Organizace nástupu žáků 1. tříd do školy

Informace byly sděleny rodičům na společné červnové schůzce.

Den nástupu: pondělí 2. září 2019 – 8.00 hodin. Abyste se vyhnuli tlačenici, budou pro rodiče s prvňáky otevřena velká vrata vpravo (vedle domu č. p. 2), kterými projdete na školní hřiště před školou, v případě nepříznivého počasí pokračujte na školní dvůr a vchod do školy zadním traktem. Určitě nevoďte děti sami do třídy. Děti si berou s sebou aktovku. Paní učitelky budou mít seznam žáků a označení třídy I. A, I. B a I. C

Prosíme maminky, aby nevstupovaly na umělý povrch hřiště v botách s jehlovými podpatky. Mohlo by dojít k úrazu a také k poškození povrchu hřiště.

Další informace se zobrazí po kliknutí na nadpis článku nebo „více“


2. září – pondělí:

Jedna vyučovací hodina: 8.00 – 8.45 hod.

 

Přivítání, organizační pokyny od třídních učitelů. Pomůcky s sebou: psací potřeby
Oběd od 10.30 hod. (oběd možno odhlásit v aplikaci strava). Školní družina pro žáky 1. stupně je v provozu již od 2. září. Přihlášky do školní družiny pro celý 1. stupeň zde.

Další informace se zobrazí po kliknutí na nadpis článku nebo „více“

UpWord English je vzdělávací systém, který přináší kvalitní jazykovou výuku dětem na českých základních školách již od roku 2004. Výuku anglického jazyka zajišťují rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním, ve třídách je přítomen i kvalifikovaný český asistent. UpWord English je součástí Asociace Cambridgeských škol v ČR a partnerskou institucí Britské Rady (British Council). UpWord English nabízí kurzy angličtiny pro žáky naší školy, které se konají přímo ve škole. (více v článku)

Krásné léto přejeme všem

Nevyzvednutá vysvědčení
byla k vyzvednutí 
od 1. do 4. července
a budou zase od 26. do 30. srpna

Informace k organizaci prvního týdne nového školního roku 2019/2020
najdete zde v 2. polovině srpna.
Škola je umístěna do dvou částí budovy,
které jsou propojeny spojovací chodbou v jeden celek. ZŠ se do těchto budov vrátila v roce 1990 po sedmileté nucené přestávce, kdy bylo v budovách školy odborné učiliště. Žáci i pedagogický sbor byli v roce 1983 přesunuti na sedm let do tehdy nově vybudované panelové školy v Kuncově ulici, „chlouby“ tehdejšího totalitního režimu, která byla v době svého otevření největší pražskou školou s kapacitou 1200 žáků.

Od roku 1990, kdy byla naše škola znovu obnovena, do současné doby, proběhlo ve škole mnoho stavebních úprav, které vedly ke zlepšení vzhledu a provozu školy. Velké stavební úpravy proběhly v létě a na podzim roku 2007 a byla při nich vyměněna okna, provedeno zateplení novější části budovy a obnovena fasáda. Poslední stavební úprava proběhla v létě 2018, kdy byl vybudovám nový vchod do školy s recepcí.

ŠKOLNÍ JÍDELNA A KUCHYŇ:
Školní jídelna má kapacitu 500 strávníků. Stravování využívá převážná většina žáků, pedagogů i nepedagogických pracovníků školy. Školní jídelna a kuchyň byla modernizována v roce 1993 a v roce 2004 byla kuchyň přestavěna podle norem EU.

VYBAVENÍ POČÍTAČOVOU TECHNIKOU:
Počátkem devadesátých let byla vybudována počítačová pracovna, která byla v září 2002 připojena na Internet. Jde o kombinovanou multimediální učebnu.

INTERAKTIVNÍ TECHNIKA:
Na začátku školního roku 2009/2010 byly instalovány interaktivní tabule. Instalace dalších IT tabulí proběhla v prosinci 2010 a na jaře 2019.

UČEBNY:
Na škole je 24 učeben. Učebny na 2. stupni fungují de facto jako odborné pracovny, neboť na škole je zaveden systém, kdy žáci přecházejí do učeben na jednotlivé předměty za svými učiteli. Tento systém poskytuje širší možnosti k využití všech pomůcek k výuce. Školní družina má vlastní hernu.

TĚLOCVIČNA:
V září 2002 se škola dočkala vlastní tělocvičny, která byla vybudována na pozemku školy a patří mezi největší v Praze.
 
HŘIŠTĚ:
Sponzorsky bylo na pozemku před školou vybudováno hřiště.

ŠATNY:
V září 2009 se žáci dočkali radikální změny v šatnách, kam byly instalovámy šatní skříňky. V roce 2018 byly díky Klubu přátel školy doinstalovány stojany a police.

Sociální zařízení:

V září 2015 se žáci dočkali nových sociálních zařízení ve všech částech školy. 

 

POMŮCKY:
Škola je dostatečně vybavena učebními pomůckami i audiovizuální technikou. Počet audiovizuálních přístrojů umožňuje jejich pravidelné využívání v jednotlivých předmětech. Učebny jsou vybaveny videopřehrávači, přehrávači DVD a dataprojektory nebo interaktivními tabulemi. Počítačová technika a tiskárny, které jsou k dispozici žákům v počítačových pracovnách, učitelům ve sborovně i některých kabinetech, v ředitelně, v sekretariátu školy a ve sborovně. Dále jsou na škole kopírovací stroje, které slouží nejen k administrativním účelům, ale také pomáhají učitelům při přípravě výuky. Škola postupně podle finančních možností vybavuje počítače výukovými programy pro žáky, aby je bylo možno využívat ve výuce různých předmětů.

UČEBNICE:
Všechny učebnice, podle kterých se žáci učí, mají schvalovací doložku MŠMT. Vyučující mají k dispozici další učebnice a doplňující materiály v učitelské knihovně. Na 2. stupni mají učebnice na starost garanti jednotlivých vyučovacích předmětů. Stávající fond učebnic obměňujeme podle jednotlivých předmětů ucelenými řadami.

Kromě učebnic jsou využívány k výuce i jiné výukové materiály jako sady četby v angličtině, časopisy na pomoc vyučování anglickému, německému a francouzskému jazyku, časopis National Geographic a mnoho dalších.

Žáci 5. tříd se v polovině června vydali na společnou školu v přírodě. V tomto článku jsme Vám přinesli informace z Josefova Dolu, v krásném údolí v Jizerských horách, kde naši páťáci se svými učitelkami školu v přírodě prožili. Co všechno od pondělí do pátku prožili a zažili napoví fotografie s krátkými popisy aktivit.

Žáci IV. B a V. B se vydali v rámci školních výletů na zajímavou exkurzi do Staré čistírny odpadních vod v Praze  6 - Bubenči. Čistírna, která byla navržena, postavena a uvedena v rekordním čase  do provozu ještě před vznikem Československé republiky není sice od roku 1967 v provozu, ale je neuvěřitelně zachovalá a je dokonce  zařazena mezi nejvýznamnější industriální památky v Evropě. Nesmírně zajímavá prohlídka této ojedinělé kulturní i technické památky děti i paní učitelky velice zaujala a doporučují ji všem navštívit. V závěru exkurze přišla na řadu pro děti nejatraktivnější část, a sice jízda stokou na prámu. 

Školu v přírodě absolvovali v druhém červnovém týdnu žáci 3. tříd. Tato škola v přírodě měla téma "Mladý zdravotník". Všechny výukové i soutěžní aktivity byly zaměřeny na první pomoc a učivo o člověku a zdraví. V článku najdete několik zpráv o dění v Hluboké, kde se tato škola v přírodě odehrávala. Zprávy jsou doplněny i fotografiemi.

První červnové pondělí vyjeli žáci V. A k jezeru Katlov na Kutnohorsku, kde se potkali s populárním sportovním rybářem Jakubem Vágnerem. Výlet byl hlavní výhrou soutěže „Voda v krajině“, které se tito žáci zúčastnili a vyhráli v ní první místo.

Palačinky mají na naší škole dlouhou tradici. Tentokrát jsme s nimi však anglosasky neběhali, ale "pouze" je žoviálně konzumovali. Šlo totiž o tradiční francouzské "crêpes", které si na oslavu konce školního roku ve francouzštině a po francouzsku připravili všichni francouzštináři na Mládí. Dozvěděli jsme se tak, že francouzské palačinky jsou vždy sladké nebo jak se francouzsky řekne "naběračka". Do dalšího ročníku tak jistě v září vyrazíme s chutí!

Školní družina dostala v půlce května pozvánku od Speciální školy Prahy 5 a Diakonie Českobratrské církve evangelické na sousedské setkání. Některá oddělení školní družiny ráda pozvání přijala a na sousedské setkání, které se konalo 4. června, přišla.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je poskytnout přechodný domov v podobě rodinné péče týraným, zanedbávaným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. V Klokánku zůstávají nezbytně nutnou dobu, dokud se nemohou vrátit do biologické rodiny nebo dokud jim není nabídnuta náhradní péče. V článku se dále dočtete o pomoci našich čtvrťáků.

Mít příležitost hostit u sebe doma zahraničního kamaráda a strávit s ním celý týden je vždy pro každého žáka velká příležitost a také zkušenost. Snažíme se, aby byl tento týden pro obě zúčastněné strany přínosný a aby si z něj žáci odnesli samé pozitivní zážitky. Na závěrečné schůzce s koordinátorkou projektu měli žáci příležitost celou akci zhodnotit a podělit se s ostatními o své názory a zážitky. Tuto zpětnou vazbu od našich žáků naleznete dále v článku.

Die Möglichkeit, einen ausländischen Freund zu Hause aufzunehmen und eine Woche mit ihm zu verbringen, ist für jeden Schüler eine großartige Gelegenheit und Erfahrung.

Wir bemühen uns, diese Woche für beide Interessengruppen vorteilhaft zu gestalten und den Schülern eine positive Erfahrung zu machen.

Beim abschließenden Treffen mit dem Projektkoordinator hatten die Schüler die Möglichkeit, die Veranstaltung zu bewerten und ihre Meinungen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen.

Sie finden dieses Feedback unserer Schüler später im Artikel. Dieses Feedback wurde aus tschechish übersätzt.

Kategorie stravného dle vyhl. 107/2005 Sb. pro školní rok 2019-2020

I.       datum narození 1. 9. 2009 - 31. 8. 2013        cena oběda od 1. 1. 2018 je 30,- Kč

II.      datum narození 1. 9. 2005 - 31. 8. 2009        cena oběda od 1. 1. 2018 je 32,- Kč

III.     datum narození do 31. 8. 2005                      cena oběda od 1. 1. 2018 je 34,- Kč

 

Způsob platby stravného: 

Inkasem z účtu, trvalým příkazem z účtu.

 

Způsob platby stravného (u nových strávníků) nebo při změně způsobu platby je třeba domluvit s vedoucí školní jídelny, která strávníkovi přidělí variabilní symbol, platný po celou dobu školní docházky a sdělí číslo účtu.

  

Termín plateb stravného:

 

Vždy předem tak, aby byla platba připsána na účet školy nejpozději 20. v měsíci na následující měsíc. 

Dítě se může stravovat za těchto podmínek:

  1.                   Má uhrazeno stravné
  2.                   Má odevzdanou přihlášku ke stravování na příslušný školní rok.
  3.                   Nosí k výdeji obědů stravovací kartu nebo čip.

Přeplatky na stravném: 

U plateb inkasem jsou zohledňovány každý měsíc při výpočtu platby na následující měsíc. 

V červenci je posílán poslední přeplatek zpět na účet plátce. 

U trvalých příkazů k úhradě jsou přeplatky vraceny zpět na účet 2x ve školním roce, a to v lednu a červenci.

 

Obědy je třeba odhlašovat předem v aplikaci www.strava.cznejpozději však v den nepřítomnosti do 8:00 hod. na tel. č. 251618574, 235515464 nebo na e-mail:jidelna@zsmladi.cz

 

První den nemoci je možno oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11:15 do 11:45 hod.

 

Oběd, který není včas odhlášen, bude strávníkovi účtován dle zák. 561/2005 Sb.

 

Jídelníček najdete na: www.strava.cz

 

Zařízení: 0698

 

J. Růžičková, vedoucí ŠJ, tel. 251 618 574, mail: jidelna@zsmladi.cz

201009181141_jidelna.jpgMilí příznivci školního stravování,
pro výdej stravy je třeba používat identifikační čip za 117,- Kč
Pokud je čip nepoškozen, vykupujeme jej zpět za prodejní cenu.

Jindra Růžičková, vedoucí ŠJ

Třetí setkání projektu Vitual and Real in our Life nás zavedlo do městečka Motta di Livenza poblíž italských Benátek. Pracovat budeme opět společně s našimi partnery z Francie, Německa, Španělska a samozřejmě Itálie. Tématem příštích dní je vztah virtuálního a reálného k našim mimoškolním životům a aktivitám.

V polovině května proběhlo v naší škole závěrečné setkání v rámci dlouholetého partnerství s rakouskou školou Neue Mittelschule Groß Sankt Florian, která se nachází ve Štýrsku (Steiermark). Navštívilo nás 18 žáků a 9 pedagogických pracovníků z této školy. Zapojení žáci si pravidelně po dobu 4 let pod vedením své třídní učitelky, paní Anny Schönnegger, dopisovali s našimi žáky, současnými deváťáky.

Mitte Mai fand in unserer Schule ein Abschlusstreffen im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit der österreichischen Neue Mittelschule Groß Sankt Florian in der Steiermark statt. Wir wurden von 18 Schülern und 9 Lehrern dieser Schule besucht.

Die beteiligten Schüler korrespondierten unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Anna Schönnegger 4 Jahre lang regelmäßig mit unseren Schülern, den aktuellen Neunten.

Ve středu 22. května uspořádali členové pěveckého kroužku představení. Zahráli a zazpívali pro žáčky 1. ročníků operku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka  O dvanácti měsíčkách. Dětem se představení moc líbilo. Jak si ho užívaly, vidíte na fotografiích dále v článku. Zmíněnou operku měly děti možnost zahrát i svým rodičům, babičkám, dědečkům a známým, a to 29. května. I toto vystoupení bylo velmi zdařilé a cenné hlavně tím, že ho děti zahrály pro své nejbližší.

Ve čtvrtek 30.5. proběhla v prostorách školy akce Klubu přátel školy při ZŠ Mládí - Den dětí. Díky skvělému týmu rodičů a výborné náladě podpořené krásným počasím panujícím po celé odpoledne se akce vydařila. Děti, kterým bylo odpoledne určeno především, si ho opravdu užily. Byly pro ně připraveny soutěže, tancování, malování na obličej, kadeřnictví, kreativní dílny a samozřejmě i občerstvení.
Poděkování patří všem rodičům i žákům, kteří se podíleli na organizaci této úspěšné akce.

V polovině května proběhla v odpoledních hodinách otevřená hodina kroužku „ruční práce“ pod vedením paní vychovatelky Zdeny Dlabačové. Rodiče, děti a široká veřejnost tak mohli nakouknout pod ruce šikovným žákům, kteří kroužek navštěvují, načerpat inspiraci a prohlédnout si některé výrobky z dřívějších hodin. Kroužek ručních prací funguje na naší škole již několik let a děti v něm vyšívají, háčkují, věnují se korálkování, drátkování a dalším rukodělným pracím. Výsledkem jsou pak nádherné výrobky, které dělají všem radost.

Ve 24. ročníku matematické soutěže Uvažuj logicky, dosáhl na 1. místo Prokop Hlaváč v kategorii 5. tříd při účasti 23 žáků v kategorii, a to i ze škol, které mají rozšířenou výuku matematiky. Další tři žáci získali v této kategorii 12., 13. a 16. místo. V kategorii 4. tříd získaly krásné 4. místo Anna Oudránová a Annie Petrová z 25 soutěžících. Další dva naši soutěžící se umístili na 7. a 9. místě. Prokopovi gratulujeme k výtečnému výsledku a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Ostatním děkujeme za účast a budeme dále držet palce v dalších soutěžích.

 
Žáci 5. A se zapojili do soutěže Voda v krajině, kterou pořádaly Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ta měla školákům pomoci zjistit, jak udržet vodu tam, kde je potřeba.

Skupina žáků ze VII. A se v rámci výuky angličtiny přihlásila do unikátního projektu, který připravilo vydavatelství Pearson ve spolupráci s BBC, tzv. "Live Classes". Jedná se o hodinu angličtiny vedenou rodilým mluvčím, ve které jsou připojeny třídy z celého světa přes internet. Prostřednictvím webového rozhraní, kamery a mikrofonu měli žáci možnost plnit zadané úkoly, sledovat společně s dalšími 12 školami krátké video a odpovídat na otázky, které Michael Brand, jejich „virtuální“ učitel zadával. Z České republiky se projektu účastnily kromě naší školy ještě další dvě – jedna z Ústí na Labem a druhá z Jihlavy. Poznali jsme školu z Polska, jednu školu ze Slovenska, dvě školy z Chorvatska, dvě ukrajinské školy, dvě ruské školy a jednu školu ze Srbska.

 

To nejlepší nás teprve čekalo: všichni žáci, kteří se hodiny zúčastnili, dostali certifikát o účasti. Naše škola také získala certifikát. Už se těšíme na další zajímavou hodinu. Nové fotografie najdete v článku.

 

Žáci ze 7. A se zapojili do mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem „Virtual and Real“ porovnáním různých způsobů komunikace se svými vrstevníky z partnerské školy v Dreieichu v Německu. Nejdříve napsali dopisy v anglickém jazyce na dopisní papír a připojili nejrůznější drobné dárky a zalepili do klasických obálek. Nyní s napětím čekají na odpovědi a těší se na to, jaké dopisy a dárky jim přijdou. Poté bude následovat emailová komunikace spolu s dárky virtuálními. A nakonec budou spolu komunikovat prostřednictvím online chatu a webové kamery. Uvidíme, který způsob komunikace se jim nakonec zalíbí nejvíce.

 

Žáci se dočkali odpovědí od svých nových kamarádů z Německa. S napětím otevírali obálky a četli odpovědi na své zvídavé otázky. V obálkách našli i drobné dárky. Těší se na další komunikaci – tentokrát elektronickou prostřednictvím mailů. V článku naleznete nové fotografie.

 

V polovině května navštívil se svým vyprávěním žáky prvního ročníku pan Marek Ždánský, bývalý chovatel goril pražské ZOO. Naši prvňáčci s nadšením poslouchali vyprávění o životě všech členů gorilí tlupy i o narození Moji, prvního gorilího mláděte narozeného u nás. Pan Ždánský seznámil děti s denním režimem goril a jejich zvyky. Také nám přinesl na ukázku jejich neoblíbenější ovoce a zeleninu. Poučil nás o pravidlech chování návštěvníků v pavilonu goril, popsal nám nebezpečnou záchrannou akci při tonutí Moji a humorně vylíčil příhodu vypočítavého  vloupání goril do přípravné místnosti ošetřovatelů.  V závěru besedy ochotně odpověděl na všechny zvídavé otázky prvňáčků. Nakonec dostaly všechny děti dárek v podobě pohlednice s fotografií primátů.

Žáci 7. - 9. tříd absolvovali v druhé polovině května jazykový pobyt ve Skotsku, v hrabství Stirlingshire. Ubytováni byli v hostitelských rodinách v Tullibody, v jedné z nejstarších vesnic ve Skotsku, v hrabství Clackmananshire. V tomto článku naleznete výběr z fotografií.

Žáci 2. tříd strávili letošní školu v přírodě v Janově nad Nisou. Co vše zažili a jak se jim v krajině Jizerských hor líbilo, můžete zjistit dále v článku.

Na obvodním kole ve vybíjené se utkali naši žáci a žákyně z 5. a 6. ročníku se soupeři z ostatních škol Prahy 13. Dařilo se chlapcům z 5. tříd, kteří se umístili na 3. místě. Stejně připadlo 3. místo i našim žákyním v kategorii 6. ročníku. Vůbec nejlépe se dařilo chlapcům ze 6. tříd. Na turnaji neprohráli jediný zápas a zcela zaslouženě si odnesli zlaté medaile. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Na krajském finále soutěže Odznak všestrannosti, kam z okresního kola postoupilo celkem 15 našich žáků, se nám jako každý rok velmi dařilo. Naše družstvo obsadilo krásné 4. místo a stupínek vítězů čekal na naše dva žáky v kategorii jednotlivců.

Na 2. místě se mezi dívkami umístila Ema Adamková ze 3.A a rovněž na 2. místě se umístil Nicolas Piralić z 6.B, který zároveň postupuje na republikové finále, které se uskuteční v září v Brně. Nicolasovi se navíc podařilo překonat dva školní rekordy - ve skoku dalekém (460 cm) a svůj vlastní rekord v běhu na 1000 metrů (3:03). Gratulujeme i dalším žákům, kteří bojovali v silné konkurenci a jejich umístění naleznete dále v článku.

Na začátku května proběhla na Strahově tradiční atletická soutěž družstev Pohár rozhlasu, ve které žáci 2. stupně základních škol Prahy 13 soutěží v rámci atletických disciplín. Letošní rok byl pro naši školu velmi úspěšný, protože jsme se umístili na stupínku vítězů ve všech kategoriích. Mladší žákyně v soutěži suverénně zvítězily a odnesly si zlaté medaile. V ostatních kategoriích (mladší žáci, starší žáci a žákyně) se naše škola umístila na 2. místě. Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 Poslední dubnový pátek zavítal již po několikáté do naší školy brněnský divadelní spolek Slunečnice a dětem ze školní družiny představil opět profesionální vystoupení s vtipným příběhem a veselými písničkami. Představení se jmenovalo „Strašidelná hodina zpěvu“, ale strašidelnost měla pouze v názvu. Děti se při představení nebály, ale naopak se smály a mohly si společně s herci zazpívat známé pohádkové písničky.

 Osmnáctá škola v přírodě s angličtinou se zařadila mezi ty úspěšnější. Naprostá většina dětí si školu v přírodě užila. Mnohé děti již prokázaly velký díl samostatnosti, ale byly i výjimky, kdy se děti samostatnosti ještě učí. Pobyt provázelo sice dubnové, ale hezké počasí. Poslední deštivý den program nijak neohrozil. Ke zdárnému průběhu přispěl jistě i fakt, že děti byly bez mobilních telefonů a mohly se lépe soustředit na činnosti, které měly přispět k rozvoji sociálních dovedností a učení. 
Několik dní před Velikonocemi, si žáci z oddělení školní družiny 1.B nazdobili s pomocí zkušené paní floristky Jitky krásné květinové dekorace. Žáci se nechali inspirovat slunečným jarním počasím a blížícími se velikonočními svátky. Od paní floristky se dozvěděli, jaké květiny jsou na takové jarní dekorace vhodné i jak o ně správně pečovat. Výsledkem pak byly dokonale nazdobené jarní květináče, které si odnesli domů a jistě tak překvapili své maminky krásnou jarní výzdobou.

Práce bezpečnostních složek České republiky vzbuzuje respekt a zároveň obdiv. Ostatně mnoho dětí touží po tom stát se v dospělosti policistou nebo hasičem. A proto se 11. dubna některá oddělení školní družiny vypravila na akci pořádanou každoročně městskou částí Prahy 13 s názvem „bezpečná třináctka“. Žáci z naší družiny si tu mohli vyzkoušet na figurínách první pomoc, mohli se podívat dovnitř hasičského, policejního, vojenského či záchranářského auta. Nejvíce však děti zaujala ukázka výcviku policejních psů a koní. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí nejen o práci bezpečnostních složek a také si připomněly zásady bezpečného chování ve městě, doma i při pobytu v přírodě.

Zveme Vás na 2. konferenci pořádanou v rámci projektu PRIMAS Praha 13, která se uskuteční 22. května od 9:00.

 

Pozvánku naleznete ZDE.

Žáci 2. tříd navštívili před Velikonocemi v divadle Minor představení pod názvem Demokracie. V tomto skvělém interaktivním představení se proměnili ve voliče, o jejichž přízeň se ucházelo šest stran, každá se svým volebním programem. Jedna by neustále cvičila, druhá se učila, třetí tančila, čtvrtá nic neřešila, pátá si jen hrála a šestá by chtěla v klidu dožít. Ve volební kampani, která bylo rozdělena do dvou třicetiminutovek, bojovaly strany o přízeň dětských voličů. Dokonce je navštívily o přestávce v místnostech, kde malí voliči svačili. V druhé části představení si děti pomocí hlasovacích zařízení vyzkoušely, jaké to je zvolit si vládu a žít pod jejím vedením.
Informace k přijímacímu řízení k základnímu vzdělávání do 1. tříd na školní rok 2019/2020 najdete dále v článku.
Děkujeme všem rodičům, kteří své dítě k zápisu přivedli, za důvěru.

