnují i dalším projektům spojeným s Evropskou unií. Jedním z nich jsou aktivity na portálu eTwinning, jejichž cílem je propojování evropských škol a pomoc s mezinárodními projekty spolupráce.

Již 4. setkání v rámci projektu ERASMUS+ s názvem "Refugees in Europe - Our future in motion" se uskutečnilo v týdnu od 30. září do 7. října 2017. Čtyři žáci a dva pedagogové z naší školy se v španělském městě Jaén setkali s dalšími žáky a učiteli z Velké Británie, Německa, Francie a Turecka a společně pracovali v mezinárodních týmech na zadaných úkolech, které jim přiblíží svět uprchlíků a migrace v Evropě.

3. setkání projektu Refugees in Europe se koná od 8. do 14. května a hostitelskou školou je francouzská Collège Saint Exupéry ze Saint Jean de Braye na předměstí středofrancouzského Orléans. Na setkání vycestovaly tři žákyně deváté třídy spolu s koordinátorem projektu na ZŠ Mládí. Cílem je zamyslet se nad situací mladých uprchlíků a imigrantů, kteří se musí naučit chodit do škol v hostitelských zemích. Jde o téma přímo se týkající života zapojených žáků i učitelů. Jak jsme se mu po celý týden věnovali?

Ve čtvrtek 9. 3. navečer proběhla prezentace první fáze projektu Erasmus+ Refugees in Europe školní komunitě. Setkání, které proběhlo v milé a sdílné atmosféře, se zúčastnili žáci zapojení do projektových setkání v Anglii a Německu, rodiče, učitelé školy i hosté z řad veřejnosti.

 

Po bezproblémové sobotní cestě a nedělním volném programu v rodinách, který našim žákům dovolil seznámit se s jejich hostitelskými rodinami, jsme v pondělí ráno konečně dorazili do Heinrich Heine Schule, která setkání v Německu pořádá a která je naším dlouholetým partnerem v evropských projektech.
Od 19. do 26. listopadu se budou tři žáci a jeden pedagog naší školy podílet na prvním setkání našeho nového projektu ERASMUS+. Během jednoho pracovního týdne začne třicítka studentů z 6 evropských zemí s prvními aktivitami, které jim přiblíží svět uprchlíků a migrace v Evropě.

Již potřetí se naše škola zapojuje do dlouhodobé spolupráce se školami v Evropě. Od září 2016 do června 2018 budeme společně s partnery z minulých projektů z Německa, Anglie, Turecka, Španělska a nově i se školou z Francie pracovat na novém tématu migrace. Projekt je financován z programu ERASMUS+ a nese název Refugees in Europe – our Future in Motion.

Finální setkání projektu ERASMUS+ Social Media and Education proběhlo v týdnu od 4. do 11. června ve Velké Británii ve městě Ellesmere Port. Šest našich žáků z VIII.A a IX.B zde pracovalo v mezinárodních týmech na projektu mapujícím možnosti využívání aplikací a sociálních sítí v rámci vzdělávacího procesu.
Dvouletý projekt v programu ERASMUS+ s názvem Social Media and Education – Threats and Opportunities se pomalu blíží k závěru. Na začátku června nás čeká poslední setkání, tentokrát ve Velké Británii. V německém městečku Dreieich v kraji Offenbach, se vždy koncem ledna koná konference učitelů Network Conference, které se naše škola účastní již opakovaně. A právě na ní jsme se vydali si vyzkoušet spolupráci škol za použití sociálních médií.

Účastníci před odletem na Letišti Václava Havla a na nádraží v Amsterdamu. V sobotu ve 14:00 hodin už byli všichni v pořádku na místě, včetně našich pedagogů - D. Matulové a T. Veverky. Z programu dále v článku:

První červnový týden se na ZŠ Mládí uskutečnilo již třetí setkání v rámci projektu Erasmus+, který zkoumá možnosti i rizika mobilního internetu a sociálních médií pro žáky na druhém stupni.
Účastníci setkání projektu ERASMUS+ Social Media and Education děkují všem, kdo se podíleli na jeho organizaci - rodičům, kolegům, zástupcům MČ Praha 13, externím partnerům a samozřejmě i žákům. Informace i fotky ze setkání naleznete již brzy na webových stránkách projektu http://twinspace.etwinning.net/4913/home
Projekt ERASMUS+ Social Media and Education – Threats and Opportunities se blíží své polovině.
Další setkání žáků a učitelů v programu ERASMUS+ probíhalo v německém Dreieich v kraji Offenbach. Setkání se účastnili kromě naší školy, zástupci škol z Holandska, Německa, Španělska a Velké Británie. Projekt nese název Social Media and Education – Threats and OpportunitiesNedělní program strávili žáci s hostitelskými rodinami. Od pondělí už jsou dny studijní - pracovní. Více informací dále v článku s fotografiemi.
Napadlo Vás někdy, že používání mobilních telefonů ve škole může být dobrý nápad? Napadlo někdy vaše děti, že používání mobilů kdykoli a kdekoli jinde by mohl být problém? ZŠ Mládí se od tohoto září zapojila do projektu ERASMUS+, který si prozkoumání těchto otázek vzal za své.

V neděli 9. 11. odjel tým šesti našich žáků a dvou učitelů do Španělska na oficiální zahájení dvouletého mezinárodního projektu a seznámení s účastníky z dalších čtyř států.

SOCIAL MEDIA AND EDUCATION – THREATS AND OPPORTUNITIES

Veškeré informace o projektu naleznete na webové stránce eTwinning TwinSpace 

Po roční pauze se naše škola opět zapojí do projektu ERASMUS+ se školami ze Španělska, Německa, Holandska a Velké Británie, tentokrát pod názvem Sociální média ve škole, hrozby a příležitosti. Jde tedy o téma Vám i nám velmi blízké, se kterým jste se již setkali a o kterém jistě rádi budete sdílet zkušenosti s budoucími kamarády z jiných zemí.