Vážení rodiče a milí žáci, i v tomto školním roce bylo možné složit na naší škole mezinárodní cambridgeskou zkoušku pro mladší žáky v úrovních STARTERS, MOVERS a FLYERS. Absolventi převzali certifikáty z Cambridge dne 15. dubna.

V dubnu letošního roku navštívili žáci 7. – 9. tříd představení v anglickém jazyce Let’s Go Travel Show v divadle Reduta. The Bear Educational Theatre připravuje interaktivní představení pro diváky ze základních a středních škol. Před představením dostanou žáci pracovní listy, které jim pomohou lépe porozumět ději a aktivně se zapojovat do dění na jevišti.
Prostřednictvím tohoto představení jsme mohli poznat zajímavá místa ve Spojeném království a dozvědět se i zajímavá historická fakta. Spolu s herci jsme nakonec rozhodovali i o tom, jak „naše“ hra skončí. Všichni se dobře bavili a rozšířili si své vědomosti. Divadelní představení pomáhají žákům lépe porozumět mluvené stránce cizího jazyka.

Druhé dubnové úterý vyhnali žáci navštěvující školní družinu ze školy zimu a přivítali jaro. Nejstarší žáci společnými silami vyrobili Moranu, mladší žáci si připravili jarní taneček a básničky a potom všichni společně v průvodu vynesli od školy pryč Moranu, která symbolicky znázorňuje zimu. Tu vyhodili do příkopu a na znamení začínajícího jara a blížících se Velikonoc si z přírodních materiálů vyrobili tzv. „létéčka“ a ozdobili je namalovanými vajíčky. Tři oddělení školní družiny pak zaplnila vázy s těmito krásně nazdobenými větvičkami. „Zima pryč a jaro do domu.“

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Rozšířila se do Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres. V ČR se soutěž konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem je v ČR Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

I v letošním roce se naše škola aktivně zapojuje do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), ve kterém žáci plní celou řadu sportovních disciplín a snaží se nejen uspět mezi ostatními sportovci, ale hlavně překonat sami sebe. Díky podrobné analýze mají žáci přehled o svém zlepšení oproti výkonům z loňského roku. V soutěžní části se žáci zúčastnili školního kola, kde na prvním stupni v hodinách tělocviku poměřili síly v disciplínách trojskok, hod medicinbalem, leh-sedy a švihadlo. Žáci druhého stupně zažili tradiční pětiboj ve školní tělocvičně. Nejlepší sportovci postoupili ze školního kola na kolo okresní, kde jsme tradičně získali mnoho úspěchů. Družstvo ZŠ Mládí se již popáté v řadě umístilo na 1. místě.

Na šestý ročník této soutěže určitě nezapomene Vojta Polák, který se v kategorii 5. tříd umístil na 1. místě z 10930 účastníků v ČR, na 1. místě z 2241 v krajském kole a na 1. místě z 66 ve školním kole. Blahopřejeme k výbornému úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Pochvalu a gratulace určitě zaslouží i Vojtova následovnice, Annie Petrová, která v kategorii 4. tříd zvítězila ve školním kole – 1. místo ze 72, obsadila 12. místo z 1965 v kole krajském a 49. místo z 9926 účastníků v celé ČR.

 

Naše škola již řadu let spolupracuje s Britskou radou. Žáci skládají cambridgeské zkoušky, které Britská rada organizuje. Škole je opakovaně udělován certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek z angličtiny. V březnu letošního roku jsme dostali příležitost zúčastnit se ústní části zkoušky KET for Schools nanečisto v rámci přípravy nových examinátorů.

Šest žáků 6. ročníku navštívilo Britskou radu a celkem čtyřikrát za jedno dopoledne absolvovalo ústní zkoušku. Po počátečním ostychu všichni získali větší jistotu a nakonec i chuť v budoucnu některou ze zkoušek absolvovat „doopravdy“.

 

Společnost Dr. Klutz – ONE MAN ENGLISH THEATRE přivezla začátkem dubna do naší školy tři anglická představení pro žáky 1. stupně. Představení pro 1. a 2. třídy, pod názvem The Cooking Show. Žáci třetích a čtvrtých tříd se prostřednictvím představení Bilby´s Bush Adventure vypravili do Austrálie a seznámili se s příběhem i některými zvláštními živočichy, kteří tento světadíl obývají. Show šíleného profesora – The Mad Professor Show – bylo určeno žákům 5. tříd.

Pedagogických pracovníků je 49 z celkového počtu 63 zaměstnanců školy. Jedná se o 38 učitelů včetně ředitele a dvou zástupců, 9 vychovatelek školní družiny a čtyři asistentky pedagoga. Průměrný věk pedagogického sboru je 44 let. Kvalifikovanost a aprobovanost dosahuje 98%. Na škole pracují mnozí zkušení pedagogové. V posledních letech přibyli do pedagogického sboru i mladí absolventi pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Západočeské univerzity v Plzni. V rámci metodických orgánů školy se i učitelé navzájem navštěvují v hodinách, provádějí rozbory hodin a předávají si navzájem své zkušenosti. Každý vyučovací předmět má určeného garanta, který se stará o zajišťování školních pomůcek a jejich obnovu a na druhém stupni má také na starosti výdej učebnic.
Učitelé angličtiny ve spolupráci s dalšími učiteli a s podporou rodičů, zapojených do Klubu přátel školy, připravili pro žáky další ročník – Palačinkového běhu. První, a to zřejmě i první v České republice, se konal 20.února 2001 v ulici Mládí, přímo před budovou školy. Ten letošní konal ve středu, 27. března.

Městská knihovna ve Stodůlkách uspořádala výstavu výtvarného kroužku DDM na téma „Draci“ Některá oddělení školní družiny tuto výstavu navštívila. Děti se tu setkaly nejen s draky povedeně namalovanými na papíře, ale také s několika knihami o dracích, které knihovníci na toto téma k výstavě připravili. Výstava se dětem velmi líbila. V příjemném prostředí knihovny pak děti vedly mezi sebou diskuse, jestli draci ve skutečnosti opravdu existovali….

Žáci 7. ročníku absolvovali v termínu od 18. března do 24. března lyžařský výcvikový kurz v Peci pod Sněžkou.
S sebou si vezli sjezdové lyže i běžky a užili si tak tu pravou horskou zábavu. Sněhové podmínky byly i vzhledem k pozdějšímu termínu velmi dobré a počasí vyšlo na jedničku. Jak kurz probíhal a jak si jej žáci užívali, si můžete přečist dále v článku.

Žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd v rámci tělesné výchovy bruslili na zimním stadionu Bronzová. Tam společně s učiteli trénovali základní bruslařské dovednosti, přímou jízdu, střídání chůze a skluzu, vyjíždění oblouků, brždění a překládání. Mnohdy k většímu zpestření využili i kužele, dresy a s oblibou si zahráli pohybové hry Na babu, na Mrazíka, Rybičky.

Vážení rodiče předškoláků, zveřejňujeme pro Vás doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. (Více v článku.)

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko – psychologické poradně. Posouzení připravenosti je záležitostí hlavně zápisu do první třídy. Její zjišťování je důležité ze dvou důvodů – dá se usoudit na úroveň školní zralosti a také na úroveň péče rodičů o dítě. Rodiče nastávajících prvňáků budou na schůzce po zápisu informováni o kritériích připravenosti – jak by měli své dítě během zbývajícího půlroku na vstup do školy připravit. (Více v článku)

V pondělí 11. března proběhlo školní kolo soutěže v sólovém zpěvu - Butovický zvoneček. Zúčastnilo se celkem 32 nadaných zpěváků a zpěvaček. Porota vyslechla celkem 64 písní jak lidových, tak i jiných oblíbených a populárních písní. Vítězové jednotlivých kategorií budou reprezentovat naši školu v obvodním kole už 20. ročníku Butovického zvonečku, které proběhne v dubnu na městské radnici.

V období masopustního veselí si i žáci oddělení II. A školní družiny užili karnevalových radovánek. Ve svých nápaditých a originálních maskách a kostýmech se účastnili družinových soutěží, vyzkoušeli si mnohé nevšední pohybové dovednosti, dostali sladké odměny a nakonec si zatančili na karnevalové diskotéce.

Pro kandidáty březnových cambridgeských zkoušek Byly připraveny zkoušky nanečisto, tzv. Mock test. Byly určeny hlavně kandidátům, kteří skládali cambridgeskou zkoušku poprvé. Účastníci zkoušek nanečisto obdrželi výtisk slovní zásoby obsažené ve všech úrovních YLE cambridgeských zkoušek.

 

Zkoušky nanečisto, tzv. Mock testsbyly rozděleny do dvou termínů. V jednom termínu kandidáti absolvovali slovní zásobu a písemný test (čtení, psaní) a v druhém poslech a ústní pohovor.

Naši žáci 8. a 9. ročníků navštívili kostel sv. Šimona a Judy, kde mohli prožít moc pěkný kulturní zážitek. Vyslechli si zde koncert FOK pod taktovkou Jana Kučery a s komentářem Ondřeje Brouska na téma "Pohyblivé obrázky aneb o filmové hudbě".
Mohli jsme slyšet ústřední melodie k filmu Piráti z Karibiku, Pyšná princezna, Frankenstein a další. Dále například jingly k upoutávkám ČT - Déčko, které složil dirigent Jan Kučera a nahrál s orchestrem FOK. Po koncertě se žáci prošli po Starém Městě a Staroměstském náměstí.
Samozvaná hudební laboratoř s hlavními výzkumnicemi Marthou Issovou a Annou Polívkovou, kde se zkoumají otázky typu: proč se vážné hudbě říká vážná? Jakou mimiku musí mít dirigent? Odkud víme, jak rychle se má hrát Beethovenova Osudová?
Tak si lze představit zábavný i poučný program v režii Alice Nellis, který navštívili naši žáci 6. ročníku v budově pražského Rudolfina.
Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům naší školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Ve spolupráci s třídními učiteli, asistenty pedagoga, s vedením školy i s dalšími poradenskými zařízeními iniciují aktivity, které posilující vztahy mezi všemi subjekty školy a zkvalitňují péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
 
Tým poradenských pracovníků na naší škole tvoří:
Nabízí žákům a rodičům individuální konzultace o různých oblastech jejich života. Rodičům poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte.
 

Milí žáci, vážení rodiče,

díky tomu, že naše škola byla úspěšná v grantu v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, získali jsme prostředky na poskytování poradenských služeb prostřednictvím školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Jejich činnost je přesně vymezena projektem a nenahrazuje činnost pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Tito odborníci však v praxi mohou dětem pomoci i např.  při rozvoji jejich nadání nebo při řešení některých problémů. (více dále v textu)

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy

Se školou Heinrich-Heine-Europa-Schule v Dreieichu nedaleko Frankfurtu spolupracujeme již na druhém mezinárodním projektu. Současného projektu se účastní pět zemí – Německo, Francie, Španělsko, Itálie a Česká republika. Pět žáků spolu se dvěma vyučujícími přijelo do Dreieichu v pondělí 28. 1. 2019. Žáky uvítali jejich „spolužáci“ z hostitelských rodin. Znají se již z předešlého setkání v Praze a strávili spolu téměř 6 dnů.
Do nového roku vstoupila naše škola s prestižními tituly - Národní cenou České republiky a mezinárodním manažerským oceněním EFQM.
 
Základní škola Mládí opět získala významnou Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní manažerské ocenění EFQM. Stalo se tak opakovaně po dvou letech, kdy jsme znovu zpracovali Podkladovou zprávu a následně proběhlo externí hodnocení podle Statutu Národní ceny ČR a mezinárodních standardů.
 
Více se dozvíte dále v článku ...
Vážení rodiče, nabízíme Vašemu dítěti možnost vykonání Cambridgeské zkoušky z angličtiny. Jde o výborný motivační nástroj k výuce jazyků nabízený žákům ve spolupráci s Britskou radou. Při zkoušce žák zažije úspěch i mimo hodinu angličtiny a dostane vysvědčení – celoživotně platný certifikát o úspěšném vykonání zkoušky přímo z anglického univerzitního města Cambridge. Zkoušky KET a PET for schools navazují na zkoušky YLE pro mladší žáky.
Před Vánoci probíhala v naší škole sbírka pro FOND SIDUS. koupí magnetické záložky přispěli mnozí žáci i učitelé. Fond SIDUS pomáhá dlouhodobě nemocným dětem a výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení.

Název školy:
Základní škola, Praha 13, Mládí 135

Adresa školy:
Mládí 135/4, Stodůlky
155 00 Praha 5

Kontakty - tel.:
Ústředna: 235515464
Ředitelna: 235515461
Školní jídelna: 251618574 - ranní odhlašování obědů do 8.00 hod.

www stránky: www.zsmladi.cz

email: skola(zavináč)zsmladi.cz

datová schránka: ndupejn

Ředitel školy:
PhDr. Jaroslav Vodička
vodicka(zavináč)zsmladi.cz

Statutární zástupce ředitele školy a zástupce ředitele pro I. stupeň a školní družinu:
Mgr. Norbert Tlustý
tlusty(zavináč)zsmladi.cz

Zástupce ředitele pro II. stupeň a zájmovou činnost:
Mgr. Zdeněk Poláček
polacek(zavináč)zsmladi.cz

Hospodářka školy:
Jindřiška Holá
hospodarka(zavináč)zsmladi.cz

 

Administrativní pracovnice:

Michaela Sgariboldi, DiS.

kancelar(zavináč)zsmladi.cz

Vedoucí školní jídelny:
Jindra Růžičková
jidelna(zavináč)zsmladi.cz

Vedoucí vychovatelka školní družiny:
Dana Hildebrandtová
hildebrandtova(zavináč)zsmladi.cz

 

Emailové adresy na další pedagogické pracovníky:
vždy ve tvaru prijmeni@zsmladi.cz

 

Pověřenec pro správu osobních údajů:
Mgr. Tomáš Tesarčík
poverenec(zavináč)p13mepnet.cz

V době, kdy se v Praze konalo mistrovství světa ve florbalu, jsme získali možnost jedno z utkání navštívit a prožít si tak atmosféru sportovního utkání té nejvyšší úrovně. Třídy 4.B, 4.C, 5.A, 5.B a vybraní žáci 2. stupně zhlédli zápas mezi Thajskem a Austrálií. Program utkání byl o přestávkách vhodně přizpůsoben dětskému publiku a byly do něj zahrnuty soutěže a vědomostní kvízy. Samozřejmostí byla zábava ve formě maskotů a mexických vln. O tom, jak se jim na zápase líbilo, se rozepsali žáci 4.B (dále v článku)

Základní škole, Praha 13, Mládí 135, byl Univerzitou v Cambridge udělen další certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek z angličtiny.

 
Připojujeme se ke Klubu přátel školy s poděkováním všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci letošního Vánočního jarmarku. Za pomoc děkujeme i strážníkům Městské policie.
Den otevřených dveří se v naší škole uskuteční ve čtvrtek 21. února. Zájemci mohou dopoledne navštívit vyučovací hodinu v 1. nebo 2. třídě, popřípadě v jiné třídě podle výběru v čase 8:55 - 9:40 hod. a odpoledne se mohou návštěvníci sejít s učiteli, žáky a vedením školy a prohlédnout si prostory školy.

Všichni jsme součástí rodiny, kterou milujeme. Máme rádi nejen rodiče, sourozence, ale i babičky a dědečky. Slyšeli jsme výzvu pana Martina Ondráčka z Českého rozhlasu o projektu Ježíškova vnoučata, který připravuje pro babičky a dědečky v domovech pro seniory velké překvapení. K němu potřebuje přáníčka od dětí. Proto jsme se pustili všichni do malování, lepení a stříhání. Chtěli jsme udělat radost všem těm, kteří tu svoji milující rodinu bohužel nemají.

V pondělí, 10. prosince zavoněly v odděleních školní družiny Vánoce. Žáci, kteří navštěvují školní družinu se i letos zúčastnili tradičního zdobení perníčků, které každým rokem v družině pořádáme. Při poslechu koled zdobily děti barevnými polevami různé tvary voňavých perníčků. Tato několik set let stará česká tradice je u dětí velmi oblíbená a perníčky si všichni pečlivě ozdobili, někteří hned nedočkavě pár perníčků i snědli. Ovšem všichni si užili krásnou sváteční, předvánoční atmosféru.

Pod odkazem dále v článku si můžete prohlédnout seznam pedagogů a ředitelů či řídících učitelů, kteří na této škole působili od jejího založení v roce 1908. Seznam je průběžně doplňován u příležitosti výročí založení školy.

Školní družina se v době Adventu zapojila do charitativní předvánoční sbírky s názvem „Krabice od bot“, kterou pořádala Diakonie Českobratrské církve evangelické a která měla za cíl potěšit děti z azylových domů, děti z neúplných rodin, či děti z chudších rodin.

Dozvědět se o jiných tradicích, získat informace a utvořit si svůj vlastní pohled na odlišnosti, které náš život obklopují, to byl cíl akce pořádané Židovským muzeem Praha.
Zúčastnila se ho třída 6.A v předadventním týdnu jako součásti tématu rodina, rodinné tradice a svátky. Program Badatel lektorovaný pracovnicí zmíněného muzea žáci naší školy absolvují již poněkolikáté.
Školní speciální pedagog poskytuje poradenskou péči a orientuje se zejména na podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákům, u nichž existuje riziko jejich vzniku.
 

V roce 2018 si připomínáme 110. výročí založení školy ve Stodůlkách, jejíž následovnicí je současná škola, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 13, MLÁDÍ 135. K připomenutí historie škol, které v původní budově i v později přistavené budově sídlily, připravujeme několik akcí. Výročí jsme se věnovali v celoškolním projektu k Evropskému dni jazyků, a kromě jiných akcí to byla také Akademie k oslavám 110. výročí. V tomto článku dále naleznete seznam pedagogů, kteří v této budově za 110 let působili a také seznam ředitelů i řídících učitelů.

 
Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. Dojde k obnově multifunkční PC učebny, jazykové učebny i k posílení vnitřní konektivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků.
 
V rámci oslav 110. výročí založení školy ve Stodůlkách jsme se na školu podívali i z ptačí perspektivy. Žáci vytvořili společně s pedagogy na školním hřišti ze svých těl letopočty 1908 a 2018. Naši nejmladší pak ještě zvládli vytvořit i symbolické číslo 110. Celá akce byla dokumentována dronem a výsledným videem se mohli již pokochat diváci na  slavnostní akademii. Fotografie a video si můžete prohlédnout dále v článku.
Velkého úspěchu dosáhli naši žáci, kteří se zúčastnili obvodního kola meziškolního turnaje ve stolním tenisu, které se konalo na FZŠ Trávníčkova. Družstvo v mladší kategorii dívek dokonce postoupilo do kola krajského.

K podzimu neodmyslitelně patří nejen výroba zvířátek z kaštanů a podobné činnosti, ale určitě také pouštění draků. I když letošní podzim nepanují pro pouštění draků nejlepší povětrnostní podmínky, uspořádaly paní vychovatelky z oddělení III. A a III. C pro děti „družinovou drakiádu“. Žáci se pochlubili krásnými draky a soutěžili, který z nich vyletí nejvýš. Pro všechny to bylo příjemné zpestření družinové vycházky.

V říjnu navštívily obě třídy 9. ročníku naší školy Informační a poradenské středisko Úřadu práce. Po příchodu na Úřad práce nás čekala přednáška o volbě střední školy, budoucího povolání a o přijímacích zkouškách. Dozvěděli jsme se, že při volbě dalšího studia je velice důležité poznat sebe samé, své zájmy a koníčky a popřemýšlet nejen o našich dovednostech a přednostech, ale i o nedostatcích.

V době, kdy si připomínáme 100. výročí založení Československé republiky, oslavuje naše škola 110. výročí vybudování školy ve Stodůlkách. Další akcí v rámci oslav byla slavnostní akademie, na které vystoupili mnozí žáci, kteří si pod vedením svých třídních učitelů, učitelů jazyků, hudební a výtvarné výchovy připravili představení a scénky s originálními a povedenými kulisami a rekvizitami.

Naše škola se i v následujících dvou letech zapojí do programu Erasmus+. V roli koordinátorské školy bude do června 2020 řídit projekt s názvem „Virtual and Real in Our Life“, jehož cílem je dát žákům i učitelům dostatek příležitostí k uvědomění si rozdílu mezi realitou a jejím zobrazením, ale i k pochopení pozitivních stránek tohoto protikladu pro školní život.

Letošní školní rok začal v naší škole již posedmé velmi úspěšným projektem PODEJ MI RUKU, při kterém se celé září setkávali žáci 8. a 9. tříd s našimi prvňáky, kterým na začátku školního roku pomáhali při příchodu do školy.

Dne 18. října naše třída navštívila v rámci přírodovědného dopoledne Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Na fakultě na nás čekaly lektorky z projektu prirodovedci.cz, aby nás provedly workshopem „Po stopách zločinu“, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet práci kriminalistů.
V současné době nás všechny obklopuje virtuální svět počítačů, internetu, televize a mobilních telefonů, řídící se svými vlastními zákonitostmi. Dále na nás neustále působí  nepřeberné množství nejrůznějších sociálních sítí, aplikací a kanálů youtuberů. Tohle všechno by mělo člověku sloužit, pomáhat či ho alespoň pobavit. Někdy však média dokážou nepřipraveným lidem také dost ublížit.

Úřad Městské části Praha 13 ve spolupráci s Lesy ČR připravily pro děti vzdělávací akci, která souvisí s mezinárodním Dnem stromů, v ČR stanoveným na 20. října, kdy stromy hrají všemi barvami a kdy je vhodné je sázet. Cílem je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství  pro společnost. Smyslem je upozornit na nenahraditelný význam stromů pro lidi.

Škola podporuje rozvoj pohybových aktivit u žáků. V tomto školním roce měli žáci prvního stupně možnost seznámit se blíže hned se dvěma sporty, rugby a fotbalem, ale hlavně s možnostmi cvičení a pohybu. Trénink rugby si vyzkoušeli také žáci 6. a 7. tříd. Třetím počinem je i zapojení školy do projektu SPORTUJ VE ŠKOLE, který je pokračováním projektu Hodina pohybu navíc, do kterého byla škola také od začátku zapojena. Pod odkazy v článku se můžete se všemi třemi aktivitami seznámit.

Cvičební trénink si žáci 2. a 3. tříd užili s trenéry z Fotbalové asociace České republiky, který nám přijeli představit v rámci svého projektu ŠKOLA V POHYBU – Můj první gól. Kromě cvičení, které bylo i metodickou pomocí pro vyučující, dostala škola od organizátora akce vybavení do tělocvičny – míče, rozlišováky, mety a branky. Navíc si žáci tentokrát i čtvrtých tříd mohli užít besedu s bývalým fotbalovým brankářem Jaromírem Blažkem, který většinu své fotbalové kariéry strávil v klubu AC Sparta Praha. Cvičení žáky bavilo a jistě mnohé k pohybu i motivovalo.

O rugby si lidé často myslí, že jde o hrubý sport. Při cvičném tréninku se však o opaku přesvědčili žáci 1. – 7. tříd naší školy. Tento sport nám do školy přišli představit rugbisté z oddílu ARC IURIDICA z Chrášťan, kterým děkujeme za krásně strávené hodiny s touto hrou, která pochází z Anglie, odkud se rozšířila v 19. století. Věříme, že si tato hra najde i mezi našimi žáky své nadšence.

V oblastním kole malé kopané, které se odehrálo na hřišti ZŠ Klausova, se předvedli naši fotbalisté z 6. a 7. ročníku. Na turnaji, kterého se zúčastnilo celkem 10 týmů, postoupili hladce ze základní skupiny do semifinále, kde s přehledem po výsledku 4 : 1 proti GMVV postoupili do finále proti ZŠ Kuncova. Ve finálovém zápase naši reprezentanti celkem přesvědčivě nastavili skóre na 3 : 0, ovšem v závěru zápasu po několika nešťastných chybách dovolili soupeři srovnat na 3 : 3. V nadcházejících penaltách bohužel naši žáci soupeři podlehli, ale i tak odešli s výsledkem, jaký jsme na tomto turnaji v posledních 10 letech nezaznamenali - 2. místo. Hráčům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Žáci z oddělení školní družiny 1. A, 1. B a 1. C se poslední zářijový týden vydali na podzimní vycházku. Pozorovali začínající podzimní proměny přírody, hráli sportovní hry a nasbírali spoustu přírodního materiálu pro podzimní tvoření. Zatímco žáci z oddělení 1. A se vydali do oblíbené Obory Hvězda, žáci z oddělení 1. B a 1. C prozkoumali krásy Prokopského údolí.

 

Zajímají Vás bližší podrobnosti k přípravě pokrmů? Chcete vědět, na čem nám záleží? Více se dočtete v tomto článku.

Poslední čtvrtek v září jsme se rozhodli oslavit nejen Evropský den jazyků, který u nás má již desetiletou tradici, ale i výjimečnou událost, kterou je 110 let od založení naší školy. A právě rok 1908 se nám stal tematickou linkou, kterou naši žáci během jednoho školního dne sledovali. Pestré aktivity pro žáky prvního a druhého stupně připravili třídní učitelé. Variace na historické období před vznikem naší republiky nebo číslovky 1908 a 110 si můžete prohlédnout v galerii.

Jednotnou přijímací zkoušku konalo v minulém šk. roce našich 46  žáků 9. ročníku a dále 12 žáků 7. ročníku a 31 žáků 5. ročníku. Podle zveřejněných výsledků Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) dosáhli žáci naší školy z českého jazyka i  z matematiky nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními přihlášenými uchazeči o studium na střední škole. Všechny výsledky našich uchazečů byly výrazně nad celostátním průměrem, což dokládá níže připojená tabulka, kterou jsme obdrželi od ředitelky Centra.

17. ročníkem skončila celostátní soutěž v anglickém jazyce SEND A POSTCARD, pokračování soutěže Video pohlednice z mého města, kterou organizovala Základní škola Mládí, v Praze 13. V článku se dočtete o její bohaté historii.

Vážení rodiče, v zájmu bezpečí dětí ve škole je zaveden zákaz vstupu dospělým a cizím osobám do budovy školy. Děkujeme za pochopení tohoto opatření. (čtěte dále kliknutím na nadpis)

S Agenturou KROUŽKY spolupracujeme již řadu let. Zde je její nabídka v tomto školním roce. Na  letáku se tedy dozvíte, které kroužky agentura otevře, a další informace.
Přehled termínů vyučování, prázdnin, výjezdů a akcí pro veřejnost ve školním roce 2018/2019
(Pro zobrazení termínů klikněte na nadpis článku.)

Vážení rodiče, naše škola se opět zapojila do projektu Sportuj ve škole (pokračování projektu MŠMT Hodina pohybu navíc), jehož cílem je umožnit žákům kvalitně trávit volný čas, zlepšovat se v pohybových aktivitách, a také zkvalitňovat pohybové dovednosti dětí a žáků ve školních družinách. Aktivity budou po celý školní rok probíhat zdarma, pod vedením vyškolených pedagogických pracovníků 1x týdně v rámci školní družiny podle rozvrhu. (více v článku)

V článku naleznete výběr fotografií z adaptačního kurzu.

Je to již tradiční, že mají žáci naší školy v prvních měsících nového školního roku přednášky společnosti ORNITA, z. ú. (zapsaný ústav). Ta letošní, hned na začátku září, se jmenovala „Ptáci na obzoru“ a žáky informovala o stavu ochrany ptáků v České republice.

"Anglická družina - PRIMARY ENGLISH CLUB, pokračuje v poskytování služeb anglické družiny i v tomto školním roce. Přihlašování probíhá on-line na webu Jazykové školy Wattsenglish, Ltd. ZDE
Reprezentační družstvo naší školy minulý týden vyrazilo do Brna, kde proběhlo republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Je to vůbec poprvé, kdy do finálové soutěže postoupilo celé družstvo ZŠ Mládí. V loňských letech soutěžili za naši školu pouze jednotlivci, zato velmi úspěšně. Členkou letošního družstva byla i loňská vítězka Markéta Adamková, které se podařilo mezi jednotlivci ve své kategorii opět zvítězit a podruhé se stala mistryní ČR. Barvy naší školy dále hájili Denisa Kadlecová, Zuzana Szymanská, Julie Frantová, Štěpán Turček, Martin Černík a Jakub Černík. Společně jako družstvo vybojovali 22. místo z 41 nejlepších škol.
Všem děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchům.

Kompletní přehled mimoškolních aktivit a kroužků, které ve škole pořádají učitelé naší školy i jiné subjekty, najdete pod tímto odkazem.


Přihlašování na kroužky:

U externích pořadatelů přes webové stránky organizace.

U pedagogických pracovníků ZŠ Mládí - osobní domluva s vedoucím kroužku (mail: prijmeni@zsmladi.cz)

 

Právo na změny vyhrazeno.

Aby děti činnost v zájmových kroužcích bavila, přinášíme Vám dále v článku malé doporučení k zamyšlení.

V letošním školním roce opět připravujeme jazykový kurz ve Spojeném království. Tentokrát se ve druhé polovině května podíváme do Skotska. Zájemci o zájezd dostanou instrukce o tom, jakým způsobem se mohou přihlásit od svých vyučujících anglického jazyka. Zájezd je určen přednostně žákům osmých a devátých tříd.
Program zájezdu najdete zde.

Kroužek florbalu pod záštitou klubu Panthers Praha pro děti I. stupně, který probíhá přímo ve školní tělocvičně. Určen pro všechny děti, které mají zájem sportovat (součástí kroužku je i všeobecná sportovní průprava) a zaujala je zrovna plastová hokejka :) Děti vyzvedává trenér rovnou z družiny.

 

Více informací ZDE.

Projekt PRIMAS Praha 13 (reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288) je spolufinancován Evropskou unií a je realizován v rámci OPPP Výzvy 21: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

 

Naše škola je zapojena do projektu PRIMAS, který je zaměřen na podporu specifických vzdělávacích potřeb žáků s odlišným mateřským jazykem a na zavádění multikulturní výchovy v rámci vzdělávání ve všech ZŠ zřízených MČ Praha 13. Cílem tohoto projektu je zprostředkovat kvalitní vzdělávání žáků se zohledněním specifických potřeb žáků s OMJ. Na naší škole se snažíme žáky učit větší soudržnosti a dále také vést k respektování a chápání sociokulturní rozmanitostí a k toleranci odlišných kultur.

 

Odkaz: https://www.praha13.cz/Projekt-PRIMAS-Praha-13.html

V programech Bricks 4 Kidz® využíváme oblíbenou stavebnici LEGO®. S její pomocí prohlubujeme obecné znalosti žáků a představujeme jim vědu, techniku, strojírenství a další odborné oblasti.

V den konzultací může být podle potřeb a zvážení třídního učitele svolána hromadná třídní schůzka. Konzultace, nejlépe ve formě tripartity (žák - rodič - učitel) si domluvte s příslušným vyučujícím emailem. E-mailové adresy jsou tvořeny příjmením učitele bez diakritiky a @zsmladi.czZměna vyhrazena.

(Pro zobrazení termínů klikněte na nadpis článku.)

Baltík je výukový multimediální programovací nástroj pro děti a mládež. Rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Žáci se s pomocí Baltíka naučí zvládnout nejen základy práce na PC, ale i základy algoritmizace a programování.

 

Kroužek je vhodný pro děti I. stupně. Letos bude probíhat vždy v pondělí od 15:00 do 16:00. Zahájení - od 1. 10. 2018.

 

Více informací naleznete ZDE.

Od října bude opět zahájen KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY. Tento kroužek již řadu let běží v Centru nadání. Podrobnosti a přihlášku můžete získat na webové adrese zde .

Kroužek TAEKWONDO WTF pro všechny ročníky.

 

Cena od 1600 Kč za pololetí

Tréninky jsou v tělocvičně v úterý od 18:30 hod. a ve čtvrtek od 18:30 hod.

 

Již cvičíme a nábor probíhá stále, první ukázková hodina je zdarma.

Vážení rodiče,

kroužek kutilství Kutil Junior bude opět v naší škole otevřen od října 2018.

Více informací na webu www.kutiljunior.cz, přihlášky můžete zasílat na info@kutiljunior.cz, od září je možno

hlásit se prostřednictvím webu.

Další informace naleznete po otevření článku.

Co se v Mládí naučíš, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání v 1. až 9. ročníku
(ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vytvořený pedagogy zdejší školy v letech 2006 - 2007 a realizovaný od školního roku 2007/2008 vychází z dlouholeté tradice a vysoké kvality ROZŠÍŘENÉ VÝUKY JAZYKŮ na naší škole.) - 5. verze s přílohou školního vzdělávacího programu školní družiny je ke stažení ZDE

Školní řád

 

Pravidla hodnocení


Řád školní družiny

 

Krátkodobé uvolnění dítěte z vyučování
O krátkodobé předem známé absenci svého dítěte ve vyučování informují rodiče třídního učitele / třídní učitelku prostřednictvím žákovské knížky (omluvný list). Současně rodiče zajistí, aby se dítě zameškané učivo doučilo.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Členové školské rady:
 

Zákonní zástupci nezletilých žáků:
Ilona Brixová
Klára Vávrová

Zástupci pedagogických pracovníků školy:
Mgr. Tomáš Klinka, PhD.

Mgr. Alena Merhautová

 

Zástupci zřizovatele:
Milan Vávra
Ing. David Vodrážka

Orgány školské rady:
předseda – Mgr. Tomáš Klinka, PhD.

klinka[zavináč]zsmladi[tečka]cz

místopředsedkyně – Ilona Brixová

ilona[tečka]brixova[zavináč]gmail[tečka]com

V tomto článku Vás informujeme o provozu školní družiny, časech, kdy si můžete děti vyzvedávat, o přijímání dětí do školní družiny a najdete zde i zápisní lístek.

V posledním týdnu školního roku se třída 8. B vydala do Plzně zhlédnout novou expozici Talent v prostorách Techmania Science Center. Žáci měli možnost pomocí experimentů, logických úloh, psychomotorických testů a různých úkolů najít oblast, ve které jsou nadané, nebo naopak v čem mají rezervy a kde je třeba ještě na „talentu“ zapracovat.

Každý školní rok se snažíme našim mladším žákům zprostředkovat divadelní představení v anglickém jazyce. Pan Schelie Nielsen, alias Dr. Klutz, k nám do školy zavítal již několikrát. Tentokrát zahrál našim prvňákům a druhákům Magical Language Show, třeťákům a čtvrťákům představení Lenka and the Tea Witch a pro páťáky The Mad Professor Show.

Ve středu 13. 6. 2018 se žáci I. A vypravili na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se konal desátý ročník VĚDOHRANÍ. Velmi zajímavým způsobem jsme si mohli vyzkoušet mnoho různých fyzikálních pokusů a vědeckých experimentů. Například jsme si zahráli na zloděje, který musí překonat laserové pasti. Naučili jsme se ponořit papír do vody, aniž by se namočil. Brčkem jsme přenášeli vodu z nádoby do nádoby. Zkoušeli jsme si postavit pevný most z kousků dřeva. Dokázali jsme dostat minci přes tvrdý karton do skleničky. Dozvěděli jsme se zajímavé věci o počasí. Viděli jsme i skvělou fyzikální show. Všichni jsme úspěšně prošli malým soutěžním okruhem a získali jsme krásné dárky. Všem se nám na Vědohraní moc líbilo.

Žáci z 1. stupně z naší školy, kteří navštěvují pěvecký kroužek, procvičovali během školního roku operku Červená Karkulka od autorů J. Uhlíře a Z. Svěráka. Na konci května ji pak zahráli pro své rodiče. Operku nacvičovala i třída 2. B, která také vystoupila se svým programem, a společně i oslavila s maminkami jejich svátek.

Zápisní lístek do školní družiny
Při zahájení školního roku je nutno třídním učitelům odevzdat zápisní lístek do školní družiny. Vzhledem ke kapacitě, je přihlášení možné pro žáky, kteří v aktuálním roce navštěvují 1 - 3. třídu. Zápisní lístek si vytiskněte zde.

 

Lékařský posudek k plavecké škole v přírodě
Před odjezdem do plavecké školy v přírodě ve třídách třetího ročníku, rodiče škole odevzdají posudek lékaře o způsobilosti svého dítěte k účasti na škole v přírodě se základním plaveckým výcvikem. Tiskopis pro tento posudek si vytiskněte zde. Tento tiskopis je možno nahradit pouze dvěma tiskopisy (lékařský posudek k plaveckému výcviku + posudek o zdravotní způsobilosti).

 

Lékařský posudek k plaveckému výcviku
Před zahájením plaveckého výcviku ve třetím ročníku, zpravidla od druhého pololetí rodiče škole odevzdají posudek lékaře o způsobilosti svého dítěte k plaveckému výcviku. Tiskopis pro tento posudek si vytiskněte zde.


Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Pro účast ve škole v přírodě, adaptačním kurzu či zotavovací akci je nutno předložit posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Tento posudek má roční platnost. Tiskopis k vytištění zde.


Žádost o uvolnění z docházky do hodin tělesné výchovy/plaveckého výcviku
Pokud je žákovi lékařem doporučeno uvolnění z předmětu tělesná výchova či z plaveckého výcviku, může zákonný zástupce žáka požádat ředitele školy o uvolnění z jedné či obou vyučovacích hodin tohoto předmětu, je-li zařazen na první nebo koncovou vyučovací hodinu v rozvrhu. Využít můžete připravený tiskopis, který si vytisknete zde.

Děti z naší školní družiny oslavily Den dětí 30. května v Centrálním parku, kde Městská část Prahy 13 pořádala pro děti zábavné odpoledne. Byly tu připravené sportovní soutěže, divadélka, pouťové atrakce a spousta dalších aktivit u dětí tolik oblíbených. Naši žáci si odpoledne užívali plnými doušky a z této akce si odnesli spoustu krásných dárků.

Send a Postcard, bylo pokračováním celostátní soutěže v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města, která vznikla na naší škole. Tento školní rok jsme organizovali její 17. ročník, pod patronátem velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, Její Excelence, paní Jan Thompson a jejího následovatele, Jeho Excelence pana Nicka Archera, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory starosty Městské části Praha 13 a ve spolupráci s Jazykovou školou Wattsenglish, Ltd., která pořádala sesterskou soutěž Sing a Song.

V Železné Rudě na Šumavě strávili naši páťáci svou školu v přírodě. V článku se dále dočtete něco o průběhu pobytu a můžete se podívat na několik fotografií z této povedené akce.
V úterý 29. května, léta páně 2018 se „námořníci“ z I. A ocitli „NA JEDNÉ LODI“ ve Stanici techniků na Praze 6. Děti se nalodily na imaginární loď, zažily bouři na moři, objevily zajímavý ostrov, přepravovaly se na voru přes lagunu s krokodýlem, setkaly se s domorodci.
I letos se naše škola aktivně zapojuje do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů, ve kterém žáci plní celou řadu sportovních disciplín a snaží se nejen uspět mezi ostatními sportovci, ale hlavně překonat sami sebe. Díky podrobné analýze mají žáci přehled o svém zlepšení oproti výkonům z loňského roku. V soutěžní části se žáci zúčastnili školního kola. Ti nejlepší dokonce postoupili i kola obvodního a krajského. Největším úspěchem tohoto roku je historicky první postup celého družstva ZŠ Mládí na republikové finále. Po letošním čtvrtém vítězství v řadě v obvodním kole obsadil náš tým na krajském finále 2. místo.

Pondělí, 28.5. bylo dnem, kdy si žáci oddělení 3.B mohli na vlastní oči vyzkoušet, jaké to je být nevidomý. Navštívili jsme totiž Neviditelnou výstavu. A byla to pro děti zajímavá zkušenost. Po dočasné ztrátě jednoho ze smyslů – zraku, si prověřily pohotovost a důležitost smyslů ostatních. Počáteční nejistotu a tápání v opravdové tmě tak vystřídalo nadšení z nevšedního zážitku. Na konci výstavy se děti mohly seznámit s historií kompenzačních pomůcek pro nevidomé a samy si je vyzkoušet, a také občerstvit se v kavárně – jak jinak než potmě.

Ve středu, 23. 5. se družinoví prvňáčci zúčastnili soutěžního odpoledne, které pořádala Městská knihovna v KD Mlejn. Naši žáci, jako již zdatní čtenáři, plnili různé úkoly, které se netýkaly jen čtení, ale také to byly úkoly pohybové a vědomostní. Děti měly možnost zahrát si deskové hry a prohlédnout si útulné prostory knihovny, či si půjčit knížku. Na rozloučenou pak dostali všichni milé dárky jako odměnu za poctivé plnění jednotlivých soutěží.

Ve čtvrtek 17. května se žáci pátých tříd vydali do Techmania Science Center v Plzni. Vědecké show, hlavolamy, demonstrace pokusů, klasické i interaktivní expozice, nečekané experimenty, netradiční workshopy, a navíc supermoderní 3D Planetárium s technicky dokonalou projekcí přesvědčilo všechny páťáky naší školy o tom, že věda není žádná věda, ale přináší i spoustu zábavy.

V pátek 11. 5. vyrazil 8. ročník navštívit reprezentační prostory Hradu. Zrovna se totiž ve škole učíme o roli a pravomocích prezidenta našeho státu.

Ochrana osobních údajů a oblast GDPR

Jsme si vědomi nutnosti ochrany osobních údajů, které jsme dosud chránili v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů. Nadále budeme v této činnosti pokračovat v souladu s požadavky vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Pověřenec pro správu osobních údajů:

Mgr. Tomáš Tesarčík

Pověřenec organizace
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13
158 00  Praha 5 - Stodůlky
E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

Informace o zpracování osobních údajů - zde

 

Další informace z úřední desky - dále v článku

Po cyklu besed s paní spisovatelkou Danielou Krolupperovou, které se uskutečnily ve všech 1. a 2. třídách během dubna v naší škole, byli žáci z II. A a II. C pozváni na křest její nové knihy s názvem Josífku, k noze! Tato akce se konala pod záštitou nakladatelství Albatros v Městské knihovně Břevnov.

Letošní šestičlenný tým z IX. A se rozhodl pojmout svůj příběh jako hru v čase a prostoru. Díky tomuto nápaditému scénáři se aktéři hry octnou na několika atraktivních lokalitách v Praze.
Vedení školy a učitelé zapojení do organizace setkání v rámci programu ERASMUS+ touto cestou děkují rodinám našich žáků, které minulý týden přijaly "za své" děti z partnerských škol.
O víkendu 12. a 13. května jsme na naší škole přivítali hosty z partnerských škol projektu Refugees in Europe, součást programu Evropské unie Erasmus+. Šlo o poslední setkání s kolegy a žáky z evropské sítě vzdělávacích institucí, se kterou jsme spolupracovali 7 let. Náš v pořadí třetí dvouletý projekt skončil a nás těšilo, že jsme se mohli ujmout organizace jeho závěru.
Třeťáci strávili plaveckou školu v přírodě v Srní na Šumavě. Kromě lekcí plavání si užili i vycházky do okolí i hřiště. Návštěva výběhu s vlky se moc vydařila, stejně jako přednáška pracovnice Národního parku Šumava.

Škola v přírodě byla vyvrcholením celoročního tématu Řemesla. Všichni si pobyt užili od prvního do posledního okamžiku. Naplánované aktivity se podařilo uskutečnit. Děti se učily každý den rozlišovat materiály, vyzkoušely nové pracovní postupy: tkaní náramku, odlévání svícnu z betonu, barvení triček, pletení košíků, práci s dřívky a ubrouskovou technikou, dekorování papírových tašek. Výrobky si děti přivezly domů jako dárek pro rodiče.

Jako každý rok i letos se v květnu 3. 5. konaly závody Mladého zdravotníka a naši žáci ze ZŠ Mládí byli u toho. Zájem o kroužek první pomoci každý rok roste, a tak bylo velice těžké vybrat pouze pět nejlepších za první stupeň a pět za druhý.
Cambridgeské zkoušky v roce 2018 v úrovních Starters, Movers a Flyers proběhly v tomto roce 8. března. Testy a záznamy ústní části zkoušek byly odeslány do Cambridge, ve Velké Británii, do sídla Cambridge University ESOL. Absolventi zkoušek obdrželi své certifikáty ve středu 2. května. Fotografii z předání můžete vidět dále v článku.
V posledním dubnovém týdnu proběhla tradiční soutěž Pohár rozhlasu, ve které žáci  2. stupně základních škol reprezentují svou školu v rámci atletických disciplín. Kromě soutěže jednotlivců je hodnocena i soutěž družstev, ve které se letos dařilo zejména našim dívkám. V mladší i starší kategorii obsadila naše dívčí družstva shodně 2. místo. Mnoho úspěchů jsme však získali i v individuální kategorii.
Opět proběhla tradiční škola v přírodě, kam již mnoho let vozí naše škola žáky 4. tříd, aby nejen pobyli na čerstvém vzduchu, lépe se skamarádili, poznali se v jiném, než školním prostředí, také si vyzkoušeli být samostatnější a i angličtinu poznali v jiném prostředí, a také v jiných situacích, než jen při vyučování ve škole. Události a fotky najdete dále v článku.
Dnešní den se do naší školy přenesl celý vesmír. V rámci projektu Planetárium do škol měli žáci druhého stupně unikátní příležitost navštívit mobilní planetárium, které bylo umístěno přímo v tělocvičně naší školy. Žáci 6., 7. a 8. ročníku zhlédli projekci s názvem Neuvěřitelný vesmír, která je seznámila s významnými objekty blízkého i vzdáleného vesmíru. Dále také informační video od NASA o misi a zániku sondy Cassini, která zkoumala planetu Saturn. Pro žáky 9. ročníku byla připravena projekce Světlo, která žáky seznámila s reáliemi o ekologickém aspektu světelného smogu, fyzikální podstatě světla a zařízeních pro pozorování vesmíru. Žáci rovněž vedli diskuzi s přítomným odborníkem, který ochotně odpovídal na dotazy a komentářem doplňoval projekci v planetáriu. 

Čtvrtek - 19. duben byl pro Prahu dnem dvou zajímavých akcí. Pořádal se „Den Země“ v Centrálním parku, na Slunečním náměstí pak probíhala akce „Bezpečná třináctka“. Naše školní družina tyto akce pravidelně navštěvuje, a tak si je ani letos nenechaly některé oddělení ŠD ujít.

Kouzla děti baví. Již poněkolikáté k nám do školní družiny zavítal kouzelník. V prostorách naší tělocvičny předvedl dětem začátkem dubna úžasná kouzla a triky. Tak jako při minulých vystoupeních, mohli se i letos mnozí žáci zúčastnit kouzelnického vystoupení a nadšeně dělaly kouzelníkovi zdatné asistenty. V kouzlení pomáhaly také některé paní vychovatelky. Vrcholem vystoupení pak byl bezpochyby vyčarovaný králík. Kouzelnická show všechny nadchla a pobavila.

Brzy ráno jsme se vlakem vypravili přes Vídeň do Grazu. Ve 2 hodiny odpoledne náš vlak konečně dorazil do Groß St. Florianu, kde  na nás již netrpělivě čekali rodiče s dětmi, paní učitelka Anna Schöneger a ředitel školy pan Guntram Kehl.

Naše škola se od školního roku 2015/2016 zapojila do projektu Hodina pohybu navíc. Projekt první dva roky probíhal bez větších problémů a děti ve školní družině si hodiny s paní učitelkou Pavlou Fialovou a panem učitelem Zdeňkem Poláčkem velmi oblíbily.

Zprávy z Pece pod Sněžkou, kde probíhal letošní Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd.
V průběhu školního roku proběhl druhý ročník největšího minigolfového turnaje Junior Golf Masters, kterého se zůčastnilo 1560 žáků z 10 základních škol Prahy 13. Nejlepší závodníci z prvního kola, mezi nimi i mnoho našich žáků, postoupili do finále, které proběhlo 1. března. Většině našich žáků se podařilo umístit se mezi absolutními vítězi a odnést si krásný pohár a další věcné ceny. Systém turnaje umožňoval soutěž družstev i soutěž jednotlivců. Naši žáci se objevili na stupínku vítězů ve všech kategoriích.

Na začátku března se učebny všech prvních tříd změnily v indiánská území, která obývali malí indiáni. Každý si vymyslel své indiánské jméno, ozdobil indiánské tričko, vyrobil čelenku, amulet a lapač zlých snů pro klidné spaní. Společně si také vyrobili totem a ozdobili týpí. Jednotlivě i ve skupinách plnili malí indiáni úkoly. 

1. TŘÍDY:
V prvních třídách vyučují učitelky, které dobře znají problematiku 1. tříd. Obzvláště v prvních třídách jsou učitelky často v úzkém kontaktu s rodiči žáků. Prvňáčci na naší škole dostávají učebnice a mnohé školní potřeby zdarma (aktuální seznam dostávají rodiče vždy na červnové schůzce). Při nemoci malého žáčka učitelky poskytují žákům i rodičům individuální pomoc.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD:
Zápis do 1. tříd pro další školní rok se koná vždy v začátkem dubna (nová úprava školského zákona). K zápisu potřebujete rodný list dítěte, cizí státní příslušníci přinesou doklad o dítěti (rodný list či cestovní pas).

SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY - Městská část Praha 13

Seznam spádových ulic s platností od 1. 1. 2012:
5.máje, Armády, Hildy Čihákové, Hlušičkova, Jindrova, K Fialce, K Hájům, K Jasánkám, K Lužinám, K Ohradě, K Vidouli, K Zahrádkám, Ke Golfu, Ke Kalvárii, Ke Koh-i nooru, Ke Konstruktivě, Ke Studánce, Kellnerova, Mládí, Na Dolnici, nám. Na Lužinách, Na Přívozích, Na Vlku, Okruhová, Ordovická, Plzeňská, Pod Kulturním domem, Pod Viaduktem, Pod Vlkem, Před Rybníkem, Příčka, U Cikánky, U Dálnice, U Mydlárny, U Paloučku, V Borovičkách, Ve Stromořadí, Vlasákova, Voleníkova, Za Lužinami, Za Mototechnou, Živcových

Škola přijímá žáky s bydlištěm v Praze 13 do naplnění kapacity podle kritérií stanovených ředitelem školy.

Seznam spádových oblastí škol podle obecní vyhlášky o školských obvodech základních škol je zveřejněn na webu MČ Praha 13: spádové oblasti ZŠ Prahy 13

 

6. TŘÍDY:

V šestých třídách se žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Co se v Mládí naučíš …“ s jazykovou profilací.

Případné zájemce o přestup do šesté třídy v naší škole bychom rádi upozornili, že počet žáků v 5. ročníku každoročně převyšuje počet míst v budoucím 6. ročníku, neboť ze tří 5. tříd vytváříme dvě 6. třídy. Po ukončení přijímacího řízení na osmiletá gymnázia (květen - červen) můžeme teprve nabídnout zájemcům z jiných škol případné volné místo. Ze zkušenosti z posledních let však musíme upozornit, že takovou možnost jsme neměli.

Zájemcům o přestup do naší školy doporučujeme kontaktovat vedení školy elektronickou poštou nebo telefonicky.

 

VÝUKA JAZYKŮ:

Třídy s rozšířenou výukou jazyků a podle ŠVP - Co se v Mládí naučíš


Naše škola ve své tradiční jazykové výuce pokračuje. Ve školním vzdělávacím programu Co se v Mládí naučíš, je jazyková výuka zařazena jako povinný předmět od 1. tříd. Jazyková profilace školy tedy pro naše žáky znamená, že se mohou v anglickém jazyce vzdělávat od 1. do 9. ročníku a druhý jazyk si volí od 6. ročníku.

Žáci naší školy se letos opět zúčastnili tradiční akce pořádané v rámci projektu Sazka olympijský víceboj. Po loňském 4. místě v kategorii družstev si letos naši žáci spravili chuť a umístili se na příčce bronzové, jen pár bodů od místa druhého. Musíme podotknout, že závodu se letos zúčastnilo 38 škol, a to nejen z Prahy, ale i z ostatních částí republiky. V kategorii jednotlivců potvrdila svou suverenní pozici Markéta Adamková, mistryně ČR v desetiboji OVOV.

Projekt Refugees in Europe se dostává do konečné fáze a s ním přichází i bilancování. K tomu si všechny zapojené školy tradičně volí zázemí německé školy Heinrich-Heine-Europa-Schule v Dreieichu, která každoročně připravuje projektovou konferenci sítě evropských škol, jejíž jsme součástí.

Koncem ledna měli žáci 1. stupně možnost vyzkoušet si trénink rugby. O tomto sportu si lidé často myslí, že jde o hrubý sport. O opaku se mohli žáci přesvědčit při ukázkových hodinách. Tento sport nám do školy přišli představit rugbisté z oddílu ARC IURIDICA z Chrášťan. Ukázkové hodiny naší škole zprostředkoval pan Vít Gregor, tatínek našeho třeťáka. Jemu i všem jeho kolegům děkujeme za krásně strávené hodiny s touto hrou, která pochází z Anglie, odkud se rozšílila v 19. století.
Can you hear it? What does it mean? What is grammatically correct? Na tyto a další otázky reagovalo na konci ledna našich osm statečných, osm žáků, kteří se dobrovolně přihlásili do soutěže v anglickém jazyce Holešovice Challenge. 

Koncem ledna se pravidelně koná obvodní kolo matematické olympiády. Ze školního se do obvodního kola vydalo soutěžit 10 žáků našich pátých tříd, z nichž více než polovina zasáhla silně do pořadí a byla úspěšná. Čtyři účastníci z naší školy dosáhli na pomyslné medaile. Blahopřejeme Matyáši Příhodovi (5.A) k 1. místu a třem jeho spolužákům, Julii Heczkové (5.B), Gabrielu Chodovi (5.A) a Štěpánu Procházkovi (5.B) k třetímu místu. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a děkujeme i ostatním za účast v soutěži. Výsledkovou listinu najdete dále v článku.

18. 1. 2018 byl ukončen sběr víček na naší škole. Od září tohoto školního roku jsme nasbírali neuvěřitelných 46 pytlů víček. Výtěžek z jejich výkupu pak pomůže s výdaji na léčení nebo na nákup kompenzačních pomůcek rodinám s nemocnými dětmi. Původně naše sbírka začala jako pomoc malému Matyáškovi, ale nakonec jsme víčka rozdělili do více rodin. Děti ze školní družiny se mohly seznámit s nelehkými osudy jednotlivých nemocných dětí a uvědomit si, že opravdu každý může pomoci. Děkujeme všem, kteří se naší sbírky víček zúčastnili.

Žáci 5. B se i tento rok zapojili do preventivního projektu Dětský úsměv, kde se věnují dentální hygieně. Z celkových šesti lekcí, již absolvovali dvě hodinové lekce.
V úvodní lekci žáci dostali nový zubní kartáček s krytkou a štítkem, spolu se 4. dílem pracovního sešitu vydaný Českým zeleným křížem.

První lednový pátek přišli na koledu tři králové. Byli to žáci z odd. školní družiny 3. B a přišli ostatním družinovým dětem, našim kuchařkám ze školní jídelny a pedagogům na naší škole, popřát šťastný nový rok plný zdraví. Zazpívali a také převyprávěli příběh o třech králích. Za své krásné vystoupení pak dostali sladkou odměnu, o kterou se jako spravedliví králové podělili s ostatními spolužáky.

Otevírací doba žákovské knihovny pro výpůjčky a četbu je ve dnech školního vyučování v úterý v době polední přestávky od 13:30 do 14:20 hod. a ve čtvrtek vždy od 15:30 do 16:30 hodin.
 
Čtěte dále v článku...

Udělat dobrý skutek vždy potěší, ať je to kdykoli. Vánoční čas a přelom roku vybízí k zvýšenému množství dobrých skutků, protože se lidé zamýšlejí nad životy svými i svých blízkých a lidí, kteří žijí ve složitější životní situaci. Již několikátým rokem se naše škola zapojuje do veřejné sbírky Fondu Sidus, z. ú. jejíž výtěžek je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. lékařské fakulty v Praze – Motole, Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Před vánočními prázdninami navštívilo několik oddělení školní družiny poutavou výstavu betlémů s názvem „Dřevěné a medové Vánoce“. V útulných prostorách si mohli žáci prohlédnout nejen tradiční betlémy vyrobené ze dřeva, ale také např. čertovský betlém, betlém vyrobený z marcipánu a mnohé další. Sami si pak mohli jeden svůj betlém sestavit, dále si vyzkoušeli těžkou práci řezbáře a nazdobili si medové perníčky. Vánoční atmosféru pak dokreslilo zajímavé vyprávění pana řezbáře o Vánocích a tradičních venkovských zvyklostech.

Třídy 2. ročníku letos uspořádaly vánoční besídky pro rodiče přímo ve třídách. Žáci pozvali na besídky rodiče. Třída II. B uspořádala besídku 13. prosince, žáci II. A a II. C oslavili vánoční svátky besídkou pro rodiče 21. prosince. Žáci předvedli program, který si sami sestavili z vánočních písní, hry na hudební nástroje, kouzelnických vystoupení, divadelního představení a tance. Po programu pozvali rodiče ke svátečnímu pohoštění, které připravili v hodině pracovních činností. Jsou ještě malí, ale šikovní. Na závěr dostal každý od svého kamaráda dárek pod stromeček.

Předvánoční týden v naší škole již tradičně patří školní besídce. Žáci z prvního i druhého stupně si pro své rodiče a spolužáky i letos připravili bohatý program s koledami, říkadly, básničkami, dramatizací starých vánočních příběhů a povídek, hudebními a tanečními vystoupeními.
(další text i fotografie najdete dále v článku)

Jak už bývá zvykem, žáci mající Hodinu pohybu navíc tráví zimní měsíce, každé pondělní odpoledne na ledě zimního stadionu Bronzová. První dva prosincové pondělky se žáci z oddělení školní družiny 1.B učili základním dovednostem na ledě – vstávání z ledu, přenášení váhy těla, osvojili si bruslařský postoj, chůzi po ledě. Vše jsme trénovali prostřednictvím her Na medvěda, Na Mrazíka, Na sochy. Cílem je vypěstovat u dětí trvalý zájem o tuto zimní pohybovou aktivitu.

Žáci 5. B vyměnili tělocvičnu školy za kluziště a hodiny tělesné výchovy tráví na zimním stadionu na Lužinách. Poslední listopadové úterý se žáci poprvé opatrně rozjezdili a postupně získávali jistotu v bruslení. Další úterý probíhala na ledě akce s názvem "Mikuláš na ledě", kdy výuka bruslení probíhala zábavnou formou soutěží pod vedením tří instruktorů – trenérů v podobě Mikuláše, anděla a čerta. Pro děti byla připravena také sladká odměna, tu si musely vysloužit tím, že individuálně předvedly právě naučenou dovednost z mikulášské trenérské hodiny bruslení. 

V tomto školním roce se v rámci školní družiny více věnujeme čtení, recitaci, porozumění čtenému textu a dalším aktivitám, které jsou spojené s knihou. Jednou takovou milou aktivitou je čtvrteční čtení ve školní knihovně, kdy nás navštěvují prarodiče a rodiče družinových dětí a ostatním dětem předčítají z jejich oblíbených knih a povídají si s nimi o svých literárních hrdinech.

5. prosince přišel Mikuláš i do naší školy. A aby to někomu nebylo líto, přišli Mikulášové rovnou dva. Vzali s sebou samozřejmě i čerty a anděly. Přinesli nadílku pro žáčky prvního stupně i pro mladší ročníky stupně druhého. Zlobivější děti Mikuláš napomenul a čerti je malinko postrašili, hodnější pochválil a všem dal něco dobrého na zub.

S přicházejícím adventem se pomalu mění i výzdoba naší školy. Rozhodli jsme se proto rozebrat naši Babylonskou věž a symbolicky tak ukončit zářijový Evropský den jazyků. V pondělí 4.12. navíc učitelé naší školy ohodnotili stavební kameny věže, tedy desítky krásně vyzdobených krabic s motivy světových jazyků.

Koncem listopadu navštívily páté třídy Planetárium hlavního města Prahy, které patří díky velikosti průměru promítací kopule k největším planetáriím na světě. V trojrozměrné projekci jsme zhlédli pořad „Pohyby Země.“

Nejprestižnější sportovní klání mezi jednotlivými školami Prahy 13 probíhají tradičně ve florbalu. V kategorii chlapců 8. - 9. ročníku se každý rok sejde vysoký počet družstev a není snadné uspět v silné konkurenci aktivních hráčů profesionálních pražských klubů. Naši žáci se přesto turnaje nezalekli a po napínavých zápasech v základní skupině postoupili do semifinálového boje, ze kterého nakonec vyšli s bronzovými medailemi. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

10. listopadu zhlédli žáci 9. ročníku ze ZŠ Mládí představení Romeo a Julie v Divadle Na Vinohradech. Přestože to bylo dopolední představení, atmosféra byla stejná jako u večerních představení. V hlavních rolích se představili Sabina Rojková a Marek Lambora. Obávali jsme se příliš velké klasiky a vážnosti představení. Mile nás však překvapilo moderní zpracování a humorné pojetí.

Poslední říjnové úterý se páté třídy vydaly na hodinovou prohlídku Národního divadla. Díky poutavým výkladům průvodců si žáci rozšířili znalosti z vlastivědy o české kultuře a životě v 2. polovině 19. století.

V rámci učiva přírodovědy se 20. října vypravili žáci 5. A a 5. C do Národního technického muzea, aby v maketě rudného a uhelného dolu doplnili své teoretické vědomosti o těžbě nerostných surovin. Během hodinové prohlídky prošli s průvodcem půlkilometrovou trasu důlními chodbami – štolami, kde se seznámili s důlní technikou a těžebními postupy v různých historických dobách.

Ve středu 18. října žáci prvních tříd viděli pohádkový muzikál „Putování ztracené kapky aneb cesta tam a zase zpátky“. Zábavnou formou se tak dozvěděli o koloběhu vody v přírodě. Toto představení pro prvňáčky naší školy zajistil Odbor životního prostředí MČ Praha 13 a konalo se ve Spolkovém domě Stodůlky. Dětem se představení velmi líbilo a určitě přispělo i k ekologické výchově našich nejmladších žáků.

Žáci a učitelé naší školy se mimo již sedmiletého zapojení do projektu ERASMUS+ věnují i dalším projektům spojeným s Evropskou unií. Jedním z nich jsou aktivity na portálu eTwinning, jejichž cílem je propojování evropských škol a pomoc s mezinárodními projekty spolupráce.

Na závěr letošního projektu PODEJ MI RUKU, již šestého v pořadí, se v hale školy setkali žáci 8. a 9. tříd s našimi prvňáky, kterým na začátku školního roku pomáhali při příchodu do školy.

 

V úterý 17.října pořádal Odbor životního prostředí Městské části Prahy 13 ve spolupráci s Českými lesy jako každoročně Den stromů. Akce se konala i letos v Centrálním parku u Stodůleckého rybníka a z naší školy se zúčastnila třída III. B.

…jazyků, samozřejmě! Námětem tohoto ročníku evropských oslav jazyků nám totiž byl příběh o Babylonské věži a důsledcích, které pro lidstvo její stavění mělo. Na 1. stupni pak projektu posloužil příběh o Potopě světa a Noemově arše. Jazyková bohatost je v naší škole odnepaměti brána jako jedno velké plus, a tak jsme se rozhodli si vzájemně představit stovku nejpoužívanějších světových jazyků, jakkoli exotické či vzdálené by se nám zdály.

Projektový den je v databázi Evropského dne jazyků Rady Evropy - lze hlasovat

Ve středu, 11. října jsme v naší škole opět po roce přivítali studenty učitelství z ESPE Angers, města na západě Francie v departmentu Maine-et-Loire a regionu Pays de la Loire. Angers má 270 000 obyvatel a leží na břehu řeky Maine. Spolupráce mezi ESPE a naší školou probíhá již téměř deset let.

Žáci pátého ročníku měli možnost v rámci prohloubení učiva z vlastivědy uskutečnit exkurzi na Pražský hrad s příslušníkem Hradní stráže, která se konala ve dnech 3., 4. a 5. října pro jednotlivé páté třídy. Jak exkurze probíhala a co všechno žáci viděli, napsala Renáta Křístková z 5. A.

Již 4. setkání v rámci projektu ERASMUS+ s názvem "Refugees in Europe - Our future in motion" se uskutečnilo v týdnu od 30. září do 7. října 2017. Čtyři žáci a dva pedagogové z naší školy se v španělském městě Jaén setkali s dalšími žáky a učiteli z Velké Británie, Německa, Francie a Turecka a společně pracovali v mezinárodních týmech na zadaných úkolech, které jim přiblíží svět uprchlíků a migrace v Evropě.

V sobotu 23. září se žákyně VIII. B – Kristina Egermaierová, Eliška Šulcová a Eliška Kovaříková zúčastnily celodenní Terénní přírodovědné soutěže v Divoké Šárce pořádané Mladými ochránci přírody. Soutěžní trasa byla dlouhá asi 4 km a na ní bylo 9 stanovišť, kde soutěžní hlídky plnily úkoly. Na jednotlivých stanovištích byly úkoly z poznávání rostlin, plazů a obojživelníků, ryb, savců, ale i otázky z ornitologie, dendrologie a geologie.

Dne 20. 9. 2017 se 14 žáků ze 4. a 5. tříd zúčastnilo 1. závodu Plavecko-běžeckého poháru. Pořadatelem byl R TEAM a spolupořadatelem Městská část Praha 3. Místem konání byl plavecký bazén Pražačka a běhalo se v lesoparku Na Krejcárku. V kategoriích A a D, ve kterých jsme měli zastoupení, museli účastníci uplavat 50m a uběhnout 500m na čas. Všichni si ve velké konkurenci vedli výtečně a dokonce máme jedno medailové umístění. Na 3. místě se umístil Nicolas Piralić ze třídy V. B. Mezi dívkami si nejlépe vedla Zuzana Krumphanzlová z V. A, která se umístila na 5. místě. Nicolasovi gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Na naší škole si už neumíme představit, že bychom si neobjednali vzdělávací program od společnosti Ornita, z.ú. Letos si pro nás pan Viktor Čahoj a Tereza Hromádková připravili povídání a videa o zástupcích největších pěvců – čeledi krkavcovitých.

Školní družina se účastnila „Dne zdraví“ na Slunečním náměstí. Tak jako loňský školní rok, zahájili jsme i ten letošní účastí na akci s názvem „Den zdraví“ pořádanou Městkou částí Praha 13, která se konala 15. září. Letos se mohli někteří žáci ze školní družiny podrobněji seznámit se základy sebeobrany a na vlastní kůži si sami vyzkoušet některé základní cviky.

V pondělí jsme dojeli do penzionu Kozel podle plánu. Jsme ubytováni v blízkosti lyžařského střediska Herlíkovice v Krkonoších. Po příjezdu už byl připraven výborný oběd a po druhé hodině odpoledne jsme se vydali pěšky na první aktivity, u kterých šlo hlavně o vzájemné poznávání, připomenutí jmen a týmovou spolupráci ve třídách.

Na začátku nového školního roku se 17 žáků naší školy spolu se svými sourozenci vydalo ke Galerii Harfa, aby se zúčastnili 5. ročníku benefičního běhu pro dobrou věc. Na začátku běžci obdrželi startovní číslo s čipem a odznak s logem Harfandění. Běželo se po trase kolem OC Harfa, délka jednoho okruhu byla 1,6 km. Za každý zdolaný okruh kolem nákupního centra a sousední O2 arény přispěla Galerie Harfa částkou 100,- Kč na projekt Fondu ohrožených dětí Klokánek. 

Ve dnech 7. - 9. září se čtyři žákyně naší školy zúčastnily republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Brně. Spolu se stovkami dalších závodníků prošly dvoudenním desetibojem OVOV. Naše reprezentantky předvedly jedinečné nasazení a svými výkony zajistily, že tento ročník byl pro naši školu nejúspěšnější vůbec. Markéta Adamková z 5.A si mohla nasadit pomyslnou zlatou korunu, protože po vítězství ve školním, okresním a krajském kole nezaváhala a s přehledem vyhrála i republikové finále.
Zájemci o basketbal z 1. - 4. tříd se mohou přihlásit do Basketbalové školy. Podrobnější informace najdete v článku.

This nation-wide competition started at this school. This is the 17th year, under the patronage of the Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Czech Republic, Her Excellency, Ms Jan Thompson, under the auspices of the Ministry of Education and Youth of the Czech Republic, and under support of the Mayor of the Prague 13 City District.

Dne 6. 9. jsme navštívili Festival vědy, dříve známý pod názvem Vědecký jarmark. Ten se každoročně odehrává na travnaté ploše u Vítězného náměstí (Kulaťáku) na Praze 6 a v prostorách Národní technické knihovny. Na akci se představilo mnoho institucí a vysokých škol, které prezentovaly různé zajímavosti. Každá měla originální a zajímavý program.
V článku se dočtete o pravidelných akcích školy pro žáky i veřejnost, jako jsou Den otevřených dveří, pořádání celostátní soutěže v anglickém jazyce, o mimoškolních činnostech - zájmových kroužcích, o "Palačinkovém běhu", oslavě "Halloween", jazykových výjezdech do zahraničí, o pořádání lyžařského výcvikového zájezdu, školách v přírodě, plaveckém výcviku, adaptačním kurzu pro žáky 6. ročníku, i o ekologických aktivitách školy.
Výběr soutěží, kterých se žáci naší školy pravidelně účastní.

V článku se dočtete o vzdělávacím programu školy, o organizaci vyučování s rozpisem zvonění a další informace.

O krátkodobé předem známé absenci svého dítěte ve vyučování informují rodiče třídního učitele/třídní učitelku prostřednictvím žákovské knížky (omluvný list). Současně zajistí, aby se dítě zameškanou látku doučilo.

Díky zapojení školy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, se žáci 2. stupně mohou s angličtinou setkávat při vyučování i mimo hodiny angličtiny a v hodinách zeměpisu, dějepisu a tělesné výchovy získat zkušenosti s vyučováním v cizím jazyce.

Když se řekne Adolf Born, okamžitě se všem vybaví postavičky Macha a Šebestové. Osobitý výtvarný projev Adolfa Borna měli možnost zhlédnout i žáci 4. ročníků na výstavě jeho díla v Muzeu Kampa. Inspirováni kresbami plnými barev a fantazie se pustili do vlastní tvorby. Jejím výsledkem byly obrázky z cest po zemích z říše fantazie.

Původně třídenní projekt Zákeřné keře na motivy pohádky D. Krolupperové se uskutečnil ve třídách I. A a I. C. Žáci v něm netradiční formou poznávali nebezpečné rostliny a živočichy, se kterými se mohou o prázdninách setkat, získávali poučení o chování při rizikových situacích (kupř. bouřka, povodeň, bloudění na vycházkách městem, v lese nebo v horách) a zopakovali si zásady bezpečného chování při hrách v přírodě a u vody. Žáci dostávali každé ráno zadané úkoly na cestu a vyráželi společně  do parků v Motole a v Jelením příkopu. Třetí den se třídy na plánovanou vycházku na Břevnov nevypravily díky velmi silnému dešti. I tak v obou dnech žáci objevili několik nových keřů, které na konci cesty dokázali bezpečně rozlišovat. Už se vždy těšili na další den a byli zvědaví, zda se jim podaří zachránit vílu Vincencii z pohádky.

V polovině června dostala školní družina opravdu milý dárek – několik desítek knížek pro děti rozmanitého žánru, desítky DVD s pohádkami i dokumenty, mnoho časopisů a několik her. Chtěli bychom tak poděkovat paní Janě Antonové, která nám tímto bohatým darem pomohla rozšířit zásoby knih, her a časopisů nejen ve školní družině, ale také v žákovské knihovně kam putovaly hlavně dětské romány a detektivky.

V návaznosti na „Deskohraní“, které se dětem velmi líbilo, uspořádaly paní vychovatelky ve školní družině velký odpolední turnaj v hraní snad nejoblíbenějších stolních her: ČLOVĚČE, NEZLOB SE! a PEXESA. Ti nejlepší z každého oddělení se pak utkali ve finále. Všem účastníkům se dostalo sladké odměny, tři nejlepší z každého klání pak dostali zajímavé knížky a časopisy.

Žáci z oddělení III. C se delší dobu zabývali zpracováváním odpadového materiálu. Některým věcem, jež už neměly uplatnění v běžném spotřebitelském provozu, dali jiný – umělecký význam. S výsledky svého snažení pak ostatní žáky a i některé pedagogy seznámili 13. 6. na vernisáži v hale školy, která měla velký úspěch. Žáci tak dokázali, že ne všechno musí nutně skončit v odpadkovém koši, ale že díky fantazii a šikovným rukám může mnohé posloužit jako jedinečná dekorace interiéru.

Tak jako v minulém školním roce, tak i letos se několik oddělení ŠD vydalo na procházku do Prokopského údolí, která byla spojená s opékáním špekáčků. Tato akce měla i letos velkou účast. Děti si nejdříve vyzkoušely hry v lese i stezku odvahy a pak si při společném posezení u ohně povídaly o tom, co budou dělat o prázdninách. Přišla chvíle i na strašidelné příběhy. I letošní opékání buřtů si děti plnými doušky užily.

Třída IV. B změnila dvě červnová pondělí tělocvičnu školy ve stanoviště označená barevnými kužely. V každém kruhu čekali čtvrťáci se svými narýsovanými či poskládanými papírovými bludišti, která tvořili v hodinách matematiky, ve výtvarné výchově a pracovních činnostech. Některá zvětšili, jiná ještě obohatili o zajímavé úkoly na cestě za cílem. Žáci prvních tříd hledali cestu od startu k cíli.

Za finanční hotovost v hodnotě 3000 Kč děkují děti z Klokánku v Janovicích nad Úhlavou třídám II. C, IV. A, IV. C a V. C. Za tuto další pomoc z naší školy všech 12 dětí z Klokánku dostane ovoce, a to na etapy, každý týden jiné. Všechny třídy také obdržely děkovný certifikát.

V pátek 16. 6. absolvovala třída IV. B 5. a 6. lekci projektu Dětský úsměv. Tématem byl zubní kámen u lidí i zvířat doprovázený zajímavou projekcí s obrázky, seznámení s různými druhy zubních kartáčků včetně elektrických. Žáci vyplnili kviz v pracovním sešitě, vše zopakovali v křížovce.

Žáci pátých tříd odjeli 12. 6. na školu v přírodě do Zadova. Všichni se moc těšili na to, co je letos čeká. Nejenže jsme si užili spoustu zábavy při různých hrách, soutěžích a venkovních aktivitách, ale navštívili jsme také rysí a jelení oboru, výbornou tamní cukrárnu, uspořádali táborák a naučili se nové sporty, jako je třeba lakros. Celou školou v přírodě nás provázelo krásné počasí, což jen umocnilo celkové nadšení z vydařeného výjezdu. Pro některé naše žáky, to byla skvělá šance, jak se před odchodem na gymnázium rozloučit se svými spolužáky a učiteli.

V květnových dnech jsme pro žáky 1. až 6. tříd pozvali do školy členy zájmového sdružení Beluška, s interaktivními semináři vzdělávacího a osvětového programu Šifra Mistra Brailla. Jak Beluška, z. s. uvádí na svých webových stránkách, jmenuje se podle vodícího pejska Bely, se kterým se mohli žáci také při programu seznámit. Program pomáhá odbourávat sociální bariéry mezi zdravými a handicapovanými lidmi, aby děti i dospělí přirozeně přijímali handicapované jako součást naší společnosti a neřadili je samotný okraj.

Jednobarevné dny se ve školní družině konají pravidelně. Tento rok jsme vybrali jarní, zelenou barvu. A tak jsme si oblékli zelená trička, zelené kalhoty, sukně a šaty a do družiny si donesli i zelené hračky. Všichni potom vyráběli nebo kreslili zelené housenky, ještěrky, čtyřlístky a vodníky. Zelený den se dětem moc líbil. A všichni jsme se divili, kolik odstínů zelené barvy existuje.

Koncem května se žáci z odd. II. C s některými žáky z odd. II. B zúčastnili „Deskohraní“ v Kulturním domě Mlejn, pořádané Městskou knihovnou. Zde si mohli vyzkoušet novinky na trhu společenských her, případně si v prostorách knihovny zahrát starší nebo své oblíbené hry. Na konci tohoto hraní pak každý z účastníků dostal malou hračku jako památku na příjemně strávené odpoledne.

Že ve školní jídelně dětem zřejmě opravdu chutná:

Každé dva roky, už od roku 1997, mají žáci 9. a 8. tříd naší školy možnost výjezdu do Velké Británie s jazykovým kurzem. Tentokrát jsme zamířili do hrabství Yorkshire, s ubytováním v Yorku, historickém městě s mohutnými hradbami. Dále v článku najdete program tohoto výjezdu a odkazy na místa, která jsme během pobytu navštívili.


Naši druháci oslavili svůj svátek, Den dětí aktivní společnou činností v parku. Zábavnou hrou ve smíšených skupinách se blíže seznámili s ostatními spolužáky v ročníku a zopakovali si matematiku, český jazyk a prvouku. Vyluštili společnými silami těžkou osmisměrku, nahlédli do tajů Braillova písma i Morseovy abecedy. V závěru popsali záchranu zraněného cyklisty a složili několik krásných veršů na téma příroda.

Žáci trávili čas nejen plaváním a cvičením, ale i poznáváním přírodních krás v okolí. Vydali se dokonce na Vlčí stezku. Podívejte se na několik fotografií z pobytu.

Žáci prvních tříd společně oslavili Den dětí návštěvou filmového představení Balerína v kině Cinema City Zličín. Představení se všem líbilo a druhý den využili svoje zážitky při vyjádření hlavní myšlenky filmu ve slohu a při výtvarném zpracování ve výtvarné výchově.

Tenhle krásný výlet začal prohlídkou Kelhsteinhausu neboli Orlího hnízda. Na vrchol nás dovezl dobový výtah, kterým jezdil i Adolf Hitler. Zde jsme měli možnost si prohlédnout a vyfotit krásné výhledy na okolní hory i na jezero Königsee pod námi. Poté jsme již zašli přímo do budovy samotného Orlího hnízda a všechno si tu prohlédnou. Zde jsme si přečetli o historii a zajímavostech tohoto místa. Dolů z hory jsme šli již pěšky bez použití výtahu.

ZŠ Mládí je nejen organizátorem celostátní soutěže v angličtině Video pohlednice z mého města (letos nově pod názvem Send a Postcard), ale i pravidelným účastníkem. Loni se soutěže zúčastnily 3 týmy žáků z osmého ročníku. Dva týmy se umístily na třetím místě a jeden tým skončil na místě desátém. Letos se tito žáci rozhodli navázat na svůj loňský úspěch a natočit nové snímky. Každý tým si připravil svůj vlastní scénář a vybral lokace pro svůj příběh. A stalo se něco, co nikdo nečekal. Poučeni předchozími zkušenostmi obsadili první tři příčky v konkurenci 21 škol z celé republiky! Dále v textu najdete zajímavosti z natáčení a odkazy na videa.
Projektové vyučování, ve kterém si žáci mohou vyzkoušet týmovou spolupráci, se stalo nedílnou součástí výuky cizích jazyků na naší škole. Současní deváťáci nejen točí videa v angličtině, ale pracují i na audio projektech. V tříčlenných týmech se vžívají do role moderátora rozhlasového pořadu, významného hosta a fanoušků, kteří do rozhlasového pořadu volají a kladou hostům otázky.

To, že francouzština nerovná se jen Francie, nám v týdnu od 15. 5. přijela ukázat belgická kolegyně Audrey Thonard z Univerzity v Liège (v češtině „Lutych“). Paní Thonard, která je nejen učitelkou, ale i autorkou publikací ze světa didaktiky cizích jazyků, si vyzkoušela, jaké je to pracovat s - náctiletým publikem. Za pomoci IT a webových nástrojů jako Kahoot nebo Plickers našim žákům nejen poutavě ukázala zajímavosti její rodné země, zároveň jim i předvedla využití tabletů a mobilů k učení.

 

Kouzelnická show bývají u dětí velmi oblíbené. A pokud jsou vydařené a s dokonalými triky, dětem se jako mávnutím kouzelného proutku objeví v očích úžas a nadšení. Jedno takové skvělé představení nám 17. 5. přijel do družiny ukázat opravdový kouzelník. Do svých triků zapojil mnohé žáky. Jeho představení bylo nejen plné zajímavých kouzel a triků, napětí, ale také legrace. A i když jsou kouzelníkovy triky přísně tajné, na závěr děti přece jen jedno kouzlo naučil.

17. květen byl dnem matematických soutěží. Zatímco žáci 5. ročníku bojovali v obvodním kole Pythagoriády, žáci 4. ročníku Aneta Joštová, Lukáš Kopecký, Tereza Kotrbová a Štěpán Procházka se vydali  jako tým "Mláďata" řešit detektivní příběh v soutěži  Matematické putování. Tuto soutěž organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a připravují ji  studenti matematiky. Naši  žáci se jí zúčastnili poprvé a zcela určitě ne naposledy.

3. setkání projektu Refugees in Europe se koná od 8. do 14. května a hostitelskou školou je francouzská Collège Saint Exupéry ze Saint Jean de Braye na předměstí středofrancouzského Orléans. Na setkání vycestovaly tři žákyně deváté třídy spolu s koordinátorem projektu na ZŠ Mládí. Cílem je zamyslet se nad situací mladých uprchlíků a imigrantů, kteří se musí naučit chodit do škol v hostitelských zemích. Jde o téma přímo se týkající života zapojených žáků i učitelů. Jak jsme se mu po celý týden věnovali?

Dne 4. 5. 2017 se jako každý rok konaly závody Mladého zdravotníka organizované členy Červeného kříže Prahy 1. I naše škola se zúčastnila se čtyřmi družstvy a paní učitelkou Hrbáčkovou. Závod byl rozdělen na dvě části.

4. 5. 2017: Ve středu jsme si odpoledne zahráli za mlýnem na louce hry Náhoda a Farmáři a lupiči. Ve čtvrtek jsme od rána měli plno práce s hledáním žížal na chytání ryb. Taky se nám narodilo přes noc několik malých prasátek. V rybníčku nad mlýnem jsme nahodili udice a čekali jsme, až ryby zaberou. Z každého úlovku jsme měli velkou radost. Ještě větší radost nám dělalo sluníčkové počasí v závětří mlýna, které žádná předpověď nehlásila. Po odpoledním klidu jsme se vydali za kravičkami. Viděli jsme malá telátka. Před večeří jsme si ještě stihli popovídat s panem rybářem o sladkovodních rybách. Večer už jsme stihli jen napsat, co se nám na škole v přírodě líbilo, a přišla naše poslední noc na farmě.

Letošní turnus školy v přírodě s angličtinou se zařadil mezi ty velmi zdařilé. Žáci měli možnost zažít vyučování v jiném prostředí, zkoušeli se spolehnout více sami na sebe, učili se toleranci, přizpůsobení pravidlům ve větší skupině. Učili se konstruktivně komunikovat mezi sebou. Jejich společenské chování, například u stolu při stravování, zaznamenalo také zlepšení. Angličtina byla zastoupena ve vyučování i mimo ně, takže děti mohly zažívat angličtinu i při ostatních činnostech v přírodě, v jídelně i při běžné komunikaci. I když bylo počasí, oproti většině předchozích turnusů, chladnější a vlhčí, program to zásadně neovlivnilo. Velká většina žáků dosáhla úspěchu a získala diplomy v nějaké sportovní, společenské či umělecké disciplíně a ti ostatní si zasloužili diplomy za účast, protože jsme byli rádi, že s námi ve škole v přírodě byli. Děkujeme za důvěru a děkujeme i za pochvalná vyjádření.
Žáci z 3. A vyrazili do Výcvikového střediska slepeckých psů, aby zde předali sponzorský dar, na který si vydělali prodejem výrobků na Vánočním jarmarku. Zároveň se zde dozvěděli zajímavosti ze života nevidomých a jejich čtyřnohých společníků. Výlet se i díky počasí vydařil.
Ve středu 5. 4. se 36 žáků ze 3., 4., 5. tříd vydalo do obory Hvězda, aby si po dlouhé zimě nasadili běžecké boty a lesem uběhli ve své kategorii od 600 m do 1,3 km. Trasa byla přehledně značena fáborky, po hromadném startu běžci vyběhli hned za cyklistou, který jel před nimi. Posledního běžce taktéž doprovázel cyklista.

Čtvrťáci popsali své zážitky z jarních prázdnin v dopisech a obrázcích pro děti z Klokánku. Nestyděli se obsah a tajnosti svých dopisů přečíst před spolužáky, pak společně zalepit velkou obálku, a ještě před Velikonocemi poslat do Janovic nad Úhlavou. Je to už druhá výměna dopisů mezi čtvrťáky z naší školy a Janovicemi od Vánoc, kdy do Janovic děti a rodiče ze 4.B darovali nejrůznější školní i výtvarné potřeby a jiné hry či stavebnice, které si děti žádaly.

V úterý 4. 4. se žáci ve 4. lekci dentální hygieny více věnovali praktické části správného čištění zubů. Ve skupinkách byli lektorkou důkladně kontrolováni, zda při čištění nezapomínají na všechny kousací zubní plošky. V pracovním listu se zabývali obsahem fluoridů v potravinách, jejich působení v ústech, společně hledali prostředky s obsahem fluoridů a získávali další informace o zubním kazu.


Letošní okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů proběhlo 5. dubna na FZŠ Trávníčkova. Sešlo se zde téměř 200 sportovců z devíti škol Prahy 5 a 13 a naši žáci se mezi nimi rozhodně neztratili.
V soutěži družstev jsme již třetí rok v řadě zvítězili a přímo postoupili do krajského kola. Žáci zároveň závodili individuálně ve svém ročníku narození. Z 36 medailí, které se rozdávaly v kategoriích jednotlivců, si naše škola odnesla 23. Padlo i několik školních rekordů a na krajské kolo postoupilo z naší školy 20 žáků.
I v letošním roce se naši žáci zapojili do projektu českých olympioniků Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Pro žáky třetí, čtvrté a páté třídy byl připraven čtyřboj v disciplínách trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem, leh-sedy a švihadlo. Žáci projekt plnili v rámci hodin tělesné výchovy.
Žáci druhého stupně si vyzkoušeli pětiboj, kdy pátou disciplínou navíc byl sprint. Vybraní sportovci ze všech tříd se setkali 29. a 31. března v tělocvičně školy. Nejlepší ze všech kategorií postoupili na okresní kolo.

V pondělí 3. 4. se konaly závody nanečisto pro nejmladší členy kroužku Mladý záchranář. Děti byly rozděleny do malých skupinek a v rámci 45 minut musely ošetřit 5 zraněných.

Žáci I. C se ve čtvrtek 30. března společně vypravili na Stanici přírodovědců DDM na Smíchově. Byl zde pro ně připraven výukový program o chování živočichů na jaře.  Po jeho skončení následovala komentovaná prohlídka stanice a předání daru z výtěžku vánočního jarmarku na adopci kakadu bílého.

Jaro je už v plném proudu a s ním i blížící se Velikonoce. Žáci některých tříd prvního stupně letos nemeškali a již s předstihem si vyrobili krásné a veselé velikonoční věnce na zavěšení na dveře, patchworková vajíčka nebo chundelaté ovečky.

I letos se jako každoročně vypravily desetičlenné týmy chlapců a děvčat z pátých ročníků na turnaj základních škol Prahy 13  v přehazované. V letošním roce byl úspěšnější tým děvčat ve složení Klárka Sionková, Sabina Mihulová, Martina Hájková, Leona Jarošová, Alice Kodešová, Adéla Kotrčová, Ema Marušincová, Eliška Adamková, Magdalena Holá a Adéla Fořtová. Dívky se probojovaly až do finále a získaly krásné stříbrné umístění a přinesly pohár s diplomem a medailemi, čímž nám všem udělaly velikou radost. Gratulujeme a děkujeme děvčatům, ale i chlapcům, za vzornou reprezentaci naší školy. Medaile jim sluší (viz. foto dále v článku).

Palačinkový běh se vzhledem k počasí v ČR uskutečnil letos s měsíčním zpožděním, v úterý 28. března. Tento běh se už v naší škole stal tradicí a učitelé jej pro žáky organizují o masopustním úterý podle povětrnostních podmínek. Ne každý rok se daří běh uskutečnit a někdy je přesunut na jiný termín, jak tomu tedy bylo i letos. V Anglii je tento den také nazýván Fat Tuesday nebo Mardi Gras. Fotografie z akce a výsledkovou listinu najdete dále v článku.

Žáci 4. tříd se v březnu pravidelně v pondělí vybavili bruslemi a přilbami, aby v 8 hodin již stáli na ledě na zimním stadionu v ulici Bronzová. Absolvovali tak tělesnou výchovu v podobě bruslení.

Začátkem března absolvovali čtvrťáci již 3. lekci dentální hygieny. V pracovních sešitech společně s paní lektorkou zpracovávali další stránky o částech zubu a o příčinách vzniku zubního kazu. Seznámili se s tabulkou obsahu cukru v některých potravinách. V praktické části čistili hromadně své zoubky novými zubními kartáčky, které budou mít v nových krytkách společně s pracovními sešity uschovány pro další lekci.

Ve čtvrtek 9. 3. navečer proběhla prezentace první fáze projektu Erasmus+ Refugees in Europe školní komunitě. Setkání, které proběhlo v milé a sdílné atmosféře, se zúčastnili žáci zapojení do projektových setkání v Anglii a Německu, rodiče, učitelé školy i hosté z řad veřejnosti.

 

Letošní zima byla neobvykle štědrá na sníh, a tak jsme si mohli v odpolední školní družině užít dostatku zimních radovánek. Děti neúnavně bobovaly na kopci, stavěly sněhuláky a jiné stavby ze sněhu, některá oddělení pak navštívila zimní stadion, kde děti zdokonalovaly své bruslařské dovednosti. Zima pak byla inspirací několika výtvarným dílům, které ozdobily nástěnky na chodbách. Se zimou jsme se rozloučili masopustním karnevalem a začínáme se připravovat na jaro. 

V rámci úspěšného pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů jsme se spolu s ostatními základními školami na Praze 13 zúčastnili soutěže v minigolfu. 9. února proběhlo finále tohoto ojedinělého sportovního klání, kde soutěžila jak družstva, tak i jednotlivci. Vyhlášení výsledků se konalo za přítomnosti pana starosty Vodrážky a paní místostarostky Plesníkové.

Poslední únorový den v naší škole vystoupil Dr. Klutz, anglické divadlo jednoho herce – One Man Theatre, které vzniklo v roce 2001 a hraje představení pro základní a střední školy. Žáci 2. až 5. tříd měli možnost zhlédnout dvě představení. Pro 4. a 5. třídy vybrali učitelé angličtiny představení Lenka and the Tea Witch a pro žáky 2. a 3. tříd The Cooking Show. 

V Židovském muzeu jsme byli ve středu 8. února s p. uč. Hrbáčkovou. Program začal tím, že jsme šli do přednáškové místnosti, kde na nás čekala paní průvodkyně. Ta si pro nás připravila přednášku s názvem ‘‘My a oni‘‘.

V letošním školním roce se ke zkouškám KET a PET přihlásilo celkem 12 žáků. Všichni si zaslouží pochvalu a uznání za to, že zvládli náročné ústní i písemné testy se ctí. Každý tak dostal celoživotně platný doklad o své současné úrovni jazykových znalostí a dovedností. Věříme, že je to jen první z mnoha dalších kroků na jejich nikdy nekončící napínavé cestě vlastního vzdělávání.

Třída 7. B se rozhodla za část svého výdělku z Vánočního jarmarku, který v naší škole organizoval v prosinci Klub rodičů, nakoupit tzv. dárky pro život organizace UNICEF. Žáci společně vybrali k nákupu věci, které u nás považujeme za samozřejmé, ale jinde ve světě mohou být skutečným „zázrakem“. Názorně a zcela konkrétně si tak žáci i doplnili znalosti a postoje k tématům vyučovacího předmětu výchova k občanství - mezinárodní organizace, multikulturalita, majetek a vlastnictví. 

18. ledna zavítali k nám do školy herci divadla „Pod čepicí“ a dětem ze školní družiny se představili s hrou „Ekologie“, která je primárně zaměřená na problematiku třídění odpadu. 

Naše škola využila i v tomto školním roce možnosti zapojení do pokusného ověřování zařazení další hodiny tělesné výchovy, které se uskutečňuje již druhým rokem pod názvem Hodinu pohybu navíc. Škola mohla, jako v loňském roce zařadit tři oddělení školní družiny. Oddělení školní družiny I. C se věnovalo také bruslení.

Projekt Dětský úsměv je dlouhodobý projekt výuky preventivní péče o dětské zuby. Jedná se o 6 pravidelných lekcí pod vedením zkušené lektorky, která pracuje s žáky nynější IV. B již od 2. třídy. 

Charita IV. B neskončila nakoupením základních psacích potřeb pod vánoční stromeček. Skupinky dívek samy ze svých úspor nakoupily drobné psací potřeby. Rodiče darovali stolní hry, kufřík s legy, nejrozmanitější výtvarné a psací potřeby, ale i bublifuky či jiné drobnosti pro všech 12 dětí do Klokánku v Janovicích nad Úhlavou. 

Žáci naší školy se letos opět zúčastnili tradiční akce pořádané v rámci projektu Sazka olympijský víceboj za účasti mnoha olympioniků a dalších osobností. I přesto, že naši školu v tomto roce reprezentovali převážně mladší žáci, podařilo se nám vybojovat vůbec první medaili za individuální výkon a navíc překonat školní rekord v počtu bodů získaných družstvem. V soutěži družstev nám utekly medaile jen velmi těsně. Ze 35 škol jsme obsadili 4. místo. Jednalo se tedy o náš zatím nejúspěšnější ročník.

Od 1. 2. 2017 je škola zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Leták povinné publicity - zde.

Projekt nese název Šablony pro ZŠ Mládí a zahrnuje tyto oblasti:

II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ

Po bezproblémové sobotní cestě a nedělním volném programu v rodinách, který našim žákům dovolil seznámit se s jejich hostitelskými rodinami, jsme v pondělí ráno konečně dorazili do Heinrich Heine Schule, která setkání v Německu pořádá a která je naším dlouholetým partnerem v evropských projektech.
Obchodní akademie Holešovice pořádá již každoročně soutěž v angličtině pro žáky osmých tříd. Šest žáků naší školy se rozhodli zúčastnil této soutěže a porovnat své vědomosti s žáky z jiných pražských základních škol.

V žákovské knihovně přibývají knihy i časopisy a nabídka je obohacována. Otevírací doba pro čtení a výpůjčky je vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15:30 do 16:30 hodin. Knihovnu navštěvují žáci i během dopoledne v rámci vyučování, např. v hodinách českého jazyka – čtení a literatury. 

Pátek, 13. 1., si vybrali žáci 4. C (odd. ŠD 2. C a 3. C) pro premiéru svého divadelního představení. Jednalo se o volné pokračování jejich první úspěšné inscenace „O hloupém Honzovi a němé princezně“. 

Po zvládnutém výstupu z Pece na chatu Jindřichův dům jsme se ubytovali a před setměním stihli rozřazení do družstev.

Žáci 4. B udělali radost dětem v Klokánku v Janovicích nad Úhlavou, který je jediným v Plzeňském kraji a kapacitou i největším v celé ČR. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, kde žije aktuálně 12 dětí ve věku od 1,5 roku do 16 ti let. 

Vánoce jsou svátky, ke kterým patří zdobení stromečku, pečení vánočního cukroví, pohádky a radost v dětských očích při rozbalování dárků. O vánocích více než v jiné dny ale také myslíme na ostatní a na to, jak je důležité pomáhat, anebo třeba jen vykouzlit úsměv na tváři toho druhého.

V předvánočním čase jsme se s dětmi ve školní družině pustili do již tradičního zdobení perníčků. Ve třídách to vánočně zavonělo a při poslechu koled děti nadšeně malovaly barevnými polevami. Vzniklo tak mnoho krásných a jedinečných kousků – některé si děti určily přímo k snědku, jiné určitě ozdobí nejeden vánoční stůl. Družina tak přeje vám všem krásné a voňavé vánoce.

V rámci Hodiny pohybu navíc absolvovalo oddělení školní družiny 1. C již druhou tréninkovou lekci bruslení na zimním stadionu Bronzová. Výsledkem je, že všechny děti již zvládly začátky bruslení, ovládají dovednost padání a vstávání z ledu, kymácivou chůzi na ledě, a s tím spojené zábavné hry Na medvěda, Na babu, Sochy i Mrazíka. Všichni se už těší na další lednové lekce.

Vlakem na Hrad Karlštejn se v pátek 9. 12 vydali žáci čtvrtých tříd. V podhradí, v Muzeu Betlémů, si každá třída společně vyrobila svůj betlém, který ve vánočním čase ozdobil jejich třídy. Děti si prohlédly krásnou kolekci českých historických betlémů a několik mechanických si samy spustily. V podkroví je čekal největší královský pohyblivý betlém v České republice se 46 loutkami ze dřeva. Ve sklepení na ně čekalo setkání se záhadnou postavou Bílé paní. 

Ve čtvrtek 8. prosince se konal v Praze v hale na Strahově Atletický sedmiboj, kterého se zúčastnilo i družstvo ZŠ Mládí složené z osmi žáků 2. - 5. tříd. V konkurenci 22 škol získalo toto družstvo krásné 5. místo a zástupci pátých tříd Matyáš Malý a Klára Sionková  a Markéta Adamková ze čtvrté třídy  přinesli dokonce ze svých disciplín medaile. Gratulujeme a děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy.

Žáci pátého ročníku vyrazili v pátek 9. prosince na pomyslný výlet za vynálezy 19. století. V rámci učiva vlastivědy využily všechny 5. třídy nabídku Národního technického muzea a navštívili komentovanou prohlídku rudného a černouhelného dolu. Do Národního technického muzea chodíme poměrně často, a i tentokrát se potvrdilo, že se návštěva NTM i žákům velmi líbila a byla výborným doplněním učiva.

Pražské centrum sociálních služeb oslovilo školy prostřednictvím zřizovatele s žádostí o provedení anonymního dotazníkového šetření žáků 6. až 9. tříd, jehož cílem bylo zmapovat výskyt rizikového chování u žáků.Výsledky budou využity pro plánování preventivních aktivit, přípravu strategií a akčních plánů MHMP a jednotlivých městských částí v oblasti prevence rizikového chování. Šetření bude pravidelně opakováno v následujících letech, srovnání a posun v čase umožní reagovat na aktuální vývoj ve výskytu rizikového chování. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 210 žáků školy dne 23. 11. 2016.

Z obrázků, které tvořili žáci loňských 2. tříd v návaznosti na návštěvy v programu Státní opera dětem, nazvaném „Hurá do opery!“ byly vybrány dva, které nakreslily žákyně naší školy. Ty budou vystaveny ve dnech 4. 1 - 31. 1 v chodbě Magistrátu HMP, Škodův palác. Oběma žákyním gratulujeme.

uvodnilogo_male
 

V závěru roku 2016 se naše škola stala nositelkou titulu Společensky odpovědná organizace 2016, který získala v rámci Národní ceny kvality ČR a současně získala mezinárodní manažerské ocenění EFQM. Více dále v textu …

 

Diplom - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Diplom - Mezinárodní EFQM

Základní škola Mládí se spolu s dalšími školami na Praze 13 zapojila do pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Společnost Agencie TMT, s.r.o., která provozuje minigolf v Galerii Butovice, nám nabídla hodiny minigolfu pro všechny žáky naší školy.

V pátek 25. 11. si žáci pátých tříd tradičně doplnili učivo vlastivědy prohlídkou Národního divadla. Při prohlídce žáci příjemně překvapili paní průvodkyni svými znalostmi z období národního obrození a sklidili za to velkou pochvalu. Pro některé z nich byla prohlídka prvním setkáním s Národním divadlem, a proto i pěkným kulturním zážitkem.

Žáci III. A vyrazili 22. 11. na Karlův most, kde na ně čekalo vyprávění o sochách, které Karlův most zdobí. Vyprávění paní průvodkyně bylo velmi poutavé. Žáci se dozvěděli o pyšné Magdaleně, o svatém Kryštofovi, o Janu Nepomuckém, svatém Vítovi, Mikulášovi a dalších. Vlastivědná vycházka doplnila učivo ČJ a Prvouky a dopřála žákům krásný zážitek z předvánoční Prahy.

Žáci 5. tříd se učí v hodinách angličtiny ztrácet ostych mluvit nahlas anglicky. Jednou z velmi efektivních pomůcek je malý projekt, nazvaný Take-home Art, něco jako „výtvarka na doma“. V krabici od bot si žák vytvoří svou scénu, vymyslí a vyrobí dvě postavy, jednu kladnou „the goodie“ a druhou zápornou „the baddie“, a pak si žák zahraje na malého dramatika a vymyslí pro své postavy a scénu jednoduchý příběh – zápletku v angličtině. Ve třídě se pak ještě změní v loutkoherce a scénku ostatním zahraje.

Dotazníkové šetření je jednou z možností, jak zjistit zpětnou vazbu, názory na vzdělávání, na život školy a poznatky využít ke zlepšování. V závěru školního roku 2015/2016 bylo spuštěno dotazníkové šetření zaměřené na rodiče, žáky a zaměstnance školy. Se závěry dotazníkových šetření dále pracujeme. Rodiče jsme oproti minulému šetření, kdy odpovídali písemnou formou, oslovili s prosbou o vyplnění dotazníku on-line.

Všem rodičům, kteří dotazník vyplnili a vyjádřili svůj názor, upřímně děkujeme.

Zde je stručná reflexe.

Od 19. do 26. listopadu se budou tři žáci a jeden pedagog naší školy podílet na prvním setkání našeho nového projektu ERASMUS+. Během jednoho pracovního týdne začne třicítka studentů z 6 evropských zemí s prvními aktivitami, které jim přiblíží svět uprchlíků a migrace v Evropě.

Již potřetí se naše škola zapojuje do dlouhodobé spolupráce se školami v Evropě. Od září 2016 do června 2018 budeme společně s partnery z minulých projektů z Německa, Anglie, Turecka, Španělska a nově i se školou z Francie pracovat na novém tématu migrace. Projekt je financován z programu ERASMUS+ a nese název Refugees in Europe – our Future in Motion.

Vážení rodiče, v článku najdete odkaz na webové stránky Britské rady v Praze a e-brožuru v češtině, která obsahuje rady a informace o tom, jak se děti učí cizí jazyk a jak přitom pomáhají obrázkové knížky a říkanky. Je to užitečná pomůcka pro rodiče i učitele.

Už od první třídy si žáci naší školy zvykají, že jsou jejich výtvarné práce vystaveny na chodbách školy. Chodby tak připomínají permanentní výstavu, která je často obměňována. V současné době se škola pomalu zabarvila podzimními barvami. Velký podíl na tom mají výtvarné počiny právě našich nejmenších, na které se můžete podívat v malé ukázce dále v článku.

V tomto školním roce jsme opět měli příležitost seznámit se s tradicemi a zvyky svátku HALOWEEN, který se slaví převážně v anglicky mluvících zemích. #HALLOWEEN PARTY pro žáky 4. až 7. tříd, se konala v pondělí 31. října ve školní tělocvičně. Dále se v článku dozvíte, jak to vše dopadlo, a také tam objevíte obrázky.
Hodiny francouzštiny se na naší škole opět po roce změnily na individuální kurzy jazyka pro každého z žáků. Do školy přišla početná skupina budoucích učitelů ze západofrancouzského města Angers, kteří studují na tamní obdobě pedagogické fakulty (ESPE), a v malých skupinkách pracovali s našimi francouzštináři.

V úterý 11. října se žáci III. A zúčastnili akce ke Dni stromů, která se konala v Centrálním parku u Stodůleckého rybníka. Žáci se seznámili s třinácti druhy stromů rostoucích v parku, které podle slepé mapy vyhledávali a zaznamenávali jejich název do pracovního listu. Také měli příležitost si hravou formou zopakovat známé druhy stromů, dozvědět se něco o práci dřevorubců a další. Vzhledem k tomu, že se i počasí vydařilo, akce se žákům moc líbila. Akci pořádala Městská část Praha 13, odbor životního prostředí ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. V rámci akce byly také vysazeny nové stromky na blízké loučce.

O tom, že zdraví je to nejdůležitější, není nutné pochybovat. V družině na něj dbáme. 18. září jsme se zúčastnili akce nazvané „Den zdraví“ na Slunečním náměstí, pořádané Městskou částí Praha 13. Připomněli jsme si základní pravidla hygieny, správného stravování a první pomoci, procvičili tělo i ducha a za splněné úkoly dostali milé dárky.

V jednom z posledních teplých zářijových dnů jsme spolu s Jakubem a Terezou z Ornity vyrazili na kontrolu ptačích budek. Budek je rozmístěno okolo školy celkem 12 a není budka jako budka. Liší se velikostí vletového otvoru.

Každým rokem se naše škola u příležitosti Evropského dne jazyků zapojuje do oslav projektovým dnem a to už od roku 2006. Tento rok se oslava jazyků stala doslova fyzickou výzvou pro jazyky našich žáků od druhé do deváté třídy. Učitelé jazyků pro ty nejmenší i dospívající připravili soutěž, která prověřila jejich schopnost soustředění, správné artikulace i mluvení nahlas před publikem.

In this article you can read about the history of our school, its educational curriculum, the extended language programme and many tradiditional and occasional activities of our school community.

This school started its new history as a school with classes with Extended Language Programme at the beginning of the 90ties of the 20th century after the Velvet Revolution. There were two classes with the ELP opened in the 1990/1991 school year. In one of the classes, English was the first foreign language, while in the other, German was taught. During the time the number of these classes has risen and in the higher classes, the second foreign language has been added. In the years of 2007 and 2008, when all basic schools in the Czech Republic were creating their new curriculum, the pedagogical staff of this school created the curriculum called Co se v Mládí naučíš – What you learn in the youth (first half of the saying: What you learn in the youth, you will find useful in the old). This new curriculum is based on the former official curriculum for basic schools with extended language programme. English is still the first foreign language taught in our school, but we start to teach English earlier, in the first classes.

More in the article… 

Letošní ročník projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů byl tradičně završen republikovým finále, do kterého postoupilo téměř 700 nejlepších sportovců z okresních a krajských kol. Letošní finále proběhlo ve dnech 8. - 10. září v Brně na stadionu VUT. Mimo zahraničních hostů a sportovců z Německa, Polska a Maďarska mezi žáky zavítali i slavní čeští olympionici a další osobnosti. Z naší školy se tohoto velkolepého závodu zúčastnily čtyři žákyně.

Vous trouverez ci-dessous les renseignements de base sur l‘histoire de notre école, son programme, l’enseignement de langues et les événements qui font depuis des années partie de l’année scolaire à ZŠ Mládí.

Úhrada stravného inkasem z účtu u kterékoli banky

Vážení rodiče,
od 1. 1. 2010 máte možnost zřídit si u své banky souhlas s inkasem stravného z Vašeho účtu na účet školní jídelny.
Pokud máte v současné době zřízen trvalý příkaz k platbě obědů, sami si hlídáte jeho zrušení a obnovení a případné přeplatky jsou Vám vyúčtovány 2x ročně.
Zřídíte–li si po dohodě s vedoucí školní jídelny souhlas s inkasem z Vašeho účtu u kterékoli banky, bude Vám přeplatek na stravném zohledňován každý měsíc . Souhlas s inkasem si zrušíte až s odchodem dítěte ze základní školy.

Přihláška ke stravování v elektronické podobě
Vážení rodiče,
aby přihlášení Vašich dětí do školní jídelny proběhlo co nejrychleji, nabízíme Vám ke stažení přihlášku ke stravování.
Až půjdete v září přihlásit Vaše dítě do školy a domluvit s vedoucí školní jídelny způsob placení stravného, můžete odevzdat již vyplněnou přihlášku a urychlit tak celý přihlašovací proces.
Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde.

Jindra Růžičková, vedoucí školní jídelny
tel. 251 618 574, jidelna@zsmladi.cz

In diesem Artikel finden Sie die allgemeinen Informationen über unsere Schule. Sie können außerdem über die Geschichte, das Ausbildungscurriculum, den erweiterten Fremdsprachenunterricht und weitere traditionelle oder gelegentliche Tätigkeiten unserer Schule lesen.

 

Z Motola autobusem 174.

Ze Smíchova metrem - trasa B do stanice Luka a dále autobusovou linkou 174 ve směru Vypich dvě zastávky do stanice Mládí nebo trasou B metra do stanice Nové Butovice a dále autobusem 137 na zastávku Mládí.

Naše škola se nachází v ulici Mládí v jihozápadní části Prahy, v klidném prostředí bývalé obce Stodůlky. Poloha školy je výhodná vzhledem k nižší koncentraci smogu a možnosti vycházek za město.V blízkosti školy je krásný park a škola sama je obklopena rodinnými domky a zahradami.

Spojení do školy je velmi snadné. Autobusová zastávka je v sousední ulici a trasa B metra vzdálena jen dvě autobusové zastávky.

Bezpečnost žáků při přecházení ulice Armády zajišťují strážníci Městské policie.

 

V úterý 28. 6. se páťáci z Mládí loučili se školním rokem pohybem. V centrálním parku se vystřídali na několika sportovních stanovištích a vyzkoušeli si pohyb na mnoho způsobů od vybíjené, košíkové, posilování na strojích až po závěrečnou štafetu komiků.
Že učení nemusí probíhat vždy jen v učebně ve škole, se opět přesvědčili žáci II. A v posledních dnech školního roku 2015/2016. Znalosti z prvouky si mohli ověřit a obohatit v pražské zoologické zahradě v Tróji a za pár dní na to při návštěvě Království železnic na Smíchově.
K létu neodmyslitelně patří nejen koupání a dovolená v zahraničí, ale také posezení u ohně a opékání špekáčků. A protože prázdniny v červnu již ťukají na dveře, vydaly se děti z oddělení družiny 1. B doprovázeny některými staršími spolužáky z 3. C, na pochod do Prokopského údolí, který završily opékáním špekáčků.

V tomto školním roce navázali žáci druhého ročníku na loňské mezitřídní utkání ve vybíjené. Pod vedením učitelek tělesné výchovy se pečlivě připravovali, trénovali a hlavně si osvojovali nejnovější pravidla hry. Významný den nastal 15. června, kdy už byly všechny děti netrpělivé a po slavnostním nástupu bojovaly s obrovským zápalem, až někdy zapomínaly na pravidla a musely se podřídit upozorněním rozhodčích. Všichni hráli s velkým zápalem, ale zvítězit a odnést si putovní trofej – míč - mohla jenom jedna třída. Zvítězila II. B, na druhém místě se umístila II. A a třetí místo obsadila II. C. Všechny tři třídy se těší na odvetu, které se zúčastní již jako třeťáci.

Pro žáky 8. ročníku již tradičně pořádáme exkurzi do prostor Poslanecké sněmovny ČR s komentovaným výkladem. Tak jsme i letos stejně zakončili tematický celek učiva předmětu výchova k občanství: Ústava ČR, státní moc ve státě a legislativní proces.

V pondělí 20. 6. dostali francouzštináři ze 6.A odměnu za jejich první rok s francouzským jazykem. Na základě pozvánky od Francouzského institutu v Praze se mohli zúčastnit divadelního dopoledne, které pro ně připravili skupiny starších studentů ze středních škol a lektoři divadelních technik z Brna a Chrudimi.

V pátek, 10. června, zahrály děti z oddělení družiny 3. C divadelní představení pro ostatní.  Šlo o improvizaci na téma „hloupý Honza“ a jejich pohádka tak dostala název: „ O hloupém Honzovi a němé princezně“.  Divadélko mělo plno komických momentů a diváci se u něho skvěle pobavili. A jak už to tak v pohádkách bývá – všechno dobře dopadlo.

8. června uspořádaly paní vychovatelky ze školní družiny pro děti „Den šašků“. A tak si všichni nasadili červené nosy nebo si namalovali obličej, vesele se oblékli a na školním hřišti se účastnili různorodých soutěžních aktivit, zaměřených hlavně na rychlost a obratnost. Po splnění všech úkolů pak na ně čekala odměna v podobě sladkostí, omalovánek, časopisů nebo pexesa. Všichni si nejen zasoutěžili, ale také se dobře pobavili nad kostýmy druhých i nad některými veselými výstupy mnohých družinových klaunů.

Třídění a recyklace odpadu je stále celosvětovým problémem. Česká republika však podle posledních průzkumů patří k zemím, ve kterých lidé věnují tomuto problému pozornost a třídění odpadu je na vysoké úrovni. V týdnu od 6. června proběhl ve všech třídách na prvním stupni naší školy vzdělávací program s názvem Tonda Obal, který byl právě na správné třídění a recyklaci odpadu zaměřen. 

Ve čtvrtek 2. 6. se naše třída 6. B zúčastnila ojedinělého edukačního programu na hradě Karlštejn. V rámci oslav 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. jsme se vydali k prozkoumání nejcennějšího místa tohoto hradu, a to Kaple sv. Kříže.
Divadelní představení, které navštívila třída 6. B, nepatří rozhodně k těm, na která se zapomíná…Hudebně výtvarná inscenace Hon na jednorožce, která vznikla u příležitosti 20. výročí listopadových událostí 1989 a která je tematicky zaměřena na nesvobodu, nespravedlnost a strach, přinesla určitě dětem nejen prožitky, ale snad i mnoho otázek.
Finální setkání projektu ERASMUS+ Social Media and Education proběhlo v týdnu od 4. do 11. června ve Velké Británii ve městě Ellesmere Port. Šest našich žáků z VIII.A a IX.B zde pracovalo v mezinárodních týmech na projektu mapujícím možnosti využívání aplikací a sociálních sítí v rámci vzdělávacího procesu.

Olympijské hry znamenají ve světě významnou sportovní a společenskou událost. Stejně tak tomu bylo 1. června,  kdy  se sešli nejmladší sportovci školy v Centrálním parku. Žáci 1. a 2. tříd oslavili sportem Den dětí. 

Po vítězství v obvodním kole se naše žákyně 6. a 7. ročníku vydaly o stupínek výše do krajského finále, kde se utkaly s vítězkami ostatních oblastí Prahy. Mezi deseti týmy naše žákyně excelovaly jak v základní skupině, tak i ve finálových soubojích. Za celý turnaj neprohrály ani jeden set a zaslouženě si tak odnesly pohár za 1. místo.

Celá škola v přírodě probíhala v pohodové, přátelské atmosféře a splnila svůj cíl – poznejme blíže nejen kamarády ze třídy, ale z celého ročníku, s nimiž můžeme v šesté třídě tvořit nový kolektiv.

Fotografie uvidíte po kliknutí na nadpis článku nebo Více...

Další turnus „Plavecké školy v přírodě“ absolvovali žáci 3. tříd v týdnu od 16. do 20. května. Plavecký výcvik, který již pro školy není povinný, ve školním vzdělávacím programu naší školy zůstal. Žáci tříd 3. ročníku absolvují polovinu výcviku intenzivním plaveckým kurzem a ve 4. ročníku absolvují druhou část v 1. pololetí docházkou do bazénu v rámci hodin tělesné výchovy.

 

19. května předávali žáci IV. C finanční částku, kterou si vyčlenili z tržby na vánočním školním jarmarku, Středisku výcviku vodících psů v Jinonicích. Při návštěvě se seznámili s procesem výcviku, povinnostmi pejsků, ale i jejich majitelů - nevidomých spoluobčanů. Prohlédli si prostory, kde pejskové bydlí, venčí se, koupou i léčí. S pejsky měli žáci i možnost se potěšit a pohrát. Středisko má 18.6. Den otevřených dveří a všechny zájemce srdečně zve. 

Minulý týden proběhla na FZŠ Trávníčkova tradiční atletická soutěž Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou, ve které startují družstva reprezentující své školy. Výkony sportovců v šesti atletických disciplínách jsou přepočítávány na body a sčítány. Zároveň jsou vyhlašovány i kategorie jednotlivců, kde jsme také získali mnoho ocenění.

18. května se na atletickém stadionu v Libni sešlo přes 250 sportovců, kteří postoupili z okresních kol Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Mezi ně se zařadilo i 16 našich žáků a společně si vyzkoušeli šestiboj. Družstvo ZŠ Mládí se stejně jako v loňském roce umístilo těsně na 4. místě z celkového počtu 16 družstev.

Mezi jednotlivci se nejlépe vedlo Zuzaně Szymanské ze 6.B, která zvítězila ve svém ročníku a přímo postoupila na republikové finále.

Stříbrné medaile si ze svých kategorií odnesly Aneta Modrá, Viktorie Vydrová a Kamila Elichanová. O dodatečném postupu na republikové finále podle počtu získaných bodů se bude rozhodovat v následujících týdnech.

Žáci pátých tříd završili ucelený tříletý cyklus dopravní výchovy.  Dne 17. května se konalo oblastní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista, kterého se zúčastnily tři týmy ze ZŠ Mládí.

Při návštěvě Vyšehradu se 4. května žáci druhých tříd vrátili do doby, kdy žil a panoval král Karel IV. Praha se v té době hodně proměňovala. Žáci viděli turnaj, ve kterém se rytíři utkali v různých disciplínách. Žáci také viděli, jaký byl Karel IV., jestli byl stejný jako my, nebo se něčím lišil, jestli chodil rád do školy a co se rád učil, jaké měl v dospělosti záliby, jaké plány měl s českou zemí… Navštívený pořad byl velmi přínosný, zábavný ale i naučný. Žáci  si odnesli nejen spoustu zážitků, ale také vědomostí a zkušeností.

Žáci třetích tříd navštívili interaktivní výstavu Trnkova zahrada v Malostranské besedě.  Zde měli možnost projít jednotlivá zákoutí tajuplné zahrady, ve kterých se setkali s moudrou učitelkou velrybou nebo se zlomyslným kocourem. Mohli si také zahrát na štěkafon nebo si odpočinout u relaxační studánky a přitom pozorovat nebe. Děti se nechaly vtáhnout do hravé a tajemné atmosféry, kterou svými ilustracemi vytvořil Jiří Trnka. 

První třídy se na den 29. dubna proměnily v čarodějnickou školu. Malí čarodějové procvičovali barevné počítání s ježibabou a v češtinářském kotlíku vařili rébusy a tajemné čtení. Pro zaříkávání si zpívali píseň Pět ježibab. Vyrobili si rodný list čarodějnice a na závěr vykouzlili puzzle.

Žáci 5. tříd, Adam Celecký (V.C) a Vojtěch Křístek (V.A) se zúčastnili dne 6.5. celostátního kola matematické soutěže Pangea.
Do celostátního kola se sjelo celkově na 350 talentovaných matematiků z celé ČR. Akce probíhala v aule Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Účastníci soutěžili v šesti kategoriích pro žáky 4. až 9. ročníků ZŠ a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jejich úkolem bylo během 60 minut vyřešit 25 úloh.
Žáci  8. ročníku měli možnost si na SPŠ strojnické v Betlémské ulici vyzkoušet odborné předměty.

Jedním z témat prvouky ve třetím ročníku je také téma Lidé a čas, kde se žáci seznamují se životem pravěkých lidí. Muzeum hl. města Prahy nabízí k tomuto tématu zajímavou komentovanou interaktivní prohlídku, kdy lektor představuje žákům důležité aspekty života v pravěku na území dnešního hlavního města a také je seznamuje s prací archeologů. Druhá část workshopu je věnována samostatné činnosti žáků s pracovními listy, kteří vyhledávají v expozici odpovědi na otázky. Závěrečná část je zakončena diskusí nad jejich zpracováním. 

Žáci třetích tříd se v úterý 19. 4. na prostranství u metra Lužiny zúčastnili informační kampaně u příležitosti Dne Země, kterou pořádala Městská část Praha 13 ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Hlavní téma „Okno do lesa“ mělo za úkol přiblížit život v lese jak dětem, tak i veřejnosti, a také jim připomenout, že je potřeba lesy chránit.

Zprávy z pobytu v již 15. ročníku školy v přírodě s angličtinou byly průběžně publikovány v tomto článku s fotografiemi. 

Letošní okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů proběhlo 15. dubna na FZŠ Trávníčkova. Sešlo se zde přes 150 sportovců ze škol Prahy 5 a 13 a naši žáci se mezi nimi rozhodně neztratili.
V soutěži družstev, kde se sčítají body čtyř nejlepších hochů a dívek, jsme s výrazným náskokem obhájili loňské vítězsví a přímo postoupili do krajského kola. Žáci zároveň závodili individuálně ve svém ročníku narození. Z 36 medailí, které se rozdávaly v kategoriích jednotlivců, si naše škola odnesla 20.
Padlo i několik školních rekordů a na krajské kolo, které proběhne 19. května, postoupilo z naší školy 17 žáků.

Naši páťáci se v březnu zapojili do celostátní matematické soutěže Matematický klokan v kategorii „Klokánek“. Po vyhodnocení všech soutěžících škol v obvodu Prahy 5 a 13 má v této kategorii naše škola mezi nejlepšími opět své zastoupení. Adam Celecký z 5. C získal s plným počtem 120 bodů 1. místo a Anna Vařeková z 5.C získala se 116 body 3. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Třída II. A za vydělané peníze z Vánočního jarmarku sponzorovala již vloni špačka rudokřídlého (letos to bude ježek bělobřichý) ze ZOO Praha. A nyní využila nabídky k účasti na Zážitkového programu pro sponzory - Výroba papíru ze sloního trusu.  

V průběhu celého školního roku se děti druhých tříd hravou formou seznamovaly s vážnou hudbou. Škola využila nabídky Národního divadla v Praze, které žákům 1. stupně nabízí zapojení do projektu Hurá do opery. Jedná se návštěvy seznamujících děti s operní tvorbou a základy baletního umění. Návštěvy jsou sestaveny z ukázek z různých představení za účasti členů sboru a orchestru Státní opery a Národního divadla.

I v letošním roce se naši žáci zapojili do projektu českých olympioniků Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Po loňském úspěchu mezi žáky 4. a 5. ročníku si letošní školní kolo vyzkoušeli i žáci třetích tříd. Pro první stupeň byl připraven čtyřboj v disciplínách trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem, leh-sedy a švihadlo. Žáci plnili projekt v rámci hodin tělesné výchovy.

Žáci druhého stupně si vyzkoušeli pětiboj, kdy pátou disciplínou navíc byl sprint. Vybraní sportovci ze všech tříd se utkali 30. března a 1. dubna v tělocvičně školy. Nejlepší ze všech kategorií postoupili na okresní kolo, které proběhne 15. dubna.

Ve středu 30. 3. 2016 se vydalo 43 žáků z 3. a 5. ročníků do obory Hvězda na Jarní běh, který pořádá ZŠ Petřiny spolu s oddílem atletiky USK Praha. Žáci 3. tříd běželi trať dlouhou 600 m a pro žáky 5. tříd byla vymezena trať v délce 1,3 km. Trať byla značena fáborky. Organizátoři pro účastníky běhu připravili doprovodný program, ve kterém si účastníci mohli vyzkoušet atletické disciplíny v soutěžích. Žáci doprovodného programu využili hlavně v soutěži hodu oštěpem. Výkony jim byly zapisovány do vlastní karty. A jaké bylo umístění našich žáků v běhu?

Poslední březnový den se náš třídní kolektiv vydal do centra hlavního města. Cílem bylo prozkoumat části Prahy spojené s našimi významnými osobnostmi, především spisovateli. K tomu nám posloužila národní kulturní památka Vyšehrad, její středobod vyšehradský hřbitov se Slavínem a pak také Nerudova ulice na Malé Straně.
Žáci naší školy se pravidelně účastní soutěží v angličtině. K nejoblíbenějším patří soutěžní přehlídky krátkých scének. Krajské kolo tohoto typu soutěže Come and Show proběhlo před Velikonocemi na prknech ZUŠ Taussigova. Pořadatelem je ZŠ Dolní Chabry.

Další z řady matematických soutěží, kterých se pravidelně naše škola zúčastňuje, je PANGEA. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které je zapojeno 18 evropských zemí. Soutěž vznikla za účelem podpořit motivaci žáků a přispět k rozvoji vztahu k matematice. Úlohy ověřují schopnost aplikovat matematické dovednosti v různých situacích. Školního kola se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníků naší školy. Každý žák obdržel přihlašovací údaje, které mu umožní na stránkách www.pangea-edu.cz porovnat svoje výsledky s ostatními soutěžícími z ČR. 

Žáci 5. ročníků se zapojili do další oblíbené matematické soutěže PYTHAGORIÁDA, kterou pořádá NIDV a MŠMT. Úlohy rozvíjí prostorovou představivost či logické uvažování. Ze školního kola postoupilo 10 žáků do okresního kola konaného 22. 3. 2016 na ZŠ Barrandov. 

 

Další ročník Palačinkového běhu se letos konal v úterý, 22. března. Letos nám počasí neumožnilo dodržet termín, kdy se podobné běhy konaly i v jiných částech světa, hlavně v anglicky mluvících zemích. Naše škola běh pořádá nepravidelně od roku 2001. O historii vzniku této tradice a pravidlech se dočtete dále v článku, kde najdete i výsledky letošního běhu s fotografiemi.

 

Ve dnech 21. - 23. března se konal turnaj základních škol Prahy 13 v přehazované. Nejvíce se dařilo žákyním 6.-7. ročníku a chlapcům z kategorie 4.-5. třídy. Oba týmy ani jednou neprohrály a obsadily tak jednoznačně a zaslouženě první místo.

Gratulujeme.

V letošním ročníku turnaje základních škol v basketbalu zaznamenaly naše žákyně obrovský úspěch. Z okresního kola postoupily na kolo krajské, kde se v základní skupině probojovaly až na postupující příčku do krajského finále.

To se konalo 21. března a naše žákyně v něm změřily síly s nejlepšími školami z celé Prahy a obsadily krásné 5. místo.

Zápas, který rozhodoval o postupu do semifinálových bojů o medaile, naše žákyně prohrály jen velmi těsně 22 : 24.

Poslední únorový týden se prvňáčci vžili do role malých Indiánů. Tradiční jména nahradili indiánskými, všichni nosili hrdě svoji indiánskou jmenovku. Pozadu nezůstaly ani paní učitelky, dokonce i některé maminky podlehly dobrodružnému pokušení a podepisovaly se jako Oranžová bouře…

V Rokytnici nad Jizerou i v březnu panovaly příznivé lyžařské podmínky. Sešla se zde skupina výborných lyžařů z řad žáků 7. ročníku. Informace a fotografie z proběhlého lyžařského výcvikového kurzu naleznete v tomto článku.

 

V rámci tělesné výchovy navštěvovali žáci 5. tříd zimní stadion Bronzová, kde děti rozvíjely základní bruslařské dovednosti. Děti zvládají rozjezd a přímou jízdu, vyjíždění oblouků. Trénovaly slalom mezi kužely, pokoušely se o jízdu vzad. Volnou jízdu si děti zpestřovaly oblíbenou hrou Na babu. Pobyt na ledové ploše byl pro všechny zábavou.

Žáci 1. stupně se během školního roku účastní každoročně několika matematicko-logických soutěží. V článku se dozvíte, kterých soutěží se žáci již v tomto školním roce zúčastnili a s jakými výsledky, ale také jaké matematické soutěže se ještě chystají.

Dne 4. 12. 2015 proběhl na naší škole vánoční jarmark. Vydělali jsme si na něm 3333 Kč.
Část této sumy jsme darovali na dobročinné účely.

V tomto článku se dozvíte, jak vypadal historicky první pobyt dětí ve škole přes noc a jak ji prožily. Akci připravily vychovatelky školní družiny a zapojily se do ní téměř všechny děti, které navštěvují školní družinu.

Žáci II. A strávili na horách týden ve škole v přírodě s lyžováním. Jak se jim dařilo a jak se jim tam líbilo, si můžete přečíst dále v článku.
Každým rokem se naše škola účastní tradičního závodu projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Pražský pětiboj je nepostupovým mítinkem, na kterém mohou poměřit své síly osmičlenná družstva z pražských základních škol a gymnázií. Konkurence v tomto závodě je značná a rok od roku se úroveň závodu i výkony sportovců zvyšují. Naší škole se dosud nikdy nepodařilo umístit se mezi deseti nejlepšími družstvy a dostat jednotlivce na stupínek vítězů. Toho jsme se dočkali až letos.

V zimních měsících se v rámci projektu Hodina pohybu navíc věnují děti z oddělení školní družiny I. B bruslení. Na zimním stadionu Bronzová, se pod vedením paní učitelky Pavly Fialové a asistence paní vychovatelky Petry Hřivnové děti učí základním bruslařským dovednostem. Děti zvládají vstávání z ledu, chůzi po ledě, střídání chůze a skluzu, rozjezd a přímou jízdu. Před sebou mají ještě brždění pluhem a smykem, vyjíždění oblouků. Tréninkové lekce jsou zpestřovány oblíbenými hrami na ledě, např. Na babu, na Mrazíka, na Rybáře s dalšími obměnami. Během těchto 6 tréninkových lekcí si děti osvojí nejen výše uvedené dovednosti, ale pobyt na ledové ploše je pro ně zábavou a zároveň získávají trvalý zájem o tuto pohybovou aktivitu. (foto dále v článku)

Výsledek obrázku pro střední odborná škola gastronomická prahaV lednu se třída 8.A zúčastnila zážitkového kurzu na SOŠ gastronomické a hotelové s.r.o. Čekala nás hodina praktické výuky na této škole. Nasadili jsme si návleky na boty a vstoupili do třídy, ve které byl umístěn bar a kávovar. Rozdělili jsme se do dvou skupinek žáků. Jedna se šla naučit připravit nealkoholický koktejl „Školní zvonění“ a druhá skupinka šla okusit práci baristů – připravili Café latté macchiato.
Dvouletý projekt v programu ERASMUS+ s názvem Social Media and Education – Threats and Opportunities se pomalu blíží k závěru. Na začátku června nás čeká poslední setkání, tentokrát ve Velké Británii. V německém městečku Dreieich v kraji Offenbach, se vždy koncem ledna koná konference učitelů Network Conference, které se naše škola účastní již opakovaně. A právě na ní jsme se vydali si vyzkoušet spolupráci škol za použití sociálních médií.
V předvánočním čase žáci ZŠ Mládí každoročně připravují se svými vyučujícími vystoupení pro rodiče. Letos pozvali rodiče až v předvečer oslavy Tří králů, protože čekali na zahájení provozu zrekonstruovaného Spolkového domu.

V roce 2015 se nám v rámci projektu "Modernizace přírodovědné učebny v Základní škole, Praha 13, Mládí 135 (jako vytvoření platformy pro kvalitní výuku v oblasti EVVO)" podařilo vybavit a o moderní prvky doplnit původní učebnu chamie a fyziky a vytvořit tak atraktivnější prostředí pro výuku i různé akce s environmentální tématikou.

Projekt byl financován z prostředků Státního fondu životního programu (85%) se spoluúčastí školy (15%). Celkové náklady projektu činily 498 038 Kč.

 

Žáci V. A obdarovali z výdělku na vánočním jarmarku děti ve věkové kategorii od 10 měsíců do 11 let. Vysněné dárky v hodnotě 3000 Kč obdrží děti s mentálním postižením v MŠ, ZŠ, PrŠ + internát a ŠD ve Znojmě, děti ze sociálně slabých rodin ve Znojmě, děti z Domova pro matky a otce v tísni, děti z Dětského domova v Plesné. V pondělí 21. 12. došlo ke slavnostnímu předání dárků v Galerii Nové Butovice, kde byly dárky podle dětských přání paní učitelkou nakoupeny a předány. 

V druhém adventním týdnu se obě šesté třídy zúčastnily interaktivního programu Badatel v prostorách Židovského muzea v Praze. Žáci spolupracovali v pěti skupinkách a připravovali si vystoupení před spolužáky.

V setmělém pondělním podvečeru se na školním hřišti sešli rodiče i prarodiče našich nejmenších žáků. Od 17 hodin žáci 1. tříd zazpívali vánoční koledy a písně a potěšily také milé vánoční a novoroční říkanky a přání. O půl hodiny později bylo na hřišti také plno. Druhé setkání se zpíváním a říkankami patřilo rodičům a dalším příbuzným žáků druhých tříd a jejich vystoupení se také moc povedlo.

Již několik let u nás na škole probíhají ornitologické přednáškové dny vedené lektory společnosti Ornita, které jsou u dětí velmi oblíbené. Po loňském programu o sovách se letos naši žáci dozvěděli spoustu zajímavostí o životě ptáků vázaných na vodu. I letos měli možnost prohlédnout si zblízka živé exempláře. 

V úterý 8. prosince se třídy ZŠ Mládí proměnily ve stánky s nejrůznějším vánočním zbožím. Autory roztodivných výrobků byli žáci školy, kteří je připravovali ve škole i doma pod vedením trpělivých učitelů a rodičů.
Druhý listopadový týden jsme se zúčastnili školy v přírodě zaměřené na životní prostředí. Náš osmidenní program zajišťovali lektoři ze sdružení Sportlines. Každodenní program byl rozdělen do tří časových bloků.

V listopadu (9. -16. 11. 2015) absolvovalo 45 žáků naší školy ozdravný pobyt – školu v přírodě v ideálním přírodním prostředí Krkonoš. Tato se uskutečnila díky podpoře (grantu) Státního fondu životního prostředí ČR. Celkový náklad na žáka činil 5050 Kč, přičemž Fond přispěl 2020 Kč.

6. 11. zavítali do naší školy brněnští herci Divadla Slunečnice. Děti ze školní družiny zhlédly nejen vtipné výstupy, ale také si společně s vystupujícími zazpívaly spoustu písniček ze známých pohádek. Obdivovali jsme nejen herecké, ale také dokonalé pěvecké výkony herců. Představení dětem zpříjemnilo páteční odpoledne.

Že chemie není strašákem, si na samém začátku listopadu vyzkoušelo 24 žáků devátého ročníku ZŠ Mládí v laboratořích Masarykovy střední školy chemické.
Ve čtvrtek 22.10. se uskutečnila na gymnáziu Christiana Dopplera matematická soutěž družstev Matematický proud.

201009221203_UKFRGE_banner_sm.jpg

14. října 2015

Základní škola Mládí se na počátku 90. let, od školního roku 1990/1991, profilovala jako škola s třídami s rozšířenou výukou jazyků. V tomto školním roce byly otevřeny první dvě takové třetí třídy. V jedné byla prvním jazykem angličtina a ve druhé němčina. Postupně počet těchto tříd narůstal a na 2. stupni přibyl druhý jazyk. V letech 2007 a 2008, kdy všechny základní školy vypracovávaly svůj vlastní školní vzdělávací program, pedagogický sbor školy vytvořil Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který byl nazván ‚Co se v Mládí naučíš‘ a který vychází z bývalého Vzdělávacího programu Základní škola – rozšířená výuka jazyků. Prvním cizím jazykem zůstala angličtina, ale věk, ve kterém se žáci s angličtinou začínají seznamovat, byl snížen. V naší škole s angličtinou začínáme již v první třídě.

Pokračování dále v článku…

Slavnostním odhalením posledních panelů byla dne 23. září v areálu Základní školy Mládí dokončena naučná ornitologická stezka. Jde o vůbec první kompletní soubor naučných ornitologických panelů, které pro svoji školu nakreslili samotní žáci školy.

Pro žáky 8. ročníku nastává doba prvního klasifikačního období, jehož výsledky se budou příští rok zaznamenávat na jejich přihlášky ke středoškolskému studiu. Proto považujeme za důležité jim již teď prostředí středních odborných škol přiblížit a pomoci jim se zorientovat v nabídce středoškolského studia.

Tento rok jsme si v naší škole již podeváté připomněli jazykovou různost v Evropě. Projektový den se tentokrát slavil jinak na prvním a na druhém stupni naší školy.

 

V úterý 29. 9. využila IV. C nabídky Občanského sdružení SPORT BEZ PŘEDSUDKŮ a vydala se na Ladronku na akci Celá šestka sportuje. Pod heslem „Vyber si svůj sport“ si žáci vyzkoušeli pod vedením trenérů a hráčů míčové hry jako je fotbal, házená a ragby. Akce byla výborně připravena. Pro děti byl zajištěn pitný režim, dostatek organizátorů a náčiní umožnil všem malým sportovcům maximální aktivitu. Dopoledne si všichni báječně užili a počasí akci také přálo.

Také letošní září se ve vchodu do školy setkávali naši nejmenší žáci s pomocí svých starších spolužáků. Přes 40 žáků osmých a devátých tříd se od začátku školního roku střídavě staralo, aby byl příchod našich nejmladších žáčků co nejpříjemnější. Každý den vyzvedávali prvňáčky u vchodu do školy, dovedli je do šatny a pomáhali jim naučit se odemknout šatní skříňku. Bylo moc milé a někdy až dojemné vidět, jak se už během prvního týdne děti navzájem poznávaly a vítaly. Děkujeme všem žákům – pomocníkům, děkujeme za pozitivní projevy rodičů a děkujeme i učitelům, kteří se na této akci podíleli. Zúčastněným žákům 8. a 9. tříd bude udělena pochvala ředitele školy, kterou si za svou pomoc mladším spolužákům rozhodně zaslouží. Děkujeme.

Vážení rodiče – zákonní zástupci, rádi Vám poskytneme potřebné informace a umožníme návštěvu školy. Aby však byla naše společná komunikace co nejefektivnější, žádáme vás o respektování pravidel, která následují v textu článku…

Zprávy z Adaptačního kurzu: První den po příjezdu děti hrály různé poznávací hry, založené na tom, aby se projevily osobnostní charakteristiky dětí a instruktoři se s nimi seznámili. V úterý děti dopoledne rozvíjely problémové situace a po poledním odpočinku hry na navození důvěry. (doprovodné fotografie dále v článku)

Účastníci před odletem na Letišti Václava Havla a na nádraží v Amsterdamu. V sobotu ve 14:00 hodin už byli všichni v pořádku na místě, včetně našich pedagogů - D. Matulové a T. Veverky. Z programu dále v článku:

Děkujeme všem vám, kteří jste v týdnu od 22. do 26. června věnovali některou společenskou hru pro školní družinu. Velmi si této pomoci vážíme. Hry jistě přispějí k ještě bohatší nabídce aktivit dětí a budou rozvíjet jejich dovednosti a vědomosti.

Za zorganizování akce bychom rádi poděkovali Klubu přátel školy.

První červnový týden se na ZŠ Mládí uskutečnilo již třetí setkání v rámci projektu Erasmus+, který zkoumá možnosti i rizika mobilního internetu a sociálních médií pro žáky na druhém stupni.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem žákům a jejich rodičům, kteří se zapojili do sběru starého papíru. Díky vám se naše škola umístila na třetím místě ve Středočeském kraji podle celkového množství papíru – 22 420 kg!

Po příjezdu do Vídně jsme hned zamířili do centra, kde jsme se po roce sešli s dětmi z naší partnerské školy St. Florian. Program setkání a fotografie nalezneto po otevření článku.

 

Účastníci setkání projektu ERASMUS+ Social Media and Education děkují všem, kdo se podíleli na jeho organizaci - rodičům, kolegům, zástupcům MČ Praha 13, externím partnerům a samozřejmě i žákům. Informace i fotky ze setkání naleznete již brzy na webových stránkách projektu http://twinspace.etwinning.net/4913/home
Celostátní soutěž v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města vyvrcholila v polovině měsíce května slavnostním předáním cen vítězům v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na Malé Straně.
Žáci druhého stupně ZŠ Mládí již tradičně jezdí na jazykový kurz do Anglie. Letos jsme zavítali do jihozápadního Devonu, jedné z nejkrásnějších oblastí Spojeného království. Pět nocí strávili v anglických rodinách v lázeňském městě Torquay, rodišti autorky světoznámých detektivek, Agathy Christie.

 

Účast na letošním okresním kole Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které proběhlo 12. května na FZŠ Trávníčkova, byla hojná a stejně tak i naše úspěchy. Družstvo ZŠ Mládí se umístilo na 1. místě. Díky tomu postoupilo přímo do krajského finále a spolu s ním i 11 dalších jednotlivců. Na kraji se náš tým v silné konkurenci umístil těsně na 4. místě a jednotlivci si odnesli 2 medaile - Tereza Kučerová (8.B) za 2. místo a Simona Pavelková (9.A) za 3. místo.

V rámci oslav Dne Evropy (9. květen), jsme si s žáky 7. B udělali projektový den na téma Evropa a Evropská unie. Projektová výuka probíhala v rámci 3 vyučovacích hodin.
Ve čtvrtek 7. května si vybraní sportovci naší školy vyzkoušeli atletické disciplíny v rámci soutěže Pohár rozhlasu. Na půdě FZŠ Trávníčkova se sešlo celkem 7 škol z Prahy 13 a závodilo se ve sprintu na 60 m, skoku dalekém, skoku vysokém, vrhu koulí, štafetě a běhu na 800 a 1500 metrů. Jméno naší školy zaznělo na stupínku vítězů celkem pětkrát.
Dne 6. 5. 2015 se 18 členů kroužku Mladý zdravotník při ZŠ Mládí zúčastnilo spolu s paní učitelkou Hrbáčkovou závodů první pomoci. Ty se konaly v Domě dětí a mládeže Prahy 13 za účasti 24 týmů.

Mobilní telefon není pro nás již nic nového, ale mobilní planetárium? To je novinka. Ano, mobilní planetárium přijelo k nám do školy na dva dny. Žáci prvních až třetích tříd se v nafukovací kupoli vystřídali a zhlédli filmy s vesmírnou tématikou.  Kdy se jim zase poštěstí ležet v hodině na zádech a prohlížet si hvězdnou oblohu nebo sledovat start kosmické lodi?

13. škola v přírodě s angličtinou skončila. Patřila mezi ty zdařilejší, za což patří poděkování všem pedagogickým pracovníkům školy, kteří se na přípravě a jejím průběhu podíleli, ale také pracovníkům hotelu v Horním Bradle a také řidičům autobusů Dostál - Praha. Za důvěru děkujeme rodičům. A také děkujeme rodičům, kteří do školy v přírodě přispěli odměnami pro žáky.

Fotografie byly umístěny do internetové galerie a přístupové údaje žákům i jejich rodičům sděleny.

21. dubna se v pražské hale ZŠ Květnového vítězství uskutečnilo republikové finále poháru základních škol v kin-ballu, netradičním sportu známým svým rozměrným míčem a současnou hrou tří družstev. Tým ZŠ Mládí, který zvítězil v oblastním kole Prahy a Středočeského kraje, reprezentoval velmi úspěšně - odnesl si bronzové medaile.
Po několikaměsíční pauze se v březnu opět setkaly třídy s francouzštinou jako druhým cizím jazykem – jedna naše, z Mládí (skupina složená z žáků 8 tříd), a druhá z italského Belluna.
Projekt ERASMUS+ Social Media and Education – Threats and Opportunities se blíží své polovině.
V úterý 17. března proběhlo na ZŠ Generála Janouška oblastní kolo pro Prahu a Středočeský kraj v Kin-ballu. Jako pilotní škola tohoto netradičního sportu jsme v kategorii 8. - 9. třídy obhájili titul z loňského roku a postoupili na republikové finále, které proběhne 21. dubna. Naši školu reprezentovali: Martin Bekera, Maxim Drkoš, Simona Pavelková, Michaela Rubešová (všichni 9.A) a Jakub Babický (9.B). Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou a vzornou reprezentaci naší školy.
Tento týden se konalo Obvodní kolo již 17. ročníku Pražského poetického setkání pro Prahu 5 a 13. Gratulujeme třem účastníkům z naší školy, Štěpánu Procházkovi (II. B), jeho setře Anežce Procházkové (V. B) a Anně Marii Hrdličkové (6. B) k postupu do krajského kola soutěže a děkujeme za reprezentaci školy.
Naše škola každoročně pořádá školní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, na kterém se sejdou desítky žáků 6. – 9. ročníku, aby poměřili své síly v disciplínách sprint, trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem, sed-lehy a švihadlo. Výkony jednotlivců jsou pomocí tabulek přepočítávány na body, které se sčítají a snadno tak mohou být určeni nejen nejlepší jednotlivci, ale i nejúspěšnější třídy.
Letos se žáci 4. a 5. ročníku zapojili do soutěžení v rámci Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. V rámci hodin tělesné výchovy plnili celkem čtyři disciplíny - trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem, leh-sedy a švihadlo. Ve středu se žáci dočkali slavnostního vyhlášení, na kterém byly předány medaile, diplomy a sladké odměny pro nejúspěšnější čtyřbojaře. Odměněny byly i nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách.
Další setkání žáků a učitelů v programu ERASMUS+ probíhalo v německém Dreieich v kraji Offenbach. Setkání se účastnili kromě naší školy, zástupci škol z Holandska, Německa, Španělska a Velké Británie. Projekt nese název Social Media and Education – Threats and OpportunitiesNedělní program strávili žáci s hostitelskými rodinami. Od pondělí už jsou dny studijní - pracovní. Více informací dále v článku s fotografiemi.
Turnaj mezi školami ve florbalu je vzhledem k oblíbenosti tohoto sportu vždy prestižní záležitostí, které se účastní ti nejlepší mladí florbalisté. Naši žáci v kategorii 6. - 7. ročníku se v letošním roce probojovali až do krajského finále.

V týdnu od 20. 1. do 23. 1. se ve školní družině uskutečnila akce „Černobílý týden“. V úterý přišli všichni v černobílém oblečení a na další dny nachystaly paní vychovatelky pro děti nejen zajímavé výtvarné aktivity využívající černou a bílou barvu, ale také černobílé hry, soutěže, pohádky a povídání. Starší žáci si pro ty mladší připravili referáty, resp. úvahy o tom, proč nemůžeme vidět svět jen černobíle. Dětem se černobílý týden velmi líbil a již teď horlivě přemýšlí, jakou barvu týdne zvolí příští školní rok.

Tradičně i v tomto školním roce připravujeme pro žáky 4. tříd školu v přírodě, zaměřenou nejen na pobyt v přírodě, ale také na rozvoj jazykových dovedností v angličtině.

Tato škola v přírodě je již po několik let pořádána v Železných horách, v objektu, který od této sezóny nese nový název Vršovská brána a nachází se v Horním Bradle, na řece Chrudimce. Letošní výjezd se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2015. Více v článku.

Žáci 1. – 3. ročníků si na chvíli odskočili z vyučování do Zubozemě krále Králíka, kde všichni její obyvatelé vzorně pečovali o svůj chrup. To se ale nelíbilo sousednímu králi Cukrálovi a chtěl Zubozem zničit.  Během programu se děti dozvěděly, k čemu slouží a jak se jmenují jednotlivé druhy zubů a hlavně, jak o ně mají pečovat. K názorným ukázkám posloužil velký Zubák a jeho kamarádi – kartáčky. Potom děti zachránily Zubozem před králem Cukrálem splněním všech úkolů, které je čekaly ve hře na tabletech. Návštěvu Zubozemě jsme zakončili veselou písničkou. 

Blíží se doba důležitého rozhodnutí žáků 9. ročníku, a to jakou si vybrat střední školu a kde pokračovat v dalším studiu. Usnadnit jejich rozhodování se snažíme i akcemi, které „deváťákům“ přiblíží způsob výuky na vybraných středních školách a pomohou jim poznat jejich prostředí.
Pomoci žákům 9. ročníku orientovat se v nabídce středoškolského studia a hlavně i realisticky vyhodnotit jejich schopnosti a zájmy vzhledem k volbě budoucího povolání, to byl hlavní účel návštěvy Poradenského střediska při Úřadu práce v Praze 3.
Každoročně zvou žáci naší školy své rodiče, příbuzné a přátele na Vánoční akademii. Letošní předvánoční čas nebyl výjimkou. Žáci 3. – 9. tříd připravili ve Spolkovém domě pestrý program, kde si každý mohl přijít na své. Na scéně se vystřídaly nejrůznější hudební nástroje od akordeonu až po violoncello, zpívaly se koledy, zazněly básničky, k vidění byly scénky a písničky v češtině, angličtině i němčině.

▼ Český jazyk

▼ Anglický jazyk

▼ Francouzský jazyk

▼ Německý jazyk

▼ Matematika

 

▼ Přírodopis

▼ Chemie

▼ Fyzika

▼ Zeměpis

▼ Výchova k občanství

 

▼ Výchova ke zdraví

▼ Dějepis

 

▼ Umění a kultura

 

▼ Ostatní

Pedagogický sbor školy se připojuje k poděkování Klubu přátel ZŠ Mládí všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli. Do článku budou postupně vkládány zprávy ze tříd o tom, jak s výtěžkem z jarmarku naložily.
Napadlo Vás někdy, že používání mobilních telefonů ve škole může být dobrý nápad? Napadlo někdy vaše děti, že používání mobilů kdykoli a kdekoli jinde by mohl být problém? ZŠ Mládí se od tohoto září zapojila do projektu ERASMUS+, který si prozkoumání těchto otázek vzal za své.

V neděli 9. 11. odjel tým šesti našich žáků a dvou učitelů do Španělska na oficiální zahájení dvouletého mezinárodního projektu a seznámení s účastníky z dalších čtyř států.

Výroční zprávu o činnosti základní školy za konkrétní školní rok si můžete přečíst v následujících odkazech:

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011
2009/2010
2008/2009

Odznak všestrannosti olympijských vítězů je tradiční sportovní projekt pod záštitou českých olympioniků, kterého se účastní desítky tisíc žáků z celé České trepubliky a ze zahraničí. Dne 21. října se uskutečnil mítink pouze pro Prahu 13 na ZŠ Janského a naše škola z něj vyšla velmi úspěšně. Žáky při závodění podporovali i olympionici Jan Jiráň a Slavoj Černý a mistr ČR v bike trialu Tomáš Zedek.

SOCIAL MEDIA AND EDUCATION – THREATS AND OPPORTUNITIES

Veškeré informace o projektu naleznete na webové stránce eTwinning TwinSpace 

Po roční pauze se naše škola opět zapojí do projektu ERASMUS+ se školami ze Španělska, Německa, Holandska a Velké Británie, tentokrát pod názvem Sociální média ve škole, hrozby a příležitosti. Jde tedy o téma Vám i nám velmi blízké, se kterým jste se již setkali a o kterém jistě rádi budete sdílet zkušenosti s budoucími kamarády z jiných zemí.

Oslavy Evropského dne jazyků jsou na naší škole již tradičně spojeny s projektovým dnem. Tento rok se žáci zaměřili na prezentaci jedné ze zemí Evropské unie.

 

Dalším rokem pokračoval projekt „Podej mi ruku“, do kterého se již několik let ochotně zapojují naši nejstarší žáci z osmých a devátých tříd a pomáhají těm nejmenším se vstupem do šaten, s odemykáním a zamykáním šatních skříněk a s doprovodem do třídy. Všichni žáci 1. tříd již vše zvládají sami a projekt pomoci mohl být minulý týden ukončen. V jeho závěru se všech 45 žáků 8. a 9. tříd, kteří se do projektu zapojili, setkali se všemi prvňáčky, kteří jim poděkovali a symbolicky věnovali bonbóny. 

 

Vážení rodiče a žáci, objevily se problémy se spouštěním MultiRom, které jsou součástí pracovních sešitů k učebnicím Happy House New Edition 1 a 2, Happy Street New Edition 1 a 2 a Happy Earth New Edition. V článku najdete návod co nastavit ve svém počítači, aby MultiRom bylo možno spouštět. Budete-li mít nějaký dotaz či budete-li potřebovat pomoc s nastavením, napište na mail zástupce ředitele pro 1. stupeň. Budeme se snažit vám pomoci. (přidali jsme návod i v češtině)

Vážení rodiče a žáci, zde najdete aktuální nabídku matematických soutěží, ve kterých si žáci mohou ověřit své matematické dovednosti, prostorovou představivost, logické myšlení a chuť hrát si s čísly. Soutěží se lze zúčastnit prostřednictvím školy nebo individuálně.

Občanské sdružení Ornita připravuje už 10 let výukové programy pro školy. Pro ten letošní připravili přednáškový cyklus nazvaný „DESATERO SOV“. Program představil žákům jednotlivé druhy sov, které žijí na území České republiky a to nejen slovně a na videích,
ale tradičně i s ukázkami živých ochočených sov.

Žáci naší školy jezdí vždy jednou za dva roky do Velké Británie. Dopoledne absolvují výuku v anglické škole a odpoledne poznávají pamětihodnosti a přírodní krásy místa, kde jsou ubytováni. Ubytováni jsou v rodinách po dvou až třech. V letošním školním roce připravujeme s cestovní kanceláří KRISTOF, s.r.o. výjezd do Torquay na jihozápadě Anglie.
Nakladatelství Oxford University Press

připravilo k učebnicím Happy House a Happy Street webové stránky plné her a aktivit k procvičování doma či ve škole Happy House Happy Street

Naše škola byla pozvána k účasti na vytvoření největšího živého loga Mírového běhu, což je nejdelší štafetový závod vedoucí přes 140 zemí světa. Jeho cílem je překonávat kulturní a náboženské hranice mezi jednotlivými národy a lidmi samotnými. Akce se uskutečnila pod záštitou Městské části Prahy 13. K vytvoření rekordu se 19. června na Slunečním náměstí sešlo více než 400 dětí, z nichž více než třetinu tvořili žáci našich čtvrtých až šestých ročníků.
Poslední letošní číslo školního časopisu RELAX právě vychází! Příjemné prázdninové čtení přeje redakce. Příští školní rok se těšíme na shledanou!

Na začátku června se na naší škole uskutečnil týdenní výměnný pobyt s partnerskou rakouskou školou z Groβ St. Florianu. Naše partnerství trvá již několik let, ale vzájemná návštěva se uskutečnila teprve podruhé.

Naši žáci se i letos zúčastnili soutěže Mladý zdravotník, kterou každoročně pořádá Český červený kříž. Stejně jako loni si vedli velmi dobře a dostali se do krajského kola. To se konalo 28. 5. v  Muzeu Policie ČR.
Další, už třináctý ročník celostátní soutěže v anglickém jazyce, Video pohlednice z mého města byl ukončen v polovině května na ministerstvu školství. Patronkou soutěže je velvyslankyně Velké Británie a Severního Irska v České republice a záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

26. května se na atletickém stadionu Arena Sparta na Praze 9 sešli nejlepší sportovci a školní týmy, které postoupily z pražských obvodních kol, aby se utkaly v sedmiboji všestrannosti (sprint 60m, skok daleký, hod míčkem, shyby, leh-sedy, švihadlo, 1000m).

Žáci naší školy obsadili jako družstvo výborné 5. místo a jednotlivci si odnesli čtyři medaile. Mnohým chybělo od stupínku vítězů opravdu jen málo. Závodu se zúčastnilo přes 120 sportovců, kteří si mohli užít báječnou atmosféru podpořenou účastí olympijských vítězů a mnohých známých osobností.

Páté třídy se v letošním školním roce přihlásily do prvního ročníku matematické soutěže Pangea, která v minulých letech probíhala již v 16 zemích Evropy a kterou organizuje Meridian International School of Prague. Po odeslání výsledků školního kola, kterého se zúčastnili všichni žáci, přišla příjemná zpráva. Do finálového (letos zatím pouze celopražského) kola postoupilo mezi 100 nejlepších řešitelů 10 našich žáků.
Mise X - Trénuj jako kosmonaut je celosvětový výcvikově vzdělávací projekt, který pod záštitou kosmických agentur NASA a ESA provádí děti zábavnou formou tréninku mladého astronauta k aktivnímu životnímu stylu, pohybu a zdravé výživě. Žáci z více než 20 zemí světa plní stejné úkoly a společně mohou porovnávat své úspěchy.

V polovině května jsme uspořádali v prostorách školy výstavu, která žákům přiblížila dlouho používané a všeobecně známé techniky ručních prací, jako jsou pletení, háčkování, vyšívání či paličkování. Exponáty byly ozdobné dečky, polštáře, oděvy, šperky a paličkované obrázky.

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků ZŠ a studentům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Příklady rozvíjí kromě matematické zručnosti i prostorovou představivost a logické myšlení. Soutěž má dvě kola – školní a okresní (obvodní). Hlavním organizátorem obvodních kol vědomostních soutěží je DDM Praha 5. Dne 20.5.2014 byli vyhlášeni a oceněni nejlepší řešitelé obvodního kola. Také v soutěži Matematický klokan byl mezi nejúspěšnějšími řešiteli žák z naší školy.

7. května proběhlo v tělocvičně naší školy první školní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Žáci změřili své síly v sedmi disciplínách a vyhodnoceni byli nejlepší jednotlivci i třídy. Vítězové podle ročníků narození poté reprezentovali naši školu na obvodním kole OVOV, které proběhlo 13. května na FZŠ Trávníčkova.
28. 4. navštívila již podruhé třída 6. B Centrum Lukáš, se kterým od minulého roku spolupracuje. Na Vánoce vyrobily děti seniorům vánoční přáníčka a teď jim přišly zahrát řecké divadlo.
Jako každý rok i letos se 25.4 konala soutěž Mladý zdravotník, které se zúčastnilo 22 družstev z Prahy 5 a 6. Soutěže se zúčastnila i dvě družstva ze Základní školy Mládí pod vedením paní učitelky Hrbáčkové.
Naše škola se pravidelně účastní soutěží v angličtině. Letos jsme opět jeli do základní školy v Dolních Chabrech, kde probíhá každoročně soutěžní divadelní přehlídka sólových a skupinových vystoupení žáků z celé Prahy.
Časopis s reportáží z cesty, rozhovorem s průvodkyní a spoustou fotek si můžete stáhnout zde.

V pátek 11. dubna si více než tři desítky žáků naší školy převzaly certifikáty za vykonání cambridgeské zkoušky. Jak jsme již informovali, byli letošní absolventi velmi úspěšní. Nejvíce bodů – erbů získaly v ústní části zkoušky, což je velmi potěšující zjištění. Všem absolventům gratulujeme a přejeme jim, aby je zkušenost ze zkoušky a zjištění, co již z angličtiny všechno zvládají, motivovaly k dalšímu studiu jazyků. Příležitost k vykonání zkoušky v úrovních STARTERS, MOVERS nebo FLYERS budou mít zájemci zase na jaře 2015.

Druhý dubnový čtvrtek uspořádal Klub přátel ZŠ Mládí na půdě školy Jarní slavnost, setkání dětí, jejich rodičů i prarodičů i učitelů. Příjemné odpolední setkání s jarními zvyky, s ukázkami golfu a sportovními soutěžemi pro děti posloužilo také k shromáždění prostředků k úpravě školního pozemku. Blahopřejeme a děkujeme organizátorům i všem účastníkům velmi úspěšné akce. O akci informuje také Klub přátel ZŠ Mládí na svém webu.

K jaru na ZŠ Mládí již tradičně patří mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. Tato soutěž vznikla v Austrálii a velmi rychle se rozšířila i do zemí Evropy. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Další informace a nejúspěšnější řešitele letošního ročníku najdete dále v článku.

Podívejte se na několik momentek ze zájezdu.

Na Velvyslanectví Spojeného království se v úterý 25. března s velvyslankyní a zástupci Britské rady sešli učitelé z různých škol z celé České republiky, kteří pro své žáky a studenty organizují cambridgeské zkoušky.

Na našich webových stránkách jsme již zveřejnili řadu úspěchů našich žáků z nejrůznějších soutěží. Dnes k nim přibude další a to přímo z pera úspěšného účastníka této soutěže.

I letos se naše škola zapojila do německé soutěže „Němčina nekouše“, kde si děti užily spoustu legrace při plnění nejrůznějších úkolů (DVD projekce, komiks, písně, interaktivní úkoly a jiné).

Několik jarních setkání s budoucími žáčky na naší škole připravili učitelé 1. stupně naší školy.

Cílem těchto setkání bude seznámení budoucích prvňáčků se školním prostředím ještě před vstupem do 1. třídy, usnadnění jejich adaptace na školu a odstranění počátečního ostychu při komunikaci s novými učitelkami. Děti poznají také nové kamarády a kamarádky - své budoucí spolužáky.

Tohoto poetického klání se žáci naší školy účastní každoročně. Pořádá je Dům dětí a mládeže Prahy 5. Po loňských úspěších nám udělali radost další účastníci z naší školy.

 V úterý 18. března se pět sportovců z naší školy zúčastnilo 3. ročníku poháru základních a středních škol v kin-ballu, který organizuje AŠSK a Český svaz kin-ballu. Naše premiéra na soutěžním poli v tomto u nás stále ještě netradičním sportu dopadla výborně. Tým ZŠ Mládí ve své kategorii zvítězil a postoupil na republikové finále.

Několik žáků naší školy se zapojilo do celorepublikového projektu Vím proč. Jde o video-učebnici fyziky, kterou si „píší“ sami žáci. Úkolem bylo natočit video s fyzikálním pokusem a jeho vysvětlením. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - základní a střední školy.

O Masopustním úterý pořádala naše škola další ročník Palačinkového běhu. Letošní mírné zimní počasí umožnilo dodržet termín, kdy se podobné běhy konaly i v jiných částech světa, hlavně v anglicky mluvících zemích. Naše škola běh pořádá nepravidelně od roku 2001. O historii vzniku této tradice a pravidlech se dočtete dále v článku, kde najdete i výsledky letošního běhu s fotografiemi.
Vždy, když jsou na podzim vyhlášeny olympiády z biologie a chemie, přihlásí se ve všech kategoriích větší počet žáků.

Začátkem února se žáci devátých tříd ZŠ Mládí zúčastnili velmi zajímavého a zábavného programu v Triloparku na Praze 4. Zde si, myslím, doplnili vědomosti nejen oni, ale i učitelé.

Ve středu 12. února se devět žáků naší školy vydalo na tradiční závod ve skoku vysokém, který organizuje ZŠ Jitřní na Praze 4. Tři tělocvičny hostily celkem 226 sportovců a i přes velkou konkurenci se jednomu z našich závodníků podařilo získat bronzovou medaili.
Ve středu 5. února se ve sportovní hale Arena Sparta uskutečnil již 2. Pražský pětiboj všestrannosti OVOV. Stejně jako v minulém roce jsme se zúčastnili a i přes nečekanou absenci dvou sportovců se umístili na velmi pěkném místě. OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) je projekt založený olympijskými vítězi v desetiboji Robertem Změlíkem a Romanem Šebrlem, jehož cílem je přispět ke zvýšení osobní aktivity současné generace žáků základních škol a dát jim příležitost vyzkoušet si sportovní zážitky podobnou formou, jakou zažili sami desetibojaři při přípravě a samotném závodu.
Nové číslo školního časopisu: od vás pro vás.

Žáci naší školy se pravidelně účastní jazykových soutěží. V letošním roce vznikla díky úsilí společnosti City and Guilds zcela nová soutěž, jejíž finálové kolo pro Prahu a Středočeský kraj proběhlo 24. 1. 2014.

Stolní tenis a stolní fotbal patří na naší škole k velmi oblíbeným volnočasovým aktivitám. Proto jsme se rozhodli uspořádat pro žáky školní turnaj. V průběhu prosince a ledna se žáci samostatně domlouvali na zápasech a ve školní hale se scházeli k jejich odehrání. V každé kategorii čekaly na žáky sady medailí, diplomy a sladké odměny, které byly předány 29. ledna během slavnostního vyhlášení v tělocvičně školy.
V pátek 10. ledna se celkem 20 žáků devátého ročníku zúčastnilo zeměpisné soutěže "Cestujeme po Asii s ARCUSEM", kterou na své půdě organizovala soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS.

V posledním týdnu před Vánocemi uspořádala naše škola již tradiční vánoční akademii. V úvodu přítomné pozdravil starosta Městské části Praha 13, pan David Vodrážka, a úvodní slovo přednesl ředitel školy, pan Jaroslav Vodička. Diváci měli možnost zhlédnout a poslechnout si sólová hudební vystoupení, taneční vystoupení skupin, písničky a koledy, a to jak české, tak anglické, francouzské a německé, vyprávění i pohádková čísla. Vystoupení si připravili žáci 3. až 9. tříd pod vedením svých učitelů a vystoupila i taneční skupina Just Incredible Team. Organizačně pomáhali členové klubu přátel při ZŠ Mládí z řad rodičů, kterým moc děkujeme. Zvlášť děkujeme panu Evženu Bessonovi, za profesionální záznam a sestřih celé akademie, který si můžete prohlédnout na Internetu (viz dále v článku).

Začátkem prosince se v naší škole konal již druhý vánoční jarmark. Spolupráce nadšených rodičů, učitelů a žáků vyvrcholila společně stráveným vánočním časem ve škole, kde se mohli všichni nejen setkat, ale taky si zakoupit často velmi krásné vánoční předměty ve stáncích. V provozu byla i jarmareční kavárna, ve které mohli návštěvníci ochutnat vánoční a jiné dobroty napečené v rodinách. Stejně jako loni navštívilo tuto akci mnoho rodičů, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat za příjemnou atmosféru v průběhu celého jarmarečního odpoledne. Všem, kteří se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli, patří také poděkování. Zprávu o této vánoční akci najdete také na webu Klubu přátel ZŠ Mládí, kde se dočtete i o dalším využití získaných prostředků.

         0. číslo školního časopisu RELAX je na světě!

V pondělí 25. listopadu se naši žáci osmého a devátého ročníku vydali na půdu ZŠ Kuncova, aby bojovali o medailové pozice v obvodním turnaji v basketbalu. Náš tým uspěl v silné konkurenci a z turnaje si odnesl 3. místo.

Ve dnech 18. - 20. listopadu se naši sportovci zúčastnili prestižního turnaje ve florbalu. Na stupínku vítězů zaznělo jméno naší školy celkem třikrát.

Jako každý rok se vybraní žáci naší školy zúčastnili podzimních oblastních sportovních soutěží, které organizuje DDM Stodůlky. Naši reprezentanti poměřili síly s ostatními sportovci Prahy 13 na poli přespolního běhu a stolního tenisu.

V překrásném slunném odpoledni v pondělí 21. 10. proběhla vernisáž prvních šesti naučných ornitologických panelů umístěných na pozemku naší školy. Slavnostního otevření se zúčastnila paní Veronika Voldřichová z Občanského sdružení Ornita a starosta MČ Praha 13 pan David Vodrážka.

Partnerství se školou Neue Mittelschule in Groß Sankt Florian v Rakousku pokračovalo pětidenním setkáním v západním Štýrsku. O návštěvě připravili její účastníci článek. Nabízíme z bohatého programu také několik fotografií.Wir haben einen Artikel über den Besuch in Groß Sankt Florian vorbereitet.

Free Bat Coloring Page 1625. září 2013 dostali žáci druhého stupně příležitost se účastnit komentované přednášky a následného pozorovaní netopýrů v přírodní rezervaci Divoká Šárka. Naší průvodkyní byla členka České společnosti pro ochranu netopýrů Dita Weinfurtová.

Vědecký jarmark se uskutečnil ve středu 18. září 2013 na Vítězném náměstí v Dejvicích a zúčastnili se ho žáci druhého stupně s výjimkou šestých tříd, které byly na adaptačním kurzu.


 STRAVOVÁNÍ také PRO VEŘEJNOST

201003172139_chef.jpg 

Cena oběda: 65,- Kč
Výběr ze dvou jídel + polévka + moučník
ve dnech školního vyučování
oběd je třeba odnést ve vlastních nádobách („jídlonosičích“)
výdej v době od 11,00 do 11,30

 Informace a přihlášky v kanceláři školní jídelny:
paní Jindra Růžičková, vedoucí školní jídelny
tel.251 618 574

Předmětová komise Jazyk a jazyková komunikace – sekce cizích jazyků připravila v tomto školním roce jazykový kurz ve Velké Británii ve spolupráci s cestovní kanceláří KRISTOF – Jazykové kurzy. Fotografie byly umístěny do fotoalba na http://www.rajce.idnes.cz/.

 

Ve Wuppertalu, německém městě Severního Porýní Vestfálska, proběhlo poslední setkání mezinárodního projektu pěti škol DIFFERENT BUT SIMILAR za účasti výpravy z naší školy.

Každoročně umožňujeme žákům zažít angličtinu také při divadelním představení. Letos jsme opět využili nabídky repertoáru Vzdělávacího divadla The Bear Educational Theatre a jejich představení Jackie and the Giant pro žáky 2. až 4. tříd a The Aliens pro žáky 6. – 9. tříd.

Ve středu 3. 4. jsme se vydali do Bavorska. Zamířili jsme do Bavorského národního parku. Šli jsme stezkou v korunách stromů. Po dřevěné konstrukci jsme šli asi dva kilometry. Stezka byla zakončena vyhlídkou ve tvaru šišky.
Pokyny k vypracování motivačního dopisu v rámci příprav setkání

Jazykové úspěchy žáků naší školy vždy potěší. K těm, kterých dosáhli v konverzačních jazykových soutěžích, v anglické soutěži Video pohlednice z mého města nebo při mezinárodní spolupráci na projektu COMENIUS, při vystoupeních na školních akademiích, při kontaktech školy se zahraničními návštěvami a dalších, přibyly aktuálně ty, kterých dosáhli v  soutěži Come and Show, koncem března.

V rámci mezinárodního projektu Comenius "Different but Similar" vznikla putovní výstava prací všech zúčastněných škol. Během již téměř dvou let této spolupráce vznikla řada koláží, leporel a dalších artefaktů, které jsou nyní vystaveny v atriu radnice MČ Praha 13. Výstava potrvá do 25. 3. 2013. Srdečně zveme všechny zájemce k návštěvě této výstavy.

Páté setkání v rámci evropského projektu ZŠ Mádí vyvrcholilo vernisáží výstavy na radnici MČ Prahy 13. Základní škola Mládí spolu s partnerskými školami z Turecka, Holandska, Německa a Španělska vstoupila do poslední fáze dvouletého projektu programu Comenius, který byl zaměřen na poznávání odlišných i podobných stránek životů našich náctiletých žáků.

Již podruhé se nadané kreslířky z naší školy zúčastnily workshopu pořádaného ORNITA, o. s., kde se pod vedením našeho význačného ilustrátora RNDr. Jana Hoška a dalších výtvarníků učily základům encyklopedických ilustrací.

Letošní absolventi cambridgeských zkoušek z angličtiny pro mladší žáky slavnostně převzali 7. března certifikáty o vykonání zkoušky z rukou ředitele Britské rady, pana Steva Oxleyho. Na půdě Britské rady je přivítal i vedoucí učitel pan Laurence Benjamin, který absolventy seznámil s nabídkou aktivit, které zdarma Britská rada poskytuje prostřednictvím svého webu pro děti. Naše žáky také pozdravil ředitel školy, pan Jaroslav Vodička. Po předání certifikátů si všichni přítomní připili dětským šampaňským na další úspěchy.

V týdnu od 11. 3. hostí naše škola páté setkání v rámci projektu Comenius - "Different but Similar" (www.difbutsim.eu). Do příprav je zapojeno třicet žáků ze všech ročníků druhého stupně.